Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Відродження української держави

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗмістВступ Розділ 1. Історичні передумови відродження української держави 1.1 Розпад Російської імперії та відродження української держави 1.2 Система органів Центральної ради 1.3 Жовтневий переворот більшовиків. Його вплив на Україну Розділ 2. Проголошення України незалежною демократичною державою. Розвиток конституціоналізму 2.1 Четвертий універсал і проголошення України незалежною демократичною державою 2.2 Конституція Української Народної Республіки 2.3 Українська держава за Гетьмана П. Скоропадського та Директорії Висновки Список використаних джерел ВступПродекларований в українській Конституції стратегічний курс країни на формування &quo ;громадянського суспільства&quo ;, побудову &quo ;правової держави&quo ; схвально сприймається майже всім спектром її політичних сил і соціальних прошарків. Тобто пріоритет загальнолюдських цінностей як універсальних соціально справедливих потреб та інтересів індивіда, що визначаються сенсом його суспільного та біологічного існування через окрему особистість, громадянство своєї держави і належність до світової спільноти, нарешті і в нас набуває аксіоматичного характеру. Отже, необхідність суспільного та державного реформування сприймається як вимога часу. Але ж запропоновані шляхи досягнення українським соціумом проголошених конституційних віх на сьогодні ще не знайшли не лише одностайності, а й значного превалювання тієї чи іншої точки зору. Така ситуація не може сприяти успішному розвитку держави. Історія доводить, що демократично-парламентські методи здійснення докорінних реформ у так звані &quo ;перехідні періоди&quo ; не мали вагомих позитивних результатів, - для цього була необхідна чітка та сильна вертикаль виконавчої влади. У зв’язку з цим мета нашого дослідження полягає у висвітленні історико-правових аспектів функціонування української держави 1918-20 рр., формування демократичних засад існування суспільства того часу, та закріплення таких засад в нормативних актах та Конституції. При роботі автор застосовував конкретно-історичний та системно-структурний методи аналізу інформації Історіографічну базу складають загальноісторичні та історико-правові роботи, які містять концептуальні визначення щодо державності в Україні 1918–20 рр. Розділ 1. Історичні передумови відродження української держави 1.1 Розпад Російської імперії та відродження української державиКінець XIX-початок XX ст. характеризується новим політичним пожвавленням, яке охопило українські землі у складі Австро-Угорської та Російської імперій, новим спалахом національної свідомості й активності. В Україні виникли нелегальні політичні партії та організації, зокрема Революційна Українська партія (РУП), Українська соціалістична партія, Товариство Українських поступовців (ТУП) на чолі з М. Грушевським. Поштовхом для розвитку українського національного руху стали події 1905-1907 рр. у Росії. У цей період було дозволено видавати україномовну літературу, утворювати українські культурні товариства, установи. З'явилися українські видавництва, культурно-просвітницькі товариства (&quo ;Просвіта&quo ;), музичні й театральні колективи.

