Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота & bsp; Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення Зміст & bsp; Вступ Розділ 1. Роль гри в організації навчального та виховного процесу Розділ 2. Методика проведення гри, правила та вимоги до неї Розділ 3. Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики Висновки Перелік використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Вступ Питання про те &quo ;Як навчати?&quo ; особливо актуальне нині, оскільки школа повинна готувати своїх випускників до життя, до досягнення успіхів в ній, до правильної поведінки в природі, суспільстві, державі, на виробництві. Навчання в школі повинне прищепити учням уміння ставити на початку своєї діяльності мету, знаходити раціональні шляхи її досягнення, добиватися успіхів в цій діяльності. Дослідження психологів і педагогів доводять, що відсутність успіхів в навчанні, відставання багатьох учнів пояснюється не природженою відсутністю здібностей, а застосуванням непродуктивних способів навчальної роботи, невмінням школярів вчитися. Отже, перед школою стоїть важливе завдання – навчити кожну дитину вчитися. Проте, це уміння не виникає само собою, а є результатом великої спільної діяльності вчителя і учня, результатом застосування в учбовому процесі різних методів і прийомів навчання. На сучасному етапі розвитку шкільної освіти вчитель дістав можливість не слідувати, як раніше, суворим методичним приписам, а практично цілком орієнтуватися на творчий підхід до організації процесу навчання: вибирати програму і підручники із декількох альтернативних варіантів, оцінювати їх з позицій теорії методики викладання свого предмету, а у виняткових випадках складати свої програми і учбові матеріали до них. У цих умовах ускладнюється соціально-професійні якості вчителя, гостро встає питання про його методичну майстерність, про здатність учителя творчо підходити до організації учбового процесу. За результат свого навчання дитина нестиме відповідальність перед вчителем, школою й своєю сім’єю. Тепер дитина повинна дотримуватись однакових для всіх школярів правил. І тут на допомогу учням і вчителям знову приходить гра. Сьогодні гра контролюється системою суспільного виховання. У грі при цьому існує суб’єктивна свобода для дитини. Тут діти мають змогу самостійно розподіляти ролі, контролювати один одно, стежити за точністю виконання того чи іншого завдання. Тут дитина виконує роль, яку взяла на себе, враховуючи свій досвід. Гра стає сьогодні школою соціальних відносин для кожної дитини. Під час гри дитина ознайомлюється з великим діапазоном людських почуттів й взаємостосунків, вчиться розрізняти добро і зло. Завдяки грі у дитини формується здатність виявляти свої особливості, визначати, як вони сприймаються іншими, й з’являється потреба будувати свою поведінку з урахуванням можливої реакції інших. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися. самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. Коли вчитель використовує на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися.

Плануючи урок, учитель має уважати на всіх учнів, добирати ігри, які були б цікаві й зрозумілі. А. С. Макаренко писав: “Гра має важливе значення в житті дитини Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі ” Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання. Гра – одна з найважливіших сфер у життєдіяльності дитини, разом з працею, навчанням, мистецтвом, спортом вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості. Для педагога вона стає інструментом виховання, що дає змогу повністю враховувати вікові особливості дітей і підлітків, розвивати ініціативу, створювати атмосферу розкутості, самостійності, творчості та умови для саморозвитку. Актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що підходи до навчання інформатиці і інформаційним технологіям в школі за останніх двадцять років зазнали суттєві зміни. Сьогодні крім функціональної письменності сучасна освіта в області інформатики покликана забезпечити і соціальну адаптацію учнів, сприяти їх суспільному і громадянському самовизначенню. Тому разом з формуванням інформаційної культури учнів в процесі навчання сьогодні усе більш актуальна активізація виховної діяльності в процесі навчання інформатиці. Застосування гри на уроках інформатики в школі є одним із найефективніших підходів навчання, тому що ігрові підході полегшують засвоєння досить складної інформації для дитини, активізують її уважність, а також крім того навчаються «вмінню навчатися» самостійно. Метою нашої курсової роботи є вивчення теоретичних питань, таких як методика застосування ігрового підходу у навчальному процесі, роль гри у вихованні та формування особистості дитини, а також розробка матеріалів для практичного застосування гри на уроках інформатики. Для досягнення даної мети ми поставили перед собою ряд наступних задач: проаналізувати праці вітчизняних та зарубіжних науковців по даному питанню; розглянути теоретичні питання ролі гри в організації навчального та виховного процесу; дати характеристику різних типів ігор та вимоги до них; довести ефективність застосування гри на уроках інформатики; розробити нариси уроків інформатики із застосуванням ігрових елементів та різних типів уроків-ігор. Об’єктом нашого дослідження є методика застосування гри як ефективного методу засвоєння знань та закріплення навичок учнів. Предмет нашої курсової роботи – пізнавальне та виховне значення гри. Розділ 1. Роль гри в організації навчального та виховного процесу Спроби розгадати «таємницю» походження гри робилися вченими різних напрямів науки впродовж багатьох сотень років. До цих пір в теорії і практиці існують полярні точки зору – від повного заперечення вмісту виховної ролі в ігровій діяльності до крайнього її перебільшення і навіть абсолютизації культурного значення гри. На різних стадіях еволюції соціальний за змістом і формою феномен гри розвивався на всьому протязі людської історії і набував різних якостей і особливий суспільно – культурний сенс. Багато дослідників гри пов'язують її походження з релігійною культурою.

