Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Уголовное право

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів Якщо особу визнано винною у вчиненні двох або більше злочинів, передбачених різними статтями кримінального закону, ні за один з яких її не було засуджено, суд, призначивши покарання окремо за кожний злочин, остаточно визначає покарання за їх сукупністю шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань у межах, встановлених статтею закону, яка передбачає більш суворе покарання. До основного покарання може бути приєднано будь-яке з додаткових покарань, передбачених статтями закону, що встановлюють відповідальність за ті злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною. За тими ж правилами призначається покарання, коли після винесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій справі. В цьому разі до строку покарання зараховується покарання, відбуте повністю чи частково за першим вироком. Визнавши підсудного винним у вчиненні кількох злочинів, відповідальність за які передбачена різними статтями Кримінального кодексу чи частинами або пунктами статті, суд повинен призначити додаткове покарання окремо за кожний злочин, а потім остаточно визначити його за сукупністю злочинів на підставі ст.42 КК. Призначення додаткового покарання, як і основного, лише за сукупністю злочинів, є неприпустимим. У разі призначення покарання за кількома вироками суд на підставі ст.43 КК до покарання, визначеного за новим вироком, приєднує повністю або частково те додаткове покарання (або його невідбуту частину), яке було призначено за попереднім вироком. При цьому загальний строк додаткового покарання одного й того ж виду не може перевищувати максимального строку, встановленого законом для даного виду покарання. Різновидні додаткові покарання, призначені на підставі ст.43 КК, виконуються самостійно. Судам слід мати на увазі, що призначення кількох різновидних додаткових покарань може мати місце: - коли вони передбачені санкцією кримінального закону, за яким засуджується винний; - із застосуванням статей 31, 37, 38 КК; - при призначенні покарання за сукупністю злочинів або за кількома вироками. Передбачені законом правила призначення покарання за сукупністю злочинів застосовуються у випадках самостійної кваліфікації вчиненого як за різними статтями, так і за різними частинами або пунктами однієї статті кримінального закону, якими передбачена відповідальність за окремі склади злочинів і які мають самостійні санкції. В такому ж порядку призначається покарання і в разі вчинення особою дій, одні з яких кваліфікуються як закінчений злочин, а інші як готування, замах або співучасть у злочині. Правила ст.42 КК застосовуються також тоді, коли після винесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще й в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій справі. За окремими епізодами злочинної діяльності або за окремими пунктами статті Кримінального кодексу, які не мають самостійної санкції (наприклад, ст.93 КК), покарання на підставі ч.1

ст.42 КК не призначається. Встановлений ст.42 КК порядок, згідно з яким суд зобов'язаний призначити і вказати у вироку покарання окремо за кожний злочин, а потім визначити остаточне покарання за їх сукупністю, стосується як основних, так і додаткових покарань. При вирішенні питання, який із передбачених ст.42 КК принципів необхідно застосовувати при призначенні покарання за сукупністю злочинів (поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складання покарань, призначених за окремі злочини), суд повинен враховувати, крім даних про особу винного та обставин, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, також кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, вид сукупності (реальна чи ідеальна), тяжкість наслідків кожного злочину окремо та їх сукупності тощо. За змістом ст.42 КК суд вправі визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим при призначенні за окремі злочини, що входять у сукупність як одного виду покарання, так і різних видів. Однакові за видом і розміром покарання поглиненню не підлягають, крім випадку, коли вони призначені у максимальних межах санкцій статей Кримінального кодексу. Застосовуючи на підставі ст.42 КК принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд повинен вказати у вироку, про яке саме покарання йдеться - основне чи додаткове. Принцип повного або часткового складання покарань за сукупністю злочинів може застосовуватись у випадках призначення за окремі злочини як однорідних, так і різновидних покарань. При частковому складанні остаточне покарання в усякому разі має бути за розміром більшим кожного з покарань, призначених за окремі злочини. Остаточне покарання, що призначається за сукупністю злочинів, повинно бути визначене за найбільш суворим видом і в межах санкції того закону, який передбачає більш суворе покарання. При призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного або їх часткового складання заміна покарань провадиться за правилами, передбаченими ст.43 КК. Коли за злочини, які входять до сукупності, призначено покарання різних видів, які не підлягають заміні, суд може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до самостійного виконання. Призначивши за найбільш суворим законом, який передбачає відповідальність за злочин, що входить до сукупності, максимальне покарання, а за інші злочини - покарання, які не підлягають заміні, в тому числі і штраф як основне покарання, суд при визначенні остаточної міри покарання зобов'язаний застосувати принцип поглинення покарань. Судам необхідно мати на увазі, що в разі визнання особи винною у вчиненні кількох злочинів, рішення про умовне засудження, а також про відстрочку виконання вироку приймається тільки після визначення остаточного покарання, виходячи з його виду і розміру. Коли особа, щодо якої були застосовані відстрочка виконання вироку або умовне засудження, вчинила до винесення вироку в першій справі інший злочин, за який вона засуджується до покарання, що належить відбувати реально, застосування принципів поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається.

