Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Індекс групи 26897-МБС-1 П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович Домашня адреса 284019, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, 47, кв.75 Назва організаціїТзОВ “Інтерком” ЛТД посадаменеджер відділу реалізації Контрольна робота з дисципліни “ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ ”з спеціальності «Банківська і страхова справа»За розділом навчального плану «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: статус і завдання.» П.І.Б. методиста Ємельянова Тамара Іванівна ПЛАН. ВСТУП.4 1. СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.6 2. ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.8 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ В 1991-1998 РОКАХ: ПЕРШІ ПІДСУМКИ.11 ВИСНОВКИ12 Список використаної літератури14 ВСТУП. Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак. “Национальний банк є емісійним центром держави, проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту, валютного регулювання, створенні та зміцненні національної грошової системи Національний банк координує діяльність банківської системи в цілому і здійснює нагляд за діяльністю банків та кредитних установ, проводить їх державну реєстрацію, ліцензування банківських операцій”. НБУ забезпечує накопичення та зберігання золото-валютних запасів та резервів держави, здійснює з ними операції. Він організує міжбанківські розрахунки на базі Центральної розрахункової палати. Діяльність НБУ взаємопов`язана з економічним розвитком України. Найважливішою метою НБУ є створення грошово-кредитних механізмів, спроможних забазпечити стабільність гривні – национальної грошової одиниці. НБУ робить чималий внесок у формування фінансового ринку та ринку цінних паперів. Він створює умови для об`єктивного курсоутворення, захисту національної валюти та стабілізації гривні. Про важливість діяльності центральних банків для всієї національної економіки свідчить досвід, накопичений центральними банками у високорозвинених країнах. Взагалі, поява центральних банків – явище порівняно нещодавнє. “Банк Англії і Банк Швеції, найстаріші з центральних банків, були засновані наприкінці ХVII ст., а Федеральна резервна система (Fed) – центральний банк Сполучених Штатів – тільки в 1913 р.” . В Україні ж НБУ виник 1991 року за умов розкладу платіжної системи і відсутності грошової готівки, позаяк гроші друкувалися в Росіі. Тоді треба було відірвати безготівкову систему платежів від Росіі, щоби уникнути перекачування грошових коштів, створити засоби обігу – т.зв. купонокарбованці. Так чи інакше НБУ виконав ці завдання, заклавши підвалини формування національної грошової системи в Україні. 1. СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Статус Національного банку України визначається насамперед Конституцією України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 року. Національному банку присвячено розділ ІІ даного Закону. Згідно зі ст.99 Конституції «забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України» .

Ст. 100 Основного закону передбачає: “Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом” . Банківська система є однією з підсистем фінансової системи України. Банківська система України є дворівневою і складається з НБУ та комерційних банків. НБУ разом зі своїми філіями становить перший рівень банківської системи. Згідно статті 6 Закону «Про банки і банківську діяльність» «Національний банк України ( ) є власністю України, юридичною особою. Його статут затверджується Президією Верховної Ради України» . НБУ є підзвітним Верховній Раді. У відповідності до ст. 93 Конституції України та ст. 7 вищезгаданого Закону НБУ має право законодавчої ініціативи. Ст.85,п.18 Конституції України відносить до повноважень Верховної Ради України «призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України; призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України» . За ст. 8 Закону «Про банки і банківську систему» НБУ є: центральним банком України, який проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту та забезпечення стабільності національної грошової одиниці; емісійним центром; валютним органом; органом банківського нагляду; банком банків; державним банком; організатором міжбанківських розрахунків. 2. ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Завдання НБУ тісно пов`язані з його статусом, насамперед це виявляється в тому, що він, як центральний банк країни, здійснює грошово-кредитну політику, використовуючи відповідні інструменти. “Національний банк веде Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Комерційні банки України та іноземні банки можуть здійснювати банківські операції тільки після реєстрації в Республіканській книзі реєстрації банків” . НБУ представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших країн, міжнародними банками та фінансово-кредитними організаціями. В Україні, як і в інших цивілізованих державах, виключно Національному банку належить право здійснювати емісію (тобто запровадження в обіг грошей), а також національних грошових знаків (банкнотів, монет). Для друкування банкнотів в Україні створено власну банкнотну фабрику. Мережа регіональних управлінь НБУ здійснює забезпечення економіки готівковими грошима на замовлення комерційних банків. Іншим завданнім НБУ є визначення валютної політики. НБУ проводить валютне регулювання, визначажє порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль, а також забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю. Ще одне завдання НБУ полягає в контролі за виконанням комерційними банками банківського законодавства, додержанням економічних нормативів, встановлених НБУ, та власних нормативних актів. Важливим завданням НБУ є надання комерційним банкам кредитів, що мають на меті підтримку стабільності банківської системи та розширення її кредитних можливостей.

