Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Методики оцінки фінансового стану банків України

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

На сьогодні проблема прогнозування банкрутства банків залишається надзвичайно актуальною, оскільки лише за 2006 рік в Україні збанкрутувало три банки: ТОВ “Київський універсальний банк”, ВАТ АКБ “Гарант” та АКБ “Інтерконтинентбанк”. Загалом динаміку банкрутств можна відстежити за даними, поданими на графіку 1.1, який побудовано на основі даних НБУ . Графік 1.1. Кількість банків, які зазнали банкрутства за 1999 – 2006 рр. На сьогодні існує кілька загально-прийнятих методик оцінки діяльності банків. Найвідоміша — рекомендована у 1988 році Базельським комітетом із банківського нагляду (Basel Commi ee o Ba ki g Supervisio ), яка базується на показниках адекватності капіталу банку (Базель І). У липні 2004 року з’явилася вдосконалена методика — Базель ІІ: “Міжнародна конвергенція виміру капіталу та стандартів капіталу: нові підходи”, яка нині перебуває в стадії впровадження . Фінансова стійкість банку — це його здатність динамічно розвиватися та безперервно виконувати функцію фінансового посередництва, гнучко реагуючи на всі фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Близьким до цього поняття є термін &quo ;надійність&quo ;, який походить від праслов'янського &quo ;покладати, надіятися&quo ;, тобто надійним є той, хто &quo ;викликає повну довіру, на якого цілком можна покластися&quo ; . Отже, в основі надійності банку лежить його фінансова стійкість, адже надійним може бути лише стійкий банк. Стійкість (надійність) банку — доволі значне за обсягом поняття, яке має містити оцінку таких факторів, як менеджмент, кваліфікація персоналу, склад акціонерів, технічне забезпечення, ризиковність ринків, на яких працює банк, тощо. Отже, визначимо найважливіші показники, які були описані у попередньому підрозділі, алгоритм розрахунку та економічного змісту яких, буде приведено у наступних таблицях. Алгоритм розрахунку та розкриття економічного змісту показників, що характеризують фінансову стійкість банківської установи наведено у таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість банку № Найменування показника Алгоритм розрахунку за балансом Економічний зміст показника визначає 1 Коефіцієнт надійності Співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (Зк). Рівень залежності банку від залучених коштів. 2 Коефіцієнт фінансового важеля Співвідношення зобов’язань банку (З) і капіталу (К), розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку. 3 Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу Розкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків. 4 Коефіцієнт захищеності власного капіталу Співвідношення капіталізованих активів (Ак) і власного капіталу (К). Показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно). 5 Коефіцієнт захищеності дохідних активів , де НАД — недохідні активи; Ад — дохідні активи; ЗБ — збитки Сигналізує про захист дохідних активів (що чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом.

6 Коефіцієнт мультиплікатора капіталу Ступінь покриття активів (А) (акціонерним) капіталом (Ка). Необхідні розрахунки цих коефіцієнтів виконано у третьому розділі першого підрозділу в таблиці 3.1. Далі розглянемо алгоритм розрахунку та розкриття економічного змісту групи показників, які характеризують рівень ділової активності залучення пасивів і розміщення їх у певні групи активів (Таблиця 1.2). А служать вони вимірником рівня ефективності діяльності банківської установи на фінансовому ринку. Таблиця 1.2 Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, які характеризують ділову активність банківської установи № Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає а) в частині пасивів 1 Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів Питома вага залучених коштів (Зк) у загальних пасивах (Пзаг). 2 Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів Питома вага одержаних міжбанківських кредитів (МБК) у загальних пасивах (Пзаг). 3 Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів Питома вага строкових депозитів (Дстр) у загальних пасивах (Пзаг). 4 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи Співвідношення дохідних активів (Да) і залучених коштів (Зк). 5 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель Питома вага кредитного портфеля (КР) у залучених коштах (Зк). 6 Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель Співвідношення кредитного портфеля (КР) і депозитів строкових (Дс). б) в частині активів 1 Коефіцієнт дохідних активів Питома вага дохідних активів (Ад) у загальних активах (Аз) 2 Коефіцієнт кредитної активності інвестицій у кредитний портфель Питома вага кредитного портфеля (КР) у загальних активах (Аз). 3 Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь Питома вага портфеля цінних паперів і паїв (ЦПП) у загальних активах (Аз). 4 Коефіцієнт інвестицій у дохідних активах Питома вага інвестицій (ЦПП) у дохідних активах (Ад). 5 Коефіцієнт проблемних кредитів Питома вага проблемних (прострочених і безнадійних) кредитів (КРпб) у кредитному портфелі в цілому (КР). Важливим напрямком здійснення прибуткової банківської діяльності є управління його ліквідністю та платоспроможністю. Ліквідність банку — це його здатність своєчасно та в повному обсязі задовольняти невідкладні потреби у грошових коштах. Нижче подано блок показників призначених для оцінки ліквідності банку (Таблиця 1.3). Таблиця 1.3 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують ліквідність балансу банку Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає Показники ліквідності 1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності Показує можливість банку погашати «живими» грішми з коррахунків і каси зобов’язання за всіма депозитами (Д). 2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку Характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов’язань (Ззаг) всіма активами (Азаг). 3. Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів Характеризує питому вагу високоліквідних активів (Авл) у робочих активах(Ар).

4. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань Характеризує забезпечення дохідними активами банку (Ад) його загальних зобов’язань (Ззаг) і сповіщає про часткове погашення зобов’язань банку поверненнями дохідних активів. 5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (для визначення незбалансованої ліквідності) Розкриває, наскільки видані кредити (КР) забезпечені всіма залученими депозитами (Д) (чи є незбалансована ліквідність). 6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань Розкриває здатність банку погашати зобов’язання (Ззаг) високоліквідними активами (Авл) та через продаж майна (Ам). На підставі даних наведеного балансу сформована система основних алгоритмізованих показників, які детально характеризують ефективність управління банківською установою (Таблиця 1.4). Таблиця 1.4 Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, які характеризують ефективність управління банківською установою Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає 1 2 3 І. Рентабельність за доходом 1. Загальний рівень рентабельності Розмір балансового прибутку (Пб) на 1 грн доходу (Дз). 2. Окупність витрат доходами Розмір доходу (Дз) на 1 грн витрат (Вз). 3. Чиста процентна маржа Розкриває рівень дохідності активів від процентної різниці. 4. Чистий спред Розкриває рівень дохідності активів від процентних операцій. 5. Інший операційний дохід Свідчить про рівень дохідності активів (Аз) від інших нетрадиційних послуг і доходів інших (Ді). 6. «Мертва точка» прибутковості банку Показує мінімальну дохідну маржу для покриття всіх витрат, після чого банк починає заробляти прибуток. 7. Продуктивність праці, грн Рівень доходу (Дз) на одного середньорічного працівника (СП). ІІ. Рентабельність по чистому прибутку 8. Рентабельність активів, % Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому . 9. Рентабельність дохідних активів Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому . 10. Рентабельність загального капіталу Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного загального капіталу . 11. Рентабельність статутного фонду (акціонерного капіталу) Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного акціонерного капіталу . 12. Рентабельність діяльності за витратами Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) усіх витрат банку (Вз). 13. Продуктивність праці середньорічного працівника Рівень чистого прибутку (ЧП) на одного середньорічного працівника (СП). Національний банк України здійснює рейтингову оцінку банківських установ за американською системою CAMELS , сутність якої полягає у визначенні загального стану банку на основі єдиних критеріїв, що охоплюють усю його діяльність. Така система допомагає визначати банки, фінансовий стан, операції або менеджмент яких мають недоліки, здатні призвести до банкрутства. В основі методики лежить оцінка ризику за такими основними компонентами: достатність капіталу(Capi al adequacy); якість активів(Asse quali y); менеджмент(Ma ageme ); надходження(Ear i gs); ліквідність(Liquidi y); чутливість до ринкового ризику(Se si ivi y o marke risk).

Облпиха крушиноподбна (Hippophae rhamnoides L.) Родина маслинков (Elaeagnaceae) У стародавнй Грец облпиха була вдома як лкувальний засб для коней. Використовували листя, вд яких кон швидко набирали масу, а шерсть х ставала коротшою  блискучою. Звдси латинська назва "гпофе" ("гпос"P кнь, «фаос» блискучий). Це невелике (до 4Pм заввишки) деревце або кущ з родини маслинкових, з колючими глками, вкритими срою корою. Молод пагони з дрбними кулястими бруньками, вкрит срблястими, а пзнше ржаво-бурими лусочками. Листки лнйно-ланцетн (28 см завдовжки), цлокра, зверху зелен, зсподу бурувато-србляст, сидять зближено. Квтки одностатев. Рослинна дводомна. Тичинков квтки буруват, в коротких колосках, маточков зеленуват малопомтн, сидять у пазухах листкв. Маточка одна, зав'язь верхня. Плд овальна кстянка (78 мм завдовжки), жовтувата або оранжево-червона. Плоди сидять густо, нби облплюючи стебло. Насння (до 5 мм завдовжки) чорне, блискуче з рвчачком. У природному стан на Укран росте в дельт р

1. Принципи розробки та оцінки державної політики України

2. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

3. Національний банк України

4. Національний банк України та особливості його функціонування

5. Державний ощадний банк України

6. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників
7. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
8. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

9. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

10. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

11. Фінансова система України

12. Банківська система України

13. Ліквідність банківської системи України

14. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

15. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

16. Банківська система України

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

17. Банківська система України та проблеми її реформування

18. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

19. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

20. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

21. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

22. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
23. Вплив фінансової глобалізації на економіку України
24. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

25. Стан соціальної галузі України

26. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

27. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

28. Оцінка фінансового стану підприємства

29. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

30. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

31. Фінансова система України

32. Фінансове право України

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

33. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

34. Сучасний стан фондового ринку України

35. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

36. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

37. Банківська система України

38. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
39. Атомна енергетика України і РПС
40. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

41. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

42. Політичні права і свободи громадян України

43. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

44. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

45. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

46. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

47. Історія України

48. Історія соборності України

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

50. Господарство України періоду утвердження капіталізму

51. Походження людини та її поява на території України

52. Історія держави та права України

53. Культура України в 30-х рока

54. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
55. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
56. Економічне районування України

57. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

58. Основні напрямки зовнішньої політики України

59. Господарське право України

60. Конституційний суд України

61. Цивільне право України

62. Суверенітет України

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Проект кримінального кодекса України

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

65. Бюджет України: актуальні проблеми

66. Державній бюджет України

67. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

68. Управління фінансами України

69. Організаційна система управління природокористуванням України

70. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
71. Машинобудування України
72. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

73. Використання трудових ресурсів Західної України

74. Міжнародний ринок туристичних послуг України

75. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

76. Особливості перехідної економіки України

77. Роль і значення АПК для господарства України

78. Авіаційний транспорт України

79. Чорна металургія України

80. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

82. Механізм кредитування банками України

83. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

84. Інформаційна політика України

85. Конституційні засади виконавчої влади України

86. Судова система України
87. Грошова система України
88. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

89. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

90. Хімічна промисловість України

91. Чорна i кольорова металургія України

92. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

93. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

94. Зародження партійно-радянської преси України

95. Проблеми золотоносності надр України

96. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

97. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

98. Верховна Рада України в системі органів влади

99. Ґрунти України

100. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.