Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Міжгалузевий інститут управління Факультет “Облік та аудит”РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА по курсу “Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності” Виконала студентка Групи БД – 101 Фак. “Облік та аудит” Чуркіна Ольга Юріївна Київ - 2003 План. Види та форми лізингу, документування лізингових операцій. Поняття лізингу 3 Об’єкти та суб’єкти лізингу 3 Документування лізингових операцій 4 Основні види лізингу 5 Організація і техніка лізингових операцій 8 Митне оформлення лізингових операцій 10 Бухгалтерський облік з переробки сировини на давальницьких умовах у виконавця-резидента (з оплатою послуг з переробки грошовими коштами) Сутність операцій з давальницькою сировиною 11 Договір на переробку та документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною 13 Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною 15 Оподаткування 16 Приклад 19 Список літератури. 21 1. Види та форми лізінгу, документування лізінгових операцій. Поняття лізингу. Однією з найпоширеніших форм послуг у зовнішньоекономічній діяльності є лізинг. Він дуже зручний особливо для українських виробників, які не можуть самостійно придбати необхідне їм обладнання високої якості. Лізингова операція передбачає права користування окремими інвентарними об’єктами основних засобів іншому суб’єкту на платній основі на визначений срок. Лізинг – різновид підприємницької діяльності, яка спрямована на інвестування коштів у рухоме та нерухоме майно, що спеціально передається за договором фізичними та юридичними особами на відповідний період для використання в підприємницьких цілях. Об’єкти та суб’єкти лізингу Об’єктом лізингу є будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке може бути віднесене до основних засобів (машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікації тощо), не заборонене до вільного обігу на ринку. Всі об’єкти лізингу в загальному вигляді можна класифікувати за різними ознаками. за функціональним призначенням – використання для підприємницьких цілей; за оборотністю – участь в багатьох виробничах циклах; за станом форми споживання – не споживаються в процесі використання; за ступінем рухомості – рухоме та нерухоме майно; за галузевою приналежністю – промислові, будівельні, сільськогосподарські; за формою власності – державна, приватна, колективна; за способом перенесення вартості у виробничому процесі – поступово в міру зносу; ступінь складності – окреме майно, сукупність речей. Лізинговими операціями займаються великі фірми, банки, а також спеціалізовані лізингові компанії. Суб’єктами лізингу можуть бути: 1 лізингодавець – суб’єкт підприємницької діяльності, в т.ч. банківська або небанківська фінансова установа, який передає в користування об’єкти за договором лізингу; 2 лізингоодержувач - суб’єкт підприємницької діяльності, який одержує в користування об’єкти за договором лізингу; 3 продавець лізингового майна - суб’єкт підприємницької діяльності, що виготовляє майно, яке є об’єктом лізингу.

Документування лізингових операцій. В оформленні лізингових операцій виділяють два етапи: І етап – оформлення всіх документів, які необхідно підготувати до укладання лізингового договору. Юридичне оформлення даних документів засвідчує створення необхідних умов для укладання лізингового договору; ІІ етап – оформлення та укладання лізингового договору, а також документів, які створюють сприятливі умови для успішного виконання зобов’язань щодо лізингового договору. На цьому етапі здійснюється процес закріплення лізингової угоди в три- і двосторонніх договорах. На першому етапі оформлюються такі документи: Заявка про надання лізингових послуг; Замовлення-наряд на поставку майна, що передається в лізинг; Заявка лізингової компанії банку про надання кредиту; Висновки про платоспроможність лізингоодержувача та ефективність лізингової угоди. На другому етапі оформлюються такі документи: Договір лізингу; Договір купівлі-продажу майна, що передається в лізинг; Акт введення об’єкта лізингу в експлуатацію; Кредитний договір між лізинговою компанією і банком про надання позики; Договір про технічне обслуговування переданого в лізинг майна; Договір про страхування об’єкта лізингу. Лізингові операції здійснюються на підставі контрактів, що укладаються між суб’єктами лізингу. Перед укладанням угоди проводиться ретельний аналіз клієнта, до якого входить: Оцінка клієнта з точки зору здатності сплати лізингових платежів та доходів, які передбачаються від викристання обладняння, що передається в лізинг; Оцінка товарів (попит на них з точки зору можливого перепродажу), виготовлених на обладнання, одержаному в лізинг. При лізингу з додатковим залученням коштів особливо гостро постають питання податкового права, страхування, надання технічних гарантій виробника тощо. Договір лізингу укладається у формі багатосторонньої угоди за участю лізингодавця, лізингоодержувача, продавця або двосторонньої угоди між лізингодавцем та лізингоодержувачем. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та відповідати вимогам законодавства України. Митне оформлення за договорами, що не відповідають законодавству, не здійснюються. Серед основних умов договору лізингу можна виділити наступні: Предмет лізингу завжди суворо індивідуалізований; Строк лізингу у випадку фінансового лізингу залежить в основному від виду обладнання і визначається періодом його фізичного і морального зносу; Розмір лізингового платежу; Утримання обладнання в належному стані відповідно до правил експлуатації, здійснення ремонту, придбання запасних частин тощо; Страхування майна, що передається на користь лізингодавця, сплата пов’язаних з ним податків тощо; Повернення обладнання, отриманого в лізинг, в нормальному стані з врахуванням зносу по закінченні строку лізингу. Лізингоі договори можуть містити й інши умови.1.4. Основні види лізингу.Сучасний ринок лізингових послуг характеризується різноманіттям форм лізингу, моделей лізингових контрактів і юридичних норм, регулюючих лізингові операції. Існуючі форми лізингу можна об’єднати у два основних види - оперативний і фінансовий лізинги.

