Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методи науково-педагогічних досліджень

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Усяка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки, встановлює закони тієї області діяльності, що вивчає. Способи одержання цих фактів називаються методами наукового – педагогічного дослідження. Спостереження. Це систематичне, цілеспрямоване простеження проявів психіки людини у визначених умовах. Наукове спостереження вимагає постановки чіткої мети і планування. Заздалегідь визначається, які саме психічні процеси і явища будуть цікавити спостерігача, по яких зовнішніх проявах їх можна простежувати, в яких умовах буде відбуватися спостереження і як передбачається фіксувати його результати. Спостереження повинне бути цілеспрямованим: спостерігач повинний чітко представляти і розуміти, що він збирається спостерігати і для чого спостерігати, інакше спостереження перетвориться у фіксацію випадкових, другорядних фактів. Спостереження варто проводити систематично, а не від випадку до випадку. Чим довше спостереження, тим більше фактів може нагромадити спостерігач, тим глибше і надійніше будуть його висновки. Експеримент полягає в тому, що вчений (експериментатор) навмисно створює і видозмінює умови, у яких діє досліджувана людина (випробуваний), ставить перед ним визначені задачі і по тому, як вони вирішуються, судить про виникаючі при цьому процеси і явища. Проводячи дослідження при однакових умовах з різними випробуваними, експериментатор може встановити вікові й індивідуальні особливості протікання психічних процесів у кожного з них. У психології застосовують два основних типи експерименту: лабораторний і природний. Лабораторний експеримент проводять у спеціально організованих і у відомому змісті штучних умовах, він вимагає спеціального оснащення, а часом і застосування технічних пристосувань. Прикладом лабораторного експерименту може служити дослідження процесу дізнавання за допомогою спеціальної установки, що дозволяє на особливому екрані (типу телевізійного) поступово пред'являти випробуваному різну кількість зорової інформації (від нуля до показу предмета у всіх його деталях), щоб з'ясувати, на якому етапі людина довідається про зображуваний предмет. Лабораторний експеримент сприяє глибокому і всебічному вивченню психічної діяльності людей. Однак поряд з достоїнствами лабораторний експеримент має і визначені недоліки. Найбільш істотний недолік цього методу – його деяка штучність, що за певних умов може привести до порушення природного ходу психічних процесів, а отже, до неправильних висновків. Даний недолік лабораторного експерименту до відомого ступеня усувається при організації. Природний експеримент об’єднує у собі позитивні сторони методу спостереження і лабораторного експерименту. Тут зберігається природність умов спостереження і вводиться точність експерименту. Природний експеримент будується так, що випробувані не підозрюють про те, що вони піддаються психологічному дослідженню – це забезпечує природність їхнього поводження. Для правильного й успішного проведення природного експерименту необхідно дотримувати всі ті вимоги, що пред'являються до лабораторного експерименту. Відповідно до задачі дослідження експериментатор підбирає такі умови, що забезпечують найбільш яскравий прояв цікавлячих його сторін психічної діяльності.

