Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство аграрної політики України СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економічної теорії Курсова робота з економічної теорії на тему: "МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ" Виконав: студент Науковий керівник: доцент Пушкаренко П.І. Суми 2000 р. ПЛАН:ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 6 2. ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 18 3. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ 22 4. ЕФЕКТ МУЛЬТИПЛІКАТОРА 25 5. ЕФЕКТ АКСЕЛЕРАТОРА 29 6. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 30 ВИСНОВОК 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ВСТУП За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макроекономічна стабільність, рівновага, достатні темпи економічного зростання належать до найважливіших суспільних благ, що їх спроможний створити для своїх громадян уряд країни. На сьогодні рівень цих благ в Україні надзвичайно низький. Адже упродовж 90-х років у країні наростала тотальна розбалансованість: невідповідність ресурсів і обсягів виробництва, загальних доходів і витрат, надходжень і видатків бюджету, обсягів товарів і грошової маси, експорту та імпорту тощо. Такий стан, крім усього іншого, зумовлений і ілюзією щодо простоти макроекономічного регулювання. Вражає швидкість, з якою пропонувалися, приймалися і безслідно зникали програми виведення економіки з кризи. Лише протягом 1993 року було прийнято три такі урядові програми. Безліч політичних діячів, вищих урядовців, кандидатів у народні депутати вважають за необхідне і можливе мати свою особисту, ні на які інші не схожу програму макрорегулювання економіки. У спадок від радянських часів Україні перейшли чорнобильська проблема; великі нагромадження зброї, яку необхідно було знищити; зношені та морально застарілі основні фонди підприємств; непристосований до праці в ринкових умовах менеджмент та непристосоване до життя в ринкових умовах населення. Це, а також невміла економічна політика держави і багато інших факторів зумовили прогресування темпів падіння валового внутрішнього продукту України, що загнало її у дуже гостру та багатогранну економічну кризу. Зупинка багатьох промислових підприємств і, як наслідок, збитковість наукових організацій, постійно зростаючий рівень безробіття, зубожіння населення, періоди девальвації національної валюти, ріст об'ємів тіньової економіки - це далеко не повний перелік причин, що роблять актуальними досліджувані в цій курсовій роботі питання. За даними Держкомстату, темпи падіння ВВП України за період з 1994 по 1997 роки були такими: Основною метою курсової роботи є визначення механізму економічного зростання в умовах ринкових відносин. Економічне зростання можна визначити як збільшення виробництва товарів і послуг в масштабі усього національного господарства. Воно входить до числа найважливіших проблем суспільного розвитку. Від нього залежить можливість будь-якої держави забезпечити достатній життєвий рівень свого народу.

