Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політик і політичний режим

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат на тему Політик і політичний режим Політичний режим — це сукупність певних засобів, за допомогою яких правлячий клас (група класів) здійснює свою економічну і політичну владу у суспільстві, а також середовище, умови політичного життя (відповідний політичний клімат) суспільства в конкретно-історичних умовах його існування. Варто зазначити, що іноді не розрізняють поняття &quo ;політична система&quo ; і &quo ;політичний режим&quo ;. Перше розкриває характер і специфіку функцій політичних інститутів стосовно інших суспільних систем. Друге розкриває способи і механізм формування і поділу політичної влади у політичній системі, форми зв'язків конкретних суб'єктів політичного процесу. Таким чином, поняття &quo ;політичний режим&quo ; розкриває динамічний, або, як кажуть, процесуальний аспект відповідної політичної системи і не охоплює всього змісту поняття &quo ;політична система&quo ;. Тобто йдеться лише про політико-владний аспект, про характер відносин між тими, хто володарює і хто підпорядковується. Будь-який політичний режим розкриває характер і особливості відносин між: державою і громадянами; вищими органами влади (глава держави, уряд, парламент, вищі судові органи); державою і органами регіонального та місцевого самоврядування (у федеративних державах — між державою і відповідними суб'єктами федерації); державою і партіями; правлячими елітними групами і опозицією; виборчою системою і формою державного правління; партіями і групами тиску; •ідеологічними і неідеологічними формами політичного процесу. Суть, характер і особливості конкретного політичного режиму безпосередньо залежать від того, що в державі є пріоритетом — права держави чи права громадян, особистості. Адже в різних державах по-різному не лише забезпечуються, захищаються, а й декларуються права людини. Основними типами політичних режимів, як уже зазначалося, є тоталітарний, авторитарний, демократичний, анархічний, охлократичний. Як різновиди виокремлюють ще й такі політичні режими: теократичний, фашистський, ліберально-демократичний. Виокремлюють такі основні ознаки, за якими здійснюється класифікація політичного режиму: спосіб формування органів влади; особливості співвідношення основних гілок влади (законодавча, виконавча, судова), місцевого самоврядування, становище політичних партій, різноманітних громадських організацій; правовий статус особистості; характер законодавчої влади; зміст і співвідношення дозволеної і забороненої політичної діяльності; рівень соціально-економічного розвитку; політичну стабільність суспільства; особливості функціонування правоохоронних, каральних органів; •історико-культурні традиції, моральні цінності народу. Спробуємо більш-менш точно охарактеризувати три основні типи політичних режимів. Тоталітарний політичний режим. Оскільки у попередніх суспільствах, навіть тиранічних, деспотичних, не існувало таких потужних технічних і психологічних механізмів і засобів контролю за особистістю, соціальними інститутами, як у XX ст., то й тоталітаризму в сучасному розумінні не існувало. Вперше термін було вжито у 20-х роках в Італії критиками Муссоліні, коли лише формувалася однопартійна система.

