Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Революційні події 1905-1907 р.р

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Контрольна робота з предмету “Історія України”. Тема: “Революційні події 1905-1907 р.р.” Варіант № 80 Виконала: студентка групи ПБЗ – 11 Рощенко Руслана Викладач: Цимбал Т.Я. Ірпінь 2001 1.Початок, характер та рушійні сили першої російської революції. Революційні події в Україні 1905р. Становлення політичних партій до революції. Рубіж XIX і XX ст. — це не тільки період суттєвих соціально- економічних змін, а й час радикальних суспільно-політичних зрушень, значною мірою зумовлених революційними подіями 1905—1907 рр. Зволікання з остаточним вирішенням аграрного питання, посилення експлуатації робітничого класу, об'єктивна зацікавленість буржуазії в її залученні до вирішення важливих державних проблем, національний гніт, відсутність демократичних свобод тощо створювали ґрунт для стихійного вибуху невдоволення народних мас. Проте можливість виступу стала реальною лише завдяки появі та зміцненню наприкінці XIX — на початку XX ст. широкого спектра політичних партій, розширенню сфери їхніх дій, посиленню впливу на маси; втраті авторитету та частковому послабленню царизму в зв'язку з поразкою у російсько-японській війні 1904—1905 рр. Початком революції стали події 9 січня 1905 р. в Петербурзі. Саме цього дня була розстріляна за наказом уряду 150-тисячна мирна робітнича демонстрація, учасники якої намагалися передати цареві петицію про свої нужди. Звістка про загибель 1200 робітників та поранення 5 тис. осіб швидко облетіла країну та викликала хвилю обурення, кристалізувалася у загрозливе для царату гасло "Геть самодержавство!" Тільки в січні у Російській імперії страйкувало майже 440 тис. осіб, тоді як у попередній період страйкуючих налічувалося 43 тис. осіб на рік. Держава вступала в добу революції. Якісно новим явищем, специфічною особливістю суспільно-політичного життя доби революції стали взаємовплив та взаємопроникнення робітничого, селянського та національно-визвольних рухів, що значно посилювало антисамодержавний фронт і сприяло появі іншого нового явища — широкомасштабності народних виступів, основними параметрами якої є масовість, територіальна поширеність, тривалість, участь різних соціальних верств. Лише протягом квітня—серпня 1905 р. в Україні відбулося понад 300 робітничих страйків, у яких взяло участь понад 110 тис. осіб. Тільки жовтневий політичний страйк підняв на боротьбу майже 2 млн. жителів Російської імперії, з них в Україні — 120 тис. Червневі виступи українських селян 1905 р. охопили 64 із 94 повітів. За масштабами селянського руху Україна займала одне з перших місць у Російській імперії. Повстання на броненосці "Потемкин" (червень 1905 р.), збройні виступи у Севастополі під керівництвом П. Шмідта (листопад 1905 р.), у Києві на чолі з Б. Жаданівським (листопад 1905 р.) та в інших містах свідчили про поширення революційних настроїв серед солдат та матросів. Помітна нестабільність, вагання селянства та армії, що традиційно підтримували або ж принаймні лояльно ставилися до самодержавства, теж були новим суспільно- політичним фактором, який відіграв надзвичайно важливу роль у політичному розвитку подій, особливо у вирішальному 1917 р.

