Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Сучасні світові ідеології

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України НУ „Львівська політехніка” Реферат з предмету: Політологія на тему: „Сучасні світові ідеології” Виконав: ст. групи ЛТ-41 Прийняв: Дзера М. М. Львів 2005 Зміст. ст. І. Ідеологія і політика3 ІІ. Типи політичних ідеологій3 Лібералізм3 Ліберальний реформізм4 Соціалістична ідеологія6 Марксизм як ідеологія пролетаріату7 Демократичний соціалізм8 Консерватизм10 Неоконсерватизм11 Ідеологія і політика. Політична ідеологія є найбільш впливовим раціоналізованим (усвідомленим) елементом політичної свідомості, що робить вплив на ту або іншу політичну силу. Термін «ідеологія» був введений французьким філософом і економістом Антуаном Дестют де Траси для позначення вчення про ідеї. З часу появи терміну в науці склалася безліч поглядів на явище ідеології. Представники французького матеріалізму писали про ідеологію, як і Антуан Дестют де Траси. У Франції при Наполеоні термін придбав негативний відтінок. Маркс і Енгельс вважали, що ідеологія представляє дійсність в спотвореному вигляді. Ідеологічний простір завжди плюралістичний. В суспільстві одночасно існують різноманітні ідеологічні теорії. Функціонуючи, вони взаємодоповнюють одні одних, створюючи єдину ідеологічну систему. Навіть в тоталітарних режимах, де існує державна ідеологія, котра поглинає майже повністю духовне життя суспільства, функціонують контрідеології. Заборонені контрідеології все-таки кидають виклик даному стану. Основні сучасні ідеології – лібералізм, соціалізм, націоналізм – виникли в умовах становлення і розвитку західноєвропейської цивілізації. Ці ідеології відображали реальні ті багатообразні конфлікти буржуазного розвитку. У них в максимальній мірі ввійшло вираження розуміння проблем сучасного суспільства основними соціальними прошарками і класами, і саме в цих ідеологіях соціальні групи отримали ясну самосвідомість. Лібералізм. В політичній історії Заходу виникнення лібералізму пов’язане з розвитком капіталістичного суспільства і співпадає по часу з періодом буржуазних революцій ХVIII-ХIХ ст. Теоретики класичного лібералізму Дж. Локк (1632-1704рр.), Адам Сміт (1723-1790рр.), Ш. Л. Монтеск’є (1689-1755рр.) виражали інтереси мас, що вели боротьбу з феодальною реакцією. Їх ідеї лягли в основу концепції демократії. Центральне місце ідей лібералізму займає ідея індивідуальної свободи. Лібералізм відстоював цінність людської особистості ті її права на самостійне переслідування власного інтересу. Індивідуалізм в розумінні епохи Просвіти – це здатність затвердити себе як носія розуму, здатність перетворювати реальність в згоді з потребами розуму, зробити її гідною природи людини. Ліберальна доктрина природних прав людини на життя, свободу, власність вимагала від суспільства надання особі максимальної свободи для самореалізації. Природнім і єдиним обмеженням такої свободи була свобода іншого індивіда. Ліберальна теорія „суспільної угоди” засновувала суверенність народу як джерела влади і формування держави як угоди між народом та владою. Охорона власної безпеки і прав власності була першопричиною для соціальної угоди, згідно якої об’єднання людей в співтовариство і підпорядкування владі і є захистом їх безпеки і власності.