Муссоліні використав цей термін і проголосив утворення тоталітарної держави. Пізніше цей термін використали також у Німеччині. В 50-60-ті роки в теорії і реальному житті тоталітаризм характеризувався майже цілком негативно, з огляду на суспільний терор, геноцид, репресії, які за такої системи державного устрою і правління свого часу склалися в багатьох країнах і нічого спільного з демократією не мали. Тоталітаризм — це політичний режим всеохоплюючого репресивного примусу (націонал-соціалістичний, фашистський, комуністичний). Тоталітарний політичний режим характеризується: монопольним контролем держави над виробництвом та іншими сферами життя суспільства; безконтрольністю влади, її централізацією; організацією суспільного життя на принципах &quo ;надзвичайного стану&quo ;; пануванням ідеології, за допомогою якої здійснюється легітимізація режиму; наявністю кількох пануючих партій, а часто однієї; наявністю сильного апарату і системи соціального контролю і примусу; мілітаризмом і агресивністю. Ідейне джерело тоталітарних режимів — соціалістичні, націоналістичні утопії XX ст., а їх соціальною базою були і є здебільшого люм-пенізовані групи населення, які найлегше сприймають тоталітарні ідеї і режими. Як правило, тоталітаризм виникає і формується у країнах з винятково критичною ситуацією в економіці, політиці, соціальній сфері (Італія — 20-ті роки XX ст., Росія — 20—30-ті роки XX ст.). Одним з різновидів тоталітарного режиму є комуністичний військово-бюрократичний режим, наведемо його основні характеристики: наявність однієї політичної партії, харизматичного лідера; беззаперечне панування ідеології; жорстка система управління економікою; монополія держави на засоби масової інформації; надмірна мілітаризація держави; •відпрацьована система терору і насилля. Найстрашнішими і найвиразнішими тоталітарними режимами, відомими історії, були колишній СРСР за часів Й. Сталіна, гітлерівська Німеччина, Китай — за часів Мао Цзедуна, Камбоджа—за часів Пол Пота, Іран — при Хомейні та ін. Здебільшого тоталітарні режими були і є так званими комуністичними або фашистськими. Комуністичні режими, як правило, ліквідовують приватну власність, долають церковну опозицію, пропагуючи &quo ;світле майбутнє&quo ;, &quo ;рівність, братерство, свободу і щастя&quo ;, &quo ;інтернаціональну єдність і солідарність&quo ;, а фашистські головним окрім ненависті, народ до таких режимів фактично не відчуває. Зосереджуються на утвердженні далеко не гуманними засобами вищості своєї нації над іншими, зазіхають на світове панування. Доля всіх тоталітарних режимів однакова. їм не допомагає ніщо: ні контроль над усіма сферами життя, ні гасла тісної єдності з народом, ні масові антилюдські дії проти власного ж народу, яким вони так &quo ;опікуються&quo ;. Нічого Авторитарний політичний режим. В основі авторитаризму — зосередження влади в особі однієї людини або групи осіб при зниженні ролі і впливу на державотворчі та інші процеси органів представницької влади. До авторитарних режимів можна зарахувати як усі раніше існуючі абсолютні, так і сучасні монархії насамперед у слаборозвинених країнах (Марокко, Саудівська Аравія, Йорданія), військові диктатури у Латинській Америці, так звані патримональні тиранії, в яких держави є власністю певних сімейних кланів і скеровуються диктатурою особистої влади, а також &quo ;опікунські режими&quo ;, в яких панують одна партія чи хунта разом з певною мірою стабільними, ізольованими формами плюралізму.

Авторитарний політичний режим має такі ознаки: моністична структура політичної влади, в центрі якої є одна людина або група людей; відмова від тотального контролю за суспільством, невтручання або обмежене втручання у позаполітичні сфери; заборона діяльності політичної опозиції; опора на силу; контроль над засобами масової інформації. Основна опора авторитарних режимів — вертикальні силові структури (каральні органи, армія). Як методу управління суспільством авторитаризму притаманні такі ознаки, як рекрутування політичної еліти кооптацією, призначенням згори; скасування або обмеження, звуження політичних прав і свобод громадян; обмеження функцій і загалом діяльності політичних партій, громадських об'єднань, невизнання народу як суб'єкта влади; зведення до мінімуму можливостей опозиції. Як виправдання засад авторитаризму можуть використовуватися такі аргументи: стан війни, суспільна криза, необхідність посилення влади в умовах екстраординарної ситуації. Загалом авторитарні режими встановлюють за необхідності зламу старих соціальних структур і переходу, наприклад, до індустріального рівня суспільного розвитку. Напевне, тому такі політичні режими найбільше поширені в історії людства. Це монархії, військові хунти, диктаторські режими, популістські системи управління. За короткий проміжок часу авторитаризм дає змогу навести певний порядок у суспільстві, здійснити відповідні радикальні реформи в економіці, політиці, концентруючи зусилля, ресурси на найважливіших питаннях. Авторитарні елементи управління суспільством характерні і для країн перехідного періоду (Україна). Слід проте розрізняти авторитарний і тоталітарний політичні режими. Авторитаризм на відміну від тоталітаризму допускає певні елементи демократизму, може формально допускати поділ влади, існування різних партій, хоча зберігає контроль над їх діяльністю тощо. Зазначене створює можливості для еволюції від авторитарних до демократичних режимів (Греція, Туреччина, Португалія, Іспанія, окремі країни Латинської Америки). Демократичний політичний режим. Це організація і функціонування державної влади на засадах визнання народу як основного її носія і джерела. Демократія має певні елементи, які в комплексі утворюють механізм її функціонування. Наведемо їх: Законодавче (політико-правове) закріплення на рівні держави основних економічних, соціальних і політичних прав громадян. Запровадження вільних, рівних, прямих, таємних виборів органів влади у державі. Вирішення кардинальних суспільно-політичних проблем у суспільстві більшістю при відповідних твердих гарантіях і можливостях меншості відстоювати свої права і соціальні інтереси. Тісний зв'язок та поєднання безпосередніх і представницьких форм участі громадян в управлінні справами суспільства. Відповідний розподіл законодавчої і виконавчої влади при їх відносній самостійності в межах визначених і закріплених повноважень. Політичний плюралізм. Верховенство закону. Незалежність суду. Наявність лояльної опозиції. 10. Законодавче закріплення і забезпечення права відкликання осіб, обраних до відповідних органів влади. Класифікують демократичні політичні режими за такими ознаками: за формою державного правління (президентська, парламентська, президентсько-парламентська); за формою демократії (ліберальна, соціал-ліберальна, християнсько-демократична, національно-демократична); за етапами становлення демократії (демократичний режим першої хвилі демократизації 1896-1926 рр.,