Тому економічне зростання повинно розглядатися як важлива економічна мета. Лише зростаюча економіка може збільшити рівень задоволення необмежених потреб і розв'язати соціально-економічні проблеми як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Економічне зростання дозволяє здійснювати нові програми з питань боротьби з бідністю і забрудненням навколишнього середовища без падіння існуючого рівня споживання, скорочення обсягів інвестицій і виробництва суспільних благ. Економічне зростання полегшує вирішення проблеми обмеженості ресурсів. Економіка, що динамічно розвивається, на противагу статичній економіці знімає перепони, породжені обмеженістю обсягів виробництва і дозволяє суспільству повніше реалізовувати поставлені економічні цілі та здійснювати нові широкомасштабні програми. Практика промислово розвинутих країн показує, що економічне зростання проходило там не стільки за рахунок збільшення трудозатрат, скільки за рахунок підвищення продуктивності праці. Її підвищення відбувається головним чином завдяки технічному прогресу, а також завдяки зростанню фондоозброєності, поліпшенню якості робочої сили, переміщенню трудових ресурсів із низькопродуктивних у високопродуктивні галузі, а також завдяки цілому ряду інших чинників. Економічне зростання завжди пом'якшує суперечність між необмеженими потребами та вкрай обмеженими ресурсами. В умовах економічного зростання вибір соціальних цілей стає менш болісним і веде до зменшення суперечностей між різними групами населення, що мають різні та протилежні інтереси. В цих умовах набагато легше вирішувати соціальні негаразди, що є у будь-якому суспільстві, дбати про культурні цінності народу, створювати нові освітні заклади та вдосконалювати існуючі, вдосконалювати інфраструктуру країни, реалізовувати житлові програми та ще багато чого корисного. Таким чином, значно покращуються умови життя населення, та створюються умови для подальшого економічного зростання. Кожне суспільство прагне досягти економічного зростання та постійно жити в часи повної зайнятості, технічного прогресу, швидкого збільшення виробничих потужностей і неухильного підвищення життєвого рівня народу. Але, як показує світовий досвід, будь-яке економічне зростання не є рівномірним, а переривається періодами нестабільності. Завдання курсової роботи: 1. Визначити теоретичні аспекти економічного зростання. 2. розглянути фактори економічного зростання. 3. дослідити теорію виробничої функції, ефекти мультиплікатора та акселератора. 4. Розглянути науково-технічний прогрес як основний чинник економічного зростання. 5. Зробити висновки.1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Головне питання, на яке прагне відповісти теорія економічного зростання, зводиться до того, яким чином можна збільшити реальний обсяг номінального продукту в довгостроковому періоді, тобто в умовах повної зайнятості. Відповідь на це питання має практичне значення, так як його вирішення дозволяє подолати обмеженість ресурсів і, отже, розширити можливості економіки задовольняти потреби суспільства. Незважаючи на те, що економічне зростання - це лише один з критеріїв економічного розвитку, в макроекономіці частіше за все аналізують саме його, так як при вимірюванні процесу економічного розвитку виникають труднощі.

Під економічним зростанням національного господарства мається на увазі такий його розвиток, при якому збільшується реальний національний прибуток. Економічний зростання - це характерна особливість сучасного світу. Країни зростали по чисельності населення, за загальними масштабами виробництва і зайнятості; по реальному національному продукту; по рівню життя типової сім'ї в цей час в порівнянні з рівнем життя; по кількості вільного часу після роботи; по мірі полегшення важкого, втомливого труда, який раніше був долею людини, що заробляє на життя. Все це, окремо, і в цілому, - аспекти економічного зростання. Для того, щоб суспільство могло жити сьогодні й у майбутньому, процес виробництва повинен постійно повторюватися, відновлюватися, тобто необхідний процес відтворення. При здійсненні останнього виникають певні економічні закони. Навіть у визначенні сутності категорії «закон» виділялась така його риса, як постійна повторюваність, сталість. Щоб дія економічного закону могла проявитися, необхідно не менше 5-7 років. У процесі відтворення виникають закони розвитку й функціонування технологічного способу виробництва (у тому числі закони розвитку продуктивних сил та їх речової форми), закони розвитку виробничих відносин, або відносин власності, а також закони, властиві всьому суспільному способу виробництва (наприклад закон відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил). Відтворення сучасної системи продуктивних сил здійснюється у результаті взаємодії таких її основних складових елементів, як робоча сила, засоби та предмети праці, наука, використовувані людьми сили природи, форми й методи організації виробництва, а також інформація. Найважливішим у цій системі є постійне відтворення складної робочої сили, тобто такої робочої сили, яка має високий рівень освіти, кваліфікації, культури, прагне постійно вдосконалювати їх. Важливою умовою відтворення за сучасних умов є необхідність випередження робочою силою рівня техніки, форм і методів організації праці тощо. Лише за таких умов робітник може швидко пристосовуватися до появи нової техніки, до нестандартних ситуацій, що виникають у процесі виробництва. Інакше при появі більш досконалої та складної техніки остання не буде використовуватися до того часу, поки не будуть підготовлені робітники належної кваліфікації, освіти. Економічне зростання є процесом збільшення потенційного і реального валового національного продукту, зміцнення економічної могутності країни. Теорія економічного зростання аналізує чинники, або процеси, що забезпечують зростання, та сили, які зумовлюють швидке зростання могутності країни чи навпаки. Економічне зростання може визначатися та вимірюватися двома взаємозв'язаними способами: . як збільшення реального ВНП чи ЧНП протягом певного часу; . як збільшення за той же період реального ВНП чи ЧНП на душу населення. Зростаюча економіка характеризується приростом річного реального продукту, що може бути використаний для ефективнішого задоволення існуючих потреб або для розробки нових програм. Збільшення реальних заробітків розширює можливості будь-якої сім'ї без обмеження можливостей і благ для інших.