Комерційні банки використовують кредити, надані Національним банком для задоволення своїх тимчасових потреб і длдя кредитування цільових програм, пов`язаних з реорганізацією і модернізацією виробництва, розвитком окремих галузей народного господарства та структурною перебудовою економіки України. НБУ здійснює надання короткострокових кредитів комерційним банкам через аукціон. Це забезпечує створення рівноправних умов доступу комерційних банків до централізованих кредитних ресурсів. Крім того, в Україні запроваджено ломбардний кредит. Наступне важливе завдання НБУ – організація і здійснення через банківську систему касового обслуговування державного бюджету України. На Національний банк покладено виконання операцій з державними цінними паперами. “У 1993 році в Україні запроваджено новий механізм касового обслуговування державного бюджету, який виключає автоматизм кредитування державних витрат. Фінансування за рахунок бюджету здійснюється в межах наявних коштів” . Щодо кредитів уряду, то їх НБУ може надавати за рішенням Верховної Ради України на загальних засадах. Ст. 14 Закону “Про банки і банківську діяльність” передбачає, що “Національному банку забороняється фінансування дефіциту державного бюджету” . З початку 1994 р. НБУ запровадив автоматизовану систему міжбанківських розрахунків з використанням прогресивних технологій у банківській справі. Для функціонування цієї системи в Автономній республіці Крим та в областях створено регіональні розрахункові палати, що утворюють єдину державну мережу розрахункових палат. Її найвищою інстанцією є Центральна розрахункова палата в м.Києві. Для обслуговування цієї системи застосовується комплекс програмно-технічних засобів, які забезпечують обмін електронними документами, їх перевірку, аналіз та захист від несанкціонованого втручання. Виходячи з потреб державної грошово-кредитної політики, НБУ має право купувати або продавати цінні папери, випущені чи гарантовані Кабінетом Міністрів України, якщо вони надійшли на відкритий ринок. Згідно ст. 15 Закону “Про банки і банківську діяльність” “Національний банк разом з комерційними банками здійснює обслуговування державного боргу, виконуючи операції, пов`язані з розміщенням державних позик, їх погашенням та виплатою процентів по них” . НБУ є єдиним зберігачем державного золото-валютного запасу, дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів. НБУ взаємодіє з Кабінетом міністрів України з питань грошово-кредитної політики, сприяє реалізації економічних програм уряду, якщо це не суперечить забезпеченню стабільності валюти України. “Національний банк і Уряд України проводять взаємні консультації щодо дій, які ними плануються, з питань термінів випуску цінних паперів, погашення державного боргу з урахуванням їх впливу на стан банківської системи, а також приіоритетів єдиної державної грошово-кредитної політики” . 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ В 1991-1998 РОКАХ: ПЕРШІ ПІДСУМКИ. Дії Національного банку перших років незалежності продиктовані тогочасними економічними обсавинами та тогочасною державною політикою.

Национальный банк Украины немедленно уведомляет банк об отзыве у него банковской лицензии. Банк в течение трех дней с момента получения решения обязан возвратить Национальному банку Украины свою банковскую лицензию. В день получения решения об отзыве банковской лицензии по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой настоящей статьи, банк прекращает осуществление всех банковских операций и совершает действия, обеспечивающие исполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами в соответствии с заключенными договорами и положениями настоящего Закона. Решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии публикуется в газете «Урядовий кур"Aр» или «Голос Украины» и является основанием для обращения в суд с иском о ликвидации банка. Статья 21. Предварительное разрешение на создание банка с иностранным капиталом Для создания банка с иностранным капиталом его учредители обязаны получить предварительное разрешение Национального банка Украины. Для получения действующим банком статуса банка с иностранным капиталом его правление (совет директоров) должно получить предварительное разрешение Национального банка Украины

1. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

2. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

3. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

4. Административно-правовой статус государственных служащих в России

5. Административно-правовой статус граждан

6. Правовой статус Центрального Банка РФ
7. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования
8. Правовой статус некоммерческих организаций

9. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

10. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

11. Реформы государственного аппарата при Петре I

12. Экономическое развитие России при Петре I

13. Военные реформы Петра I

14. Александр I

15. Павел I в оценках современников

16. Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Фактический и юридический статус главы государства

18. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

19. Правовой статус иностранных инвестиций в России

20. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

21. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

22. Понятие правоспособности, её статусы и изменения
23. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды
24. Теория государства и права. Правовой статус личности

25. Правовой статус работающих женщин и лиц с семейными обязанностями

26. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

27. Бытовая лексика в комедиях И.А. Крылова (Побутова лексика в комедiях I.А. Крилова)

28. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

29. Петр I Великий (1672-1725)

30. Александр I

31. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

32. Николай I

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Петр I

34. Петр I и его сподвижники

35. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер

36. Россия в 1825-1855 гг. Царствование Николая I

37. Павел I в оценках современников

38. Петр I
39. Личность Петра I и Екатерины II
40. Россия в период правления Петра I

41. Административные и экономические реформы Петра I

42. Государственные реформы Петра I

43. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

44. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

45. Реформы Петра I

46. Реформы Петра I и судьба России

47. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

48. Экономическая политика Павла I

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

49. Чехия в период правления Карла I (IV)

50. Римская империя в I веке н.э. Правление династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев

51. Реформы Петра I и Екатерины II

52. Интернет – червь I LOVE YOU (LOVE LETTER FOR YOU). Принцип работы. Меры безопасности для защиты от заражения и предотвращения деструктивных действий

53. Первичный туберкулезный комплекс левосторонний в стадии инфильтрации I гр. А. (история болезни)

54. Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)
55. Лiсовi ресурси Украiни
56. Педагогика эпохи Петра I. Святой Учитель Дмитрий Ростовский

57. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

58. Внешняя политика в годы правления Петра I. Северная война

59. Понятие и проблема статуса личности в социологии

60. История философии (часть I)

61. Государственный банк России

62. Коммерческий банк и система денежных расчетов

63. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

64. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

66. Коммерческий банк( по Казахстану)

67. Макроэкономический анализ деятельности ЦБ в I квартале, апреле 2003 г.

68. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

69. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

70. Африканский банк развития
71. Создание мануфактурной промышленности при Петре I
72. Нормы и степень эксплуатации труда сельскохозяйственных рабов в Италии II в. до н.э. – I в. н.э.

73. Петр I Великий и русский флот

74. Павел I

75. Петр I и идеология «Ученой дружины»

76. Россия при первых преемниках Петра I

77. История Палестины: I тысячелетии до н.э.

78. Тиглатпаласар I (история Асиирии)

79. Политическая система в России после поражения первой русской революции. Государственная дума I, II, III созывов (1905-1907 гг.)

80. Россия при Николае I

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

81. Лжедимитрий I

82. Вена, Мюнхен, I мировая война и Гитлер

83. Внутренняя политика Александра I

84. Внешняя политика Александра I

85. "Пункты" Петра I о полномочиях Петербургской полиции и полицейской повинности населения

86. Римско-италийское рабовладельческое хозяйство во II-I вв. до Р.Х
87. Прокуратура при Петре I
88. Армения в годы I-ой Мировой Войны

89. Влияние реформ Петра I на историю Отечества

90. Внешняя политика Петра I

91. Наполеон I

92. Павел I : задумки и результаты

93. Преобразования Петра I во внутренней политике

94. Реформы Петра I

95. Культура Украины в I половине XIX столетия

96. Гороскоп Петра I

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

97. Петр I и исторические результаты совершенной им революции

98. Венгрия. Правление наследников Иштвана I

99. Петр I и Карл XII - два портрета в интерьере истории


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.