Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат на тему: «Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами» Виходячи з незначної історії розвитку аудиторського контролю в Україні, проблеми юридичної відповідальності поки що недостатньо врегульовані і не знайшли відповідного відображення у судовій практиці. А випадки юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами взагалі відсутні. Але значення цієї проблеми в подальшому розвитку аудиторського контролю потребує її вивчення, використовуючи при цьому досвід розвинених зарубіжних країн. Проблема відповідальності перед третіми особами є досить актуальною, оскільки треті особи також можуть зазнати збитків у результаті недостатньої якості аудиту. Можна навести такі приклади: торгові кредитори не зможуть повернути значні суми, якщо компанія дебітор буде ліквідована в результаті банкрутства; банки, які надали великі позики чи овердрафт, можуть не одержати їх у зазначені строки; інвестори, які, покладаючись на перевірену аудитором фінансову звітність, вирішили придбати акції компанії чи всю компанію. Фактична цінність їх інвестицій може бути нижчою чи взагалі дорівнювати нулю, якщо пізніше з'ясується, що фінансова звітність компанії була суттєво викривленою; - власники облігацій чи інших боргових цінних паперів можуть зазнати збитків у результаті значного зниження платоспроможності підприємства . До якої межі аудитор повинен нести відповідальність перед третіми особами, яких, можливо, він і не знає, але які можуть прийняти непередбачені рішення, базуючись повністю чи частково на звіті аудитора (чи взагалі не на ньому)? Міжнародний досвід свідчить про особливості вирішення проблеми відповідальності аудиторів перед третіми особами в різних країнах. Великобританія та США вважаються родоначальниками виникнення та розвитку аудиторського контролю. Так, у Великобританії ще в 1844 р. з'явився перший закон, який передбачав проведення аудиторської перевірки балансового звіту . Але в сучасних умовах США володіють більш розвиненою культурою проведення судових процесів. У хронологічному порядку історію розвитку доктрини відповідальності аудиторів перед третіми особами в розвинених зарубіжних країнах, а саме на прикладі Великобританії та США, можна подати такими етапами. На початку 30-х років XX ст. у зв'язку зі швидким розвитком ринку цінних паперів потреба інвесторів у перевірених фінансових звітах значно зростає. Ця тенденція посилюється з розвитком самосвідомості споживачів товарів і послуг, які вважають, що вони мають бути більш впевненими в якості спожитих товарів. Якщо їх надії не виправдовуються і потреби не задовольняються, то зростає ймовірність того, що вони можуть звернутися за допомогою до судових органів. Але позови цих років в основному характеризувались відмовою в претензії щодо аудиторів. У США в 1931 р. в одній зі справ суддя чітко сформулював концепцію &quo ;вузького погляду&quo ; на відповідальність аудитора перед третіми особами: &quo ;Аудитори не можуть притягатись до відповідальності на невизначені суми перед невизначеним колом осіб протягом невизначеного часу&quo ; . Зрозуміло, що в міру того, як проходить час після публікації проаудійованої звітності, користувачі можуть покладатись на неї все менше, бо наведені в ній економічні фактори могли значно змінитись.

На початку 60-х років за кордоном було відомо небагато випадків порушення судових справ проти аудиторів і вони ігнорували концепцію відповідальності перед третіми особами, навіть у випадках, коли аудитори знали тих конкретних осіб, які, можливо, будуть покладатись на їх висновок. Концептуальний підхід при цьому полягав у наступному: надаючи висновок щодо фінансової звітності, аудитор адресує його членам компанії, при Цьому не можуть існувати обов'язки відносно інших, за винятком випадків, коли аудитор був спеціально проінформований про існування осіб, яким передбачається надати звітність із певною встановленою метою. Наприкінці 60-х років підхід до цієї проблеми змінився. Надаючи висновок, аудитор адресує його членам компанії, але він може знати про існування деяких певних третіх осіб, які, що можна передбачити, будуть покладатись на думку аудитора. Таким чином, коло осіб, перед якими у аудитора існує &quo ;обов'язок турботи&quo ;, має бути розширеним, щоб включати в нього і третіх осіб, яких можна визначити на момент висловлення думки аудитора, так званих потенційних користувачів. Аудитор повинен бути обізнаним тільки з окремими деталями угод чи операцій клієнта, які передбачають довіру третіх осіб до інформації, наведеної у фінансових звітах. Наприклад, якщо інвестор планує придбати компанію, то аудитор має бути поінформованим про його наміри керуватись перевіреними фінансовими звітами. Основою для офіційного підтвердження відповідальності є не &quo ;фактичне знання конкретного користувача, який буде використовувати інформацію, що міститься у звітності і покладатись на неї&quo ;, а &quo ;фактичне знання обмеженої групи, яка буде використовувати інформацію, що міститься в звітності і покладатись на неї&quo ; . Але в жодній зі справ не було спроби визначити, хто ці &quo ;обмежені групи&quo ;, чиє користування фінансовою звітністю можна передбачити. Більше того, не було спроби визначити, який рівень довіри можна вважати розумним і в яких ситуаціях (для прийняття яких рішень) вважається розумним покладатись на фінансову звітність. Але в справах цих років було встановлено, що аудитори (бухгалтери), які публікують звітність, котра надходить в громадське користування, повинні враховувати найбільш імовірні цілі (напрями) використання цієї звітності. Допускається, що урахування цих завдань вплине не тільки на підхід бухгалтерів чи аудиторів до роботи (шляхом відповідної оцінки ризику), а й на інтерпретацію її результатів, особливо в питаннях, як у випадку оцінки можливості підприємства залишатись діючим. На початку 80-х років судові розгляди справ аудиторів вийшли на новий виток розвитку. Аудитор адресує свій звіт членам компанії, але аудиторський звіт потрапляє в широкі кола суспільства і стає важливим джерелом переконання для осіб, які вирішують питання про встановлення фінансових відносин з компанією-клієнтом. Таким чином, коло осіб, перед якими у аудитора існує &quo ;обов'язок турботи&quo ;, не повинно обмежуватись акціонерами і певними зацікавленими третіми особами, а має включати й невідомих третіх осіб (наприклад, непередбачених інвесторів у зв'язку з несподіваною угодою), які належать до групи осіб, що ймовірно покладаються на фінансову звітність.

