Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Факультет міжнародних відносин Кафедра міжнародних економічних відносин Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах (курсова робота) Виконала: студентка 33 групи Кравченко Жанна Володимирівна Науковий керівник: доц., к.е.н. Сищук Андрій Артемович Луцьк – 2001 Зміст Вступ 3 Розділ І Теоретичні основи ТНК 4 1.1. Суть, поняття, історія розвитку ТНК 4 1.2. Фактори розміщення і причини виникнення ТНК 7 1.3. Структура і типи ТНК 10 Розділ ІІ Особливості розвитку ТНК в сучасних міжнародних відносинах 12 2.1. Вплив НТР на ТНК 12 2.2. Значення ТНК в міжнародних економічних відносинах 14 2.3. Прямі іноземні інвестиції і ТНК 20 2.4. Фінансові і валютно-кредитні аспекти функціонування ТНК 22 2.5. Експансіоністична діяльність ТНК 24 Розділ ІІІ Правове регулювання діяльності ТНК 28 3.1. Взаємовідносини ТНК і держави 28 3.2. Міжнародно-правове регулювання ТНК 31 Висновок 34 Література 36 Додатки 38 Вступ На рубежі XX – XXI ст. транснаціональним корпораціям (ТНК) приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіці, що відбувався б без участі ТНК. Вони приймають як пряму, так і опосередковану участь у світових економічних, а також політичних процесах. Хоча ТНК здійснюють свою діяльність у системі світового господарства, їх вплив поширюються і на політичну сферу, що дозволяє розглядати ТНК поряд із державами і міжнародними організаціями. Загалом дослідження даної теми у різних дослідників є досить суперечливим і неоднозначним, тому феномен ТНК і досі є дискусійним питанням як у спеціалістів, що займаються дослідженням сучасних міжнародних відносин, так і у керівників держав, а також і у політичних діячів. Об’єктом дослідження курсової роботи виступають ТНК, оскільки вони відіграють одне з панівних положень у світовій економічній системі. Ще на стадії виникнення ТНК стали об’єктом бурхливих економічних дискусій, а на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин вони займають панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності. Метою даної курсової роботи є вивчення ТНК як суб’єкта світового економічного процесу, що зумовлений рядом як економічних, так і політичних факторів. Предметом дослідження є специфіка функціонування, особливості діяльності ТНК у міжнародних відносинах, а також тенденції розвитку і їх вплив на світові економічні процеси. Виходячи з мети курсової роботи сформовані наступні завдання: дослідити передумови виникнення і фактори розміщення, структуру і типи ТНК; проаналізувати вплив науково-технічної революції на їх діяльність; охарактеризувати ТНК у різних аспектах, насамперед у фінансовій, валютно- кредитній, інвестиційній, технологічній сферах, а також провести дослідження щодо впливу ТНК на окремі країни. Завдання курсової роботи зумовили її структуру. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури і додатків. При написанні курсової роботи використовувались такі методи як економіко-математичний, порівняльний, системно-структурний, статистичний.

