Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

РЕФЕРАТ Дипломний проект включає 73 сторінки розрахунково-пояснювальної записки і 6 листів графічного матеріалу. В дипломному проекті приведені дані про господарство, структуру посівних площ, наявність машинно-тракторного парку, проаналізовані показники вирощування соняшнику. Розроблена технологія вирощування соняшнику і підібраний комплекс машин. Розроблена конструкція комбінованого пристрою для підгрунтового стрічкового внесення гербіцидів ПК-5,6 Проаналізовано стан безпеки життєдіяльності при вирощуванні кукурудзи і намічені шляхи усунення недоліків. Визначені техніко-економічні показники проекту. ЗМІСТ ВСТУП АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1.Загальна характеристика господарства 1.2.Виробничо-технічна характеристика господарства Аналіз технології вирощування соняшника в ПП „Антей” 1.4.Аналіз економічних показників вирощування соняшника 2.РОЗРОБКА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ НЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ СОНЯ­- ШНИКУ В ПП „АНТЕЙ” 2.1.Агротехніка вирощування соняшнику 2.2.Складання й розрахунок технологічної карти на виробництво 100 га сільськогосподарської культури 2.3.Розробка технології та організації виконання посіву соняшника 2.4.Організація робіт при вирощуванні соняшника 3.РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ КОМБІНОВАНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПІДҐРУНТОВОГО СТРІЧКОВОГО ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ ПК-5,6 3.1.Огляд існуючих конструкцій, аналіз прототипів 3.2.Призначення машини та область використання і агротехнічні, технічні та експлуатаційні вимоги до конструкції 3.3.Розрахунки міцності, затверджуючи працездатність та надійність конструкції 3.4.Описання пристрою конструкції, способу регулювання, технічного обслуговування 3.5.Техніка безпеки при експлуатації розпилювача-підживлювача 4.БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 4.1.Аналіз стану організації робіт по забезпеченню охорони праці в ПП „Антей” Мелітопольського району Запорізької області 4.2.Проектні рішення по забезпеченню рівнів безпеки праці та екологічності виробництва до нормативних значень 4.2.1Окремі інженерні рішення. Організація і контроль інструктажу працюючих. 4.2.2Аварійні ситуації, їх перелік, умови попередження та дії при ліквідації однієї з них. 5.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Соняшник є основною олійною культурою як в Україні, так і у більшо­сті країн Європи. Соняшникова олія - цінний продукт харчової промисловос­ті. Вона відрізняється високими смаковими якостями, використовується у їжу, для виробництва кондитерських виробів, консервів, маргарину. Із соня­шникової олії виробляють оліфу та олеїнову кислоту, яка використовується у шерстяної промисловості. За останні роки Україна пережила збільшення виробництва соняшнику за рахунок росту посівної площі, що було викликано високою закупною ці­ною на нього в зв'язку з високим попитом у країнах Західної Європи. Однак час показав недоцільність такого підходу, бо при низькій культурі землероб­ства і недотриманні сівозмін у зв'язку з високим відсотком розміщення со­няшнику, його врожайність як і врожайність інших культур, різко впала. За останній рік положення вирівнялось за рахунок підвищення експортного ми­та на вивіз соняшнику, а також підвищення цін на зернові.

