Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Зовнішня економічна діяльність

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності 2. Зовнішньоекономічні зв'язки та зовнішньоекономічна інфраструктура 3. Формування ринкової інфраструктури зовнішньоекономічних зв'язків України Список використаних джерел 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності На думку ряду спеціалістів, поняття &quo ;зовнішньоекономічна діяльність&quo ; (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 p. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів. В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття: &quo ;зовнішньоекономічні зв'язки&quo ; і &quo ;зовнішньоекономічна діяльність&quo ; (ЗЕД). На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях. ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємства, а з другої-такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими суб'єктами інших країн . Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути: 1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку. 2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання. 3. Залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком. 4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках. 5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки. Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта. ЗЕД — поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції. Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. Формами виробничої кооперації — спільне виробництво на основі спеціалізації, спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація та ін. Матеріальна основа ЗЕД — зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону).

Він являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств і організацій, що виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють інші види і форми ЗЕД. Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни являється об'єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину органічну, успішно функціонуючу систему. Умовами успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу сьогодні являються: зміцнення і нарощування експортного потенціалу; активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва; підвищення конкурентноздатності підприємств і виробничо-господарського комплексу; розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності . 2. Зовнішньоекономічні зв'язки та зовнішньоекономічна інфраструктура Практика здійснення зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах відтворюється через зовнішньоекономічні зв'язки суб'єктів господарювання, які, в свою чергу, здійснюються за такими напрямками: зовнішня торгівля; спільне підприємництво на території України; спільне підприємництво за кордоном; іноземне підприємництво на території України; міжнародні об'єднання та організації; консорціуми; підрядна співпраця; концесії; лізинг; співробітництво на компенсаційній основі; співробітництво на умовах розподілу продукції між партнерами; переробка давальницької сировини; залучення іноземної робочої сили; виробниче кооперування; науково-технічна співпраця; торгівля ліцензіями й технологією; прибережна та прикордонна торгівля; торгівля будівельними послугами; торгівля транспортними послугами; співробітництво в банківській сфері; іноземний туризм; співробітництво у вільних економічних зонах; інші форми міжнародного економічного співробітництва. Зовнішньоекономічну діяльність підприємств ототожнюють, передусім, зі здійсненням експортних та імпортних торговельних операцій. Це і зрозуміло, адже на такі операції припадає майже 80% усіх здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності операцій. На зовнішньоекономічну діяльність впливає багато зовнішніх факторів, тому її доцільно характеризувати в комплексі системи господарювання (рис. 2.1). Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності включає розгляд і обґрунтування співіснування різних форм та видів зовнішньоекономічних операцій, визначення змісту й особливостей укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також виконання зобов'язань, що виникають з фінансово-кредитних відносин на зовнішньому рийку. Неможливо надати детальну характеристику будь-якій зовнішньоекономічній операції без визначення її ефективності для вітчизняного підприємства, яке її здійснює . Рис. 2.1. Системний підхід до аналізу зовнішньоекономічної діяльності Засобами ж, які допомагають визначитися із оцінкою (чи то позитивною, чи то негативною), є маркетингові важелі та прийоми, впровадження яких для аналізу поточної ситуації на зовнішньому ринку дає можливість застосовувати ефективні управлінські рішення й опрацьовувати комплекс заходів, які можуть стати вирішальними при формуванні позитивного іміджу як на внутрішньому (національному), так і на зовнішньому ринку.

