Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Українська республіка в часи Центральної Ради

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат На тему: Українська республіка в часи Центральної Ради Українська республіка в часи Центральної Ради Перша світова війна значно загострила політичні, соціально-економічні суперечності в Росії, радикалізувала народні маси. Все це та ще й військові невдачі на фронті прискорили вибух революції у лютому 1917 року. Соціально-політичні обставини докорінно змінилися, самодержавний режим був знищений, влада в російській державі перейшла до Тимчасового уряду. Питання державного самовизначення України з перших днів Лютневої революції привело до виникнення у березні 1917 р. загальноукраїнського громадсько-політичного центру Української партії. Центральної Ради. До неї ввійшли представники всіх українських партій, а провідну роль у ній відігравали помірковані ліберали з Товариства українських прогресистів та соціал-демократи. Президентом Центральної Ради було обрано Михайла Грушевського добре відомого та авторитетного діяча, котрий повернувся із заслання. В умовах загальнонаціонального піднесення і безпорадності Тимчасового уряду 23 червня Центральна Рада видала Перший Універсал, в якому проголосила закладення основ автономного ладу в Україні та необхідність вироблення владних законів. Незабаром був утворений Генеральний Секретаріат - перший уряд автономної України на чолі з Володимиром Винниченком. Генеральний Секретаріат складався з восьми міністрів: генеральним писарем став П. Христюк, секретарем військових справ С. Петлюра, міжнаціональних справ С. Єфремов, фінансових справ Х. Барановський, земельних справ Б. Мартос, судових справ В. Садовський, харчових справ М. Стасюк, освітніх справ І. Стешенко. Крім безпартійного Барановського, всі секретарі належали до соціалістичної орієнтації. 16 липня Центральна Рада проголосила Другий Універсал, який сповістив, що питання автономії України мають у подальшому вирішити Всеросійські установчі збори. Тимчасовий уряд погоджувався визнати найвищим органом виконавчої влади України Генеральний Секретаріат, влада якого поширювалася на п'ять із дев'яти губерній краю - Київську, Полтавську, Волинську, Подільську та Чернігівську. Уряд мав, як передбачалося, з одного боку звітувати перед Центральною Радою, а з другого затверджуватися Тимчасовим урядом. Таким чином, йдеться поки лише про досить примарну автономію, але аж ніяк про державний суверенітет. Проте навіть таке несміливе просування до самостійності було &quo ;підкоректоване&quo ; відхиленням Тимчасовим урядом документу &quo ;Основи найвищого управління Україною&quo ; та виданням Петроградом &quo ;Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні&quo ; від 17 серпня 1917 року. Вже сама назва підкреслює, а подальші статті стверджують, що Генеральний Секретаріат є органом Тимчасового уряду, а не Центральної Ради - вищого органу народного представництва в Україні. Остання фактично перетворювалася на якийсь дорадчий орган при Генеральному Секретаріатові, позбавлений законодавчих прав. Як видно, російський уряд на чолі з О. Керенським не мав на думці дійсну автономію України, а, швидше, звичне царське генерал-губернаторство, адже параграфи Інструкції майже скасовували автономію.