Завданням Конференції чи Конґресу має бути: 1. Остаточне зформулювання української націоналістичної ідеології і визначення шляхів української національної політики та відношення українського націоналістичного руху до існуючих українських ідеологічно-політичних організацій; 2. Створення нової української націоналістичної організації, яка об'єднала б усі співзвучні націоналістичні елементи як за кордоном, так і в Краю на базі одної організаційної схеми.[17] Як напрямні своєї діяльности „Союз Організацій Українських Націоналістів” визначив: 1. Активна підготовка вищезгаданої Конференції чи Конґресу; 2. Психологічне, ідеологічне й організаційне об'єднування українських націоналістів з усіх земель України, що мало б бути першим етапом революційно-конструктивної, соборно-державницької чинности; 3. Дотримання виразно ворожого становища до окупаційних режимів на українських землях, а тим самим і до тих українських політичних груп, які в своїй діяльності спираються на котрийсь із окупаційних режимів; 4. Ведення рішучої акції проти політичних груп, які прибирають назву „націоналістичні”, а разом із тим провадять особисто-авантюрницьку або угодовецьку діяльність, провокуючи й компромітуючи націоналістичний організований рух; 5

1. Політичний режим

2. Міжнародна політика і світовий політичний процес

3. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

4. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

5. Національна політика СРСР в роки перебудови

6. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
7. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
8. Основні напрямки зовнішньої політики України

9. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

10. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

11. Процентна політика комерційного банку

12. Інформаційна політика України

13. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

14. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

15. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

16. Інвестиційна політика банків в Україні

Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы

17. Державна політика в галузі охорони праці

18. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

19. Організація облікової політики підприємства

20. Формування облікової політики підприємства

21. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

22. Концепція регіональної політики
23. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
24. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

25. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

26. Сучасна мовна політика України

27. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

28. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

29. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

30. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

31. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

32. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

34. Політика А. Гітлера

35. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

36. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

37. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

38. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого
39. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
40. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

41. Асортиментна політика підприємства

42. Маркетингова товарна політика

43. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

44. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

45. Управління ціновою політикою підприємства

46. Цінова політика фірми та її оцінка

47. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

48. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

50. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

51. Міжнародні відносини та зовнішня політика

52. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

53. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

54. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
55. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
56. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

57. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

58. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

59. Етнонаціональні відносини й національна політика

60. Лобізм як явище сучасної політики

61. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

62. Природа політики

63. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

64. Політика як суспільне явище

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

65. Влада як найважливіший атрибут політики

66. Аналіз стану соціальної політики в Україні

67. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

68. Політика трудової зайнятості інвалідів

69. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

70. Соціальна політика
71. Соціальна політика та соціальне партнерство
72. Митна політика

73. Митна політика України на сучасному етапі

74. Особливості проведення в життя митної політики

75. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

76. Бюджетна політика держави

77. Грошово-кредитна політика

78. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

79. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

80. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Фінансова діяльність та політика держави

82. Фінансова політика та бюджетний процес

83. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

84. Амортизаційна політика на підприємстві

85. Антиінфляційна державна політика

86. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
87. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
88. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

89. Інноваційна політика

90. Механізм фіскальної політики держави

91. Особливості антиінфляційной політики у США

92. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

93. Промислова політика держави

94. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

95. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

96. Конвергирующее поле - новое поле не волновой природы

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Політичні права і свободи громадян України

98. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

99. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.