Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи концепцій управління персоналом Еволюція концепцій управління персоналом Сучасні наукові підходи щодо управління персоналом 1.3 Теоретичні та методологічні проблеми управління персоналом РОЗДІЛ 2. Ефективність управління персоналом в державній організації Вплив організаційних структур на ефективність управління персоналом Кількісні та якісні показники ефективності управління персоналом Результативність праці керівників і спеціалістів організації РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації Удосконалення форм і методів управління персоналом Організація роботи з кадрами державної служби Напрями ефективного використання персоналу у державних організаціях РОЗДІЛ 4. Охорона праці та цивільна оборона Державне управління охороною праці Укриття населення в захисних спорудах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Для виходу України з кризи необхідно створити ефективну систему державного управління, що є одним із головних завдань сучасного українського державотворення. Особливим інститутом держави, її управлінського апарату є система державної служби. Вона складається з правових, організаційних і процесуальних структур, а також із державних службовців - осіб, які спеціально підготовлені й професійно зайняті в системі державних органів. Державні службовці є основним ресурсом державної служби. Саме тому при фундаментальній переоцінці роботи державних органів, їх реформуванні необхідно звертати особливу увагу на управління, людськими ресурсами в системі державної служби. У державному управлінні немає й не може бути простих явищ, відносин та процесів, легких рішень і способів їх реалізації. Управляти великою кількістю людей завжди було складно, а в перспективі буде ще складніше. Адже неважко передбачити, що XXI століття поставить перед державним управлінням підвищені й жорсткіші вимоги, до яких необхідно готуватися вже тепер. Сьогодні є всі підстави стверджувати, що наше суспільство перебуватиме в ситуації, яка буде характеризуватися, з одного боку, обмеженням ресурсів, необхідних для існування, а з іншого - збільшенням попиту на них внаслідок розширення потреб людей, і це - на додаток до існуючих проблем державотворення. Ось чому зараз є актуальним формування професійної, стабільної, високоефективної та авторитетної державної служби, завдяки якій буде ефективною діяльність держави та стабільно функціонуватиме її управлінський апарат. Саме тому тема дипломної роботи: „Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації” являється актуальною. Головною метою державної кадрової політики є прогнозування та програмування кадрового забезпечення, визначення стратегічного бачення формування, професійного розвитку та раціонального використання кадрів, всіх трудових ресурсів України. Формування державної кадрової політики - досить складний та багатогранний процес, в якому взаємодіють об'єктивні та суб'єктивні фактори. Він включає в себе послідовне здійснення законодавчих, організаційно-управлінських, науково-дослідних та інших заходів. У ході реалізації всього спектру заходів важливо зберегти оптимальне співвідношення новацій та спадкоємності, перспективності та прагматизму.

Кадри є найбільш стабільним соціальним елементом суспільства й держави, носієм їх традицій та досвіду. Саме кадри державної служби мають зберігати ці якості навіть при зміні суспільно-політичного спрямування державних інститутів та їх структури. В першому розділі роботи висвітлюються такі питання, як: еволюція концепцій управління персоналом, сучасні наукові підходи щодо управління персоналом, сучасні проблеми управління людськими ресурсами в системі державної служби України. Ефективність управління персоналом у державній організації розглянута в другому розділі випускної роботи, а саме: вплив організаційних структур на ефективність управління персоналом, кількісні та якісні показники ефективності управління персоналом, результативність праці керівників і спеціалістів організації. Рекомендації удосконалення управління персоналом в державній організації, а саме: удосконалення форм і методів управління персоналом, організація роботи з кадрами в державній службі, напрями ефективного використання персоналу у державних організаціях наведені в третьому розділі Першочерговими питаннями покращення роботи з добору, підготовки і розстановки кадрів у системі державної служби пропонується вважати розробку удосконалення стандартів державної служби. Одним з базових стандартів системи державної служби і, зокрема, системи роботи з кадрами державної служби є типові професійно-кваліфікаційні характеристики (ТПКХ) посад державних службовців, які є основою для. розроблення посадових інструкцій в органах державної влади. Спираючись на запроваджений Реєстр посад державних службовців, необхідно переглянути існуючі ТПКХ і розробити нові, що передбачено заходами щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби з Україні на 2006-2007 роки. Заходами з реалізації Стратегії в поточному році, зокрема, передбачено: запровадження в міністерствах посад державних службовців, відповідальних за діяльність апарату (державних секретарів); розроблення проекту порядку проведення відкритого конкурсу та стажування із складанням іспиту під час прийняття на державну службу; розроблення особливого порядку призначення на посади І-IIІ категорій; проведення атестації державних службовців всіх рівнів, що, зокрема, передбачає врахування особливого порядку проведення цієї процедури серед державних службовців, які займають посади І-II категорій. Ці особливості визначаються органами, що призначають на посади державних службовців зазначених категорій; розроблення пропозицій щодо вдосконалення процедури дисциплінарного провадження стосовно державних службовців, порядку оскарження дій посадових осіб, а також утворення апеляційних комісій; запровадження спеціальних перевірок щодо кандидатів на зайняття окремих посад; розроблення механізму ротації з урахуванням осіб, звільнених внаслідок скорочення апарату, консолідації або перетворення органу державної влади. У 2008 - 2010 роках необхідно розпочати аналіз діяльності органів державної влади з метою встановлення доцільності порядків реалізації «державної послуги» і корекції відповідних повноважень органу та посад.