Курсова робота може бути використана при підготовці до практичних і семінарських занять з таких дисциплін як “Міжнародні економічні відносини”, “Зовнішня політика”, а також в економічних науках. Розділ І Теоретичні основи ТНК 1.1. Суть, поняття, історія розвитку ТНК Незважаючи на загальновизначеність величезної ролі і значення ТНК у світі, відсутня єдність у визначенні самого поняття ТНК і критеріїв їхнього виділення. Тут існують різноманітні підходи. Оскільки з моменту свого виникнення вони діяли як економічні організації, так і більшість підходів і визначень, особливо на ранніх етапах, були чисто економічними. У цих дослідженнях увага в основному приділялося участі цих корпорацій в економічній діяльності інших держав, що, безумовно, є головною умовою виділення ТНК. Але здійснити вимір ступеня цієї участі виявилося не такою легкою і простою справою. Наприклад, деякими дослідниками за основу приймалися такі фактори як загальний обсяг продажів на ринках інших країн, загальний обсяг прибутку, одержуваного в інших країнах або число зайнятих на підприємствах за рубежем, тобто чисто кількісні показники. Основні ідеї і практика ТНК були виявлені в таких її джерелах як діяльність Ганзейських міст і Ост - Індійських компаній. Тому цілком доцільно в якості передісторії ТНК звернутися до дослідження діяльності цих об'єднань. Безперечно, що багато чого було запозичено в них, хоча є природно-пристосованими до принципово нових умов існування. Таким чином, ТНК можна розглядати як геніальний винахід, як геніальне досягнення. Щодо самого поняття ТНК. Одним із перших, якщо не найпершим, є визначення багатонаціональної фірми, даної в 1960 році Лієнталем. Воно не містить характеристики структурних і організаційних сторін ТНК, але визначає ТНК як фірму, що діє більш ніж в одній країні. Проте, із самого початку виникнення ТНК учені не можуть прийти до загальної згоди щодо питання про кількість країн перебування в ТНК, що дозволило б кваліфікувати фірму як транснаціональну. Тому деякі вчені припустили, що для визначення ТНК цілком достатня діяльність фірми більш, ніж в одній країні. Експерти ООН при аналізі 650 ТНК керувалися наявністю типових ознак ТНК і брали за вихідний критерій річний оборот не менше 300 млн. доларів. На мою думку, це чисто механічні кількісні підходи, що не можуть задовольнити дослідників. Все ще продовжується робота з глибинного виявлення сутності ТНК. Поряд із чисто кількісними вимірами транснаціональної діяльності стали висуватися й інші критерії визначення ТНК. Серед інших структурних компонентів, що допомагали б визначити фірму як транснаціональну, стали позначатися такі, як проблема власності, її розподілу, проблема управління , число зайнятих, заробітна плата, склад вищого управлінського апарата і т.д. Ці виміри здійснювалися як на абсолютній, так і відносній основі. Абсолютний вимір означає вимір фінансових і людських ресурсів у зовнішніх операціях. Відносним є те, що фірма повинна зв'язувати частину своєї діяльності з іноземними операціями. Але тут виникають питання. Наприклад, який відсоток діяльності за рубежем варто розглядати як значний? Також ставилося питання про рівень продажів за рубежем, при цьому зверталась увага на складність розмежування експорту і продажів, здійснюваних іноземними філіями ТНК.

Виникала і проблема прибутків, одержуваних за кордоном, який він повинен бути, щоб вважати фірму транснаціональною? Не було достатньо чіткої угоди і про те, яке ж повинне бути співвідношення внутрішніх і зовнішніх вкладень, зайнятості і т.п. Пізніше був початий перехід від чисто економічних підходів у визначенні ТНК до інших критеріїв. Наприклад, із позиції теорії міжнародних відносин. Приймалася до уваги орієнтація ТНК на участь у діяльності, що має всесвітній-системний розмах, і орієнтація на діяльність усього світу, що важко висловити якісними або кількісними показниками. Така інтепретація ТНК зберіглася і дотепер. Слід зазначити, що, хоча транснаціональний характер діяльності ТНК давно перейшов економічні межі і торкається з рішенням багатьох соціальних і політичних проблем, усе ж переважна частина визначень дотепер носить головним чином економічний характер. Узагальнюючи чисто економічні критерії, серед факторів їхнього виміру можна виділити такі: число іноземних держав, у яких вони діють; відсоток грошової маси, виплачуваного за рубежем; відсоток іноземних капіталовкладень; число зайнятих за рубежем; відсоток прибутку, одержуваного з інших країн; процентне співвідношення продукції і прибутку, одержуваного в країнах базування і за рубежем; загальний рівень продажів за рубежем. Таким чином, підводячи підсумок вищевикладеному, слід сказати, що, хоча і зроблена велика робота щодо дослідження визначення ТНК, проте проблема самої дефініції залишається, вона пов'язана з тим, що насамперед необхідно розділити поняття "багатонаціональна" і "транснаціональна" корпорація. На практику це, звичайно, здійснити дуже і дуже важко. Але існуючий рівень аналізу владно потребує це зробити. Мультинаціональні або багатонаціональні корпорації - це такі корпорації, що здійснюють певну діяльність в інших країнах, але вона не робить якісно великого впливу на індустріалізацію й інші процеси, насамперед політичні й економічні, що протікають у цих країнах. Транснаціоанальні корпорації - це такі підприємства, діяльність яких носить наднаціональний, наддержавний характер і ведуть до створення і управління зв'язків, що робить дуже активний вплив на процеси, що протікають в інших країнах. ТНК можна визначити як інститут або організацію, що здійснює виробництво або послуги, не менше, ніж у шести країнах, у яких не менше 25 % іноземних працівників і не менше 25 % капіталовкладень за рубежем. Діяльність даного підприємства-інституту, його управління й інтереси обумовлені не внутрішніми, а зовнішніми чинниками, причому потреби місцевого розвитку, як правило, або ігноруються, або мало приймаються до уваги, і сама діяльність пов'язана насамперед із глобальною капіталістичною економікою. Відмітною рисою ТНК є космополітизм їхніх інтересів, глобальність операцій, що відбиває специфіку міжнародних монополій. Незалежно від того, у якій країні була спочатку заснована корпорація, вона розглядає весь світ як єдине ціле, як арену своєї діяльності і проникає у всі кутки земної кулі в пошуках ринків, техніки, технології, людей, ідей, капіталів і т.д. З другої половини 80-х років почався новітній етап глобалізації світового виробництва.

