Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Сучасні системи професійного навчання

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 1.1 Поняття розвитку систем професійного навчання 1.2 Класифікація системи професійного навчання РОЗДІЛ 2. ОРГНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ 2.1 Організаційні системи навчання 2.2 Проблемно-аналітична система навчання ВИСНОВКИ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність. Останніми роками було висунуто пропозиції щодо створення в школі нової системи трудового навчання, яка поєднала б усе краще, що було нагромаджено досвідом трудової підготовки підростаючого покоління, і водночас була позбавлена недоліків відомих систем трудового навчання. Проте поки що не створено такої системи трудового навчання, яка б повною мірою відповідала сучасним вимогам до трудової підготовки молоді. Тому системи трудового навчання, що застосовуються тепер у загальноосвітній школі, справедливо піддаються критиці. Поняття &quo ;система трудового навчання&quo ; виникло у період кустарного та фабричного виробництва. Наступним етапом у історії розвитку суспільного виробництва стала його індустріалізація. Розглянемо, чи не відбулась трансформація поняття &quo ;система трудового навчання&quo ; у цей період, в який було створено систему трудового навчання ЦІП та операційно-комплексну систему. На той час почалась небувала за розмахом та темпами реконструкція народного господарства нашої країни, яка здійснювалась на новій технічній основі - основі індустріалізації. У цей же час посилюється увага до вивчення природи трудових процесів з боку фізіологів та психологів. Усе це стало об'єктивною основою для трансформації поняття &quo ;дидактична система трудового навчання&quo ;, яке, на нашу думку, знайшло своє відображення у системі трудового навчання, розробленій Центральним інститутом праці (ЦІП). Предмет дослідження – системи професійного навчання. Об`єкт дослідження – застосування сучасних систем професійного навчання. Мета даної роботи полягає в аналізі сучасних систем професійного навчання. Завдання роботи: проаналізувати розвиток систем професійного навчання; розглянути класифікацію систем професійного навчання; охарактеризувати організаційно-методичні основи застосування сучасних систем навчання. Методи дослідження: історично-ретроспективний метод, аналіз педагогічної та методичної літератури, синтез, узагальнення. РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 1.1 Поняття розвитку систем професійного навчання О.К. Гастєв, директор Центрального інституту праці, написав ряд капітальних праць, у яких розкриваються основні вихідні положення розпочатої під його керівництвом роботи з наукової організації праці (&quo ;Трудові установки&quo ;, &quo ;Як треба працювати&quo ;, &quo ;Установка виробництва методом ЦІП&quo ;, &quo ;Нормування і організація праці&quo ; та ін.). Розробка методики трудового навчання становила одне з головних завдань у діяльності Центрального інституту праці. Цьому питанню було присвячено ряд теоретичних праць співробітників інституту. Центральний інститут праці розробив та видав цілий ряд методичних посібників з підготовки таких професій, як токар, слюсар, фрезерувальник, штукатур, маляр, столяр тощо.

Вся ця література дає можливість створити цілком об'єктивне уявлення про суть системи навчання ЦІП та дати їй оцінку з точки зору трансформування поняття &quo ;система трудового навчання&quo ; та сучасного стану теорії формування трудових умінь та навичок . Метод навчання ЦІП являє собою систему тренувань, спрямованих на створення у людини трудових установок, що утворюють у відповідних сполученнях виробничі прийоми. Суть методу навчання ЦІП визначається такими основними моментами: 1. Точне формулювання кваліфікаційної характеристики робітника (на основі аналізу виробничого процесу). 2. Побудова спеціальної системи тренувальних вправ. 3. Розробка детальних інструкцій для інструктора та того, хто навчається. 4. Точно розрахована організація всіх установок та режимів при навчанні. Тренувальні вправи поділялись за своїм основним призначенням і розташовувались у процесі навчання в такій послідовності: 1) вправи з виховання рухової культури, 2) вправи на створення біологічних установок, 3) вправи на встановлення зв'язків, 4) вправи на закріплення виробничих прийомів, що утворилися у процесі попередніх вправ. Мета вправ з виховання рухової культури - створити в учнів передумови у нервово-м'язовому апараті до певних рухів. Вправи, як правило, не пов'язуються з виробничими процесами, а проводяться в умовах імітації цих процесів. Так, при навчанні рубання металів починають з того, що учневі дають у праву руку палицю, пропонують витягнути руку горизонтально і робити лише кистьові рухи вгору та вниз. Вправи на створення біологічних установок, на відміну від вправ з виховання рухової культури, мають уже певні зв'язки з відповідними виробничо-технічними умовами роботи. Так, при навчанні робочого руху при обпилюванні користуються імітованим напилком (дерев'яним), проте можна користуватися і справжнім напилком, але без насічки. У процесі трудового навчання за системою ЦІП застосовувались такі біологічні установки: статичні (стойка), хватальні (хватка), руховоконструктивні (конструкція рухів), темпові (теми), силові (сила), координаційні (координація рухів), точнісні (точність рухів) . Правильній послідовності у засвоєнні установок надається великого значення. О.К. Гастєв відзначає у зв'язку з цим, що установки, розташовані у певній градації, &quo ;у певній системі, створюють певну школу формування прийомів. У прийомах спочатку розкривається загальна рухова культура, потім конструкція руху, далі темп або швидкість, потім дається уточнення конструкції, що має назву влучності рухів. На основі всього цього в дію включається певними наростаючими дозами сила і, нарешті, все це разом організується у систему певних координацій&quo ;. У процесі вправ на встановлення зв'язку між біологічними установками формувались виробничі прийоми, відбувалось це у спеціальних імітаційних умовах, які, на думку авторів системи ЦІП, повинні оберігати окремі біологічні установки від руйнування та сприяти створенню зв'язків між ними. Так, при навчанні рубання металів проводились спеціальні вправи з рубання зубилом дерев'яної цурки. Вважалось, що в такому разі, виконуючи несильні удари, учень успішніше оволодіє прийомами, зв'язавши окремі установки.