Ігри довгий час були інструментом дії на хід історичних подій в суспільстві і природі. Початок розробки загальної теорії гри слід віднести до праць Шиллера і Спенсера. Значний внесок до даної теорії внесли Бюлер, Гросс, З. Фрейд, Вундт, Бейтендейк, Піаже, Штерн, Дьюї, Жані, Колодязя, Фромм, Хейзінга, Валлон, Берн та інші. У вітчизняній педагогіці і психології серйозно розробляли теорію гри К.Д. Ушинський, В.А. Сухомлинський, П.П. Блонський, Г.В. Плеханов, С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Ельконін, А.С. Макаренко, М.М. Бахтін, Ф.А. Фрадкина, Л.С. Славіна, Е.А. Флеріна, Д.В. Менджеріцкая, Ю.П. Азаров та інші. Слід зазначити що для більшості наукових концепцій характерне трактування гри як переважно дитячої, дошкільної особливої «зони» дитячого життя. Хоча ігри, безперечно, є значуща діяльність і для підлітків, і для юнацтва, і для дорослого, і взагалі супроводить людині упродовж всього її життя. Культурна цінність гри безперечна, гра несе в собі потенціал всіх видів естетичної діяльності людини. Дослідники гри часто посилаються в своїх працях на роман німецького письменника Г. Гессе «Гра в бісер», в якому він розглядає естетичний аспект ігрової діяльності в житті людей ХХ століття. Гессе переконує, що гра, відірвана від життя, може перетвориться на жорстокий аморальний засіб, здатний формувати бездумну активність. На думку Гессе, естетичний характер гри як такий виражається у відчуттях вільної незацікавленості, легкості стосунків і насолодою творчою основою гри. Є ще одна дуже цікава проблема, що вимагає свого осмислення, – використання прихованих ігрових початків в художніх творах дитячої літератури. Закони гри в своїх віршах, оповіданнях, повістях широко використовували відомі радянські поети і письменники А. Гайдар, Л. Кассиль, С. Міхалков, С. Маршак, А. Барто та інші. Маршак говорив, що у дитячих письменників має бути ігрова природа творчості. Таким чином, існує безліч теорій походження і розвитку гри у тому числі і в педагогічному аспекті. Багато учених пов'язували виникнення гри з релігією, з мистецтвом, з трудовою діяльністю і так далі. Кожна епоха по-новому використовувала можливості гри. Але безперечне те, що гра – потреба зростаючої дитини, свобода саморозкриття, головна сфера спілкування дітей. На сучасному етапі навчання школа повинна не лише формувати в учнів певний набір знань. Необхідно будити і постійно підтримувати прагнення їх до самоосвіти, реалізації творчих здібностей. Дуже важливо на ранніх стадіях навчання запалювати в кожному учневі інтерес до навчання. Інтерес цей треба постійно підтримувати. Давно відмічено, що у людини залишається в пам'яті, а відповідно і в навиках, значно більше, коли він бере участь в процесі з цікавістю, а не спостерігає з боку. Необхідна така реалізація всередині системи освіти, яка б дозволила школярам різного віку з цікавістю виконувати поставлені завдання. Застосування нетрадиційних, нестандартних форм навчання благотворно позначається на учбовому процесі. Нетрадиційний урок – це урок, який характеризується: нестандартним підходом до відбору змісту учбового матеріалу; до поєднання методів навчання; до зовнішнього оформлення.

