Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Кафедра ботаніки, зоології та охорони природи КУРСОВА РОБОТА Поняття „Консорції” в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів Чернігів – 2007 Зміст Вступ Розділ 1. Поняття про консорцію та особливості взаємодії в ній організмів Розділ 2. Особливості біотичних взаємодій між організмами в консорції 2.1 Паразитизм 2.2 Алелопатія, або антибіоз 2.3 Позитивна взаємодія: коменсалізм, протокооперація, мутуалізм Розділ 3. Середовищні зв`язки Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність. Біоценоз це свого роду сукупність різних живих організмів, які заселяють певну ділянку простору та характеризуються певними стосунками між собою та пристосованістю до середовища. Вивчення трофічних зв'язків свідчить, що в природі жодний живий організм не може існувати ізольовано. Більше того, живі організми в межах біогеоценозів або ж біогеоценотичних комплексів створюють спеціалізовані об'єднання — консорції. До кожної екологічної структури (об`єднання) входить багато різних видів, які належать до продуцентів, консументів чи редуцентів. В кожному угрупованні існують харчові зв`язки. Харчові зв`язки між цими видами утворюють трофічну мережу, або мережу живлення. Суть їх полягає в тому, що в меню будь-якого виду, за винятком продуцентів, входить не один, а кілька або багато інших видів. Кожен з видів, своєю чергою, може бути їжею для кількох інших. У результаті безліч ланцюгів живлення у біогеоценозі складно переплітаються між собою. Мета роботи: проаналізувати поняття консорції та її значення в структурі біоценозів. Завданнями роботи є наступне: розглянути поняття консорції; охарактеризувати особливості взаємодії між організмами в консорції; проаналізувати особливості біотичних взаємодій у консорції; розглянути середовищні взаємодії в консорції. Розділ 1. Поняття про консорцію та особливості взаємодії в ній організмів Консорція, (від лат. co sor іum - співучасть, співтовариство) у биогеоценологи і, сукупність популяцій організмів, життєдіяльність яких зв'язана з центральним видом фітоценозу - автотрофною рослиною. У ролі центрального виду консорції звичайно виступає едифікатор - основний вид, що визначає особливості фітоценозу. Іноді інші види, у тому числі гетеротрофні організми (паразити, сапрофіти), зв'язані з центральним видом односторонньо - споживання, затінення. Це ядро консорції - джерело існування 2-го, 3-го і наступних його кіл, куди входять організми, що руйнують органічні речовини, створені центральним і ін. автотрофними видами, і використовують укладену в них енергію. Терміном &quo ;Консорція&quo ; у 70-х р. 19 ст. позначали симбіоз деяких рослин (наприклад, водорості і гриба, що утворять лишайник) . Характерною особливістю цих об'єднань є те, що вони звичайно формуються на базі популяцій автотрофних рослин (сосна, смерека, береза, пшеничне чи картопляне поле тощо). Такі популяції називають детермінантами, а види, які об'єднуються довкола них, — консортами. На рис. 1 зображено консортне об'єднання, сформоване довкола ядра, яким стала трав'яниста рослина, даючи поживу численним фітофагам.