Революційну хвилю жовтня 1905 р. царизмові не вдалося придушити силою, і він змушений був піти на поступки. Наслідком широкомасштабного жовтневого політичного страйку стало підписання Миколою II 17 жовтня Маніфесту, у якому народові обіцяли громадянські свободи (недоторканість особи, свободу совісті, друку, зборів, союзів), декларувалося скликання російського парламенту — законодавчої Державної думи із залученням до виборів усіх верств населення. Цей документ мав надзвичайно важливі наслідки. По-перше, вій суттєво розширив межі легальної політичної та культурної діяльності, помітно її пожвавив та урізноманітнив. У 1905 р. в Лубнах виникає перша в Російській імперії україномовна газета "Хлібороб". Незабаром газети українською мовою почали виходити у Катеринославі, Одесі, Полтаві, Харкові та інших містах. Засновуються перші українські суспільно- політичні журнали — "Дзвін", "Українська хата", "Рідний край", "Посів", "Село" тощо. Всього протягом 1905—1907 рр. виходило 24 україномовних видання. У Києві, Катеринославі, Одесі, Чернігові, Ніжині та інших містах, виникають осередки культурно-освітньої організації "Просвіта". До середини 1907 р. їх налічувалося 35. Концентруючи у своїх лавах цвіт української еліти, ці об'єднання вели активну культурницьку роботу — засновували бібліотеки, проводили вечори, видавали українською мовою літературу. По-друге, нового імпульсу було надано процесові масової самоорганізації суспільства, тобто утворенню партій, рад, профспілок та інших суспільних організацій. Саме цього періоду відбувалося формування та становлення провідних політичних сил, які визначили характер та динаміку суспільно-політичних подій в Україні 1917—1920 рр. Активізація національно-визвольного руху в Україні на початку XX ст. створила ґрунт для виникнення політичних партій. Перша з них — Революційна українська партія (РУП) виникла 11 лютого 1900 р. у Харкові, її організаторами були діячі студентських громад Д. Антонович, П. Анд- рієвський, М. Русов, Л. Мацієвич, Б. Камінський та інші. РУП порвала з українським аполітичним культурництвом. Спочатку її основною програмною вимогою була «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ». Першочерговою метою проголосили «повернення нам прав, відзначених Переяславською конституцією 1654 р.». Згодом гасло самостійної України було замінене вимогою культурно-національної автономії в межах Російської імперії. До РУП входили переважно студенти та учні середніх навчальних закладів. У Харкові, Києві, Полтаві, Чернігові та деяких інших містах вона мала місцеві осередки, що називалися «вільними громадами». З 1903 р. фактичним керівником РУП став М. Порш. Рупівці поширювали відозви, листівки, прокламації, в яких проповідували в основному мирні форми дій. В умовах наростаючого революційного руху РУП не могла довго проіснувати без змін. У 1902 р. від неї відкололася Народна українська партія (НУП) — організація націоналістичного напрямку, яку очолював М. Міхновський. Так званих «10 заповідей» партії проголошували самостійну демократичну республіку, шанування української мови, традицій.

Після 1907р. діяльність НУП занепала. В 1917р. колишні її члени створили Українську партію соціалістів-федералістів. У грудні 1904 р. з РУП вийшла і створила Українську соціал- демократичну спілку група, яку очолював М. Меленевський. Вона стала на меншовицькі позиції і незабаром влилася до меншовицького крила РСДРП. Члени РУП, які залишилися після виходу з неї «Спілки», у грудні 1905 р. на своєму з'їзді перейменували РУП в Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП), її лідерами стали В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш, Л. Юркевич та інші. УСДРП виступала за автономію України в складі Російської держави, проповідувала поділ соціал-демократичних партій за національною ознакою. УСДРП проголосила себе представником «українського пролетаріату». Спроби об'єднання з РСДРП були невдалими. Каменем спотикання стало національне питання. Російські соціал-демократи, нехтуючи національними проблемами, не хотіли погодитися на визнання УСДРП єдиним заступником українського пролетаріату і, відповідно, федеративного устрою УСДРП. Для російських соціал-демократів ідеалом була унітарна держава, в якій нібито із розв'язанням соціальних проблем зникне національний розбрат. Практичне здійснення цієї догми дорого обійшлося народам колишнього СРСР, зокрема українському. Напередодні революції 1905 р. в Україні активізувалися ліберальні сили. 1904 р. вони створили в Києві Українську демократичну партію (УДП). Її лідерами були О. Лотоцький, Є. Тимченко, Є. Чикаленко. Восени 1904 р. окремі члени УДП, які вийшли з неї, поклали початок новій — Українській радикальній партії (УРП). 2. Революційна боротьба в Україні 1906-1907 р.р. Причини поразки революції та її значення. Національно-визвольний рух українського народу посилився в 1905—1907 рр. Народні маси України вимагали скасування будь-яких національних привілеїв і встановлення рівноправності всіх народів, вільного розвитку української мови й культури, безперешкодного навчання українською мовою у школах, права вільного користування нею в судах та інших адміністративних установах, заснування культурно-освітніх гуртків і товариств, видання літератури, газет і журналів українською мовою. Під могутнім революційним натиском царизм змушений був послабити національний гніт українського народу. Законом від 21 листопада 1905 р. дозволяли видавати літературу національними мовами, випускати газети й журнали, створювати культурно-освітні товариства і відкривати національні театри. В Україні у ряді сіл учителі починали вчити учнів українською мовою. У багатьох містах — Києві, Одесі, Полтаві, Чернігові, Катеринославі, Кам'янці- Подільському та інших і деяких селах виникли культурно-освітні товариства «Просвіти». Активну участь у їх роботі брали видатні діячі української культури Леся Українка, Панас Мирний, Д. Яворницький. У ряді міст відкривали українські клуби, музично-драматичні гуртки, наукові товариства. З кінця 1905 р. почали видавати газети й журнали українською мовою. В цілому у 1906 р. їх налічувалося 18, а протягом 1905—1907 рр. виходило 25. Першою щоденною українською газетою стала «Громадська думка» (пізніше «Рада»).

