Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Тригонометричні ефемериди планет Сонячної системи

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Івана ПулюяКУРСОВА РОБОТАз об’єктно - орієнтованого програмування на тему: “Тригонометричні ефемериди планет Сонячної системи”Зміст стор. Вступ. 5 1.Теоретична частина. 6 2.Розробка алгоритму і структури програми. 16 3.Програма на мові програмування Delphi. 19 4.Тестування програми і результати її виконання. 45 5.Висновки. 46 6.Список літератури. 47 Вступ З давніх часів люди захоплено дивилися в нічне зоряне небо. Ще нічого не знаючи про будову Всесвіту , вони з ночі в ніч вели спостереження за зорями і Місяцем. Особливо їх зацікавив небесний рух 5 яскравих зірок, які на відміну від інших міняли своє положення і отримали за це назву – планети (as er pla e es – (лат.) блукаюча зоря). Спостерігачі древніх цивілізацій намагалися розгадати закони руху цихзірок по небу. Древній грек Птоломей описав їх рух, виходячи із своєї гео-центричної системи світу. Корінний перелом у вивченні небесної механікинаступив в середньовіччі, коли Копернік поставив у центр світу Сонце, Кеп-лер на основі спостережень сформулював закони руху планет по своїх орбі-тах, а Ньютон вивів закон всесвітнього тяжіння. З тих пір астрономи почали детально порівнювати результати спостережень із результатами обчислень.Розвиток оптичних приладів і математичного апарату обчислень дав поштовхдо того, що результати набули високої точності. Ті незначні невідповідностів обчисленнях заставили астрономів задуматись над їх причинами, що далозмогу відкрити нерівномірності в русі планет, так наприклад зміщення пери-гелію Меркурія було пояснено лише з приходом теорії відносності. Людина завжди прагнула побачити своє майбутнє, астрономам вдалося зазирнути у майбутнє планет. Знаючи їх початкове положення і те, як вони ру-хаються, вчені можуть прогнозувати їх місцезнаходження на століття вперед. Однак вирішення цієї задачі складне, оскільки потрібно враховувати дуже ба-гато чинників : вплив Сонця , вплив планет одна на одну, зміна елементів їх орбіт з плином часу. До появи ЕОМ ці завдання вирішувались на папері мак-симум з логарифмічною лінійкою , що займало місяці тяжкої праці. Навіть незначна помилка, особливо на початку роботи, зводила всю її нанівець. Теперже, астрономи, за допомогою потужних ЕОМ можуть за лічені секунди обраху-вати траєкторії руху планет, комет, астероїдів. 1. Теоретична частина Планети Сонячної системи – це небесні тіла, які рухаються в полі тяжіння Сонця по еліптичних орбітах і світяться відбитим сонячним промінням. Основна відмінність планет від зірок у тому, що температури всередині планет недостатні для перебігу там термоядерних реакцій, що в свою чергу зумовлене їх малою масою.Крім великих планет до складу Сонячної системи входять малі планети – астероїди. Великі планети за їх фізичними характеристиками поділяють на дві групи: планети земної групи – Меркурій, Венера, Земля, Марс, та планети-гіганти – Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Плутон швидше належить до малих планет. Ос-новна відмінність між цими групами в тому, що до складу планет першої групивходять в основному важкі хімічні елементи тоді як планети-гіганти складаютьсяпереважно з водню і гелію.