Проте незважаючи на такий дискримінаційний характер цього документа, Центральна Рада все ж ухвалює, за словами Винниченка, &quo ;першу дійсну і дієву Конституцію України&quo ;. Досягши угоди з Тимчасовим урядом Центральна Рада могла тепер братися за управління країною. Однак дуже швидко виявилося, що українському уряду гостро бракує волі, уміння управляти державою. Замість швидкого вирішення нагальних проблем, таких як відновлення правопорядку, забезпечення міст продуктами, організація роботи залізниць, ефективного розв'язання земельного питання, київські урядовці гаяли час у безкінечних суперечках про межі своєї влади. Захоплені власною революційною риторикою, молоді та недосвідчені українські політики намагалися відмежуватися від старого ладу. Особливо промовистим у цьому відношенні було їх ставлення до військових та чиновників. Ідеологи Центральної Ради, відкинувши готовність прекрасно дисциплінованих і споряджених військових формувань заприсягти на вірність Центральній Раді, доводили, що революція усувала необхідність регулярної армії. Аналогічним було їхнє ставлення до державних службовців, які були для них уособленням старої гнобительської буржуазної держави, а голова уряду Винниченко назвав їх &quo ;найгіршими і найшкідливішими людьми&quo ;. Проте вже незабаром стало зрозумілим, що управляти країною без армії та чиновників неможливо. По Україні ширилась анархія й безладдя. Більшовицьке збройне повстання в Петрограді змінило еволюційний хід реформ на кардинально революційний, призвело до швидкого розмежування сил в Україні. Більшовики зосередилися, в основному, в східних промислових районах (Донбас, Харків). Жовтневий переворот привів до влади більшовицьку партію на чолі з Володимиром Леніним, яка ставила собі за мету перебудову соціально-економічного життя країни на комуністичних засадах. Утвердження радянської влади в Україні почалося відразу після перевороту в Петрограді. У великих містах Донбасу та на короткий час ще майже в десяти містах України більшовики взяли владу без збройної боротьби. В інших регіонах країни соціальна база більшовиків була слабкою, авторитет незначним. Позбавлена всяких зобов'язань та рятуючи край від анархії, 22 листопада Центральна Рада проголосила Третій Універсал, яким оголошувалося створення Української Народної Республіки (УНР) як автономної державної одиниці, але в складі Російської республіки, яка має стати федерацією вільних і рівних народів. Юрисдикція УНР поширювалася на дев'ять українських губерній: Київську, Подільську, Волинську, Чернігівську, Полтавську, Харківську, Катеринославську, Херсонську, Таврійську (без Криму), а долю Курщини, Холмщини, Вороніжчини й інших територій з українською більшістю мала вирішити організована воля самого народу. Третій Універсал став насправді першим самостійним державно-правовим документом України у новітній історії, для якого характерна конституційна спрямованість. Він відзначався демократичними засадами, прагненням розв'язати національне питання. Водночас у ньому не йдеться про відокремлення від Російської республіки, а навпаки стверджується потреба у збереженні єдності, прагнення стати &quo ;федерацією рівних і вільних народів&quo ;.

Сама Центральна Рада хоча й проголошує себе вищим органом державної влади в Україні, все ж таки вважається тимчасовим органом - до скликання Установчих Зборів України. Отже, державність України у той період виникла не як безпосередній наслідок широкого національного руху, а як природна реакція на розпад централізованої влади Російської імперії, як засіб запобігти внутрішньому занепаду. У цьому суть і драматизм того історичного моменту, що багато в чому визначило подальший перебіг подій та їх трагічних фінал. Сподіваючись, що Центральна рада стане стабілізуючим чинником в анархії, що поширювалась, владу українського уряду визнали і неукраїнські партії, більшість рад і навіть більшовики (хоча для останніх це був вимушений і тимчасовий крок). На той час Центральна Рада ще користувалася підтримкою значної частини населення, що довели результати виборів до Всеросійських Установчих зборів, на яких українські партії одержали понад 70 відсотків голосів, тоді як більшовики лише десять. Ще відчутнішою була поразка останніх на Всеукраїнському з'їзді Рад, який вони самі скликали в грудні 1917 р. Оскільки більшість делегатів представляли українське село, то більшовицьким представникам довелося покинути з'їзд та виїхати до Харкова. Там вони кваліфікували Центральну Раду як &quo ;ворога народу&quo ; і проголосили створення Радянської Української Республіки як федеративної частини Російської радянської республіки. Одночасно на Україну з Росії почався наступ більшовицьких військ. Подальший перебіг подій, зокрема загроза окупації та необхідність самостійницького статусу на мирних переговорах у Бресті, зумовили прийняття радикальнішого у незалежницькому спрямуванні документу. З перспективи часу можна сказати, що Центральна Рада своєю впертою політикою федерації з Москвою втратила дорогоцінних вісім місяців та велике піднесення народу творити свою власну державу. З цих причин Третій Універсал не справив на людей більшого враження, як два попередні, хоч з політичного боку він давав багато більше. Нарешті він проголошував націоналізацію землі, що лише поглибило анархію та невдоволення селян, землевласників та духовенства. Генеральний Секретаріат був перетворений на Раду Міністрів. Напередодні вирішальних боїв за Київ у січні 1918 року Центральна Рада ухвалила свій Четвертий Універсал, яким проголошувалося, що УНР &quo ;стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу.&quo ; Джерелом влади за IV Універсалом є народ України (принцип народного суверенітету), вищим виконавчим органом - Рада Народних Міністрів. До виборів Українських Установчих зборів найвищим представницьким органом залишається Українська Центральна Рада. Також передбачалося переобрання волосних, повітових та міських дум, а до того часу уряд мав співробітничати з органами місцевого самоврядування, &quo ;вибраних із місцевої людності&quo ;. Замість постійної армії передбачалося створення народної міліції. Важливим моментом цього документу є прагнення авторів якнайшвидшого прийняття Конституції УНР. Ухвалення Четвертого Універсалу ознаменувало собою відновлення державності України.

