Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Стратегії надання психологічної допомоги у ситуаціях стихійного лиха, катастроф, терористичних нападів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Клінічна психологія” Тема : „Стратегії надання психологічної допомоги у ситуаціях стихійного лиха, катастроф, терористичних нападів” ЗМІСТ Вступ Теоретичний огляд проблеми надання психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях Поняття надзвичайної ситуації Посттравматичний стресовий розлад 1.3. Типові реакції людей на різні травматичні події Техніки психологічної допомоги, що застосовуються при роботі в надзвичайних ситуаціях 2.1. Психічні розлади у постраждалих від стихійного лиха 2.1.1. Клініка психічних розладів при катастрофах 2.1.2.Організація й зміст медико-психологічної допомоги потерпілим у вогнищах стихійних лих й катастроф 2.2. Діагностика психічних розладів і організація психологічної допомоги заручникам 2.3.Психологічна допомога при диссоціативних розладах Висновок Списик використаної літератури Вступ Останніми десятиліттями людство пережило значну кількість великих катастроф, що були результатом введення нових технологій та злочинного або некомпетентного ставлення до їх застосування. Це спричинило суттєві екологічні зміни та загибель людей. Серед таких катастроф варто відзначити аварії на хімічних заводах у Швейцарії, Німеччині, Італії, Індії, на американській атомній станції Три-Майл-Айленд, українській атомній станції у Чорнобилі, чисельні залізничні, автомобільні та авіаційні катастрофи. Достатньо відзначити, що за даними ВООЗ (без врахування великих аварій та катастроф), лише на автошляхах світу щорічно гине 300 тисяч і отримують ушкодження близько 8 мільйонів людей. У наш час різко зросла кількість антропогенних катастроф і &quo ;гарячих точок&quo ; у різних регіонах планети, світ буквально захлинає епідемія тяжких злочинів проти особистості. Ці ситуації характеризуються насамперед надекстримальним впливом на психіку людини, викликаючи в неї травматичний стрес, психологічні наслідки якого в крайньому своєму прояві виражаються в посттравматичному стресовому розладі (ПТСР). Велика кількість соціологів, медиків, психологів та представників інших наук вважають за необхідне теоретичне та методологічне об'єднання різних спеціалістів для аналізу реакцій та поведінки людей під час стихійних лих, вивчення їх впливу на фізичне і психічне здоров'я, в також планування допомоги потерпілим. Тема даної роботи була вибрана не випадково, адже проблематика надзвичайних ситуацій є дуже актуальною і ще до кінця не вивченою. Проблеми організації та надання психологічної допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих і терористичних нападів все більше актуалізуються з кожним роком . Завданням даної роботи є висвітлення основних теоретичних понять надзвичайної ситуації, а також психічних та психологічних розладів, до яких вона призводить, і стратегій роботи з ними. Дана робота складається з двох розділів. В першому розладі висвітлені основні поняття надзвичайної ситуації, а також поняття постравматичного стресового розладу. В другому розладі розкриті основні можливі психічні порушення при надзвичайній ситуації та взятті в заручники, а також техніки роботи з диссоціативними розладами.

Мета роботи – дослідити теоретичні основи і стратегії психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях. Об’єкт дослідження –теорія і стратегії психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Предмет дослідження – особливості використання стратегій надання психологічної допомоги у ситуаціях стихійного лиха, катастроф, терористичних нападів. Теоретичний огляд проблеми надання психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях 1.1. Поняття надзвичайної ситуації За останній час вийшли ряд Постанов Кабінету Міністрів України, які сули спрямовані на створення єдиної системи класифікації надзвичайних ситуацій та єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Це Постанови КМ України «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій&quo ; (№ 1099, 15.07.1998 р,) та «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (№1198,3.08.1998р.). В цих Постановах КМ України наводяться головні терміни, а саме: НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ (НС)— порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. Розрізняють наступні види надзвичайних ситуацій: 1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо. 2. Надзвичайні ситуації природного характеру — небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослий хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо. 3. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. 4. Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Загальні ознаки надзвичайної ситуації: • наявність або загроза загибелі людей, чи суттєве порушення умов їх життєдіяльності; • матеріальні збитки; • істотне погіршення стану довкілля, Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. Небезпечне природне явище — подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об'єкти економіки та довкілля. Під катастрофою розуміються такі події, які приведуть до руйнувань і смерті, пораненням і стражданням великої кількості людей. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає катастрофи (стихійні лиха), як ситуації, що характеризуються непередбаченими, серйозними й безпосередніми загрозами суспільному здоров'ю.