Отже, саме при дотриманні такої послідовності при характеристиці зовнішньоекономічної діяльності, знаючи аргументи, що свідчать на користь здійснюваних на підприємстві зовнішньоекономічних операцій, та недоліки і вади, з якими підприємству слід боротися, стає можливим звернення саме до тих органів і засобів регулювання, які сприятимуть швидкому та ефективному розв'язанню будь-якої проблеми в зовнішньоекономічній сфері. Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств ототожнюється передусім зі здійсненням експортно-імпортних операцій, які можуть мати різні прояви і тенденції. У цьому зв'язку слід чітко розрізняти поняття виду та форми зовнішньоекономічних зв'язків, які здійснює підприємство. Вид зовнішньоекономічних зв'язків - це сукупність зв'язків, об'єднаних однією ознакою, наприклад, напрямком товарного потоку і структурною ознакою. Класифікаційна ознака, пов'язана з напрямком товарного потоку, визначає рух товару (послуги, роботи) з однієї країни в іншу. За цією ознакою зовнішньоекономічні зв'язки поділяються на експортні та імпортні. Структурна ознака класифікації зовнішньоекономічних зв'язків (рис. 2.2) визначає їх груповий склад, який відтворює сферу економічних інтересів і основну мету зовнішньоекономічної діяльності як господарюючих одиниць, так і держави в цілому. За цією ознакою зовнішньоекономічні зв'язки поділяються на зовнішньоторговельні, фінансові, виробничі та інвестиційні . До форм зовнішньоекономічних зв'язків відносять торгівлю, бартер, туризм, інжиніринг, франчайзинг, лізинг, інформаційний обмін, консалтинг тощо. Значне місце в зовнішньоекономічній діяльності посідають зовнішньоторговельні операції, які характеризуються великим розмаїттям (рис. 2.3), оскільки воші здійснюються за трьома абсолютно різними напрямками: товарним, наданням послуг та обміном продуктами інтелектуальної власності. Це дає підстави зазначити, що саме цей вид здійснення зовнішньоекономічної діяльності є найбільш перспективним для подальшого розвитку. Зовнішньоекономічні операції За напрямком товарного потоку За структурними ознаками експорт інвестиційні імпорт виробничі: лізинг кооперація спільне підприємство транзитні операції фінансові: кредитування страхування здійснення платежів зовнішньоторговельні: товари: торгівля бартер послуги: туризм інжиніринг реінжиніринг послуги зв’язку транспортне обслуговування інтелектуальна власність: франчайзинг ноу-хау консалтинг Рис. 2.2. Класифікація зовнішньоекономічних операцій у зовнішньоекономічній діяльності Зовнішньоторговельні зв’язки в структурі зовнішньоекономічної діяльності Товари Послуги Інтелектуальна власність торгівля туризм франчайзинг бартер інжиніринг ноу-хау реінжиніринг консалтинг послуги зв’язку транспортне обслуговування Рис. 2.3. Класифікація зовнішньоторговельних операцій за структурною ознакою в зовнішньоекономічній діяльності Умовами успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу сьогодні являються зміцнення і нарощування експортного потенціалу; активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва; підвищення конкурентноздатності підприємств і виробничо-господарського комплексу; розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Будучнсть закономрно штовхатиме совцьку економку на шлях ще бльших суперечностей, все дал вд первсно  доктрини. Економчна, еволюця комунзму переходила в умовах опозицйних потряснь внутр компарт. Сучасна генераль]на лня Стална, з  ндустралзацю, й колективзацю не властиво програма лво опозиц компарт: троцькзму. Знищивши троцькзм у боротьб за владу, Сталн позичив певн елементи його економчно програми. Але для троцькзму його економчна програма була лише частиною загального завдання; центр завдання лежав у приспшенн свтово революц. Сталнзм вдмовився революцйно концепц троцькзму та заступив  формулою соцалзму в однй кран що означала зл замаскований вдворот вд початкових революцйних теорй. На цю нову тактику вплинули: нацонально-консервативне й програмове переродження московського комунзму, його внутршня слабсть  крах мжнародного комунстичного руху. Сучасна тенденця сталнзму до спльного фронту з мжнародною соцал-демократю  пд оглядом дегенерац комунзму вельми характерна! Комунзм закнчу цикль свого розвитку; вдорвавшись колись вд помркованого офцйного соцалзму в якост непримиримого революцйного фактора, вн вичерпаний у свой потенц верта на рейки спеку]лятивного угодовства

1. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

2. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

3. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

4. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

5. Економічна ефективність виробництва

6. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
7. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
8. Економічна ефективність птахівництва

9. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

10. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

11. Економічна сутність виробничих запасів

12. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

13. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

14. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

15. Економічна ефективність організації виробництва пальто

16. Економічна сутність монополізму

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

17. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

18. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

19. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

20. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

21. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

22. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків
23. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
24. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

25. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

26. Соціально-педагогічна діяльність як професія

27. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

28. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

29. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

30. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

31. Інвестиційна діяльність страхових компаній

32. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

34. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

35. Діяльність римських магімтратів

36. Інноваційна діяльність підприємства

37. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

38. Економічна безпека Росії
39. Хімічна промисловість України
40. Діяльність уряду України в галузі екології

41. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

42. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

43. Діяльність СГ "ТАС"

44. Маркетингова діяльність комерційного банку

45. Економічна оцінка кредитного процесу

46. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

47. Життєдіяльність личинок волохокрильців

48. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Аудиторська діяльність

50. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

51. Хімічна промисловість України

52. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

53. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

54. Підприємницька діяльність
55. Приватна детективна і охоронна діяльність
56. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

57. Економічна інформатика

58. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

59. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

60. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

61. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

62. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

63. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

64. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

66. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

67. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

68. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

69. Діяльність першого професійного театру Полтави

70. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
71. Творча діяльність Панаса Мирного
72. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

73. Комерційна діяльність підприємств

74. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

75. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

76. Товарна політика і комерційна діяльність

77. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

78. Зовнішня реклама

79. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

80. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

82. Економічна та торгово-політична роль митного збору

83. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

84. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

85. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

86. Світова економічна інтеграція
87. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку
88. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

89. Діяльність органів управління освітою

90. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

91. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

92. Групова навчальна діяльність

93. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

94. Діяльність викладача в процесі навчання

95. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

96. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

97. Політична діяльність і політичні відносини

98. Професійна діяльність шкільних психологів

99. Теорія й практична діяльність психолога


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.