Влада – лише опікун суспільних прав. Якщо влада не зуміла захистити права громадян, значить, не виправдала їх довіри та не може більше претендувати на підпорядкування зі сторони громадян. Ідея опору деспотичній владі займала важливе місце в ідеології і політичній боротьбі ХVII-ХVIII віків. Думки лібералів в основному розходились у питанні про способи опору владі, яка перевищує свої повноваження. В цілому ж лібералізм признавав право на революційний спротив деспотизму і виправдовував не тільки революції в Англії та Франції, але й американську війну за незалежність. Крім принципу управління зі згоди громадян, лібералізм обґрунтовував й принцип управління на основі закону. Ціллю держави є забезпечення верховенства права, вимогам якого вона сама має підкорюватись. Класичний лібералізм рішуче виступав за рівність громадян перед законом, захищав правові основи демократії та парламентаризму. Рівність в свободі по загальному закону – такий ліберальний імператив права. В економічній області ліберали захищали принцип вільного робочого обміну, власної підприємницької ініціативи, конкуренції, засуджували протекціонізм, політичне втручання в економіку. Основну функцію держави ліберали того часу вбачали в охороні приватної власності, встановленні загальних рамок вільної конкуренції , охороні порядку і контролі за законослухняними громадянами, а також у захисті зовнішньополітичного суверенітету країни. Держава – це всього лиш „нічний вартовий”. Лозунг „Анархія плюс констебль” гарно відображала суть цієї точки зору. Найбільш послідовну концепцію ліберальної демократії і конституціоналізму сформулював один із ведучих ідеологів американської буржуазної революції Т. Пейн. Пейн вважав державу необхідним злом: чим воно менше, тим краще для суспільства. Наділені невід’ємними правами, вільні і рівні від природи індивіди передують державі як у минулому, так і в сучасності та в майбутньому. Держава вважається законною і цивілізованою лише у тому випадку, якщо вона створена на основі активної згоди громадян, конституційно оформлена і зафіксована за допомогою парламентських представницьких механізмів. Таке представництво і така влада не мають яких-небудь особливих прав, вони мають лише обов’язки перед своїми громадянами. У демократичному представницькому правлінні ліберали вбачали досить ефективний механізм захисту інтересів особистості та суспільства. Теоретики лібералізму, а саме, Дж. Локк і особливо послідовники Ш.-Л. Монтеск’є, обґрунтували принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, котрі повинні стримувати і зрівноважувати одна одну. Система стримувань і противаг розглядалась як перешкода до узурпації влади будь-ким, будь-то особа, партія, гілка влади або більшість. Демократична більшість, не обмежена нічим, також може стати деспотом, вважали ліберали. Тому в демократії повинен існувати центр опору демократії, тобто виборчому деспотизму більшості. Права меншості бути гарантованими. По суті справи, ліберали відстоювали право на політичну опозицію. В духовній сфері лібералізм схилявся до терпіння та компромісу.

Свобода думки та слова для ліберала вважалась найважливішим принципом життєдіяльності. Лібералізм зіграв величезну роль у руйнуванні ідеологічних цінностей традиційного суспільства. Він затвердив новий демократичний символ віри: індивідуалізм, який вбачає основну задачу суспільства та держави в забезпеченні кожному індивіду можливостей для розвитку його здібностей; свобода, яка повинна забезпечуватись в рамках закону в максимально можливих межах для кожного індивіда; рівність, як затвердження того, що всі люди рівні від природи і мають рівні права і можливості; братерство, яке розуміємо як співпрацю людей у створенні успішного суспільства і відмова від використання своєї свободи на зло іншим. Ліберальний реформізм. Ідеологія класичного лібералізму почалась видозмінюватись у XIX віці. Лібералізм еволюціонував в сторону ліберального реформізму. Одним із перших серед ідеологів лібералізму, який побачив необхідність і перспективність цієї стратегії, був Дж. Ст. Мілль (1806-1877рр.), котрий вже у середині XIX віку вказував на необхідність гнучкої соціальної політики, направленої на вирівнювання тих нерівностей, котрими доля несправедливо наділила людство, але в рамках існуючого сьогодні порядку. Під сумнів був поставлений і принцип невтручання держави у сферу ринкової економіки. Державне регулювання економіки і реформи стали розглядатись як необхідні умови вдосконалення суспільства і вирішення його протиріч. Тенденція розвитку бурхливого реформізму стала помітною з 70-х років XIX віку. Реформами в області вибіркового стягнення податку на прибуток, розвитком антитрестового і трудового законодавства відзначений цей період у США, Англії, Франції, Німеччині. Втручання держави в економіку посилилось в роки першої світової війни і особливо в часи світової кризи (1929-1933рр.) Величезний внесок у формування доктрини ліберального реформізму вніс англійський економіст Дж. Кейнс (1883-1946рр.). Його програма, сформульована під впливом світової економічної кризи, включала в себе активне втручання держави в соціально-економічну сферу, а саме, всебічне підвищення витрат держави, розширення суспільних робіт, інфляційну та циклічну податкову політику, циклічне балансування бюджету, досягнення балансу „попиту” та „повної зайнятості” та інше. Своє політичне втілення ліберальний реформізм по Кейнсу отримав у новому курсі президента Ф. Д. Рузвельта, завдяки чому США вийшли із економічної кризи та успішно здійснили глибоку економічну перебудову суспільства. „Зоряний час” ліберального реформізму в США приходиться на 60-і роки ХХ століття, на період правління адміністрації Дж. Кеннеді та Л. Джонсона. Ідеологами ліберального реформізму була висунута концепція „державного благоустрою”, котра показувала нову роль держави в соціальній сфері західних країн. Соціальна політика в капіталістичних країн стала важливою сферою діяльності держави, асигнування на соціальні потреби виросли в гігантських розмірах. Оптимістична цілеспрямованість ідеологів і політиків була зв’язана з успіхами науково-технічної революції та економічним ростом.

