Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Розділ 1 Спілкування з однолітками як наукова проблема Розділ 2 Експериментальне вивчення проблеми спілкування дітей дошкільного віку Висновок Список використаної літератури Вступ Спілкування – це спосіб виразити те чи інше відношення до людини чи інших людей. Ціль спілкування – це те, заради чого у людини виникає даний вид активності. У тварин ціллю спілкування може бути побудження іншої живої істоти до певних дій, попередженням про те, що необхідно утриматись від тих чи інших дій. Мати, наприклад, голосом чи рухами попереджає дитя про небезпеку; одні тварини в стаді можуть попереджати інших, що ними сприйняті життєво важливі сигнали. У людини кількість цілей спілкування збільшується. В них вмикається передача і отримання об’єктивних знань про світ, навчання і виховання, угода розумних дій людини і їх сполучних дій, встановлення і з’ясування особистих та ділових взаємовідносин. Люди обмінюються один з одним інформацією, знаннями, здібностями, вміннями і навиками. Людське спілкування багатопредметне, воно різноманітне за своїм внутрішнім вмістом. Важливими видами спілкування у людей є вербальне і невербальне спілкування. Невербальне спілкування – це спілкування за допомогою міміки, жестів і пантоміміки, через прямі сенсорні чи тілесні контакти. Вербальне спілкування притаманне тільки людині і обов’язковою його умовою є засвоєння мови. За своїми комунікативними можливостями воно надзвичайно багатше всіх видів і форм невербального спілкування, хоча в житті не може повністю його замінити. Спілкування має велике значення у формуванні людської психіки, її розвиток і становлення розумної, культурної поведінки. Через спілкування з психологічно розвинутими людьми, дякуючи широким можливостям до навчання, людина набуває всіх своїх вищих пізнавальних здібностей і якостей. Через активне спілкування з розвинутими особистостями вона сама перетворюється в особистість. Якби від народження людина була позбавлена можливості спілкування з людьми, вона не стала б ніколи цивілізованим, культурно і морально розвиненим громадянином, була б до кінця життя напівзвіром, лише зовні, анатомо-фізіологічно, нагадуючи людину. Особливо велике значення для психічного розвитку дитини має її спілкування з дорослими на ранніх етапах онтогенезу. Психічний розвиток дитини починається із спілкування. Це перший вид соціальної активності, який виникає в онтогенезі і завдяки якому немовля отримує необхідну для його індивідуального розвитку інформацію. В останні роки значно зріс інтерес педагогів і психологів до проблеми дитячих взаємин. Учені і практики визначають різні аспекти цієї складної проблеми. Зокрема, виявляються особливості взаємин дітей на різних вікових етапах, ведуться пошуки найефективніших засобів їх формування. І це цілком закономірно. Адже важко переоцінити значення позитивних взаємин у моральному вихованні людини нового суспільства. Індивідуальний розвиток дитини не можна розглядати і вивчати поза її спілкуванням з дорослими і ровесниками. Саме в процесі набуття досвіду спілкування з іншими людьми закладаються основи моральних якостей особистості.