Воно створювало і латентні структури: Тристоронню комісію, Більдерберзький клуб, Раду з міжнародних відносин та ін. Істеблішмент керує більшістю транснаціональних компаній (ТНК), контролює основні сировинні та товарні ринки. Тому істеблішменту дуже легко створити модель міжнародних зв'язків будь-якої країни: міжнародна торгівля, ринки збуту, фінансова система. За допомогою різноманітних міжнародних організацій (котрі працюють у «ворожих» країнах), благодійних фондів, міжнародних програм, радників та політологів, підготовлених у США, посольств та розвідувальних служб, а також засобів масової інформації, збираються і створюються особові бази даних про політиків, державних службовців, провідних бізнесменів. У цих базах даних є інформація про рахунки за кордоном, а також компрометуючі матеріали. Схема війни США проста: за допомогою використання моделі міжнародних зв'язків «ворожої» держави та різноманітних міжнародних організацій здійснюється її політична ізоляція, накладаються різні торгові ембарго, створюється економічна блокада — і держава відсікається від основного джерела наповнення державного бюджету

1. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

2. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

3. Роль финансовых организаций в регулировании валютно-кредитных отношений

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

5. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

6. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
7. Міжнародні валютні ринки та їх функції
8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

9. Раціоналізація трудових процесів

10. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

11. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

12. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

13. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

14. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

15. Корпорація як форма організації сучасної фірми

16. Валютный курс и его роль в экономике

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

18. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

19. Валютні ризики: економічна природа та управління

20. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

21. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

22. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем
23. Валютный курс и его роль в экономике
24. Валютный курс и его роль в экономике

25. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

26. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

27. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях

28. Валютный курс и факторы его определяющие

29. Валютные риски: кто они и как с ними бороться?

30. Валютный курс и факторы, его определяющие

31. Валютный курс и факторы, его определяющие

32. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

33. Організація кредитної роботи в комерційному банку

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Оптимізація раціонів годівлі птахів

36. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

37. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

38. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
39. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії
40. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

41. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

42. Міжнародний поділ факторів виробництва

43. Міжнародні фінансові організації та їх роль

44. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

45. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

46. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

47. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

48. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

50. Організація ярмарок та аукціонів

51. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

52. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

53. Основные факторы, формирующие валютный курс

54. Международные валютно-финансовые и кредитные организации
55. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища
56. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

57. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

58. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

59. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

60. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

61. Миграция элементов и ее факторы

62. Денежно-кредитная политика Банка Англии

63. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка

64. Политика правительства РФ в области валютных отношений

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

65. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

66. Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию

67. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

68. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

69. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций

70. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
71. Валютное регулирование в РФ
72. Кредитные институты Германии

73. Пространство и время как факторы специфики культуры

74. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

75. В. Высоцкий - "Он был чистого слога слуга..."

76. Кто он Чингиз-хан?

77. Религиозный фактор в политической жизни и национальном развитии Ирландии

78. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

79. ФАТ (фактор активации тромбоцитов)

80. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

81. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания

82. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

83. Подземные топливные баки: насколько они опасны ?

84. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

85. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

86. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования
87. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам
88. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

89. Геополитические факторы формирования российской цивилизации

90. Политический центризм как фактор стабилизации общества

91. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

92. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

93. Биологические факторы формирования личности

94. Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека

95. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

96. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

98. Факторы эффективности внешности специалиста по связям с общественностью на телеэкране

99. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

100. А все-таки, "Свидетели Иеговы" - кто они на самом деле?


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.