При написанні випускної роботи були використані: законодавчі та нормативні акти, постанови, розпорядження, статистичні збірники, роботи провідних спеціалістів. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 1.1 Еволюція концепцій управління персоналом Кадрова служба на підприємстві з'явилася останньою, багато пізніше виробничої, фінансової і маркетингової. З 60-х років вона перетерпіла значні зміни, що прискорилися в 80-і роки з виходом на перший план проблем «людських ресурсів». Жан Фомбон першим описав зародження і розвиток нової функції підприємства з її «зачатків (1850-1916)» до «стратегічного керування людськими ресурсами (80-і р.р.)». У цьому процесі можна виділити три вирішальні стадії. Спочатку функція управління персоналом прагнула пристосувати працівників підприємства до штатного розкладу і його змін, зв'язаним з особливостями технології й організації. Найнята «робоча сила» - це перемінна адаптованості, вартість якої повинна бути мінімальною. У цю адміністративну функцію входить тільки найм, оплата праці і її регламентування (дисципліна, різна допомога). Одна з помітних течій соціології праці, школа людських відносин, зробила значний вплив на еволюцію кадрової служби, виступаючи в 30-50-х роках проти наукової організації праці. Прихильники цієї школи доводили значення факторів внутрішньої атмосфери і взаємин на підприємстві для його прибутковості. Не вплинувши реально на функціонування й організацію підприємства, ці роботи сприяли гуманізації трудових відносин. Таким чином, функція управління персоналом розширилася за рахунок включення елементів соціальних відносин, гігієни і безпеки праці і профпідготовки. Модернізація, що пішла за нафтовими кризами, виробництва, могутня конкуренція і структурна перебудова промисловості як ніколи загострили проблеми зайнятості на підприємствах: відбулося масове скорочення робочих місць і створення нових, з більш високою кваліфікацією. Стратегічна політика підприємств і прагнення абсолютизувати економічну ефективність, як не парадоксально, привели до розширення сфери діяльності кадрової служби, перетворивши неї в керуючого людськими ресурсами і внутрішніми зв'язками, радника керівництва. Зміцнилася подвійна тенденція до збільшення автономії кадрової служби посиленню її інтегрованості в загальну стратегію підприємства, оскільки вона наділяла виробництво оптимальними ресурсами і брала участь у самій розробці цієї стратегії. Європейська асоціація Кадрових служб у 1972 році запропонувала закріпити три основних функції управління персоналом, що охоплюють еволюцію в адміністративну, управлінську і перспективну. Перша функція забезпечувала повсякденно функціонування підприємства, виконуючи задачі постачання і виконання, у першу чергу, оплачувану працю працівників. Функція управління охоплює більш широку компетенцію (соціальні відносини, навчання і т.д.) у середньостроковій перспективі. Перспективна функція – це функція розвитку, за допомогою якого проблеми персоналу (робота, кваліфікація, оцінка праці) зв'язуються з іншими проблемами підприємства, а умови праці і продуктивність розглядаються як на індивідуальному, так і на колективному рівнях.

Дослд, наш власний та нших народв, вчить, що екзиль-н уряди тльки деякий час псля виходу на чужину вдограють помтну полтичну ролю, але в затяжнй визвольнй боротьб на довгу мету вони виявляються, як кервн осередки, непридатними. Це зрозумле, бо кожний полтичний фактор мусить мати структурн засади  форми, пристосован до сво фактично д. Функц ж державно органзац  державних органв накш нж функц органзацй  органв визвольно боротьби. Порвнювання яка система полтично органзац народу вища  вартснша державна, чи визвольно-революцйна цлком невмсне. Кожна з них на свому мсц  диноправильна й необхдна, але такою ж самою мрою  непридатна, коли нею пдмнювати другу, застосовуючи  в невдповднй ситуац там, де потрбна саме ця друга. Щоб Закордонний Центр вдограв корисну ролю у визвольних змаганнях Украни, його характер  структура мусять бути пристосован до властивих йому завдань. Це не може бути твр з претенсями на унверсальнсть, з двостими засадами в структур, в полтиц  в д

1. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

2. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

3. Товарна структура організації маркетингових служб

4. Міжнародні фінансові організації та їх роль

5. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

6. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці
7. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність
8. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

9. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

10. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

11. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

12. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

13. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

14. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

15. Рельєф та ландшафтна організація

16. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Організація та планування кредитування

18. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

19. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

20. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

21. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

22. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
23. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
24. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

25. Організація обліку в магазині "Світанок"

26. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

27. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

28. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

29. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

30. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

31. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

32. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Організація захисту державної таємниці в Росії

34. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

35. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

36. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

37. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

38. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах
39. Організація та проведення екскурсій по м. Києву
40. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

41. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

42. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

43. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

44. Світова організація торгівлі: цілі та функції

45. Україна та міжнародні економічні організації

46. Аналіз середовища господарської організації

47. Економічні та правові основи управління організацією

48. Кризове явище функціонування та розвитку організації

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

50. Організаційна структура управління персоналу підприємства

51. Організаційна структура управління підприємством

52. Організація ярмарок та аукціонів

53. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

54. Удосконалення управління персоналом організації
55. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
56. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

57. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

58. Організація та методика виконання курсових

59. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

60. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

61. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

62. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

63. Організація і структура наукових досліджень

64. Організаційна і виробнича структура підприємства

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Процес організації виробництва та виробництва

66. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

67. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

68. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

69. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

70. Організація та проведення туристичних походів
71. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
72. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

73. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

74. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

75. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

76. Зміст поточних планів та організація їх розробки

77. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

78. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

79. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

80. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

81. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

82. Організація приймання товару в аптеці

83. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

84. Організація праці менеджера

85. Структура органов социальной защиты

86. Організаційна система управління природокористуванням України
87. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
88. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

89. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

90. Організація обліку грошових коштів

91. Організація евакуаційних заходів

92. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

93. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

94. Організація біржової торгівлі

95. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

96. Організація діяльності "ПриватБанку"

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. Організація кредитної роботи в комерційному банку

98. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

99. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

100. Організація охорони праці на виробництві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.