Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Проектування геометрії косозубих торцевих фрез з ступінчастими схемами різання

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Технології машинобудування» Реферат «Проектування геометрії косозубих торцевих фрез з ступінчастими схемами різання» Дисципліна: Наукові дослідження Виконав Ст. гр. Викладач Львів – 2008р. Зміст Вступ 1. Теоретичні відомості. Аналіз запропонованих рішень 2 Удосконалення комбінованої схеми різання з регулюванням положення профілюючого різального ножа в процесі обробки 3. Конструювання чистової косокутної торцевої фрези з комбінованою схемою різання 4. Експерементальна перевірка теоретичних розрахунків. Розроблення рекомендацій щодо визначення параметрів якості Висновки Література Вступ Корпуси механізмів, приладів, апаратів, а також опори, рами, станини складають більше 13% масиву продукції машинобудування і металообробки. Матеріалом цих деталей є чавуни (близько 60%) і загартована сталь (до 20%). В технологічних процесах виготовлення деталей від 10 % до 50% деталей повинні мати шорсткість оброблених поверхонь не більше 1,6 мкм. Останнім часом чистова обробка плоских поверхонь все частіше виконується торцевим фрезеруванням, як правило, стандартними торцевими фрезами, які мають ряд недоліків. Усунення цих недоліків є важливою задачею, яка може вирішуватись в кількох напрямках. Одним з напрямків вирішення поставленої задачі є проектування більш досконалих конструкцій фрез з комбінованими схемами різання, які б відповідали поставленим вимогам та враховували накопичений досвід та результати сучасних наукових досліджень, з метою подальшого застосування таких фрез на виробництві. При розробці спеціальних торцевих фрез з комбінованими схемами різання основною метою є встановлення раціональних конструктивних параметрів фрез та режимів експлуатації. Крім цього, застосування чистових торцевих фрез з комбінованими схемами різання викликає необхідність вивчення особливостей кінематики обробки. Дослідження та вирішення розглянутих питань, які направлені на підвищення якості чистової обробки плоских поверхонь деталей, є актуальною задачею і має велике значення на сучасному етапі розвитку інструментального виробництва та машинобудування в цілому. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення якості обробки плоских поверхонь чавунних та стальних загартованих деталей за рахунок використання нових конструкцій, в яких застосовані ступінчасті схеми різання, косокутна безвершинна геометрія різальних ножів, комбінування рухів різальних ножів в процесі обробки. Для досягнення поставленої мети запропоновано вирішення наступних завдань: виконання аналізу особливостей конструкцій, експлуатації та працездатності торцевих фрез, особливостей конструктивних елементів ступінчастих фрез з регулюванням розташування різальних ножів і їх впливу на характер процесу різання; розробка на основі теоретичного аналізу удосконалених конструкцій торцевих фрез з регулюванням розташування різальних ножів; дослідження впливу режимів різання розроблених конструкцій фрез на характер фрезерування; виконання аналізу кінематики процесу фрезерування торцевими ступінчастими фрезами з регулюванням розташування різальних ножів; дослідження впливу режимів різання на експлуатаційні показники оброблених поверхонь та визначення їх раціональних значень при обробці стальних загартованих та чавунних деталей; виконання виробничих досліджень та розробка рекомендацій щодо впровадження результатів роботи на машинобудівних підприємствах.

1.Теоретичні відомості. Аналіз запропонованих рішень Проведено аналіз опублікованих за останні роки вітчизняних і зарубіжних рішень (у тому числі патентів та авторських свідоцтв) по удосконаленню конструкції чистових торцевих фрез. Умовно всі чистові торцеві фрези було розподілено на дві основні групи: – інструмент з регулюванням різальних ножів в процесі обробки; – інструмент з нерухомо закріпленими різальними ножами. Для подальшого використання за базовий був обраний інструмент з регулюванням різальних ножів в процесі обробки. Серед напрямків удосконалення базового інструменту можна виділити декілька основних: – застосування прогресивних схем зрізування припуску; – спірально-ступінчасте розташування різальних ножів; – застосування ножів з радіусною каліброваною кромкою і можливістю регулювання торцевого биття. Розглянуті процеси фінішної обробки плоских поверхонь розроблені недостатньо. Має місце суперечливість існуючих рекомендацій щодо застосування та умов експлуатації чистових торцевих фрез, використання яких дозволяє підвищити якість обробки плоских поверхонь деталей. На кафедрі технології машинобудування і конструювання технічних систем ЖІТІ було запропоновано застосування комбінованої схеми різання, в якій поряд з нерухомо закріпленими відносно корпуса фрези ножами існує профілюючий різальний ніж з необхідною геометрією і можливістю руху в процесі обробки, в напрямку перпендикулярному до вектора подачі заготовки для забезпечення високої якості обробки по ширині торцевого фрезерування. Тому було виділено ряд пріоритетних напрямків, за якими проводились подальші дослідження, а саме необхідно було: – розробити конструкцію чистової косокутної торцевої фрези, оснащеною НТМ, з комбінованою схемою різання; – виконати силовий аналіз для фрези з комбінованою схемою обробки; – дослідити вплив похибок верстата на формоутворення поверхні; – визначити вплив режимів різання на експлуатаційні показники оброблених поверхонь та встановити їх раціональні значення при обробці стальних загартованих та чавунних деталей; – практично підтвердити доцільність використання розробленої конструкції чистової косокутної торцевої фрези з комбінованою схемою різання і рекомендованих параметрів проведення експериментальних досліджень для фінішної обробки деталей із чавунів і загартованих сталей; 2. Удосконалення комбінованої схеми різання з регулюванням положення профілюючого різального ножа в процесі обробки Удосконалення схеми плоского фрезерування торцевими фрезами реалізується шляхом зняття припуску різальними ножами, де найбільшу частину припуску видаляють різальними ножами, які нерухомо закріплені відносно корпусу фрези. Корпус рухається за коловою траєкторією, після чого чистовий припуск видаляють різальними ножами, які розташовані в радіальному напрямку на найменшій відстані від осі фрези з найбільшим вильотом відносно нерухомих різальних ножів і рухаються за прямолінійною траєкторією перпендикулярно до вектора повздовжньої подачі заготовки, що забезпечить підвищення якості обробки в напрямку, перпендикулярному до вектора повздовжньої подачі заготовки .