Участвовала в революции 1905--1907 гг., затем опять находилась в ссылке. Возвратилась в Петроград после Февральской революции. Выступала за единство ПСР, поддержку правительства Керенского, оборону страны. Резко отрицательно отнеслась к Октябрьскому перевороту. В 1919 г. эмигрировала. Жила в США, затем в Чехословакии и Франции. 60 Прошьян (правильно Прошян) - Прош Перчевич (1885 -- 1918) -- эсер, в 1905--1913 гг. находился на каторге. Один из организаторов и лидеров Партии левых эсеров. Участвовал в Октябрьском перевороте1917 года. В декабре 1917 -- марте 1918 г. нарком почт и телеграфов. 61Гельсингфорс - шведское название г. Хельсинки, столицы Финляндии, употреблявшееся в России до 1917 г. и частично позже. 62Устинов Алексей Михайлович (1879--1937) -- племянник П.А.Столыпина, эсер, член Северного областного комитета ПСР с центром в Гельсингфорсе Член Предпарламента. В конце 1917 г. вступил в Партию левых эсеров. В 1918 г. был одним из инициаторов создания группы Революционных коммунистов, член Президиума ВЦИК. В 1920 г. вступил в РКП(б). С 1921 г. дипломат, полпред в Греции и Эстонии

1. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

2. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

3. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

4. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

5. Причины революции в России (1905-1907 годов). Основные события и этапы

6. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності
7. Английская революция - первая революция нового времени
8. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

9. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

10. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

11. Політичні права і свободи громадян України

12. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

13. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

14. Україна в сучасному геополітичному просторі

15. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

16. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

17. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

18. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

19. Політична система Української козацької держави

20. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

22. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни
23. Суспільно-політичне та культурне життя України
24. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

25. Українізація: її суть та наслідки

26. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

27. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

28. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

29. Активізація пізнавальної діяльності учнів

30. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

31. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

32. Мотивація, стимулювання і активізація навчання

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Ідейно-політичні течії в Україні

34. Партійна система України. Політичний маркетинг

35. Політологія. Політичні системи в Україні

36. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

37. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

38. Політична влада у світі та в Україні
39. Політична опозиція в Україні
40. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

41. Політичні партії в Україні

42. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

43. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

44. Революция 1905-1907 гг.

45. Революция 1905 - 1907 гг.

46. Политическая система в России после поражения первой русской революции. Государственная дума I, II, III созывов (1905-1907 гг.)

47. Революция 1905-1907 годов

48. Особенности первых российских революций 1905 -1907 гг.

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

49. Революция 1905-1907 гг.

50. Революция 1905-1907 гг.

51. Революция 1905-1907 гг.

52. Первая российская революция 1905-1907 гг.

53. Политические партии и их лидеры в революции 1905-1907 гг

54. Русская революция 1905-1907
55. Характеристика формы правления в Российском государстве в годы революции 1905-1907 гг.
56. Революция 1905-1907гг. Избранное

57. 1905 год. Революция

58. Революция 1905 года

59. Революция 1905

60. Т. Шанин. Россия как "развивающееся общество". Революция 1905 года: момент истины. (Главы из книг)

61. Революция 1905 г. в России.

62. Партия РСДПР и революция 1905 года

63. Культурна революція в Україні 1928-1939 років

64. Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

65. Революція 1917 року в Україні (лютий-початок липня 1917 року)

66. Эсеры в период с 1905 по 1907 год

67. Українська національна революція 1649-1657рр

68. Speeches workers Grodno province in 1905-1907 and the emergence of trade unionism

69. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

70. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.
71. Селянська революція 1917-1921 років
72. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

73. Великая французская революция

74. Аграрное законодательство Великой Французской Революции

75. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

76. Пасынки революции

77. Кровавое воскреснье 9 января 1905 года

78. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

79. Тема "Революции" в Творчестве Блока

80. Литература эпохи войн и революций

Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем

81. Путь среди революций (Блок-лирик и его современники)

82. И.Э. Бабель: человек в огне гражданской войны и революции

83. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

84. Русская революция 1917г. от февраля к октябрю

85. Партия кадетов 1905 - 1918 годов. Русско-японская война 1904 -1905 годов

86. Буржуазные революции в Европе в 18 веке
87. Конспект статьи Н. Бердяева "Духи русской революции"
88. Мыслители Русского зарубежья о русской революции

89. Петровская революция. Век Просвещения (Методические указания)

90. Революция 1917 года глазами современников

91. Североамериканская буржуазная революция

92. Франко-Прусская война 1870-71, Французские революции 19 века

93. Великая Французская революция конца XVIII века и Россия

94. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

95. Влияние революции в России на ситуацию в мире

96. Личность и общество: сексуальная революция

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

97. Технологическая революция, как новейший этап современной НТР

98. Информационная революция и становление информационного общества

99. Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира(Концепции современного естествознания)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.