Однак соняшник залишається привабливою в економічному плані культурою для вирощуван­ня в нашому регіоні. Головним фактором росту валового збору повинно бути підвищення врожайності. За останні шість років середній урожай соняшнику на півдні Запорізької області не перевищував 12.14 ц/га. Реально підвищити його врожайність до 20 ц/га за рахунок дотримання технології вирощування. Сучасна технологія включає застосування районованих гібридів, зона­льної агротехніки, оптимальних доз добрив та засобів захисту рослин, сучас­ного комплексу машин, високої технологічної дисципліни. Розробку цих питань і ставить на меті цей дипломний проект. 1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП „АНТЕЙ” 1.1 Загальна характеристика господарства Центральна садиба ПП „Антей” Мелітопольського району Запорізької області розташована в селі Данило-Іванівка на відстані 140 км від обласного центру м. Запоріжжя та 15 км від районного центру м. Мелітополя. У складі виробничого кооперативу лише один населений пункт, а саме с. Данило-Іванівка. Загальна кількість населення складає 1000 чоловік, з яких близько 60% працюючих. Більша їх частина зайнята у сільськогосподарському виробництві і близько 10% в інших сферах: торгівлі, культурі, освіті та інших. Територія ПП „Антей” розташована в зоні Південного степу України по схемі агрогрунтового районування України. Поверхня господарства представлена у вигляді рівнини. Така форма рельєфу не сприяє інтенсивному змиву ґрунту, що спостерігається в період розтавання снігу та сильних дощів. Завдяки такій формі рельєфу водою з поверхні землі не змивається гумусовий шар, а отже земля не втрачає поживні речовини і зберігає свою агрономічно цінну структуру. Основним джерелом зволоження земель господарства є атмосферні опади. Волога атмосферних опадів, завдяки однорідності поверхні рельєфу розподіляється рівномірно по всій площі. Середня кількість опадів, яка випадає за рік складає 440 мм. Цієї кількості опадів загалом достатньо для нормального росту та розвитку більшості сільськогосподарських культур, але опади дуже нерівномірно розподілені на протязі року, що заважає нормальному веденню с.г. робіт. Більше річних опадів випадає в період квітень-вересень, переважно у вигляді короткострокових сильних злив. Дуючи у весняно-літній період східні та південно-східні вітри, швидкість яких досягає 15-25 м/с, значно збі­льшують випаровування вологи ґрунтом та рослинами. Сама висока температура спостерігається у липні 22,4 °С, а самий холодний місяць - це січень - 4,8 °С. Середня глибина промерзання землі складає ЗО см. Постійний сніговий покрив тримається у другій декаді лютого і другій декаді грудня. Середня висота снігового шару у найбільш сніговий період складає 15 см. Безморозний період продовжується у середньому 160-190 днів. Таким чином клімат господарства має як позитивні так і негативні сторони. До позитивних відносяться: великий без морозний період та велика кількість теплих сонячних днів. До негативних - сильне випаровування вологи, низька відносна вологість повітря, пилові бурі та суховії, висока температура повітря і ґрунту в період росту с.г

. культур. Спеціалізація ПП „Антей” це зерно-м'ясо-молочний напрямки. Одним із основних напрямків господарства є найважливіша його частина рослинництво. Господарство має бригаду, (механізовані ланки) за якою закріплена техніка та землі необхідні для виробництва продукції рос­линництва. Більшою частиною в загальній структурі землеробства є зернові. Озима складає близько половини посівних площ. Під садами та ягідниками зайнято близько 60 гектарів, овочами 75 гектарів, що забезпечує продуктивну роботу на протязі всього сезону. Таблиця 1.1 - Структура посівних площ, га. Культура Роки Середнє значення за 3 роки 2001 2002 2003 га % 1 2 3 4 5 6 Всього 625 477 402 501 100 Зернові всього 340 315 280 312 62,3 Озимі зернові 140 75 - 72 14,4 З них на пшеницю 132 70 - 67 13,4 Ярі всього 200 240 280 240 47,9 Соняшник 60 55 55 56 11,1 Продовження таблиці 1.1. 1 2 3 4 5 6 Овоче-бахчеві всього 31 20 10 20 4,0 Кормові всього 109 57 34 67 13,4 В т.ч. кукурудза 45 30 34 36 7,2 Однорічні на з/к 40 15 13 23 4,6 Багаторічні на з/к 45 15 10 23 4,6 Проаналізувавши дані таблиці 1.1, можна відмітити деяке зниження площ під озимою, кормовими культурами, кукурудзою та однорічними тра­вами та збільшення площ під яровими. З цього можна зробити висновок, що господарство „шукає&quo ; ті культури, які в цей час користуються попитом на ринку і ті, які забезпечують кормами КРС та все тваринництво. Таблиця 1.2 - Врожайність основних культур по рокам, ц/га. Культура Врожайність по рокам, ц/га Середнє значення за 3 роки, ц/га 2001 2002 2003 Озима пшениця 26,4 26,6 - 26,5 Ярий ячмінь 20,1 27,1 8,2 18,5 Соняшник 7 5,3 5,1 5,8 Кукурудза на силос 38,2 30,1 25,0 31,1 Багаторічні трави 35,2 24,1 27,2 28,8 Однорічні трави 18,1 5,1 26 16,4 Аналізуючи дані таблиці 1.2 можна побачити значне зниження вро­жайності практично всіх культур. Це пов'язано з недостатнім внесенням мі­неральних і органічних добрив; відсутністю палива і як наслідок недотримання в повному обсязі технології вирощування культур; поганими погодними умовами (суховії, відсутністю дощу). 1.2 Виробничо-технічна характеристика господарства Для виконання всього комплексу технологічних операцій по вирощу­ванню с.г. культур, забезпечення якісної та своєчасної роботи необхідно до­тримуватися декількох вимог: забезпечити технікою весь комплекс робіт і за рахунок цього знизити відсоток ручної праці та собівартість продукції; підтримувати техніку у робочому стані для якісного і своєчасного виконання усіх технологічних операцій; забезпечити господарство висококваліфікованими спеціалістами та механізаторами; застосовувати останні досягнення в області технології вирощуання с.г. культур для отримання максимальних врожаїв при мінімальних витратах. Таблиця 1.3 - Наявність техніки в господарстві. Найменування та марки машин Кількість, шт. Сумарна балансова вартість машин, грн. 2001 2002 2003 1 2 3 4 5 Трактори: МТЗ - 80 2 1 1 14537 МТЗ-80 1 1 1 13936 ДТ - 75 1 1 1 18038 Т-150К 1 1 1 24120 Комбайни: Нива СК-5 2 2 2 111713 Нива СК-5 1 1 1 110251 Культиватори: КЛС - 4 2 2 2 3634 КРН – 5,6 2 1 1 4908 Плуги: ПЛН-4-35 2 1 1 2007 ПЛН-5-35 2 1 1 1906 ПЛН-3-35 1 1 1 2659 Сівалки: СЗП-2,1 3 2 2 9019 СЗ-3,6 1 1 1 5777 СУПН-8 2 2 2 8962 Борони дискові: БДС -2,5 1 1 1 2532 БДТ-7 1 1 1 2700 БДТ-3 1 1 1 2100 Борони зубові БЗСС-1 40 40 40 6800 Продовження таблиці 1.3