Формування перерізу зрізу відбувається наступним чином: Силовий аналіз здійснювався за рівняннями розробленими Розенбергом А.М. і Розенбергом О.О. з уточненнями до умов чистового торцевого фрезерування. Для розрахунку складових сили різання: колової сили , подачі та осьової сили різання була створена методика визначення кількості ножів, які приймають участь в різанні, та реалізований алгоритм і програма обчислення на ЕОМ на мові програмування С . Результати моделювання показують, що складові сили різання для запронованого методу фрезерування розраховуються за наступною умовою: де – поточний час обертання, – частина періоду обертання інструменту, в який здійснюється різання рухомим різальним ножем, – сумарна миттєва сила різання нерухомо закріпленими ножами, – сила різання, що діє на рухомий в процесі обробки різальний ніж. Для визначення раціональної кількості ступіней фрези з комбінованою схемою різання був розраховані складові сили різання , , із врахуванням змінюваної кількості ножів, які приймають участь в різанні. Проведена апроксимація складових рядами Фур'є. Чисельний аналіз виконано в пакеті Ma hCad. За результатами аналізу отримані максимальні і середні значення складових сили різання і розрахований силовий коефіцієнт нестабільності фрезерування для одно- і багатоступінчастих фрез (табл. 1). Таблиця 1 № з/п Схема різання , Н , Н 1. одноступінчаста 144,06 94,483 1,524 2. трьохступінчаста 48,022 32,698 1,468 3. девятиступінчаста 16,008 11,311 1,415 Результати розрахунків показують, що найбільш стабільними в процесі обробки є багатоступінчасті фрези. Для запропонованої комбінованої схеми різання рекомендована конструкція з 9-ма ступенями. Одним із показників якості обробки є відхилення від площинності оброблених поверхонь. Запропонована комбінована схема плоского фрезерування дозволяє отримати наступний профіль обробленої поверхні з відхиленням від площинності f = 0 мм : 1) при відхиленні вісі шпинделя в напрямку подачі ; 2) при відхиленні вісі шпинделя в напрямку, перпендикулярному подачі 3. Конструювання чистової косокутної торцевої фрези з комбінованою схемою різання Запропоновано методику досліджень для визначення силових факторів обробки і методику визначення параметрів мікрогеометрії оброблених поверхонь. Конструктивно фреза складається із корпуса, в якому закріплені різальні ножі. Установка фрези на верстаті. Кріплення різальних ножів здійснюється клиновим затискаючим механізмом. В плунжері встановлений і закріплений за допомогою гвинта рухомий різальний ніж з можливістю точного регулювання його осьового вильоту мікрометричним гвинтом. Копір, який забезпечує прямолінійний рух різального ножа в процесі обробки, закріплюється до корпусу шпиндельної коробки. Вигляд фрези з торця і схематичне розташування різальних ножів за логарифмічними спіралями . Запропонована конструкція чистової торцевої фрези з комбінованою схемою різання дозволяє: – реалізовувати рух профілюючого різального ножа за прямолінійною траєкторією перпендикулярно до вектора подачі заготовки і вирівняти шорсткість обробки за шириною фрезерування; – зрізати основну частину припуску різальними ножами, які рухаються відносно оброблюваної поверхні за коловими траєкторіями і закріплені нерухомо в корпусі фрези; – за рахунок ступінчастого розташування різальних ножів підвищити максимальну глибину різання і поєднати чорнові і чистові операції за один прохід; – здійснити регулювання осьового вильоту різальних ножів при необхідності корегування глибини різання; – використовувати в якості матеріалу різальної частини ножі з НТМ, які дозволяють значно підвищити якість обробленої поверхні, стійкість інструмента та продуктивність обробки; – забезпечувати косокутне різання, що дає можливість зменшити питомі навантаження на одиницю довжини різальних кромок ножів, і таким чином в значній мірі додатково підвищити стійкість різальних ножів; – застосовувати фрезу для обробки плоских поверхонь на верстатах фрезерної і шліфувальної групи.