Плюралзм передбача наявнсть певного суспльного далогу, певних агентв та нституцй, механзмв, через як цей далог здйснються. Укранський еклектицизм Aрунтуться не на розматт поглядв  можливост хнього вльного вияву, а на деологчнй плутанин (зокрема в голов кожного окремого ндивда) та на тому, що нхто нкого не слуха, не розум , тим бльше, не прагне якось узгодити власну позицю з ншими. У принцип, таке атомзоване, спантеличене, здеградоване суспльство може снувати в подбному стан як завгодно довго, без так званого «соцального вибуху», яким нас однаково нергйно лякають  доброзичливц,  злостивц. ¶ хн балачки про «вибух» чи (нш «страхи на ляхи») нове «возз'днання з Росю» тльки ховають, наче густа димова завса, реальну полтику наших елт  реальний напрямок нашого розвитку: повльне сповзання у третй свт  втрату останнх шансв заскочити у вагон першого класу - слдом за Польщею, Литвою чи бодай Румуню. У цей перод нтенсивно трансформац [закнчу свою книжку американська дослдниця] одн покладаються на традицйн совтськ де й цнност, щоб надати сенсу свому життю. ¶нш шукають нових цннсних систем  вдповдних наративв, щоб витлумачити сво колективне минуле, примирити себе з тепершнм  пдтримати надю на майбутн З ц химерно сумш найрзномантнших культурних систем в Укран, скорш за все, постануть яксь гбридн форми економчного, полтичного, суспльного й культурного життя

1. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

2. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

3. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

4. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

5. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

6. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
7. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок
8. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

9. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

10. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

11. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

12. Особливості економічного розвитку Київської Русі

13. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

14. Ревізія як елемент методу економічного контролю

15. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

16. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

17. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

18. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

19. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

20. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

21. Екологічні аспекти економічного розвитку

22. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"
23. Загальні закономірності світового економічного розвитку
24. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

25. Передумови "Японського економічного дива"

26. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

27. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

28. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

29. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

30. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

31. Методи та прийоми економічного аналізу

32. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки

33. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

34. Механізм кредитування банками України

35. Кредитний механізм в комерційних банках

36. Механізм реалізації форфейтингу

37. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

38. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій
39. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина
40. Механізм обслуговування системних викликів

41. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

42. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

43. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

44. Механізм і методи управління фірмою

45. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

46. Напрями стратегічного зростання підприємства

47. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

48. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

49. Проект вузлів і механізмів зливковоза

50. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

51. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

52. Фінансовий механізм підприємства

53. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

54. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил
55. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації
56. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

57. Економічне моделювання в економічному аналізі

58. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

59. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

60. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

61. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

62. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

63. Економічна роль держави в ринковій економіці

64. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

66. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

67. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

68. Ринок і державне регулювання економіки

69. Роль грошей у ринковій економіці

70. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
71. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці
72. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

73. Економічна теорія предмет і методи вивчення

74. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

75. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

76. Міжнародна економіка

77. Економічне районування України

78. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

79. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

80. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева

81. Вплив російської кризи на економіку України

82. Економіка бджільництва

83. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

84. Економічний аналіз

85. Міжнародна економіка

86. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
87. Роль держави в економіці
88. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

89. Історія економічних учень

90. Туризм у світовій економіці

91. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

92. Економічні системи

93. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

94. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

95. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

96. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

98. Правове регулювання вільних економічних зон

99. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.