Ренана загалом характеризують як субктивстський пдхд до визначення нац. ¶нод його навть називають засновником «психологчно» теор нац[27]. Це твердження видаться досить сумнвним, оскльки погляди Е. Ренана зовсм не були «теорю», а його публцистична промова аж няк не претендувала на теоретичн узагальнення. Як це нод трапляться в стор суспльно думки, влучн формулювання  вислови видатного французького сторика увйшли в науковий ужиток пзнше, стали снувати «самостйно». Значення мркувань Е. Ренана, безперечно, поляга в тому, що вн одним з перших чтко сформулював т складники поняття «наця», як вдображають субктивний бк  снування. Проте покладений в основу розумння феномена нац «вольовий» складник провоку будьякого критика на запитання: чому саме наця? ¶ справд, «спльне бажання» снувати разом можуть висловити члени будьяко ншо спльноти. Як слушно зауважив з цього приводу Е. @елнер, «це може стосуватися й клубв, пдпльних груп, банд, команд, партй, не кажучи вже про численн спльноти й обднання дондустрально епохи, як створювались  формувались не за нацональним принципом»[28]

1. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

2. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

3. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

4. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

5. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

6. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону
7. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом
8. Вклад Хьюго Мюнстерберга в розвиток індустріальної психології

9. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

10. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

11. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

12. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

13. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

14. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

15. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

16. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

17. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

18. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

19. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

20. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

21. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

22. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури
23. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
24. Соціальне та особисте страхування

25. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

26. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

27. Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6

28. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

29. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

30. Технологія і комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи на силос

31. Напівінтенсивна технологія вирощування товарної риби за дволітнього циклу в умовах фермерського господарства В.П. Поворозника

32. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

34. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

35. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

36. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

37. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

38. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
39. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
40. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

41. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

42. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

43. Сутність та соціальне призначення держави

44. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

45. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

46. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

47. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

48. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

49. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

50. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

51. Технологія ATM та алгоритм RED

52. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

57. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

58. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

59. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

60. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

61. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

62. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

63. Розробка технології нових видів загартованого морозива

64. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

66. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

67. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

68. Технологія продажу шкільно-письмових товарів та канцелярського приладдя

69. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

70. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
71. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
72. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

73. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

74. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

75. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

76. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

77. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

78. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

79. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

80. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

81. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

82. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

83. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

84. Економіка праці та соціально-трудових відносин

85. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

86. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
87. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці
88. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

89. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

90. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

91. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

92. Політика та соціальний конфлікт

93. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

94. Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду

95. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

96. Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "Кришка підшипника"

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

97. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

98. Соціальне середовище та соціалізація особистості

99. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.