Напевне вже в середньовччю усталився в нас тип трьохзрубних, одно- та трьохбанних церков, що позначився свом впливом  на камяному будвництв (мурован церкви в - Залужу б. Збаража, в Риботицькй Посад, Успенська церква та Трьохсвятительська каплиця у Львов й .). Найстаршою формою перекриття церковних зрубв була шатрова, що  дехто виводить з островерхого перекриття романо-готицьких будвель, але поруч не сну тип полукругло бан, що мг бути запозичений так добре з взантйсько як  ренесансово архтектури, й нарешт дуже поширена вигинчаста, барокова форма бан. До особливого майстерства й помисловости дйшли будвнич наших деревляних церков у виводженн ступнчастих, клькаповерхових веж, особливо характеристичних для Бойквщини. «Гомн сокир, що будували церкви, не затихав нколи на цлому простор укранських земель, а з ним не переривалася й архитектончна робота, що модифкувала стар типи деревляних церков - вдповдно до смаку будвничих чи фундаторв, вдповдно до мсцевих вимог, чи обставин, вдповдно до нових течй в камяному чи деревляному будвництв

1. Проектування нової конструкції шнекової фрези

2. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

3. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

4. Проектування схеми універсального блоку регуляторів

5. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

6. Проектування комбінаційних схем на мікросхемах різного ступеню інтеграції
7. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
8. Устройство, оптическая схема, неполная разборка и сборка теодолита 2Т2П, ЗТ2КП

9. Страховое дело в схемах

10. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

11. Средства отладки электронных схем

12. Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

13. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

14. Геометрия

15. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии

16. Математическая кунсткамера /кое-что из истории геометрии/

Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

18. Геометрия Лобачевского

19. Ответы для програмированного контроля по начертательной геометрии...

20. Экзанаменационные билеты по геометрии за 9 класс

21. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

22. Лобачевский и неевклидова геометрия
23. Справочник по геометрии (7-9 класс)
24. Экзаменационные билеты по геометрии (9 класс, шпаргалка)

25. Источники излучения в интегрально-оптических схемах

26. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

27. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства

28. Разработка логической схемы управления двустворчатых ворот судоходного шлюза

29. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

30. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

31. Спроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)

32. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

33. Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов

34. Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

35. Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств

36. Принципиальные схемы КШМ. Компоновочные схемы двигателей

37. Разработки функциональной схемы и определение ее быстродействия

38. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/
39. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда
40. Двухзеркальная антенна по схеме Кассергена

41. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы

42. Средства отладки электронных схем

43. Разработка схемы радиоприемника

44. Технология молока и молочных напитков (схема)

45. Хронологические схемы по истории философии: Философ, его взгяды (кратко)

46. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

47. Технологическая схема работы предприятия

48. История применения активно - реактивной схемы в противотанковых гранатометах

Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки

49. Попытка создания сюжетной схемы в рассказах Чехова

50. Схемы по маркетингу

51. Геометрия физического пространства

52. Дифференциальная геометрия

53. Геометрия физического пространства

54. Некоторые темы геометрии
55. Геометрия
56. Геометрия Лобачевского

57. Геометрия чисел

58. Лекции переходящие в шпоры Алгебра и геометрия

59. Проективная геометрия

60. Развитие аналитической геометрии

61. История геометрии

62. Некоторые вопросы геометрии вырожденных треугольников

63. Гистология (Схема строения животной клетки по данным электронного микроскопа )

64. Математическое моделирование и оптимизация элементов тепловой схемы энерготехнологического блока

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

65. Геометрия пространства двойной планетной системы: Земля - Луна

66. Геометрия пространства двойной планетной системы: Земля - Луна

67. Начертательная геометрия и инженерная графика

68. Электрическая схема 3-х комнатной квартиры

69. Неевклидова геометрия

70. План урока геометрии. Тема: Свойство медиан треугольника
71. Некоторые принципы построения схем по минимизации налогообложения
72. Три фундаментальные схемы в прикладной психологии

73. Путь к успеху: схема проезда

74. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

75. Схема сопряжения датчика с ISA

76. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

77. Двухзеркальная антенна по схеме Кассергена

78. Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по телефонной линии

79. Разработка схемы электронного эквалайзера

80. Сущность и основные схемы перестрахования

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

81. Проектирование главной схемы электрических соединений подстанции

82. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2

83. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

84. Схема и краткая характеристика сварки плавлением

85. Байесова схема принятия коллективных решений в условиях противоречий

86. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку
87. Общая схема маркетингового исследования
88. Схема школ экономической теории

89. Главные члены и минимальная структурная схема

90. Самолеты с изменяемой геометрией и стреловидностью крыльев

91. Схема государственного управления охраной труда

92. Схема Н.Н. Баранского

93. Сущность и схема процесса бурения скважин

94. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

95. Схема СТР – технологии «компьютер – печатная машина»

96. Схема микропроцессора

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

97. Відношення і схеми відношень

98. Моделирование логической схемы в PCAD (САПР)

99. Синтез комбинацонных схем и конечных автоматов, сети Петри


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.