Дитячі взаємини виявляються і формуються у спільній діяльності. Існує взаємозв’язок між рівнем взаємин і рівнем діяльності дітей. Ігрова діяльність, як одна з форм організації життя дітей, сприяє виникненню різних стосунків між ними. Саме взаємини у спільних іграх формують здатність входити у товариство гравців, діяти в ньому певним чином, встановлювати товариські і дружні стосунки, підкорятися його вимогам. Тут виховується гуманне ставлення дітей один до одного, взаєморозуміння, усвідомлення вимог вихователів і товаришів, уміння зважати на думку інших та інтереси всіх дітей. Проблему спілкування дітей дошкільного віку досліджували такі видатні вчені як Л.Н.Галігузова, М.І.Лісіна, М.Н.Репіна та ін. Об’єкт дослідження даної роботи – спілкування дітей дошкільного віку з однолітками. Предмет дослідження – динаміка мотивів спілкування в дошкільному віці. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні проблеми спілкування, експериментальному виявленні особливостей спілкування між ровесниками в дошкільному віці. Завдання дослідження: з’ясувати стан дослідження проблеми у психолого-педагогічній науці; виявити мотиви спілкування дітей дошкільного віку з однолітками. Методи дослідження: аналіз психолога та педагога. Спостереження, бесіда. Розділ 1 Спілкування з однолітками як наукова проблема 1.1 Спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими Особливості спілкування дитини З дорослими З однолітками Дорослий посідає центральне місце у житті дошкільника, тому досвід спілкування з ровесниками постійно переломлюється крізь досвід спілкування з дорослими. Дефіцит цього спілкування призводить до різкого збіднення відносин між дітьми. Якщо запропонувати дитині п’ятого року життя вибрати кількох партнерів (однолітків та дорослих) для взаємодії у різних обставинах, вона вибере для гри, розгляду книжок, бесід саме однолітків, у спілкуванні з якими вона матиме можливість перевірити, як засвоїла досвід і настанови дорослих, безпосередньо порівнюючи свою поведінку з діями інших дітей, у суперечках та обговореннях з ними того, що і як слід робити. В ідентичній предметній ситуації загальний рівень спілкування дитини з дорослими вищий за рівень її спілкування з однолітками. Цей результат не залежить від того, чи бере дорослий активну участь у грі, чи займає позицію уважного і доброзичливого, але стороннього спостерігача. Дитина сприймає дорослого як суб’єкт, що має високі моральні якості, моральні переваги, є різносторонньою особистістю. Спілкуючись з ровесниками, діти розмовляють з ними частіше і більше, ніж з дорослими, але винятково у ході справи. Спілкування з рівними партнерами створює сприятливі умови для пізнання дітьми своїх потенцій через вільне виявлення творчого потенціалу за відсутністю обмежувальних регуляцій дорослих. Від дорослого діти чекають допомоги й оцінки, хотіли б залучити його до гри. З однолітками ж вступають у практичну ситуативну взаємодію, під час якої спілкування має другорядну, службову роль. Дошкільнята гостро реагують на оцінки, які дають їм та іншим дітям, вони радіють будь-якій похвалі дорослого, навіть незнайомого.

Збіг думок та оцінок дитини з поглядами дорослих – критерій правильності цих оцінок. Водночас м’яке зауваження дорослого може сприйматися занадто гостро – діти сердяться, сперечаються, можуть навіть заплакати. Під час спілкування з однолітками мовлення дітей більш розгорнуте, лексично багатше, емоційне та спрямоване на партнера, у ньому менше елементів ситуативності. Діти втричі частіше, ніж у спілкуванні з дорослими, вживають прикметники, які передають їхнє етичне ставлення до явищ, предметів, людей. Спілкуючись з дорослими, діти дотримуються певних загальноприйнятих норм поведінки, тому експресивно-мімічних проявів, які виражають найрізноманітніші емоційні стани, у них у 9 разів менше, ніж під час спілкування з однолітками. Діти вдвічі частіше приймають та підтримують ініціативу дорослого, у 10 разів рідше, ніж з приятелями, вступають з ними у конфліктні ситуації. Розмови з дорослими відбуваються приблизно в 1,5 рази рідше, ніж з однолітками. Для взаємодії з однолітками характерна нестандартність на не регламентованість спілкування, переважання індивідуальних дій дитини над діями у відповідь партнеру. Багато дій та звертань, які практично відсутні в контактах з дорослими: сперечання, нав’язування своєї волі, вимоги, накази, обмеження. Діти вдаються до несподіваних дій та рухів, подекуди надто розкутих, незаданих ніякими зразками (кривляння, передражнювання). Завдяки тому, що в процесі спілкування діти пильно вдивляються в обличчя дорослого, вони можуть уловити те, що він сам не усвідомлює або, може, й не помічає. Саме цим пояснюється надзвичайна інтуїція дітей. Як правило, доросла людина, дотримуючись етикету, не свердлить поглядом співрозмовника, тим часом як дитина, дивлячись просто у вічі, робить висновок, найчастіше правильний, про те, що насправді думає і відчуває співрозмовник, особливо в перші десять секунд після знайомства, коли людина ще не знає, як подати себе, тож не криється з тим, що пізніше намагатиметься приховати. Саме в цьому полягає цінність першого враження. Діти ставляться до однолітка, як до суб’єкта, ревниво, прискіпливо спостерігають за його діями, постійно оцінюють їх, часто критикують. Водночас мало цікавляться ним самим, не можуть чітко відтворити його портретні риси, не дуже переймаються душевним станом партнера, не цікавляться важливими обставинами його життя, хоча чутливо сприймають усі ці нюанси у ставленні ровесників особисто до них. Готовність виконати розпорядження, доручення однолітка, відповісти на його запитання, виразити співчуття в два рази вищі у відповідь на доброзичливе звертання, ніж на різке й авторитарне. Інтенсивніше спілкуються з дорослими дівчатка та молодші дошкільнята Діти з дорослими найчастіше контактують за допомогою поглядів. З однолітками практично дійові операції. У приміщенні діти 4-5 років частіше спілкуються з дорослими. На відкритому ж повітрі віддають перевагу спілкуванню з іншими дітьми. Якщо дитина виховується в сім’ї одна, вона надає перевагу спілкуванню з дорослими. Діти, які мають старших братів і сестер, більше спілкуються з іншими дітьми.