Вправи на закріплення виробничих прийомів проводились у натуральних умовах, причому робота учнів поступово ускладнювалась. Наприклад, обпилювання починалось із застосування напилків, які не знімають великої кількості металу (бархатних), після цього учні переходили до личкувальних напилків і, нарешті, до драчових. Зазначені основні моменти системи ЦІП ґрунтуються на деяких основних теоретичних положеннях, висунутих О.К. Гастєвим. Якщо говорити про методику навчання за системою ЦІП як про систему технічних та організаційних засобів, що сприяють формуванню в учнів виробничо-трудових прийомів, то й тут треба визначити певні принципові особливості. У процесі навчання широко застосовувались технічні засоби різних видів, починаючи з простих шаблонів і кінчаючи складними тренажерами. Навчальний процес проводився за документацією, серед якої особливе місце займала інструкція, що розроблялась окремо для інструктора (головним чином у першому періоді навчання) та учня (у другому та третьому періоді навчання). Інструкції охоплюють усі елементи роботи установку учня, його трудовий режим та ін. У період самостійної роботи учні складали технологічні картки, виходячи з креслення виробу та технічних вимог. Центральний інститут праці ставив перед собою завдання не лише формувати в учнів навички робочі (виконавчі), а й організаційні. Це підкреслюсгься у праці Л.І. Коваленкова: &quo ;Готувати робочу силу - це не значить тільки її відтворювати. Це значить обновлювати робочий склад так, щоб він був схильним до раціоналізації та реконструкції виробництва, сам брав участь у його раціоналізації та реконструкції&quo ;. З цією метою було виконано аналіз функцій робітника і встановлено, що для будь-якої професії вони можуть бути розчленовані на такі елементи: розрахунок (проектування, планування виробничого процесу та порядку його виконання), установка (вибір та розстановка обладнання і робочої сили, підготовка, необхідних матеріалів та інструменту, установка самого робітника та ін.), обробка, контроль . Система ЦІП привчала робітника підходити до змісту своєї діяльності аналітичне, розкривала перед ним всю механіку його роботи, якою б складною вона не була. Таким чином закладалась основа дальшого невпинного зростання робітника, якою б не була в майбутньому його функція на виробництві. Приступаючи до вивчення суті та змісту трудового навчання за системою ЦІП, ми ставили перед собою завдання визначити, чи слід розглядати досвід Центрального інституту праці у трудовому навчанні як щось нове з точки зору поняття &quo ;дидактична система трудового навчання&quo ;. Спираючись на щойно наведені факти, можна розв'язати це завдання. Проте спочатку треба уточнити термінологію, яку застосовували працівники ЦІП для характеристики свого досвіду. У більшості праць, виданих у той час, коли ЦІП очолював О.К. Гастєв, мова йде про метод навчання ЦІП. Так називаються навіть самі книжки. Проте, як це добре видно з книжки Є.А. Петрова, метод навчання ЦІП як поняття не збігається з поняттям &quo ;дидактична система трудового навчання&quo ;, що було сформульовано у попередньому розділі.