Отже уявімо, що проста людина, озброївшись підзорною трубою чи навіть біноклем, захоче подивитися на ці планети. Перше питання, яке в неї виникне – це куда, в яку точку неба направити свій погляд, адже без спеціальних знань зоряних атласів виокремити планети на фоні тисячі зірок неможливо. Для любителів астрономії і професіоналів астрономів важливо буде знати точні координати планети, відстань до неї, кутовий діаметр, фазу диска, видиму зоряну величину – тобто знати астрономічні ефемериди планети . В даній курсовій роботі складена програма на мові Delphi, яка використовуючи закони тригонометрії приблизно обчислює ефемериди планет і дозволяє наочно зобразити планети на фоні зоряного неба. Слово “приблизно” означає, що існує деяка похибка, пов’язана з слабким математичним апаратом обчислення, і ця похибка для професіоналів була б просто катастрофічною. Адже сучасні теорії руху планет з використанням диференціального і інтегрального обчислення, а також сучасні обчислювальні машини дозволяють нівелювати похибку обчислення до похибки роздільної здатності сучасних телескопів. Але хочу звернути увагу, що кінцевими користувачами програми можуть бути прості люди і любителі астрономії, для яких ця похибка не дуже важлива. Отже, що таке ефемериди? Ефемериди – це астрономічні дані про положення на небі та умови спостереження світил для окремих або послідовних моментів часу. Ефемериди публікують у спеціальних виданнях. Астрономічні ефемериди містять головним чином дані про координати, відстані, фази планет. Архімед сказав : “Дайте мені точку опори і я переверну Землю”. Для астрономії точкою опори, здатною перевернути усю Сонячну систему, є час, а точніше початкова точка відліку часу. У програмі точкою відліку часу є 9 січня 1990р. Чим особлива ця дата? А ні чим, просто у автора програми під рукою був лише “Астрономічний календар на1990р. “ і він з нього дізнався про точні координати планет Сонячної системи саме на цю дату. Другою проблемою, яку слід вирішити – є система відліку часу.Те, що творилося з нашим календарем в історії для астрономів інакше як жахомне назвеш. То спочатку був Юліанський календар потім Григоріанський, під часпереходу було втрачено 13 днів, як наслідок ми св’яткуємо старий Новий рік. Ви-сокосні роки, 29 лютого, декретний час – все це призводить до плутанини. В астрономії прийнято нумерувати дні. Нумеровані дні в астрономії мають назву юліанські дні. Якщо дні нумеровані, то спрощуються всі календарні розрахунки. Наприклад, число днів між двома датами рівне різниці відповідних номерів дат. Це визначення і покладено в основу системи відліку часу в нашій програмі. Єдина проблема – це розробити метод нумерації днів в рамках нашого Григоріанського календаря. Нумерація днів в сучасному календарі затруднена через його неперіодичність : одні місяці мають 30 днів, інші 31, в лютому то 28, то 29 в високосному році. Як-би в кожному місяці було 30 днів, а високосних років не було, то номер дати можна було б визначити по формулі: =365 G 30 (M-1) D де – G, M, D – рік, місяць, день дати.

Найбільші складності в удосконалені цієї формули створює лютий. Для високосних років, починаючи з 1 березня , потрібно враховувати додатковий день. Якби лютий був останнім місяцем року, то по крайній мірі, ця складність зникла б. Тому в календарних розрахунках місяць і рік доцільно перенумерувати: березень буде першим місяцем року і т.д., а січень і лютий одинадцятим і дванадцятим місяцями попереднього року. Алгоритм присвоєння номера дня в рамках Григоріанського календаря будетаким: S:= i ( 12 – M /10 ); M:= 12 S M – 2 ; G:= G – S ; := 365 G i (G/4) – i (G/100) i (G/400) i (30.59 M ) D – 30 ;спростимо : об’єднаємо перші два члена до i ( 365.25 G ).Для дат з 1900 по 2099 роки вираз спрощується за рахунок того, що сума тре-тього і четвертого членів за цей час не міняється і дорівнює –15. Так як в нуме-рації дат числа –15 і –30 тільки посувають номера всіх дат на одне і теж число,то в розрахунках їх можна не враховувати. Щоб номера дат для  і  ст. небули занадто великими з номера року віднімемо 1900, тоді: := i ( 365.25 ( G – 1900 ) i ( 30.59 M ) D ; (1)Оскільки за цією формулою 9 січня 1990 р. Має значення :=32852, то ми вводи-мо його як константу точки відліку часу. Тепер розберемося з простором. Просторове положення планети відносно Сонця задається елементами орбіти. Елементи орбіти – величини, які характеризують розміщення орбіти небесного тіла в просторі, її розміри, форму, а також положення тіла на орбіті. За початок відліку координат беруть точку весняного рівнодення - точку небесного екватора, через яку центр диска Сонця 20(21) березня переходить з Південної півкулі неба в Північну. Якщо дивитися з полюса орбіти, з якого рух тіла відбувається проти руху стрілки годинника, то точку перетину площини орбіти з площиною екліптики ( площина орбіти Землі ), в якій орбіта піднімається над площиною екліптики – називають висхідним вузлом. Дугу від точки весняного рівнодення по великому колі екліптики до вузла – називають довготою висхідного вузла (, Aie ). Дугу від точки весняного рівнодення до точки перигелію планети ( найменшавідстань до Сонця ) – називають довготою перигелію Aap. Розміри і форму орбіти визначають за рівнянням орбіти в полярних координатах де:r – відстань від точки на орбіті, де знаходиться планета до Сонця в а.о. ) AR ,e – ексцентриситет орбіти ( геометрична властивість еліпса орбіти) Aeo ,a – велика піввісь орбіти (середня відстань від планети до Сонця в а.о. ) Aao ,v – кут справжньої аномалії ( кут у площині орбіти від перигелію до точки на орбіті, де перебуває планета), оскільки v =  - Aap де: - геліоцентрична довгота планети ( кут між точкою весняного рівнодення і точкою на орбіті де перебуває планета ) AG, отже: або ( 2 ) Це головна формула, яка визначає рух планети по еліптичній орбіті. Невідоми-ми величинами тут є AG і AR: геліоцентрична довгота і радіус-вектор – основ-ні ефемериди планети з яких в подальшому будуть визначатися інші. Отже перед початком роботи програми нам відомі елементи орбіти, що є конс-тантами, номер дати спостереження , початкові координати планети: геліоцентри-чна довгота і радіус-вектор в початковий момент часу 9 січня 1990р.