В нашем случае этого уровня достигли 42 процента RAR%. Графики такого рода хороши тем, что позволяют понять непредсказуемый характер будущего, зависящий от множества вариантов. Однако не следует вчитываться в такие отчеты слишком внимательно. Помните, что эти цифры взяты из кривой капитала, зависящей от исторических данных, и поэтому страдают от недостатков, описанных в главе 11. Моделирование по методу Монте-Карло не делает плохой тест хорошим, так как моделируемые кривые капитала точны настолько, насколько точно историческое тестирование, на котором они базируются. Если ваш показатель RAR% переоценен на 20 процентов из-за парадокса оптимизации, метод Монте-Карло для оптимизированных значений параметра будет также переоценивать RAR% для всех альтернативных кривых, сформированных в процессе моделирования. Лишь аппроксимация Как показали проделанные выше упражнения, тестирование прошлого является лишь грубой аппроксимацией возможного состояния дел в будущем. Устойчивые показатели лучше прогнозируют будущее, чем их более чувствительные собратья, однако результат все равно остается неточным

1. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

2. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

3. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

4. Гра як метод виховання

5. Науково-дослідна робота студентів і шляхи її удосконалення

6. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення
7. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять
8. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

9. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

10. Рискология. Методы верификации информации: сопоставительный анализ, метод поиска противоречий

11. Методы изучения наследственности человека. Близнецовый метод

12. Акустические и капиллярные методы контроля РЭСИ. Электролиз (пузырьковый метод)

13. Методы проявления системной идеи. Эвристические методы исследования систем управления

14. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

15. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

16. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

18. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

19. Ревізія як елемент методу економічного контролю

20. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

21. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

22. Загальні підходи та методи роботи з якістю
23. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки
24. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

25. Навчання як головний шлях до освіти

26. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

27. Демократична консолідація як шлях зміцнення демократії

28. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

29. Педагогічний експеримент як метод дослідження

30. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

31. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

32. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Метод конечных элементов

34. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

35. Методы исследования в цитологии

36. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

37. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

38. Метод радиоавтографии в биологии
39. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
40. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

41. Гамма – каротаж. Физические основы метода

42. Метод Бокового каротажа

43. Методы выделения мономинеральных фракций

44. Основні методи боротьби з інфляцією

45. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

46. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

47. Предмет и метод гражданского права

48. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

50. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

51. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

52. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

53. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

54. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод
55. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)
56. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

57. Методы исследования литературы

58. "Поученія” Володимира Мономаха - зразок дидактичного вітійства

59. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

60. Цивилизационные методы в изучении истории

61. Методы компьютерной обработки статистических данных

62. Решение транспортной задачи методом потенциалов

63. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

64. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

65. Обзор возможных методов защиты

66. Метод деформируемого многогранника

67. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

68. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

69. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

70. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах
71. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию
72. Метод Симпсона на компьютере

73. Полином Гира (экстраполяция методом Гира)

74. Компьютерные вирусы, типы вирусов, методы борьбы с вирусами

75. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

76. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

77. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

78. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

79. Решение задач - методы спуска

80. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

82. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя

83. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

84. Вычисление определенного интеграла методами трапеций и средних прямоугольников

85. Решение нелинейного уравнения методом касательных

86. Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях
87. Современные криптографические методы
88. Математические методы в организации транспортного процесса

89. Метод последовательных уступок (Теория принятия решений)

90. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

91. Краткая методичка по логике

92. Методы решения систем линейных неравенств

93. Вычисление двойных интегралов методом ячеек

94. Методы обучения математике в 10 -11 класах

95. Решение задач линейной оптимизации симплекс – методом

96. Приближённые методы решения алгебраического уравнения

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

98. Методы расчета электрических полей

99. Метод Алексея Юрьевича Виноградова для решения краевых задач


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.