Мхновському довелося зустртися на екзамен з курсу «полтично економ  статистики» ще й наступного року. Цього разу успх був скромнший: комся у склад професорв Д. Пхна, М. Цитовича  М. Яснопольського виставила йому «трйку»[85]. У цй комс приверта увагу також особа професора М. Яснопольського лберала  прихильника реформ, до того ж  децентралзац Рос. Щоб завершити питання про академчн успхи М. Мхновського, наведемо ще деклька результатв спитв: з «стор флософ права» «добре», «стор росйського права» «вдмнно», «державного права» «вдмнно»[86]. Ц результати свдчать, що Микола Мхновський не був вдмнником: вн навчався так, як навчалася бльшсть його однокурсникв. Усе ж таки фундаментальна освта, яку вн дстав, навчаючись на юридичному факультет, безперечно справила значний вплив на формування свтогляду М. Мхновського. У написаних ним пзнше текстах вдчуваться рука професйного правника, зокрема Aрунтовного спецалста з державного права, який, до того ж, прекрасно обзнаний з сторю Украни, всесвтньою сторю  добре волод пером

1. Сучасні технології навчання у викладанні історії

2. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

3. Модульная система

4. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

5. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

6. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування
7. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
8. Методи виробничого навчання

9. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

10. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

11. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

12. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

13. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

14. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

15. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

16. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю

Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

18. Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

19. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

20. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

21. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

22. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга
23. Система технологий отраслей (Контрольная)
24. Сучасні форми та системи оплати праці

25. Адаптивные обучающие системы в World Wide Web: обзор имеющихся в распоряжении технологий

26. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

27. Система действий ученика и учителя на уроке с использованием телекоммуникационных технологий

28. Основні правові системи сучасності

29. Инновационные технологии: методология, обучение и совершенствование рациональной системы двигательных действий

30. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего педагогического образования

31. Сучасні форми і системи заробітної плати

32. Механизмы функционирования ОБЖ в системе здоровьесберегающих технологий

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки

33. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

34. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

35. Информационные системы и технологии

36. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

37. Модульная технология обучения в профессиональном образовании

38. Зміст та завдання професійної етики юриста
39. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")
40. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

41. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера

42. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

43. Агроэкологическая оценка и разработка экологически безопасных технологий системы земледелия или её звеньев в СХП "Колос" Кусинского района

44. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

45. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

46. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

47. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

48. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

49. Професійно-особисті якості юриста

50. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

51. Критерії професіоналізму ведучих теленовин (на прикладі телеканалу 1+1)

52. Українська мова у професійному спілкуванні

53. Автоматизированные информационные технологии в управлении налоговой и бюджетной системами

54. Интелектуальные системы и технологии в экономике
55. Информационные системы и технологии
56. Информационные системы и технологии в менеджменте

57. Інформаційні системи і технології на підприємстві

58. Модернизация системы автоматизированных информационных технологи в казначействе

59. Организация прерываний и прямого доступа к памяти в вычислительных системах, распределение ресурсов, технология Plug and Play

60. Разработка школьной информационной системы на основе IT-технологий

61. Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

62. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

63. Геоинформационные технологии. Автоматизированные системы сбора и хранения и анализа информации. Основы автоматизированных систем проектно-изыскательских работ в природообустройстве

64. Информационные системы и технологии в логистике

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Системы технологий электроники и приборостроения. Основные технологические процессы, используемые на предприятиях комплекса

66. Новые информационные системы и технологии

67. Маркетинговая деятельность в системе бизнеса. Технология создания ЗАО "21 век"

68. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

69. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

70. Информационные технологии в системе менеджмента
71. Информационные технологии и компьютерные системы, обеспечивающие обучение служащего профессиональной деятельности
72. Професійні навички документознавця-референта

73. Экономическая и социальная эффективность совершенствования системы и технологии управления персоналом

74. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

75. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

76. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

77. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

78. Компьютеризация реализации образовательной технологиисистема развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова на уроках

79. Методи та технології інтерактивного навчання

80. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

81. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

82. Програмоване та модульно-розвиваюче навчання

83. Система модульного обучения

84. Сучасні системи освіти

85. Технології навчання у грі

86. Технологія проблемного навчання
87. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів
88. Технологія проблемного навчання

89. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

90. Системы технологий

91. Системы управления технологическими процессами и информационными технологиями

92. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

93. Мотивація вибору професії

94. Професійне вигорання

95. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

96. Психотерапія. Професія - психотерапевт

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

97. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

98. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

99. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

100. Етичні засади в професії соціального працівника


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.