За таких умов кожний вирок виконується самостійно. Визначаючи покарання за правилами ч.3 ст.42 КК, суди повинні враховувати, що остаточне покарання за сукупністю злочинів не може бути нижчим покарання, призначеного за першим вироком, оскільки в таких випадках при поглиненні або складанні покарань суд має виходити з розміру всього покарання, призначеного за першим вироком, а не з його невідбутої частини. При призначенні покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі на підставі ст.42 КК за сукупністю злочинів суди повинні мати на увазі, що в такому випадку допускається поглинення, часткове або повне складання як строків виправних робіт, так і розмірів відрахувань у доход держави із заробітку засудженого. Разом з тим, при призначенні покарання у вигляді виправних робіт за кількома вироками (ст.43 КК), складатися можуть лише строки виправних робіт. В таких випадках, призначивши за новий злочин виправні роботи із зазначенням розміру відрахувань із заробітку в доход держави, суд повністю або частково приєднує строк виправних робіт за попереднім вироком, залишивши для приєднаного строку попередній розмір відрахувань. Призначення покарання за кількома вироками Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання, вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком. При складанні покарань у порядку, передбаченому цією статтею, загальний строк покарання не повинен перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання. При складанні покарань у вигляді позбавлення волі загальний строк покарання не повинен перевищувати десяти років, а за злочини, по яких законом допускається призначення позбавлення волі на строк більше десяти років, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років. При складанні різновидних основних покарань застосовуються такі положення: а) одному дню позбавлення волі відповідає один день тримання в дисциплінарному батальйоні; б) одному дню позбавлення волі відповідають три дні виправних робіт; г) штраф у поєднанні з іншими видами покарання виконується самостійно. Різновидні додаткові покарання в усіх випадках виконуються самостійно. Призначення покарання за кількома вироками (ст.43 КК) застосовується, коли особа була засуджена і до повного відбуття основного й додаткового покарання вчинила новий злочин. Ці вимоги застосовуються й тоді, коли новий злочин вчинено після проголошення вироку, але до набрання ним законної сили. Визначаючи покарання за кількома вироками, суд повинен призначити вид і розмір основного й додаткового покарань за знову вчинений злочин, а потім повністю чи частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком з посиланням на ст.43 КК. При складанні покарань у порядку, передбаченому цією статтею, загальний його розмір не може бути більшим максимальної межі, встановленої для даного виду покарання. Якщо за знову вчинений злочин призначено передбачене законом максимальне покарання, невідбута частина покарання за попереднім вироком підлягає поглиненню.

Снимался в фильмах: "Кабинет доктора Калигари", "Багдадский вор", "Мужчины в ее жизни" и др. С 1933 работал в Великобритании и США. ФЕЙЕ Октав (1821-90) - французский писатель. Автор пользовавшихся популярностью романов из великосветской жизни. ФЕЙЕРАБЕНД (Feyerabend) Пауль (Пол) (р. 1924) - американский философ науки. Родился в Австрии. С 1952 в Великобритании, с 1958 в США. В концепции "эпистемологического анархизма" обосновывает плюрализм в методологии научного познания и тезис о несоизмеримости теорий (ученый может выдвигать свои собственные теории, игнорируя критику). Наука, по Фейерабенду, иррациональна, не отличается от мифа и религии и является одной из форм идеологии. Фейерабенд резко критиковал позитивистскую методологию. ФЕЙЕРБАХ Ансельм (1829-80) - немецкий живописец. Стремился возродить монументальное искусство в огромных полотнах на темы античных легенд ("Ифигения", 1862). ФЕЙЕРБАХ (Feuerbach) Ансельм (1775-1833) - немецкий криминалист, представитель классической школы уголовного права, составитель Баварского уголовного уложения 1813

1. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года

2. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

3. Уменьшенная вменяемость в уголовном праве

4. Множество преступлений в современном уголовном праве

5. Преступление по уголовному праву Российской Федерации

6. Основы уголовного права (Контрольная)
7. Наказание по уголовному праву Российской Федерации
8. Понятие преступления в Уголовном праве

9. Понятие соучастия в уголовном праве

10. Шпаргалки по уголовному праву (особенная часть)

11. Понятие соучастия в уголовном праве

12. Уголовное право (особая часть)

13. Тесты по уголовному праву (общая часть)

14. История уголовного права России в советский период

15. Уголовное право (общая часть, шпоры)

16. Уголовное право общая часть

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Уголовное право

18. Уголовное право

19. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(2)

20. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(4)

21. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(1)

22. Понятие и цели наказания по уголовному праву России
23. Уголовное право
24. Историческое развитие уголовного права Германии

25. Контрольная работа по уголовному праву

26. Развитие уголовного права в Древней Руси

27. Уголовное право в России в X-XVIII веках

28. История телесных наказаний в русском уголовном праве

29. Антропологическая школа уголовного права

30. Задачи по уголовному праву

31. Контрольная по уголовному праву

32. Множественность преступлений в современном уголовном праве

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

33. Неосторожность в уголовном праве

34. Понятие и признаки преступления по Уголовному праву

35. Уголовное право

36. Хищения в российском уголовном праве

37. Шпоргалки по уголовному праву (общая часть)

38. Уменьшенная вменяемость в уголовном праве
39. Уголовное право
40. Уголовное право

41. Основные черты феодального уголовного права и процесса по "Каролине"

42. Отграничение вымогательства от самоуправства в уголовном праве России

43. Уголовное право и процесс о совершенствовании закона об ответственности за вновь совершенное убийство

44. Понятие, предмет, задачи и функции российского уголовного права

45. Гражданский иск в уголовном праве

46. Действие уголовного права в пространстве

47. Заведомо ложный донос в уголовном праве РФ

48. Задачи и функции уголовного права России

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

49. Институт наказания и лишения свободы в уголовном праве

50. Институт судимости в уголовном праве

51. Международное уголовное право

52. Наказание в теории уголовного права

53. Нормы уголовного права по Соборному Уложению 1649 г

54. Общая характеристика уголовного права в Республике Беларусь
55. Общие начала назначения наказания в российском уголовном праве
56. Основы административного права и уголовного права

57. Особенности решения задач по трудовому, гражданскому, уголовному праву

58. Ответственность за разбой по российскому уголовному праву

59. Отмывание денег в международном уголовном праве

60. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

61. Понятие уголовного права

62. Понятие, система и задачи уголовного права

63. Понятие, система и задачи уголовного права

64. Преступление в уголовном праве РФ

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

65. Принципы российского уголовного права

66. Развитие Уголовного права

67. Рейдерство с точки зрения уголовного права

68. Словарь-справочник уголовного права

69. Соучастие по российскому уголовному праву и его признаки

70. Субъект преступления в системе уголовного права Республики Казахстан
71. Теория уголовного права
72. Уголовное право

73. Уголовное право

74. Уголовное право

75. Уголовное право в первой и второй четверти XVIII века

76. Уголовное право и его составляющие

77. Уголовное право и судебный процесс в Германии

78. Уголовное право как ресурс: проблемы модернизации

79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в уголовном праве Российской Федерации

80. Характеристика стадий преступления в уголовном праве России

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Экстрадиция в международном уголовном праве

82. Экстрадиция в уголовном праве и правоприменительной практике

83. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

84. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

85. Контрольная работа по Уголовно-процессуальному праву РФ

86. Проблемы совершенствования процессуальных гарантий прав и интересов участников уголовного судопроизводства
87. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве
88. Уголовно-исполнительное право

89. Источники российского уголовно-процессуального права

90. Уголовно-процессуальное право

91. Деятельность защитника в уголовном процессе, его права и обязанности

92. История развития уголовного российского права в ХХ веке

93. Источники уголовно-процессуального права

94. Обеспечение прав и свобод в уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел

95. Обеспечение прав участников уголовного процесса при окончании предварительного расследования

96. Охрана избирательных прав граждан в уголовном законодательстве России и зарубежных стран

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Права и обязанности сторон в уголовном процессе

98. Принципы уголовно-исполнительно права

99. Теоретические и практические основы механизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения свободы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.