Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст Сторінка Вступ. 1 Сутність прибутку у фінансово – господарській діяльності підприємства. Економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової економіки. Економіко – правовий аналіз нормативної бази та огляд теоритичної літератури з питань формування прибутку підприємства. Організаційно – економічна характеристика Корделівського радгоспного робітничого кооперативу. 2 Характеристика системи обліку та контролю формування прибутку підприємства та розрахування з бюджету по його оподаткуванню. 2.1. Документальне оформлення обліку та контролю прибутку підприємства. 2.2. Розробка системи обліку формування прибутку та його оподаткування в умовах трансформації обліку. 2.3. Розробка системи контролю формування прибутку та його оподаткування. 3 Розробка системи економічного аналізу формування прибутку та його оподаткування. 3.1. Інформаційне забезпечення аналізу прибутку та його оподаткування. 3.2. Організація і методика проведення аналізу і формування прибутку. 3.3. оформлення результатів контролю і аналізу формування прибутку, та розрахування з бюджетом. 4 Система автоматизації обліково – аналітичної роботи з формування прибутку підприємства та розрахування з бюджетом та його оподаткування. 4.1. Характеристика автоматизованих систем, автоматизації обліку та контролю формування прибутку. 4.2. Алгоритм розвязання задачі автоматизації, крнтролю та аналізу формування прибутку, характеристика та призначення результатної інформації Висновки та пропозиції. Перелік використаних джерел Додатки. ВступФормування ринкових відносин в Україні і як наслідок цього загострення конкуренцій на споживчому ринку обумовлює необхідність корінних змін у діяльності підприємств. За цих умов велике значення для підприємств має забезпечення їх конкурентоспроможності, що вимагає нових підходів до поведінки на споживчому ринку, підвищення рівня взаємовідносин з постачальниками товарів та споживачами, організації господарської діяльності, управління підприємствами тощо. В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Необхідність вирішення цих болючих проблем і обумовили вибір теми дипломної роботи. Метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу формування прибутку підприємства та розрахування з бюджетом по його оподаткуванню. Згідно поставленої мети в дипломній роботі розвязанні такі питання: розглянуто економічну сутність та значення прибутку в умовах ринкової економіки; проведено економіко – правовий аналіз нормативної бази з питань формування прибутку підприємства; охарактеризовано економічну діяльність Корделівського радгоспного робітничого кооперативу; висвітлено сучасну систему обліку та контролю прибутку підприємств; узагальнено систему економічного аналізу формування прибутку; наведено характеристику автоматизованих систем автоматизації обліку та контролю формування прибутку; наведено характеристику автоматизованих систем автоматизації обліку та формування прибутку.

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи послужили законодавчі та нормативні акти уряду, декрети Кабінету Міністрів, інструктивні матеріали, практичні матеріали Корделівського радгоспного робітничого кооперативу, офіційні статистичні дані, опубліковані наукові розробки фахівців з економічних питань. В дипломній роботі використані методи статистичного групування, вибіркові дослідження, порівняльного аналізу, економіко – математичних розрахунків тощо. Дипломна робота складається з вступу, 4-х розділів, висновків та пропозицій, переліку використаних джерел та додатків. Обсяг текстової частини дипломної роботи складає сторінок, що проілюстрований рисунками, таблицями та додатками. Сутність прибутку у фінансово-господарській діяльності підприємства. Економічна суть та значення прибутку в умовах ринковл економіки. Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного розподілу національного доходу, його перерозподілу і кінцевого використання. Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та реалізацією продукції. Поява прибутку безпосередньо звязана з появою категорії “витрати виробництва”. Прибуток – це та частина вартості, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Обособлення частини вартості продукції у вигляді витрат, виступає в грошовому виразі як собівартість продукції. Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх набирає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві. Необхідний і додатковий продукт це категорії виробництва. Для зясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що лежить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення “. фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати”. Додатковий продукт – частина чистого продукту, створена безпосередніми виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку. У необхідному і додатковому продукті втілено заново створену вартість, грошове вираження якої становить національний дохід. Прибуток – це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми.

Отже, обєктивна основа існування прибутку повязана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток – це форма реалізації вартості в основному додаткового продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва – це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форм чистого доходу підприємств. Таким чином, прибуток є обєктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають обєктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу. Прибуток - одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно–грошових відносин, що виражає вартість додаткового і часткового необхідного продукту. За своєю величиною прибуток – це різниця між продажною ціною товару і витратами на його виробництво. Значна частина прибутку йде на виплату податків сплату процентів за кредит, виплату дивідендів тощо. Прибуток виступає основним критерієм ефективності підприємницької діяльності, основною метою капіталістичного способу виробництва. Ця мета є дещо іншою на народних підприємствах (тобто підприємствах, викуплених трудящими), де основним є не максималізація прибутку, а максималізація чистого прибутку на одного зайнятого. У розвинутих країнах Заходу не вся величина прибутку (після сплати податку, тощо) привласнюється капіталістами. Наймані працівники залежно від розміру акцій, суми вкладів в ощадних касах також привласнюють певну суму прибутку. Так у США на початку 90-х років на проценти від вкладів припало 15% сукупного прибутку, дивіденди на акції – близько 8%. Прибуток виступає одним з важливих джерел накопичення капіталу, розширення масштабів діяльності підприємств. Тепер у розвинутих країнах Заходу дрібні та середні підприємства отримують в основному середній прибуток, а крупні фірми – монопольний прибуток. В Україні найбільші прибутки привласнюються великими комерційними банками та гігантськими підприємствами – монополістами. Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні. Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій. Водночас прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як субєктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

2. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

3. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

4. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

5. Облік активної частини балансу підприємства

6. Організація обліку власного капіталу підприємства України
7. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
8. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

9. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

10. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

11. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

12. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

13. Экономічний аналіз підприємства

14. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

15. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

16. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

18. Формування облікової політики підприємства

19. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

20. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

21. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

22. Аналіз використання чистого прибутку підприємства
23. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
24. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

25. Формування прибутку підприємства. Права студента

26. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

28. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

29. Формування основних фондів підприємства

30. Формування прибутку промислового підприємництва

31. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

32. Виробничі запаси - облік та аналіз

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

33. Облік створення підприємства

34. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

35. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

36. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

37. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

38. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
39. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
40. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

41. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

42. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

43. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

44. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

45. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

46. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

47. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

48. Аналіз господарської діяльності підприємства

Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши

49. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

50. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

51. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

52. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

53. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

54. Аналіз фінансового стану підприємства
55. Аналіз фінансового стану підприємства
56. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

57. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

58. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

59. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

60. Оподаткування прибутку підприємства

61. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

62. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

63. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

64. Формування та розподіл прибутку

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

65. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

66. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

67. Аналіз діяльності підприємства

68. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

69. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

70. Аналіз ліквідності підприємства
71. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"
72. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

73. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

74. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

75. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

76. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

77. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

78. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

79. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

80. Бізнес-план підприємства

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Корпоративні підприємства

82. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

83. Розробка підприємства LOMAPAK

84. Фінанси підприємства контрольна

85. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

86. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
87. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
88. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

89. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

90. Рентабельність підприємства

91. Економічний аналіз підприємств

92. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

93. Автомазація виробничих процесів підприємства

94. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

95. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

96. Витрати підприємства

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

98. Економічна оцінка активу балансу підприємства

99. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.