Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Тернопільська академія народного господарства Інститут комп’ютерних інформаційних технологій Кафедра моделювання та оптимізації економічних систем і процесів ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП «Біомед») Дипломний проект Спеціальність 7.050207 "Інформаційні системи в менеджменті" студент групи ІСМ-51 Г. Конєв Керівник к.т.н., доцент І. Білоусов Зав. кафедри МОЕСП К.е.н., доцент Г. Гладій 2000 АНОТАЦІЯ дипломного проекту Конєва Григорія Борисовича "Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками" (на прикладі ПП “Біомед”) ТАНГ, IКIТ, кафедра ІІТ, група IСМ- 51, 2000 рік. Обсяг дипломного проекту 104 сторiнки. В даному дипломному проекті проведено дослідження процесу обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками. Наведено модель системи та її детальний опис, розроблено та використано математичне та інформаційне забезпечення. Здійснено програмну реалізацію спроектованої системи. Результати даного дипломного проекту можуть бути застосовані як на підприємствах, що займаються медикаментами, так і на підприємствах іншого профілю. A O A IO degree projec of Ko ev Gregory Borysovych " he i forma io sys em of accou a d a alysis of accou s wi h he suppliers" (o a example of he priva e e erprise “Biomed”) A E, ICIТ, Depar me II , group ISM- 51, 2000. Volume of degree projec 104 of pages. I he give degree projec he research of me hods of accou a d a alysis of accou s wi h he suppliers. he model of sys em model a d i 's de ail descrip io is give , ma hema ical a d da aware have bee desig ed a d used. Programmed realiza io sys em was desig ed. Resul s of give degree projec ca be aplied as a he e erprises occupied medical prepara io s, a d a he e erprises of o her s ruc ure. Зміст Вступ 6 1. Аналіз потреб ПП “Біомед” в створенні КІС обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками 7 1.1. Характеристика ПП “Біомед” і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 7 1.2 Існуючі шляхи розв’язку задачі обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 13 1.3 Постановка задачі на проектування 14 2. Розробка загальносистемних рішень 16 2.1 Загальна структура розроблюваної системи 16 2.2 Математично-алгоритмічне забезпечення 20 2.3 Інформаційне забезпечення 26 3. Програмно-технічна реалізація системи 42 3.1. Структура програмного забезпечення 42 3.2. Розробка програмних модулів 53 3.3 Практична реалізація системи 55 Висновки 63 Література 65 Додаток 1 67 Додаток 2 68 Додаток 3 69 Додаток 4 70 Додаток 5 71 Додаток 6 72 Додаток 7 73 Додаток 8 76 Додаток 9 77 Додаток 10 78 Додаток 11 79 Додаток 12 80 Додаток 13 81 Додаток 14 82 Додаток 15 83 Додаток 16 84 Додаток 17 85 Додаток 18 86 Додаток 19 87 Додаток 20 88 Додаток 21 90 Додаток 22 91 Додаток 23 95 Додаток 24 .99 Додаток 25 .100 Додаток 26 .101 Додаток 27 .102 Додаток 28 .103 Додаток 29 .104 Додаток 30 .105 ВСТУП На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств.

Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, впровадженням на промислових підприємствах досягнень науки і техніки. Завданням переддипломної практики є ознайомлення із структурою приватного підприємства “Біомед”, оцінка комплексу технічних і програмних засобів, аналіз технології збору, обробки та передачі інформації, а також виявлення недоліків у функціонуванні системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками. Метою практики є удосконалення існуючої в приватному підприємстві “Біомед” системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками та насичення її елементами аналізу і контролю. Це допоможе ефективніше управляти підприємством, приймати відповідні рішення на різних рівнях управління та, як наслідок, забезпечить отримання очікуваного прибутку. 1 АНАЛІЗ ПОТРЕБ ПП “БІОМЕД” В СТВОРЕННІ КІС ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 1.1 Характеристика ПП “Біомед” і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками Приватне підприємство “Біомед” засноване у 1994 році (фактично діє з жовтня 1998 року) для здійснення господарської діяльності, скерованої на виконання для об’єднань, підприємств, виробничих колективів та громадян, послуг та робіт у вирішенні медичних, медико-біологічних, науково- технічних, виробничих та соціальних проблем, а також з метою одержання прибутків від основних видів діяльності. В своїй діяльності підприємство керується Законами України “Про підприємництво”, “Про підприємства України”, та іншими актами та нормативами з врахуванням особливостей, що передбачені в статуті підприємства. Предметом діяльності підприємства є: - проведення фундаментальних наукових досліджень в області медицини та створення для цих цілей відповідної апаратури; - розробка і реалізація програмних засобів обчислювальної техніки, в тому числі їх адаптація до проблем діагностики та лікування; - розробка, виготовлення, і впровадження програмно-апаратних медичних систем, включаючи поставку та сервісне обслуговування; - навчання користувачів для роботи з програмно-апаратними медичними системами; - виконання інформаційно-обчислювальних послуг; - проведення маркетингових досліджень в області медицини; - виконання науково-методичної і рекламної діяльності, в тому числі видавничої діяльності в сфері медико-біологічних технологій, промислового виробництва медичної апаратури та лікарських засобів; - навчання, підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в галузі медицини; - організація і проведення виставок, семінарів, конкурсів, конференцій по питаннях дослідження, розробки і використання апаратних і програмних засобів в галузі медицини та біології; - розробка і впровадження заходів, виготовлення приладдя, інструментів та пристроїв, скерованих на охорону праці, навколишнього середовища та оздоровлення населення; - надання посередницьких послуг з основних видів діяльності; - надання медичної допомоги та послуг; - видавництво газет, журналів, бюлетнів, бланків медичної документації, методичних розробок, арактичних рекомендацій, іонографій, довідників, книг, підручників в галузі біології і медицини; - здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень автомобільним транспортом; - здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медикаментами.

Структуру підприємства зображено в додатку 1. На даний момент основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля медикаментами. Це передбачає, зокрема, ведення бухгалтерського обліку. На підприємстві вже автоматизовано задачі бухгалтерського обліку “Склад” та “Реалізація товару”. Це здійснено засобами СУБД Microsof Visual FoxPro 5.0. Для цього на підприємстві є такі технічні засоби: - комп’ютер на базі процесора Pe ium з тактовою частотою 133 мегагерца, оперативною памяттю в 32 мегабайта, жорстким диском об’ємом 3,2 гігабайта, монітором 14” SVGA з роздільною здатністю 800х600 пікселів; - принтер Hewle Packard DeskJe 400. Задача “Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками” вирішується на підприємстві у торговому відділі і не є автомвтизована. Призначення задачі – видача фінансової інформації про діяльність підприємства і формування звітних документів. Порядок обліку товарообороту на підприємствах роздрібної торгівлі наступний. Товари від місця виробництва до роздрібної торговельної організації доставляє оптова торгівля. Роздрібна організація реалізуює товари безпосередньо споживачам. Товари поступають до магазинів (або роздрібних торговельних організацій) у порядку децентралізованих закупок самого магазину. Деякі товари надходять з місць виробництва безпосередньо у роздрібну торговельну мережу, обминаючи оптову ланку. Через оптові ланки проходять товари, що потребують комплектування їх у широкий торговельний асортимент, необхідний для безперебійного і рівномірного постачання роздрібних торговельних підприємств. Облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку № 60 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”. Оприбуткування товарів від постачальників оформляється записом в дебеті рахунка № 41 “Товари” (субрахунок 01 чи 02) та в кредиті рахунка № 60 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”. При оплаті рахунка робиться запис в дебеті рахунка № 60 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” та в кредиті рахунка № 52 “Валютний рахунок”, або № 51 “Розрахунковий рахунок”, або № 66 “Векселі видані”. Оприбуткування товарів оформляється по цінах реалізації []. Окрім вищенаведених бухгалтерських проводок, які є найчисленішими у підприємстві роздрібної торгівлі, можливі і наступні варіанти: кредит рахунка № 60 – дебет рахунка № 03, 05, 06, 07, 08, 12, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 61, 62, 63, 78, 79, 84, 87, 93, 96, дебет рахунка № 60 – кредит рахунка № 42, 46, 49, 50, 52, 55, 61, 62, 66, 68, 76, 78, 90, 93, 96. Отже, облік розрахунків з постачальниками і підрядниками стосується бухгалтерських операцій з рахунком № 60. Практично задача вирішується шляхом виконання наступних дій. На першому етапі ведеться облік надходження товарів і облік оплати. Облік надходження товарів здійснюється на основі розхідних накладних, які надає постачальник, шляхом записів в журналі операцій відповідних бухгалтерських проведень, що відображається по кредиту рахунка № 60. Проведення містить дані про відповідного партнера, суму (в якості якої вказується загальна сума в розхідній накладній) і дату здійснення операції. При обліку оплати рахунка вхідними документами служать платіжні доручення, одержані з банку як документи, що засвідчують здійснення оплати.