Катастрофа — великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків. Загальні ознаки віднесення НС до відповідного рівня за критерієм розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків. Наприклад, якщо кількість людей, які загинули (крім випадків аварій на автодорогах), становить 1 особу, то НС відноситься до об'єктового рівня, якщо кількість людей, які загинули (крім випадків аварій на автодорогах), становить 1—2 осіб, то НС відноситься до місцевого рівня; якщо кількість людей, які загинули (крім випадків аварій на автодорогах), становить від 3 до 5 осіб, то НС відноситься до регіонального рівня; якщо загинуло понад 5 осіб — НС загальнодержавного рівня. Реагування на НС — скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (аварійних планів), уточнених в умовах конкретного виду та рівня НС з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей. Запобігання виникненню НС — підготовка та реалізація комплексу правових, соціальне-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків. Посттравматичний стресовий розлад Узагальнення даних численних досліджень дає підстави для висновку щодо наявності спільних симптомів при різних за походженням психічних травмах. Оскільки ці симптоми не відповідали жодній нозологічній формі, М. Горовіц запропонував згрупувати їх в синдром під назвою «посттравматичний стрес» (РТSD — Pos ruma ik S ress Disorders), який можна визначити як „нормальну реакцію на ненормальну ситуацію” Через деякий час М. Горовіц з співробітниками визначили діагностичні критерії РТSD, які було прийнято за основу при укладанні DSМ-Ш (1979—1980 рр.) та було дещо уточнено в нaступній редакції систематики психічних розладів (DSМ-III-R). Сучасні уявлення про ПТСР склалися остаточно до 80-х рр. XX ст., однак інформація про вплив травматичних переживань фіксувалася протягом сторіч. Епідеміологічна оцінка поширеності РТSD грунтується на результатах масових психіатричних обстежень потерпілих внаслідок екстремальних ситуацій (катастроф, війн тощо) свідчить, що це захворювання може охоплювати від 15 до 40 % потерпілих - в залежності від рівня їх соціальної захищеності. При стихійних лихах кількість осіб з симптомами посттравматичного розладу становить від 10 до 50 %. Зокрема 49-52 % осіб з ознаками посттравматичного стресу було виявлено серед мешканців Мехіко Сіті після відомого катастрофічного землетрусу. В свою чергу, голландські вчені, що провели обстеження 60—65-річних ветеранів ІІ світової війни, встановили відповідність їх стану симптомам. РТSD (за DSМ-Ш-R.) у 56 випадків. Аналогічні й навіть більш тяжкі «психічні втрати» були зафіксовані у 80-ті роки при аналізі загальних санітарних втрат, що понесли армії Ізраїлю, Іраку та Ірану, військових, що діяли в 90-х рр.

В Україні це нормально, це називають «демократією». Весь світ думає, що це волевиявлення українського народу. Так думають, тому що народу байдуже. Але це уявна бездіяльність. Усе частіше й частіше у вільних ЗМІ звучать слова обурення патріотів своєї Вітчизни. Торгашесько-лихварська компрадорська еліта боїться свого народу. Вона боїться, що народ спитає про награбоване. Тому й будує свою парламентсько-президентську республіку, в якій все продається і купується, і де ніхто не відповідає за геноцид нації. Триває війна, армія розвалена, нею керує ставленик США, правляча еліта зрадила свій народ. Що в таких умовах завжди робив народ? Створював козацькі загони. Найвідоміші козацькі загони формувалися під керівництвом Богдана Хмельницького, який звільнив нашу країну від польсько-єврейських окупантів. Козацькі загони завжди формувалися тоді, коли над Україною нависала небезпека знищення. Сьогодні саме така ситуація, і від того, що війна ведеться переважно інформаційно-психологічною і матеріальною зброєю, нічого за суттю не змінюється

1. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

2. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

3. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

4. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

5. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

6. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу
7. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях
8. Психологічна допомога при ВІЛ-інфекції

9. Особливості психологічної готовності жінки до материнства

10. Становлення психологічної діагностики

11. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

12. Джеймс Мак Кин Кеттел засновник психологічної діагностики

13. Стратегии поведения в конфликтной ситуации и методы предупреждения конфликтов

14. Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках

15. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

16. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

17. Аналіз демографічної ситуації в Канаді

18. Поняття стратегічної інформації

19. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

20. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях. Посредническая помощь психолога в разрешении конфликтов

21. Основні проблеми педагогічної психології

22. Стили и стратегии поведения в конфликтной ситуации
23. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми
24. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

25. Физиология, психология и интеллект близнецов

26. Психология личности военнослужащего

27. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

28. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

29. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

30. Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и при режиме чрезвычайной ситуации

31. Учет и профилактика чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах г.Москвы

32. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

34. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

35. Демографическая ситуация

36. Статистический анализ демографической ситуации в Российской Федерации

37. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

38. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития
39. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история
40. Стихи о Прекрасной Даме

41. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

42. Кутузов - стратег и дипломат

43. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

44. Стратегия поиска в автоматизированных информационных системах

45. Опіки. Види, допомога

46. Психология преступной группы

47. Психология несовершеннолетних преступников

48. Экологическая ситуация в городе Тольятти

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Проблемы управления экологической ситуацией на горных территориях

50. Роль государства в природоохранной стратегии

51. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

52. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

53. Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников

54. Влияние революции в России на ситуацию в мире
55. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
56. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

57. Психология бюрократии

58. Психология

59. Психология: Дружба

60. Психология

61. Зарождение и развитие психологии

62. Сравнительный анализ отечественной и Американской социальной психологии

63. Психология

64. Психология деятельности

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

65. Основы психологии предпринимательского мышления

66. Психология национальной идентичности

67. Основы психологии

68. Психология

69. Проблема способностей в психологии

70. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга
71. Психология конфликта. Философия возникновения, пути разрешения
72. Психология семейных отношений

73. Учебные материалы курса "Социальная психология"

74. Юнг. Аналитическая психология

75. Социальная психология как наука

76. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима

77. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

78. Психология человеческих проблем

79. Психология конфликта и выход из него

80. Гендерная психология

Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

82. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

83. История психологии

84. Малые группы в социальной психологии

85. Этические стандарты и практическая этика психолога

86. О психологии семьи как малой группы
87. Психология и педагогика
88. Структурный анализ психологии масс

89. Психология дружбы и любви в юношеском возрасте

90. Психология политического лидерства

91. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

92. Пути преодоления сложных педагогических ситуаций в процессе семейного общения

93. Проблема решения конфликтных ситуаций

94. Психология труда и инженерная психология

95. Психология малых групп

96. Психология преступной группы

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Общая психология (контрольная)

98. Феноменология духа в сказках в свете аналитической психологии Юнга

99. Возрастная психология


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.