Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичний PR

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Курсова робота на тему: «Політичний PR» Київ – 2010 ВступАктуальність даної роботи полягає у необхідності вивчення політичного PR як невід’ємної складової сучасного розвинутого суспільства. З одного боку політика (інститут держави) виникла із розвитком суспільного ринкових відносин, початок цього процесу сягає у давнину. З іншого боку людство зіткнулось із проблемою донесення інформації. Вперше серйозно замислились над цим у ХХ столітті. В цей час виникло питання пропаганди та ідеологічної боротьби. Об’єктом даної роботи є політичний PR. Предметом даної роботи є розгляд питання політичного PR як сфери суспільної комунікації. Мета даної роботи – вивчити явище політичного PR. Задачі даної роботи: Визначити PR як суспільне явище та його застосування у політичних процесах. Дослідити сферу політичних комунікацій. Визначити роль впливу політичного PR на електоральну поведінку. Вивчити роль ЗМІ у політичному PR Охарактеризувати специфіку діяльності окремих галузей ЗМІ. Розробленість даної теми. Питання політичного PR розглядається багатьма західними (Грінберг Т, Дейвіс Ф., Блондель Ж., Ноель-Нойман Е., Катліп С., Картер Т. та іншими), а також східноєвропейськими дослідниками (Дмитрієв А.В., Ковлер А.І., Ольшанський Д.В, Почепцов Г.Г., Кочубей Л., Лебедєва Т.А. та інші). Дана тематика є досить розробленою враховуючи її актуальність. Однак політичний процес не стоїть на місці, тому завжди є необхідність у нових дослідженнях. 1. Теоретико-методологічні засади вивчення PR 1.1 PR як складова суспільних відносин Будь-яка організація прагне зайняти на ринку певну нішу, повинна подбає про власну індивідуальність. Саме цьому сприяє комплекс комунікаційних елементів серед яких важливе значення має PR. Зараз існує досить багато визначень сутності науки PR. Один з провідних дослідників американець Сем Блек визначає PR як «мистецтво і науку досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді і повній інформованості». Дуже жорстке і по-американськи прагматичне визначення PR приводиться в книзі «Комунікаційний менеджмент»: «PR – це діяльність з перекладу прагматичних цілей організації в прийнятну для суспільства політику». У більш розгорнених визначеннях PR – наука про комунікації, що має на меті створення атмосфери довіри між індивідуумом і групою, групою і суспільством в цілому та надає інформаційний вплив на громадську думку. PR – це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією та громадськістю. Основні завдання PR лежать в області удосконалення зовнішніх і внутрішніх комунікацій. Зовнішні комунікації, що займають до 80% часу, лежать в області комунікацій із засобами масової інформації – ЗМІ. Внутрішні комунікації мають на своїй меті створення атмосфери взаєморозуміння і співпраці усередині організації. PR сьогодні включає в себе наступні структурні складові зовнішньої і внутрішньої середовища організації: Акціонери; Інвестори; Кредитори; Фінансові установи та організації; Клієнти; Партнери; Конкуренти; Власний персонал фірми; Урядові і законодавчі органи; Муніципальні органи; ЗМІ; Професійні асоціації; Навчальні заклади; Громадські організації і т.п