Один з різновидів експерименту в психології та педагогіці – соціометричний експеримент. Він використовується для вивчення взаємин між людьми, положення, що займає людину в тій або іншій групі (заводській бригаді, шкільному класі, групі дитячого саду). При вивченні групи кожний відповідає на ряд питань, що стосуються вибору партнерів для спільної роботи, відпочинку, занять. За результатами можна визначити найбільше і найменш популярної людини в групі. Метод бесіди, анкетний метод. Визначене значення і методи психологічного дослідження, пов'язані зі збором і аналізом словесних показань (висловлень) випробуваних. Метод бесіди й анкетний метод. При правильному їх проведенні вони дозволяють виявляти індивідуально – психологічні особливості особистості: схильності, інтереси, смаки, відносини до життєвих фактів і явищ, іншим людям, собі. Сутність цих методів полягає в тому, що дослідник задає випробуваному заздалегідь підготовлені і ретельно продумані питання, на які той відповідає (усно – у випадку бесіди, або письмово при застосуванні анкетного методу). Зміст і форма питань визначаються, у перших, задачами дослідження і, у других, віком випробуваних. У процесі бесіди питання змінюються і доповнюються в залежності від відповідей випробуваних. Відповіді ретельно, точно записують (можна з застосуванням магнітофона). Одночасно дослідник спостерігає за характером мовних висловлень (ступенем впевненості відповідей, зацікавленістю або байдужістю, характером виражень), а також поводженням, вираженням особи, мімікою випробуваних. Анкетування являє собою перелік питань, що дають досліджуваним особам для листовної відповіді. Достоїнство цього методу в тому, що він дозволяє порівняно легко і швидко одержати масовий матеріал. Недолік же цього методу в порівнянні з бесідою – відсутність особистого контакту з випробуваним, що не дає можливість варіювати характер питань в залежності від відповідей. Питання повинні бути чіткими, ясними, зрозумілими, не повинні вселяти ту або іншу відповідь. Матеріал бесід і анкет являє цінність тоді, коли він підкріплюється і контролюється іншими методами, зокрема спостереженням. Тести. Тест – це особливий вид експериментального дослідження, що представляє собою спеціальне завдання або систему завдань. Випробуваний виконує завдання, час виконання якого звичайно враховують. Тести застосовують при дослідженні здібностей, рівня розумового розвитку, навичок, рівня засвоєння знань, а також при вивченні індивідуальних особливостей протікання психічних процесів. Тестове дослідження відрізняється порівняльною простотою процедури, воно короткочасне, проводиться без складних технічних пристосувань, вимагає самого простого оснащення (часто це просто бланк із текстами задач). Результат рішення тесту допускає кількісне вираження і тим самим відкриває можливість математичної обробки. Вивчення результатів діяльності. Результати діяльності людей – це створені ним книги, картини, архітектурні проекти, винаходи і т. п. По них можна у відомій мері судити про особливості діяльності, що привела до їх створення, і включених у цю діяльність психічних процесах і якостях.

Аналіз результатів діяльності вважається допоміжним методом дослідження, тому що дає надійні результати тільки в сполученні з іншими методами (спостереженням, експериментом). Самоспостереження. Самоспостереженням називають спостереження й опис людиною протікання в себе тих або інших психічних процесів і переживань. Самостійного значення як метод безпосереднього дослідження психіки на основі аналізу власних психічних проявів метод самоспостереження не має. Причина обмеженого його застосування – явна можливість мимовільного перекручування і суб'єктивного тлумачення явищ, що спостерігаються. Отже, у психології та педагогіці використовують цілий ряд методів. Який з них раціонально застосувати, вирішують у кожнім окремому випадку в залежності від задач і об'єкта дослідження. При цьому звичайно використовують не один який-небудь метод, а ряд методів, що взаємно доповнюють і контролюють один одного. 2. Чи повинен вчитель у процесі навчання враховувати здібності сучасного учня? Вчитель у процесі навчання не тільки повинен враховувати, але і розвивати здібності сучасного учня. Вчитель повинен враховувати здібності учнів, якщо він цього не буде робити, то учень буде вважати, що його здібності не важливі і може надалі не захоплюватись відповідним видом діяльності і не розвивати та не вдосконалювати свої здібності. 3. Які функції прикладу як методу виховання? – приклад може служити для конкретизації того чи іншого теоретичного положення; – на прикладі можна довести істинність певної моральної норми; – приклад є переконливим аргументом; – приклад може спонукати до певного типу поведінки; – приклад діє своєю наочністю та конкретністю. 4. Виділити знання, вміння та навички, які необхідні учневі для виконання завдання, відгадай загадку: Летить – пищить, Сяде – мовчить. Хто його вб'є – Свою кров проллє. Вміння: вміння логічно мислити; вміння співставляти ознаки різних предметів; вміння сприймання тексту на слух; вміння розгадувати загадки; Знання українського фольклору. Навички смислової догадки. 5. Назвати п'ять способів організації діяльності учнів і вказати цілі для кожного з них способів Лісове джерельце, Добре в нього серце. Всім дає водиці І звірятку, й птиці, Дереву, травині. Квітці і людині. Тому й не мліє, Дзюркотить, радіє І з лісів дзвінкою Витіка водою. Перший спосіб Знайдіть і підкресліть у вірші іменники в Д.в. Мета: – розвивати навички розрізняти відмінки; – закріпити раніше вивчену тему: « Відмінки іменника»; – виховувати охайність, уважність. Другий спосіб Прочитайте виразно вірш. Мета: – розвивати навичку виразного читання; – вчити учнів правильній інтонації при виразному читанні; – виховувати любов до уроків мови та літератури. Третій спосіб Складіть загадку про лісове джерельце. Мета: розвивати логічне мислення, смислову догадку; розширювати активний словник учнів; виховувати любов до природи. Четвертий спосіб Знайдіть і підкресліть у вірші дієслова. Мета: – розвивати навички розрізняти частини мови у тексті; – закріпити раніше вивчену тему: «Дієслово»; – виховувати інтерес до уроків української мови. П’ятий спосіб Дайте відповіді на запитання: Про що вірш? Кого напуває лісове джерельце? Чому радіє джерельце? Мета: – перевірити розуміння учнями вірша; – розвивати уважність та спостережливість; – виховувати бережливе ставлення до природи.