У США ці роки позначені значним зростанням грошових сум з відшкодування збитків, присуджених рішенням судів. Так, лише за 1981 р. було присуджено відшкодувань на суму 80 млн дол. У 1989 р. одинадцять великих аудиторських фірм у зв'язку з цим прийняли на роботу 40 юристів. В 1988 р. вісім великих аудиторських фірм витратили понад 100 млн дол. на оплату адвокатів та інших судових витрат для захисту своїх співробітників. Крім того, за позовами, що були висунуті аудиторам, було виплачено більше 1 млрддол. . У судових справах початку 90-х років широке трактування відповідальності аудиторів перед невідомими третіми особами за принципом &quo ;розум ного передбачення&quo ; було відхилено, як таке, що піддає аудитора надмірно невизначеній відповідальності. Цікавою є справа &quo ;Сараго Іпсішігіек&quo ; (Великобританія, 1990 р.). &quo ;Сараго&quo ; купувала акції компанії і до, і після публікації аудиторського звіту. Ствердивши, що фінансова звітність компанії &quo ;рісіеіііу&quo ; була складена недбало, &quo ;Сараго&quo ; звернулася з позовом і в ролі акціонера, і в якості інвестора, претендуючи в обох випадках на існування по відношенню до неї &quo ;обов'язку турботи&quo ;. Зміст справи &quo ;Сараго&quo ; такий . Компанія &quo ;Рісіеіііу ріс&quo ; опублікувала річну звітність, де був показаний прибуток у розмірі 1,2 млн ф. ст., звітність одержала безумовно позитивний аудиторський висновок, підписаний фірмою &quo ;Тоиспе Ко55''. Незабаром після публікації звітності акції &quo ;рісіеіігу ріс&quo ; почала купувати фірма &quo ;Сараго Іпсішігіек рів&quo ;. Пізніше ці купівлі акцій призвели до повного поглинання компанії. Вслід за цим &quo ;Сараго ІпдшІгіе$ різ&quo ; зробила заяву про те, що сума прибутку, яка показана у звітності &quo ;РісІеШу ріс&quo ; за 1984 р., неправильна, і що замість неї має бути збиток у 400 тис. ф. ст. &quo ;Сараго&quo ; звернулась до суду з позовом проти &quo ;Тоисіїе К.О58', стверджуючи, шо якби вона знала про дійсний стан справ &quo ; Рісіеіііу ріс&quo ;, то не купувала б її. Палата Лордів у справі &quo ;Сараго&quo ; проти &quo ;ТоисЬеКохз&quo ; (1990р.) дала таке трактування ролі аудитора: &quo ;Функція аудитора зводиться до підтвердження, наскільки це можливо, того, що фінансова інформація про справи компанії, представлена її директорами, правильно відображає стан справ, щоб, по-перше, захистити саму компанію від наслідків невиявлених помилок чи можливих зловживань і, по-друге, надати акціонерам надійну інформацію для вивчення ведення справ компанії і висловлення її колективних повноважень з винагороди чи звільнення з посад тих, кому було довірено ведення справ&quo ; (Касаційний суддя Олівер) . Було також зазначено, що &quo ;відповідальність за представлення фінансової звітності, яка дає правильну і об'єктивну інформацію про фінансовий стан компанії, покладена на її директорів. Роль аудиторів полягає в поданні власникам компанії незалежного звіту про прибутки і збитки, а також про те, чи дають ці документи правильну і об'єктивну інформацію про стан справ компанії на кінець фінансового року і про її прибутки і збитки за цей рік.