Однак, першого ж дня перебування в Москв М. Скрипник, його колеги зрозумли, що практичного доступу до надбань Украни вони надал не матимуть. Виникали проблеми  щодо дол банквських кредитних блетв, випущених свого часу Центральною Радою. Адже пдписаний РСФРР Брестський мир можна було витлумачити  таким чином, що використання згаданих цнних паперв у фнансових операцях РСФРР сприймалось би як опосередкована недружня акця щодо Украни, тобто як порушення взятих на себе Росю зобовязань. Тому уже 1 квтня 1918 року М. Скрипник власноручно написав три офцйних документа про необхднсть припинення здач цнностей, привезених з Катеринослава,  повернення х, як  тих, що вже були прийнят Московською конторою держбанку, до Таганрога, в розпорядження Народного Секретарату Украни513. Тод ж було покладено початок нтенсивному листуванню записками з Й. Сталним, Г. Чичерним, Л. Караханом (член колег закордонних справ РСФРР), однак московськ урядов чиновники не хотли приймати представникв Украни, пд рзними приводами зволкали з розвязанням питань, як ставила укранська сторона514

1. Украинская Центральная Рада /Укр./

2. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

3. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

4. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

5. Українська національна революція 1649-1657рр

6. Культура початку ХХ ст Українська музика
7. Центральна Рада
8. Українська та зарубіжна культура

9. «Українська демонологія та її персонажі»

10. Українська школа бухгалтерського обліку

11. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

12. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

13. Сучасна українська літературна мова

14. Українська мова в засобах масової інформації

15. Українська мова у професійному спілкуванні

16. Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы

Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные

17. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

18. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

19. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

20. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

21. Українська повстанська армія

22. Українська революція (1917-1920 роки)
23. Українська культура 1980–90-х років
24. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

25. Українська культура ХХ ст.

26. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

27. Українська література XI—XII століть

28. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

29. Українська модель менеджменту

30. Українська асоціація якості

31. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

32. Українська література, як предмет вивчення у школі

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Сучасна українська державність

34. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

35. Українська діаспора

36. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

37. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

38. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни
39. Верховна Рада України в системі органів влади
40. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

41. Регіональна економіка промисловості України

42. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

43. Правовий статус комітетів Верховної Ради України

44. Специфіка адвокатури в Україні

45. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

46. Найдавніші часи в історії України

47. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

48. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

50. Верховна Рада України в системі органів влади

51. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу

52. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

53. Економіка галузі виробництва пива в Україні

54. Економіка України в умовах глобалізації
55. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
56. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

57. Боливия - гоударство в Центральной части Южной Америки

58. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

59. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

60. Агропромышленный комплекс Центрально-Чернозёмного района

61. Атомна енергетика України і РПС

62. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

63. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

64. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

65. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

66. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

67. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

68. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

69. Громадянство України

70. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
71. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
72. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

73. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

74. Почему повесть "Княжна Мэри" занимает центральное место в романе "Герой нашего времени"?

75. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

76. Эволюция центральных представительных органов власти в России

77. Государство Саманидов в Центральной и Средней Азии

78. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

79. Общая физиология центральной нервной системы и Высшей нервной деятельности

80. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Классный час

82. Избранная Рада и ее реформы

83. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

84. Расчет прочности центрально растянутых предварительно напряженных элементов

85. Центральная двигательная система

86. Изобретение радио Поповым
87. Часы - величайшее техническое изобретение человечества
88. Контент-анализ "Городские новости радио "Европа плюс Шахты"

89. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

90. Реактификационная установка непрерывного действия для разделения бинарной смеси изопропанол-изобутанол производительностью 10 тонн (час (W&D)

91. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

92. История создания в России Центральных банковских учреждений

93. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

94. Центральный банк

95. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

96. Центральный Банк РФ и его функции

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

97. Банковская система России. Роль центрального банка России

98. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

99. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.