Все це допомагало піднесенню освітнього рівня українського населення. Після революції у Росії вперше був створений і почав працювати представницький орган, подібний до західноєвропейського парламенту - Державна дума, де сформувалась українська фракція депутатів: 1906 р. вона налічувала 40 осіб, 1907 р. - 47, які домагалися національної автономії України. Однак після поразки революції в Росії розпочалися репресії проти українського національного руху. Вороже поставилися до нього не тільки офіційні урядові кола та праві реакційні партії, сили, а й російські ліберали, котрі на словах захищали &quo ;інородців&quo ;, насправді ж вважали український національний рух небезпечним для цілісності Російської держави . Важливою подією в історії України стала перша світова війна, під час якої у воюючих, країнах загострилися численні економічні, політичні та національні суперечності. Розділена між державами-суперниками, Україна перші роки війни (особливо її західні землі) була дуже-зруйнована. Близько 3 млн. українців воювали у російській армії, 250 тис. - в австрійській. Як у Австро-Угорщині, так і в Росії розпочався новий наступ на українство. &quo ;Кінець українству!&quo ; - таке гасло висунула російська адміністрація. Закривали українські видання, заарештовували і засилали багатьох українських політичних діячів, письменників, інтелігентів. Припинили діяльність політичні партії, організації, товариства. На український національний рух зводили наклепи. Так, міністр закордонних справ Росії А. Сазонов на початку 1915 р. заявив з думської трибуни, що український-рух у Росії - зрадницький, штучний, організований за німецькі гроші. Аналогічну політику проводила російська влада і в захопленій восени 1914 р. Галичині. Російська адміністрація на чолі з графом О. Бобринським закрила всі українські видавництва, просвітні, культурні та інші товариства й організації, вивезла у Росію устаткування заборонила видання будь-якої літератури українською мовою. &quo ;Галичина і Лемківщина, - заявив О. Бобрянський делегації магістрату м. Львова, - є здавна корінною частиною однієї великої Росії. На цих землях корінне населення завжди було російським. Я буду тут запроваджувати російську мову, закон і устрій&quo ;. Почалися масові переслідування, арешти, репресії, вислання українських політичних діячів, інтелігенції. За короткий час депортовано понад 12 тис. осіб, закрито всі українські школи. Насильно насаджувалося російське православ'я, для чого в Галичину прибуло чимало російських священиків на чолі з архієпископом Евлогієм. Митрополита А. Шептицького, сотні українських священиків вивезено до Росії . Ці дії пояснювались тим, що нібито не існує української мови, культури і взагалі українського народу, а є малороси, рідна мова і культура яких - російські. Після довгих років кривавих змагань ворогуючі сторони були знесилені. У Німеччині, Австро-Угорщині та Росії наприкінці війни виникла революційна ситуація. Найгостріше вона проявилась у царській Росії. В лютому 1917 р. тут було повалено самодержавство. Владу захопив Тимчасовий уряд на чолі з князем Львовим, утворений внаслідок переговорів Тимчасового комітету Державної думи з меншовицько-есерівським керівництвом Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів, Тимчасовий уряд намагався зберегти панівне становище поміщиків і капіталістів, &quo ;оздоровити&quo ; армію, продовжити до переможного кінця війну.

Не розв'язувалися питання про землю, національні проблеми, так само, як і за царського уряду, свято оберігався принцип &quo ;єдиної і неподільної Росії&quo ; . У національних окраїнах Росії, які впродовж століть перебували у колоніальному рабстві, почала пробуджуватися національна свідомість, а з нею зріс потяг до незалежності, відновлення власної державності. Насамперед це стосується України, Польщі, Фінляндії, Грузії, Вірменії. В цей час соціально-економічна та політична ситуація в Україні залишалася напруженою. Робітничий клас, сконцентрований на великих промислових центрах, був недостатньо свідомий і організований, окрім цього - ще й ослаблений військовими мобілізаціями. Робітники терпіли соціальне та національне гноблення, зазнавали русифікації. Впродовж століть російська влада всілякими методами вбивала в українцях будь-які національні почуття, національну гідність, свідомість. Іншими методами, але в цьому ж напрямі, діяли й більшовики, вважаючи Україну невід'ємною частиною Росії. Селяни домагалися землі. Загострювалися суперечності між біднотою і заможною верхівкою. Проте всі хотіли миру, ліквідації соціального гноблення, несправедливості. Національно-свідомі елементи, зокрема серед інтелігенції, прагнули звільнитися з-під влади Росії, створити свою державність або хоча б національну автономію. Крім партії більшовиків, яка розгорнула в Україні активну проросійську діяльність, хоч і налічувала тоді лише 2 тис. осіб, виникли і діяли Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), очолювана В. Винниченком, Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ) на чолі з М. Ковалевським, військовий клуб імені гетьмана П. Полуботка на чолі з М. Міхновським тощо. Отже, в умовах великих соціально-політичних катаклізмів, коли вирішувалися долі та шляхи історичного розвитку багатьох народів світу, розпочалася третя доба становлення української державності після попередніх двох - княжої та козацької . 1.2 Система органів Центральної радиІз ситуації, яка виникла в обох воюючих блоках - Росії та Німеччині й Австро-Угорщині, скористалася Україна. Історичні події надали їй великий шанс визволитися з-під гніту й неволі після багатьох століть чужоземного панування. У Києві 4 (за новим стилем - 17) березня 1917 р після відповідної підготовчої роботи зібралися представники українських політичних партій, професійних, культурних, студентських організацій і товариств, які вирішили утворити єдиний керівний орган для організації, репрезентації й координації національно-політичного життя України. Цим органом стала Центральна Рада, її головою обрали видатного українського вченого М. Грушевського, який у березні повернувся з московського заслання Центральна Рада 22 березня видала відозву &quo ;До українського народу&quo ;, закликаючи населення до спокою, згуртування, організації політичних, економічних і культурних товариств . На підтримку Центральної Ради у Києві 1 квітня була проведена багатотисячна маніфестація, що закінчилась мітингом. Прийнята резолюція висувала вимоги скликати Установчі збори Росії та домагатися автономії України Незабаром утворились українські національні ради у Петрограді та Москві, що негайно налагодили міцні зв'язки з Центральною Радою.