Це стало пірровою перемогою для гетьмана — українці заплатили за братовбивчу боротьбу ціною близько 50 тис. життів. Розуміючи неминучість розриву з Москвою, Виговський активізував зусилля, щоб налагодити порозуміння з поляками. Велику допомогу йому подавав український аристократ Юрій Немирич, який довгий час навчався в Європі й підтримував ідею суверенного «Руського» князівства, незалежність якого спиралася б на міжнародні гарантії, як у Голландії чи Швейцарії. Але Виговський, що готувався до війни з Московським царством, не мав достатньої сили, щоб наполягати на визнанні поляками незалежності України. У 1658 р. після тривалих дискусій українські та польські посли досягли компромісного рішення, відомого як Гадяцький трактат. За цією угодою Київщина, Брацлавщина та Чернігівщина утворювали Руське князівство, що поряд із Польщею та Литвою ставало третім рівноправним членом Речі Посполитої. Новоствореному князівству надавалася широка автономія. Гетьман відповідав лише перед королем і мав власне військо, суди, скарбницю та монетний двір

1. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

2. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

3. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

4. Страхування відповідальності

5. Звільнення від кримінальної відповідальності

6. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі
7. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
8. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

9. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

10. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

11. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

12. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

13. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

14. Юридична відповідальність

15. Юридична відповідальність у підприємництві

16. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

17. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

18. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

19. Чад-типичная страна третьего мира

20. Крушение Второй Империи и становление Третьей Республики во Франции

21. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии

22. Идеология Третьего Рейха
23. Бартоломе Эставан Мурильо. "Архангел Рафаил с предстоящим перед ним епископом Домонте". Масло 1680 г.
24. Японо-Советско-Германские отношения перед 2 мировой войной

25. Биография Петра Третьего

26. Москва - третий Рим, а четвертому не бывать

27. Кривые третьего и четвертого порядка

28. Оказание первой медицинской помощи при открытом переломе нижней трети костей голени

29. Третий Сектор - Некоммерческие Организации

30. Третий функциональный блок мозга

31. Эффективность средств массовой информации и аудитория

32. Специфика количественных и качественных методов изучения аудитории

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее

33. Третья мировая теория Муаммара Каддафи

34. Кодекс профессиональной этики аудиторов

35. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

36. Истоки и вехи Третьей мировой войны (холодной)

37. Две Марии Александра Третьего

38. Особенности культуры жизнеобеспечения немцев в условиях иноэтничного окружения (Верхнее Приобье, первая треть XX в.)
39. Вооруженные силы союзных держав и Турции перед Крымской войной
40. Проблемы, возникшие перед наукой в период военно-стратегического паритета (1976-1985 гг.)

41. Формирование: преемственных научных школ в первые две трети XIX в.

42. Социализм в поисках "третьего пути"

43. Заседание российского оргкомитета по подготовке к встрече третьего тысячелетия и двухтысячелетия христианства

44. Александр третий

45. Российско-германские отношения перед ВОВ

46. Русско-венгерские отношения второй трети ХI в.

47. Генерал Корнилов: "Ответственность перед богом и русским народом беру на себя!"

48. Рапов О.М. "Русская церковь в IX–первой трети XII в."

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки

49. Суперкомпьютер для третьего тысячелетия

50. Оружие третьей мировой войны

51. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

52. Зрелища, концерты и «вокзалы» в общественных садах Петербурга первой трети XIX века

53. Перед ликом иконным. Андрей Белый

54. Живопись перед первой мировой войной
55. В чем Некрасов видит свой долг перед народом и какие задачи ставит перед искусством своего времени?
56. Ценностно-тематическое пространство культуры Киевской Руси в ХІІ – первой трети ХІІІ вв. и “Слово о полку Игореве”

57. Третья встреча с Чацким

58. Закон исключения третьего

59. Обследование перед операцией

60. Міжнародна економіка

61. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

62. Відповідальність за порушення податкового законодавства

63. Третий постулат к вопросу о происхождении видов

64. Очистка воздуха перед подачей в ферментер

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

65. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения

66. Страх перед умной машиной

67. Новейшая история. Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ третьего созыва 19 декабря 1999 года

68. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

69. Возможность возложения обязанностей на лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору в пользу третьего лица

70. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави
71. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права
72. Третий год жизни: особенности возраста

73. О целевой аудитории

74. Взаимодействие СМИ и аудитории

75. Эффективность СМИ и аудитория

76. Измерение аудитории радио

77. Христианская мысль перед тайной личности

78. Уловки во время оргазма и перед ним

79. Антропологизация образования переносится в третье тысячелетие

80. Исследование аудитории СМИ

Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Человек перед лицом смерти

82. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

83. Образование и наука на пороге третьего тысячелетия

84. Третье поколение учебников по экономике

85. Міжнародна економічна система та її головні елементи

86. Юридичні особи як суб
87. Пунктуация в предложениях с союзом "и". (ставить ли запятую перед союзом?)
88. Организация процесса кредитования при оформлении кредита под поручительства третьих лиц

89. Новые законы для аудиторов. Объединяться, учиться и платить

90. Ответственность аудитора в российских условиях.

91. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

92. Методы измерения дальности в РЛС ЗРК

93. Некоторые особенности проявления аномалий электрического поля в приземной атмосфере перед землетрясениями

94. Третьи лица в гражданском процессе Украины

95. Типография - Рекламное агентство - Заказчик. Третий не лишний?

96. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

97. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

98. Преобразования информации перед передачей её в канал связи

99. Александр третий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.