Звичайно консорцію зображають у вигляді концентричної фігури (рис. 3) з рослиною-ядром (детермінантом) та оточуючими його консортами, які, в свою чергу, утворюють консорти першого, другого, третього порядку і т.ін. Всі види, які створюють біоценоз, функционально пов`язані с едифікаторами. Мінімальною своєрідною структурною одиницею біоценозу, яка відображає цей зв`язок являеться консорція. Найбільш детально вчення про консорціях розробили В.Н. Беклемишев и Л.Г. Раменський в 50-х р. Рис. 1. Екологічні ніші серед фітофагів: 1 — коренеїди; 2 — ті, що поїдають кореневі виділення; 3 — листоїди; 4 — стовбуроїди; 5 — плодоїди; 6 — насіннєїди; 7 — квіткоїди; 8 — пилкоїди; 9 — сокоїди; 10 — брунькоїди Рис. 2. Консорція Рис. 3. Схематична будова консорції: І, ІІ, ІІІ — концептори Едифікатори – види, які визначають структуру біоценозу і специфічні умови існування в ньому (ступінь затінення, умови росту, характер процесів кругообігу).Найчастіше едифікаторами виступають рослини верхніх ярусів. Едифікатори завжди з числа домінантів, але не завжди домінанти є едифікатором . Асектатори (види супутники), які завжди присутні в біоценозі, але ніколи не бувають домінантними. У складі фітоценозів виділяють групи видів, які мають різне значення в житті рослинного угруповання, їх називають ценотипами. Російські геоботаніки Г.М. Висоцький та І.К. Висоцький виділили дві групи таких видів: 1) основні, постійні види, які визначають властивості у фітоценозів; 2) тимчасові, непостійні види, які з’являються у фітоценозі періодично (інградієнти). Топічні зв'язки виникають тоді, коли види не пов'язані прямими трофічними зв'язками, але внаслідок життєдіяльності одних видів змінюються умови існування інших. Наприклад, часто одні види мешкають на поверхні тіла інших (вусоногі раки — на молюсках, китах тощо, орхідеї — на стовбурах дерев і т.п.). Ярусність рослинних угруповань — яскравий приклад топічних зв'язків. Завдяки топічним зв'язкам одні організми можуть створювати сприятливі умови для існування інших (наприклад, лишайники забезпечують передумови для заселення вищими рослинами субстратів, де їх раніше не було) або, навпаки, робити його неможливим. Так, багато рослин виділяє спеціальні речовини (фітонциди, антибіотики тощо), які пригнічують життєдіяльність інших видів рослин, грибів, бактерій . В результаті топічних зв’язків відбувається “кондиціонування” середовища, тобто деякі організми створюють своєрідні, сприятливі або несприятливі фізичні або хімічні умови для поселення інших організмів. Наприклад, створення сприятливого середовища одним видом для поселення другого (температура, кількість опадів, освітленість). Усе це може сприяти поселенню одних організмів і не сприяє іншим. У лісі створюється свій мікроклімат, який характеризується підвищеною вологістю, малою контрастністю температур, меншою освітленістю. Це сприяє росту рослин і розміщенню їх за ярусами. Завдяки трофічним і топічним, які часто переплітаються між собою, організми об’єднуються в досить стабільні угруповання різних рівнів, що входить до біоценозу.

Внаслідок чого в біоценозі встановлюються досить складні міжвидові взаємозв’язки, які становлять основу їх існування. Між організмами біоценозу існують також форичні та фабричні відносини. Форичні відносини це такі відносини при яких одні організми сприяють переміщенню інших. Наприклад, великі ссавці – олені, лосі тощо спричиняють поширенню плодів і насіння рослин, населення паразитів на тілі цих тварин або птахів. Фабричні відносини – це зв’язки при яких один вид тварин використовує частини іншого виду рослин чи тварин для будівництва жител (гнізд). Наприклад бобри використовують гілки дерев для будівництва житла, птахи гілки листя тощо . У фітоценозі розрізняють три основні форми впливу рослин між собою: контактні, трансабіотичні, і трансбіотичні. Контактні відношення – це механічний вплив рослини на рослину, паразитизм, симбіоз тощо; трансабіотичні – вплив одних рослин на інші шляхом зміни навколишнього середовища (боротьба за світло, вологу, поживні речовини та виділення рослинами продуктів життєдіяльності в навколишнє середовище тощо); трансабіотичні – впив рослин на рослину через інші організми. Звичайно у фітоценозі різні форми взаємовпливу проявляються одночасно. Структура біоценозу – це закономірні зв’язки і визначений розподіл різних елементів системи. Розрізняють видову, просторову (або хорологічну) і трофічну структури. Вивчення біоценозу розпочинають з видового складу даного угруповання. Визначення видового складу — це надзвичайно складна і копітка робота, яка вимагає спеціальних знань і великих трудових затрат. Складність її полягає в тому, що угруповання значно різняться між собою видовим різноманіттям, яке є одним з основних показників структури біоценозу . З одного боку, охарактеризувати видовий склад угруповання нескладно: перелічити види, які в ньому виявлені, скласти їх список і, нарешті, дати оцінку видового багатства. З іншого боку, трудність полягає в тому, що не всі ділянки обстежуваного нами угруповання мають однакові кількісні показники видового складу (рис. 4). Як свідчать результати досліджень, плато досягається не завжди. Тому видове багатство різних угруповань можна досліджувати, користуючись вибірками однакових розмірів (наприклад, ділянки площею 50 чи 100 м2) і сумарної кількості організмів або модулів на всіх пробних площах. Рис. 4. Залежність видового багатства чисельності окремих організмів у двох гіпотетичних угрупованнях. В угрупованні А видове багатство значно вище, ніж в угрупованні Б. Однак у згаданій бучині ростуть не лише дерева, але й кущі і кущики, трави, її заселяють співочі птахи та білки (а вони нас можуть цікавити з точки зору рекреаційного використання лісу). Як мовою математики показати це співвідношення, що має не лише теоретичне, а й суто прикладне значення (частка присутності рослин-медоносів чи рослин і тварин, які занесені до Червоної книги)? Найпростішим для визначення є індекс різноманітності (Уіттекер, 1980) , де головним виміром є кількість видів5, описаних на площі стандартних розмірів; S — це ще одиниця виміру видового багатства, на відміну від щільності популяції.