Власне, корегування мали змінити цей курс на протилежний. Дехто з істориків згодом дорікав керівництву Антанти, що воно вчасно не підтримало становлення молодої Української держави, а відтак отримало небажані і для себе результати. Однак слід збагнути і мотивацію тогочасної позиції Антанти. З одного боку, вона перебувала в зеніті слави, як переможець у світовій війні досить відверто диктувала свою волю слабшим державам і запроваджувала новий розподіл сфер впливу. З іншого боку, спостерігаючи за розпадом двох європейських імперій — Австро-Угорської та Російської, керівникам Антанти було досить непросто відразу розібратися в усіх, в тому числі й державотворчих процесах, що відбувалися на постімперських просторах. Особливо це стосувалося Росії. Лідери Антанти намагалися підтримувати ті кола, державні утворення, що володіли реальною силою і мали серйозну підтримку в суспільстві. В цілому це зрозуміло. Так, Антанта рішуче підтримала відродження Польщі, враховуючи обіцянки останньої активно протидіяти більшовицькій Росії і те, що відповідні сили для цього були; а в самій Росії зробила ставку на лідерів білого руху, які неухильно проводили лінію на відтворення "єдиної і неподільної" та дедалі демонстрували свою могутність

1. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

2. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

3. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

4. Політична система Української козацької держави

5. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

6. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
7. Українська держава П. Скоропадського
8. Суржик - проблема української мови

9. Генеза української національної мови

10. Розвиток української мови

11. Архетипи та універсалії української ментальності

12. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

13. Проблеми вивчення історії української журналістики

14. Норми сучасної української мови у спілкуванні

15. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

16. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Розвиток української лексикографії

18. Формування і становлення української юридичної термінології

19. Історія розвитку української мови

20. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

21. Вивчення сучасної української літературної мови

22. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
23. Євген Чикаленко - меценат української культури
24. Зародження української державності

25. Останні спроби аристократії відновити Українську державу

26. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

27. Поняття "української діаспори"

28. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

29. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

30. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

31. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

32. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

33. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

34. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

35. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

36. З історії української кухні

37. Витоки української художньої культури

38. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття
39. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах
40. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

41. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

42. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

43. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

44. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

45. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

46. Українсько-Угорські відносини

47. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

48. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

50. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

51. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

52. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

53. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

54. Становлення української політичної думки
55. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї
56. Розвиток української етнонаціональної спільноти

57. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

58. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

59. Історія держави та права України

60. Шляхи формування правової держави в Україні

61. Інститут глави держави в Україні

62. Україна як конституційна держава

63. Держава і право України в період перебудови соціалізму

64. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

65. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

66. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

67. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

68. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

69. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

70. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
71. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу
72. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

73. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

74. Політичні права і свободи громадян України

75. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

76. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

77. Львівський музей українського мистецтва

78. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

79. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

80. Київська Русь – князівська держава

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки

81. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

82. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

83. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

84. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

85. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

86. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
87. Держава Александра II, сущность эллинизма
88. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

89. Історія України

90. Історія соборності України

91. Виникнення та формування українського етносу

92. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

93. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

94. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

95. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

96. Постмодернізм та українська історична наука

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

98. Створення залізниць в Україні

99. Центральна Рада і пролетаріат України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.