Порвняння та аналог варто використовувати для зрозумння специфки  мсця ОУН в полтичнй стор Украни чи ґвропи, вдмовляючись вд звично, але непродуктивно практики застосування деологчних клше, до того ж досить задавнених, в сучасних чи то наукових чи то полтичних дискусях. Друга свтова вйна: ревзя деолог Серед рзномантних наслдкв розколу ОУН 19391941 pp. одним з найбльш очевидних став розрив у темпах деологчно еволюц двох вдгалужень руху. Якщо «мельниквц» за часи вйни фактично не змнили свох деологчнопрограмних настанов (можливо, це не було для них важливим з огляду на хню тактику дй в умовах окупацйного режиму), а псля вйни цей процес розтягнувся на десятилття, то «бандервська» фракця виявила значно бльше динамзму у цй сфер (зрозумло, це стосуться т частини «бандервцв», як були здатн на такий динамзм. Визначальним для змни ряду принципових полтикопрограмних та деологчних настанов став III Надзвичайний збр ОУН (2125 серпня 1943 p.). Як свдчить його учасник, Мирослав Прокоп, нцаторами нововведень в програм ОУН стали або представники схдноукранських земель, або провдн члени органзац, яким довелося там працювати у пдплл в перш роки вйни, або т делегати, як брали участь у розробц полтично платформи УПА[42] отже, це були люди, як мали нагоду на практиц зясувати чиннсть нацоналстичного деалу та вдповднсть попереднх програмних настанов життю  практичним завданням в реальних, досить жорстких умовах

1. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

2. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

3. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

4. Перша світова війна. Причини та характер

5. Значення і світова слава Тараса Шевченка

6. Світова продовольча проблема
7. Туриз як галузь світового господарства
8. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

9. Туризм у світовій економіці

10. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

11. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

12. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

13. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

14. Державний лад України в роки Другої світової війни

15. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

16. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография

17. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

18. Буковина в роки другої світової війни

19. Військові події на території України у роки Першої світової війни

20. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

21. Друга Світова війна

22. Друга світова війна на Украіні
23. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни
24. Перша Світова війна у світовій історії

25. Причини Першої світової війни

26. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

27. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

28. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

29. Україна в роки Другої світової війни

30. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

31. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

32. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

34. Українське бароко як явище світової культури

35. Гамлет як герой світової літератури

36. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

37. Електронна торгівля в сучасному світі

38. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій
39. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни
40. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

41. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

42. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

43. Місце і роль США у світовому господарстві

44. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

45. Світова організація торгівлі

46. Світова організація торгівлі: цілі та функції

47. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

48. Світовий ринок нафти

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Світовий ринок чаю

50. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

51. Тероризм як проблема світового масштабу

52. Кон’юнктура світового ринку золота

53. Формування особистості в сучасному світі

54. Історія світової політичної думки
55. Основні етапи становлення світової політичної думки
56. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

57. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

58. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

59. Демографічна ситуація у сучасному світі

60. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

61. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

62. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

63. Екологічні проблеми Світового океану

64. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

65. Загальні закономірності світового економічного розвитку

66. Особливості реформування світової валютної системи

67. Світова економіка

68. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

69. Світогляд сучасного юнака

70. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу
71. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності
72. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

73. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

74. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

75. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон

76. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)

77. Двойственность Познания по Учению Св. Григория Паламы (Double Knowledge According to Gregory Palamas)

78. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

79. Александр Невский, Св.

80. Два подвига св. Александра Невского

Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

81. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

82. Проектирование и строительство собора св. Петра в Риме

83. Мекка - серце ісламського світу

84. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

85. Рецензия на рассказ Леонида Андреева Бен Товит

86. Глобалізація світогосподарських звязків
87. Мотивація робітників в сучасних умовах
88. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

89. Україна в сучасному геополітичному просторі

90. Перенесение перста св. Иоанна Крестителя из Византии на Русь в контексте византийской политики Владимира Мономаха

91. Монастырь св. Онуфрия в Яблечне над Бугом

92. Арабское житие св. Иоанна Дамаскина

93. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника

94. Свідомість та творчість

95. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

96. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

97. Сучасні форми і системи заробітної плати

98. Организация перевозки железнодорожным транспортом в войсках ПВО СВ.

99. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.