Его голос, которым он рассказывал о сути проблемы, с которой он будет работать, был сильно напряжен, подчеркивая отношение к своему пасынку, словно Грэг прочувствовал эту ситуацию заново). Грэг: Он делает множество мелких дел, которые не должны были бы казаться значительным поступком. Коннира: Но определенная твоя часть заставляет тебя соглашаться с этим. Грэг: Этим он создает конфликты с системой моих убеждений. Анна: В последний раз это случилось, когда мой сын после школы оставался работать. Он редактор фотографий и рисунков ежегодной школьной газеты. Он позвонил, чтобы посоветоваться, могут ли за ним приехать на машине, чтобы он поехал домой. Грэг говорил с ним первый, потому что меня не было дома, я ушла в магазин за продуктами и чувствовала себя не очень хорошо. Грэг стал ругать его и сказал (громким раздраженным тоном): "Твоей матери нет, она ушла в магазин за продуктами, перезвони позже". (И положил трубку). Я не могу понять, почему Грэг так расстроился из-за этого. Коннира: Давайте остановимся прямо здесь, потому что Грэг не понимает, почему он прервал разговор

1. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

2. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

3. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

4. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

5. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

6. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
7. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
8. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

11. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

12. Організація і методика аудиту

13. Організація і методика аудиту доходів підприємства

14. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

15. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

16. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

17. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

18. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

19. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

20. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

21. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

22. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
23. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації
24. Аналіз середовища господарської організації

25. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

26. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

27. Організація позакласної роботи з математики

28. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

29. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

30. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

31. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

32. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

33. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

34. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

35. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

36. Організація приймання товару в аптеці

37. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

38. Організація праці менеджера
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
40. Організаційна система управління природокористуванням України

41. Організація оплати праці на підприємстві

42. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

43. Організація обліку грошових коштів

44. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

45. Рельєф та ландшафтна організація

46. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

47. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

48. Організація біржової торгівлі

Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки

49. Організація діяльності "ПриватБанку"

50. Організація кредитної роботи в комерційному банку

51. Організація та планування кредитування

52. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

53. Організація будівельного майданчика

54. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
55. Організація охорони праці на виробництві
56. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

57. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

58. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

59. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

60. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

61. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

62. Внутрішній аудит організації

63. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

64. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

66. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

67. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

69. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

70. Організація документаційного забезпечення установи
71. Організація облікового процесу на підприємстві
72. Організація обліку

73. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

74. Організація обліку власного капіталу підприємства України

75. Організація обліку запасів на підприємствах

76. Організація обліку на підприємстві

77. Організація обліку орендних операцій

78. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

79. Організація праці бухгалтера

80. Організація складського обліку запасів в установах

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

81. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

82. Організація управлінського обліку на підприємстві

83. Основи організації бухгалтерського обліку

84. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

85. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

86. Становлення професійних бухгалтерських організацій
87. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)
88. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

89. Громадські організації як вид об’єднань громадян

90. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

91. Організації (органи) господарського керівництва

92. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

93. Організація роботи Верховної Ради України

94. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

95. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

96. Правова організація працевлаштування громадян

Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

97. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

98. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

99. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

100. Організація баз даних


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.