Вн не мг не помчати сво пдвладност чужим впливам, або, за його власною точною характеристикою, «подобам»;  це тим бльше дошкуляло, бо за свою природою Стус аж няк не був мтатором. З ншого боку, справляла вплив суто Стусова «флософя вчинкв» вн хотв бути присутнм у тогочасному суспльному житт , вужче, в лтературному процес, хотв, щоб його поезя була чинною  читаною як врш того ж таки Внграновського або Василя Симоненка. Ба бльше: вн уважав, що поезя може впливати на розв'язання проблем суспльства: «Якби було краще жити, я б вршв не писав, а робив би коло земл». За ЮнAом соцальне значення мистецтва поляга в тому, щоб виховувати дух часу, активзувати архетиповий образ  «тлумачити» його мовою сучасност, вживлювати в уяву сучасникв т форми, яких найбльше браку хнй епос. «Хвил часу котились понад Стусовою поезю. По руках ходили гостро публцистичн врш Миколи Холодного (збрка Крик з могили), деяк давншн врш Лни Костенко»,P згаду ґвген Сверстюк. Власне, вс «Зимов дерева» й частина «Веселого цвинтаря» про це: про незреалзовансть  творчий цейтнот, про запровадимо поняття!P negrofilia vulgaris, тобто чорнуху звичайну як наслдок зараженост чужими подобами, голосами та спресованою товщею несублмованих енергй, про марAнальнсть  якусь стеричну задерикуватсть, круто замшану на комплекс меншевартост

1. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

2. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

3. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

4. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

5. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

6. Поняття національного доходу та його використання
7. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні
8. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

9. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

10. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

11. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

12. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

13. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

14. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

15. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

16. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

17. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

18. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

19. Поняття та сутність менеджменту

20. Поняття, форма та функції Конституції України

21. Поняття та форми державного устрою2

22. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
23. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
24. Поняття сущність та ознаки держави

25. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

26. Поняття , ознаки та види господарських товариств

27. Поняття, види та принципи страхування

28. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

29. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

30. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

31. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

32. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

34. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

35. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

36. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

37. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

38. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
39. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
40. Поняття та методи криміналістики

41. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

42. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

43. Поняття та система господарського законодавства

44. Поняття та склад злочину

45. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

46. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

47. Поняття, предмет та зміст господарського договору

48. Поняття, функції та система трудового права України

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

50. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

51. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

52. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

53. Періодизація та історичне значення махновського руху

54. Расизм та його прояви на сучасному етапі
55. Цивілізації середньовіччя та сучасності
56. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

57. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

58. Романтизм та його значення в мистецтві

59. Види попиту. Поняття товару та його суть

60. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

61. Вітаміни та їх значення в житті людини

62. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

63. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

64. Механізм та біологічне значення запалення

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

66. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

67. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

68. Поняття організації та її ознаки

69. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

70. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
71. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
72. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

73. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

74. Сучасний вчитель як педагог та психолог

75. Значення води, її охорона та економне використання

76. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

77. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

78. Ідеї Юнга та сучасна психологія

79. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

80. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

82. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

83. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

84. Розвиток та сучасний стан соціології

85. Соціологія: становлення та сучасність

86. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
87. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток
88. Поняття діяльності та практики

89. Громадянський фінансовий контроль та його значення

90. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

91. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

92. Поняття та види відходів

93. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні

94. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

95. Монетаризм та його сучасне застосування

96. Поняття економічної інформації, її види та властивості

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

98. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

99. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.