. PR складовий елемент стратегії компанії прагне забезпечити свої лідируючі позиції на ринку. PR – це, перш за все, формування іміджу організації та потрібного їй громадської думки шляхом точкових методів, при яких певній групі пропонується саме та інформація, яка їй цікава. Дуже важливий і злободенний круг питань PR зосереджений навколо забезпечення іміджу організації, персонально її керівників і співробітників, а також підвищення іміджу, його стабілізації і вживання термінових заходів у разі зниження. PR складається з наступних областей: Корпоративні та фінансові зв'язки з громадськістю – створюють імідж організації і сприяють посиленню її позицій на ринку. Інформованість (пабліситі) про компанію та її положенні впливають на збут продукції. Муніципальні відносини – питання охорони середовища, створення нових робочих місць, участь у житті міста і т. п. Ними впливають на ставлення суспільства до компанії та до її товарів. Виробничі відносини – інформованість про виробничі відносинах впливає на відношення до якості виробів. Відносини з лідерами, впливають на громадську думку – на ставлення широкої публіки до компанії та її товарах впливає думка лідерів – політиків, журналістів, керівників громадських об'єднань і т. п. Отже, предметом PR є комунікації, як обмін інформацією. Метою діяльності PR організації є забезпечення сприятливого поведінки громадськості по відношенню до неї. Громадськість – це група людей, по-перше, що виявляються в аналогічній ситуації невирішеною, по-друге, які усвідомлюють невизначеність і проблематичність цієї ситуації, в третіх, що реагують певним чином на ситуацію, що склалася. Використовуючи стратегічний підхід в PR середу активності PR можна розділити на три частини: Мезосреда, або операційне середовище організації – найближчий шар зовнішнього середовища, в якій організація веде свої повсякденні операції – покупці, постачальники, партнери, конкуренти. Мікросередовище – внутрішнє середовище організації. Макросередовище – віддалений шар зовнішнього середовища – державні та громадські організації і т. п. Основними складовими PR має сенс розглядати наступні структурні елементи: Паблісіті; Спонсорство; Фірмовий стиль. 1. Паблісіті займає, мабуть, саме значне місце в системі PR. По суті – це неоплачувані стимулювання попиту на товари або послуги організації або саму організацію з допомогою розповсюдження про них важливих відомостей у всіх засобах поширення інформації доступних для читання, перегляду, прослуховування актуальними і потенційними клієнтами фірми. При цьому слід враховувати, що зміст і час появи такої інформації не можуть контролюватися організацією. 2. Спонсорство – діяльність з поданням фірмою фінансових коштів певним особам чи організаціям, зайнятим у сфері спорту, культури, охорони здоров'я, освіти тощо для досягнення нею поставлених цілей у галузі менеджменту та маркетингу. 3. Створення фірмового стилю – важливий компонент PR. Поняття фірмового стилю, як правило, включає: Товарний знак, тобто позначення, що відрізняє товари фірми від виробів інших фірм; Логотип – накреслення повного або скороченого найменування фірми або групи товарів фірми; Фірмовий блок; Фірмовий гасло – те, що визначає кредо фірми; Фірмовий колір; Фірмовий комплект шрифтів і т.д

. Слід зазначити, що іноді фірмовий стиль має складові, що впливають на різні органи чуття: радіопозивні, гімн, одяг, аромати і т. п. Перераховані вище структурні компоненти додаються комплектом заходів щодо формування громадської думки, які будуть розглянуті нижче. 1.2 Політична комунікаціяПочатком вивчення явищ політичної комунікації у розвинутих країнах можна вважати дослідження пропаганди в період першої світової війни. Однак фундаментальні роботи в цій області, так само як і сам термін «політична комунікація», з'явилися лише в кінці 40-х – початку 50-х років. Виділення досліджень політичної комунікації в самостійний напрям, пов'язаний з використанням формалізованих методів системного аналізу, припадає на 50-і – 60-ті роки – період становлення загальної теорії систем як міждисциплінарної логіко-методологічної концепції дослідження складно структурованих об'єктів різної природи, а також стрімкого розвитку кібернетики – області знання, що вивчає найбільш загальні закономірності процесів інформаційного обміну та управління в технічних, біологічних, людино-машинних, економічних і соціальних системах. Застосування системно-кібернетичної методології до дослідження процесів і явищ, що відбуваються в політичній сфері, дозволяє виявити у деяких з них певні ознаки, властиві як життя або поведінки окремого індивіда, так і функціонування створених людиною складних технічних пристроїв. Однак даний факт зовсім не означає прагнення до спрощеної інтерпретації соціальної дійсності, подібного неодноразовим і справедливо критикувалися в минулому спробам «наклеїти» енергетичний «або» біолого-соціологічний «ярлик на явища на зразок криз, революцій, боротьби класів і т.п.». Системний аналіз, на відміну від механістичних концепцій, не ставить завдання вичерпно пояснити або однозначно звести один до одного різнопланові явища лише на підставі проявляється схожості окремих їх сторін. Навпаки, як підкреслював основоположник кібернетики Н. Вінер, мова йде тільки про те, що «аналіз одного процесу може привести до висновків, що мають значення для дослідження іншого процесу». У роботах, присвячених проблемам політичної комунікації, все частіше вживаються терміни з області загальної теорії систем і кібернетики. Проте, оскільки подібне запозичення далеко не завжди можна назвати коректним, представляється необхідним до певної міри порядок і сам «системно-кібернетичний» понятійний апарат, який використовується в політичній науці. В якості вихідного пункту будемо використовувати поняття чинного елемента, що позначає будь-який об'єкт навколишнього світу, що певним чином залежить від інших об'єктів і, одночасно, певним чином впливає на інші об'єкти. Безліч інших об'єктів навколишнього світу назвемо середовищем даного елемента. Стосовно до миру політичної реальності діючими елементами виступають суб'єкти політики: індивіди, соціально-політичні спільності та інститути, по відношенню до яких навколишнього соціального середовищем є суспільство в цілому. Далі будемо виходити з таких трьох припущень: (1) Середа впливає на діючий елемент W, викликаючи в ньому деякі стану строго певного роду, наприклад певну температуру, електричний заряд, відчуття, чуттєве сприйняття, політичну установку.