Повесть эта называлась "Проблески истины", и она начиналась с эпизода, когда в руки автора повести попала заметка о балете "Борьба магов"... Та сама, которую Успенский вырезал из газеты замой 1915 года. Как позднее узнал Успенский, мысль этой повести принадлежала самому Гурджиеву, который хотел предложить Успенскому напечатать ее в одном из журналов (зная, что Успенский работает журналистом и редактором, вращается в среде литераторов). Этот пример показывает, как Гурджиев умел вовлекать нужных ему людей в свою работу. Он ставил перед ними определенные практические задачи и одновременно выявлял их черты, особенности, потенциальные возможности, механику реагирования на те или иные вещи. Успенский пишет далее: "- Мой балет - не мистерия, - сказал Гурджиев. -Задача, которую я поставил, состояла в том, чтобы создать интересный и красивый спектакль. Конечно, за внешней формой там скрыт известный смысл; но я не преследовал цели показать и подчеркнуть именно это. Объясню вам вкратце, в чем дело. Вообразите, что, изучая движение небесных тел, скажем, планет Солнечной системы, вы построили особый механизм, чтобы передать зрительное изображение законов этих движений и напомнить нам о них

1. Життя людини за межами рідної планети

2. Планета Венера

3. Планеты Земной группы

4. Планеты-гиганты

5. Планета Земля

6. Планеты-гиганты
7. Планета Земля
8. Солнечный ветер, особенности межпланетного пространства (Солнце – Планеты)

9. Планета Сатурн

10. Плутон-планета или астероид?

11. Строение и эволюция звезд и планет

12. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

13. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

14. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

15. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

16. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Несколько рефератов по культурологии

18. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

19. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

20. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

21. Солнечный ветер, особенности межпланетного пространства (Солнце – Планеты)

22. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
23. Исследование атмосферы планеты Венера
24. Космические скорости. Движение планет и спутников

25. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

26. Нефть - чёрное золото планеты

27. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

28. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

29. Суспільна організація життя слов

30. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

31. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

32. Реферат по теме “Человек на войне”

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

33. Реферат по биографии Виктора Гюго

34. Життя і творчість Івана Франка

35. Планеты и законы их обращения

36. Основы наблюдения планет

37. Существует ли тринадцатая планета солнечной системы?

38. Вращение планет вокруг Солнца
39. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)
40. США и Канада в АТР: набор рефератов

41. Трансплутоновые планеты (пояс Койпера)

42. Привычный способ восприятия времени - причина войн на планете

43. Планета Уран

44. Астероиды - малые планеты

45. Планета солнечной системы Уран

46. Теория болевых точек планеты как методология политического планирования

47. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

48. Исследование атмосферы планеты Венера

Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Для кого писались книги мёртвых на планете живых?

50. Сборник рефератов о конфликтах

51. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

52. Реферат по экскурсоведению

53. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

54. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
55. Удастся ли нам спасти планету?
56. Реферат по экологии

57. Реферат Евро

58. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

59. Планета Нептун

60. Планеты

61. Реферат для выпускных экзаменов

62. Седьмая планета солнечной системы - Уран

63. Спутники планет

64. Планета Венера

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

66. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

67. Рослина в житті людини

68. Наша зеленая планета

69. Реферат о США

70. Вулканизм и его роль в эволюции нашей планеты
71. Снег и лед планеты
72. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

73. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

74. Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"

75. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

76. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

77. До питання етики сімейного життя

78. Компьютерный спорт шагает по планете

79. Планета Плутон

80. Планета Юпитер

Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Планета Уран

82. Планеты Меркурий и Венера

83. Характеристика планеты Земля

84. Законы движения планет

85. Орбитальные характеристики планет

86. Юпитер – планета-гигант
87. Венера - планета загадок
88. Де й із чого зароджується життя?

89. Земля - планета Солнечной системы

90. Земля как планета солнечной системы. Проблемы целостного освоения Земли

91. Марс - планета Солнечной системы

92. Определение расстояний до звезд и планет

93. Планета Земля

94. Планета Сатурн

95. Планеты солнечной системы

96. Юпитер - пятая и самая большая планета Солнечной системы

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

97. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

98. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

99. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.