Пакет, який вн передав свому другов, мстив у соб листи, щоденники й документи, що мали допомогти Кершу довести свою невиннсть перед комсю по розслдуванню антиамерикансько дяльност, довести, що вн, Керш, не  ворогом держави, що вн ще клька рокв тому вийшов з комунстично парт, до яко вн вступив з деалстичних мотивв, у захопленн вд вонних подвигв тодшнх союзникв США. Як йому могли довести, що в пакет була пекельна машина? Кожне обвинувачення потребу доказв. Як йому могли взагал довести, що вн був коли-небудь членом комунстично парт, коли вс папери знищен, а Джек Керш мертвий? Раптом Рчард Геймс побачив можливсть розрвати диявольське коло, яким його оточили. Спокйно й зважено вн повторив: PВи помилятесь, панове. Я не мав ан найменшого вдношення н до росйського посольства, н до будь-яких шпигунських груп! Мй приятель Керш дав мен на збергання подарунок, що його вн придбав для одно знайомо в Портленд й про який його дружина не повинна була нчого знати. Тому я й сказав його слуз, що вн ма передати пакет тльки в руки мстеру Кершу

1. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

2. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

3. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

4. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

5. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

6. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
7. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки
8. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах

9. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

10. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

11. Етика і етикет у спілкуванні

12. Українська мова у професійному спілкуванні

13. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

14. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

15. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

16. Педагогічне спілкування як діалог

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Специфіка педагогічного спілкування

18. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

19. Мистецтво спілкування у політиці

20. Виникнення та використання невербального спілкування

21. Головні складові ділового спілкування

22. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі
23. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні
24. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

25. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

26. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

27. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

28. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

29. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

30. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

31. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

32. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города

33. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

34. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

35. Психологічні стани дітей дошкільного віку

36. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

37. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

38. Пізнавальна активність дошкільнят
39. Фізвиховання у дошкільних закладах
40. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

41. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

42. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

43. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

44. Несколько рефератов по культурологии

45. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

46. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

47. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

48. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

50. Реферат по информационным системам управления

51. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

52. реферат

53. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

54. Олена Пчилка - найкраще для дїтей
55. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)
56. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

57. США и Канада в АТР: набор рефератов

58. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

59. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

60. Сборник рефератов о конфликтах

61. Реферат кондитерское изделие

62. Форми співучасті

63. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

64. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

65. Реферат Евро

66. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

67. Реферат для выпускных экзаменов

68. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

69. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

70. Реферат по Мексике
71. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
72. Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка

73. ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )

74. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

75. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

76. Етика Гоббса і Бенедикта Спінози

77. Учет косвенных расходов на примере СП "Павловский центр телекоммуникаций"

78. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

79. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

80. Майнові правовідносини батьків та дітей

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Право спільної власності

82. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

83. Правові відносини батьків та дітей

84. Правовідносини батьків та дітей

85. Соціальна захищеність дітей в Україні

86. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
87. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір
88. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

89. Визначення походження дітей

90. Ознайомлення з MS Excel

91. Организация памяти СП. Доступ к памяти. Блоки памяти

92. Д. Яворницький - співець запорізького козацтва

93. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

94. Джанні Родарі та його книги для дітей

95. Анализ организационной структуры управления предприятия СП "ГудНайт" и реализация мероприятий по ее совершенствованию

96. Маркетинговое исследование СП ООО "Мобильная цифровая связь"

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

97. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

98. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

99. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.