Hutchinson (1987: розд. 1) та A. D. Smith (1998: розд. 2). Одню з найновших праць, де гостро критиковано Гелнерову теорю, зважаючи на його останн роботи,  OLeary (1998). ¶нш оцнки @елнерово теор з модернстського погляду див. також Hall (1998). 56 Див. пзнш твори Нейрна, де бльше соцально-психологчних  антропологчних дослджень Nairn (1997, особливо Вступ та розд. 5). 57 Про сучасн вропейськ нацоналстичн рухи, починаючи з 1989 p., як спираються на теорю @елнера, див. Dieckhon (2000). 58 Спроба Кедур вивести сучасний нацоналзм з антиномчного середньовчного мленалзму, як на мене, хибна; див. Smith (1979: розд. 2). Але повязуючи нацоналзм з релгю, Кедур виявив шлях до задовльншо оцнки рзномантност нацоналзмв  пристрастей, як вони викликають. 59 Гехтер наводить цкав приклади амантв  циган щодо замкнутих спльнот як за вибором, так  за необхднстю (Hechter 1988: 275-6). Про циган див. Kenrick and Puxon (1972). 60 Але можна навести й протилежн випадки, наприклад, палестинська нтифада проти могутньо зральсько держави, або рландська нацоналстична реакцю на масов британськ репрес псля Великоднього повстання 1916 р

1. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

2. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

4. Основные методы обследования больного

5. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

6. Основные методы аудиторской проверки
7. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов
8. Апофатика - основной метод науки XXI века

9. Обзор основных методов оценки стоимости брендов

10. Основные методы тренировки легкоатлетов

11. Основные методы формирования уровня цен

12. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

13. Основные методы регулирования внешней торговли

14. Основные методы исследования функционирования нервной системы беспозвоночных

15. Проблемы и основные методы социального обеспечения на примере муниципального образования

16. Брекеты - основной метод исправления аномалий прикуса

Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки

17. Основные методы развития музыкальной памяти в музыкальной педагогике

18. Основные методы зоопсихологии и сравнительной психологии

19. Основные методы психологии труда

20. Основные методы практической психологии

21. Основные методы сбора первичной социальной информации

22. Прогнозирование критического давления. Основные методы прогнозирования
23. Основные методы предупреждения банкротства
24. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

25. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

26. Методи наукових і експериментальних досліджень

27. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

28. Про методи дослідження малих річок

29. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

30. Методи та етапи статистичного дослідження

31. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

32. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки

33. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

34. Дослідження методів чисельного інтегрування

35. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

36. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

37. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

38. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"
39. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
40. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

41. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

42. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

43. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

44. Організація і структура наукових досліджень

45. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

46. Матеріали і методи дослідження

47. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

48. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

49. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

50. Методи економіко-статистичних досліджень

51. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

52. Принципы и методы подбора кндидатов на вакантные должности (WinWord, ЕХЕ)

53. Принципы и методы организации коммерческой деятельности

54. Дослідження харчування
55. Научный метод познания. Антропный принцип
56. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

57. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

58. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

59. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

60. Принципы и методы классической историографии

61. Використання фотографічних методів

62. Спектральні наземні дослідження

63. Перестрахование: назначение, принципы и методы

64. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

65. Палеоантропологічнi дослідження

66. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

67. Предмет, метод, принципы управленческого учета

68. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

69. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

70. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права
71. Предмет, метод и принципы семейного права
72. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

73. Источники инфорации, портрет публициста, принципы журналистской этики и методы контроля за ними

74. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

75. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

76. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

77. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

78. Історіографія досліджень голодомору

79. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

80. Палеонтологічні дослідження

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

82. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

83. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

84. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

85. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

86. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
87. Маркетингове дослідження
88. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

89. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

90. Маркетингові дослідження

91. Маркетингові дослідження з використанням анкети

92. Маркетингові дослідження на підприємстві

93. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

94. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

95. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

96. Дослідження асортименту пральних машин

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

98. Дослідження поведінки споживачів

99. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

100. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.