Особливо спокуслива перевага тако полтичне владно позиц поляга в тому, що вона завжди нацлена на незабарну, негайну винагороду, тод як влада лтератури ма ефект довготермновий  зазвичай по-справжньому виходить на яв уже аж по смерт автора. Тож рзниця мж письменниками й полтиками не лише в тому, що вони звертаються до рзних адресатв, вони ще й живуть у рзних часових вимрах. Ще одна пдстава не плутати дв паралельн сфери, як за визначенням мають бути розмежован. Що, в мому випадку, означа: з яким би ентузазмом я не ставилась до ниншнього полтичного кервництва мо крани, а ентузазм, як вдомо, слугу навть лпшим виправданням продажност, нж страх,  скльки б свого особистого письменницького часу я не пожертвувала на те, щоб допомогти цим людям прийти до влади, все ж, якщо пан Тимошенко попросить мене написати для не ту Книгу, котру вона так необачно була пообцяла велелюднй юрб, мом обов'язком письменника буде вдповсти: «н». КИ·В В¶ДКРИТЕ М¶СТО«Ех pressen », 20 травня 2005 р

1. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

2. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

3. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

4. Нестор Махно: історично-політичний портрет

5. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

6. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
7. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
8. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

9. Політичний іслам

10. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

11. Суспільно-політична діяльність Костомарова

12. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

13. Політична географія як складова частина СЕГ

14. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

15. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

16. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

17. Політична система Великовританії

18. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

19. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

20. Роль політичних партій у розвитку демократії

21. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

22. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)
23. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
24. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

25. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

26. Ідейно-політичне життя Полтавщини

27. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

28. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

29. Політична і судова система Київської Русі

30. Політична історія Київської Русі

31. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

32. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

34. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

35. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

36. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

37. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

41. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

42. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

43. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

44. Симон Петлюра – політичний діяч

45. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

46. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

47. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

48. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

49. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

50. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

51. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

52. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

53. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

54. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках
55. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів
56. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

57. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

58. Історія світової політичної думки

59. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

60. Міжнародна політика і світовий політичний процес

61. Основні етапи становлення світової політичної думки

62. Партійна система України. Політичний маркетинг

63. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

64. Політичні партії, організації и рухи

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Політичні погляди Липинського

66. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

67. Політичні режими

68. Політичні технології

69. Політологія. Політичні системи в Україні

70. Розвиток політичної думки України
71. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО
72. Становлення української політичної думки

73. Суспільна думка та політична філософія

74. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

75. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

76. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

77. Формування етосфери в політичному житті суспільства

78. Центристські партії в політичній системі сучасної України

79. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

80. Політична влада

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

81. Політична влада

82. Політична географія і геополітика

83. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

84. Політична еліта, лідерство і демократія

85. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

86. Політична культура
87. Політична наука
88. Політична система Аргентини

89. Політична теорія Макса Вебера

90. Політичне лідерство

91. Політичне лідерство в Україні

92. Політичне управління та його соціотехніка

93. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

94. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

95. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

96. Політичні еліти

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Політичні еліти та лідерство

98. Політичні ідеї Стародавнього світу

99. Політичні ідеології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.