Оперативний лізинг передбачає здачу технічних засобів (багаторазового користування) в оренду на період, значно менший, ніж повний термін амортизації (звичайно - до 3-5 років). У цьому випадку орендні платежі протягом терміну дії договору лише частково компенсують первісну вартість орендованого майна, що після завершення терміну лізингу повторно здається в оренду. Для даного виду лізингу істотно також те, що всі обов'язки по страхуванню, обслуговуванню і ремонту технічних засобів звичайно бере на себе орендодавець (це так називаний повний ли-зинг); для орендаря одним з переваг такого різновиду лізингу є можливість після закінчення терміну оренди (порівняно нетривалого), або навіть раніш (у випадку дострокового розриву лізингового контракту і дострокової виплати загальної суми зобов'язань по платежах, що може бути передбачене в його умовах) &quo ;переключитися&quo ; на більш досконале устаткування. Фінансовий лізинг характеризується порівняно тривалими термінами контракту (до 10-15 років), порівнянними з термінами амортизації орендованих засобів . Звичайно застосовується по групі інвестиційних товарів тривалого використання, причому сумарні лізингові платежі приблизно еквівалентні (трохи більше ) їхньої первісної вартості. При даному виді лізингу обов'язку по страхуванню, обслуговуванню і ремонтові орендованих технічних засобів, а також по запобіганню ризику їх випадкової загибели звичайно лежать на орендарі (чистий лізинг). По об'єктах угод лізинг підрозділяється на лізинг спонукуваного і нерухомого майна. При лізингу нерухомості орендодавець будує або купує нерухомість з доручення орендаря і надає йому використання в комерційних і виробничих цілях. Так само, як і в угодах з рухомим майном, контракт полягає звичайно на термін менший або дорівнює амортизаційному періодові об'єкта; орендар несе всі ризики, витрати і податки під час дії контракту. В основі приведеної класифікації лізингу лежать його терміни і, звичайно, різний характер використання орендованого майна. Крім цього, лізинг підрозділяється ще і по національній приналежності його участників: внутрішній і міжнародний. Міжнародний лізинг – це договір лізингу, що здійснюється суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі, якщо майно чи платежі перетинають державні кордони. Міжнародний лізинг здійснюється відповідно до Закону України “Про лізинг”, законодавства України, міжнародних договорів, в яких бере участь Україна, та договороів, укладених суб’єктами лізингу. Предметами міжнародного лізингу найчастіше бувають: товари споживчого призначеня: автомобілі, автофургони, холодильники; телевізори, відеотехніка та ін.; конторське та поліграфічне обладнання, перфораційні і сортувальні машини, копіювальне обладнання, засоби теле- та дистанційного зв’язку; засоби обчислювальної техніки та обробки інформації: комп’ютери та комп’ютерні програми; транспортні засоби: вантажівки, літаки, гелікоптери, кораблі, контейнери, спеціальні вагони; обладнання промислового призначення; стаціонарне обладнання і обладнання комплектних підприємств, повністю укомплектованих і готових до експлуатації; обладнання, що було у використанні.

Комедя Арстофана «Жаби», де нсценовано суперечку Есхла й Еврпда, а також деяк фрагменти промов софств, ораторв Горгя, ¶сократа дають уявлення про посбники для риторв. 1.2. Красномовство слов'ян Християнська релгя, церква не схвалювали зовншнх прийомв  вимагали вд проповдникв  слухачв стриманост. Крм проповдей, розвиваються й нш види духовного красномовства: похвальн промови, промови на освячення храмв. У перод середньовччя у царин риторики панували догматизм  схоластика. Феодальний лад базувався на зовншнй сил, на звича, що на практиц втлювався у чтко визначен, незмнн формули. О. Тимофеев писав: «Ршителем доль держав  приватних осб був меч, а не слово». Авторитет католицизму негативно позначився на розвитков риторики. У тих умовах вона не могла володти творчою силою справжнього мистецтва, а оратору не знаходилося мсця у державному житт. Полтичного красномовства тод майже не снувало, а риторське мистецтво розвивалося здебльшого на церковних кафедрах, в унверситетах

1. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

3. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

4. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

5. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

6. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
7. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2
8. Облік зовнішньоекономічної діяльності

9. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

10. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

11. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

12. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

13. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

14. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

15. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

16. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

18. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

19. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

20. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

21. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

22. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
23. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки
24. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

25. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

26. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

27. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

28. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

29. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

30. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

31. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

32. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

33. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

34. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

35. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

36. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

37. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

38. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
39. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності
40. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

41. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

42. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

43. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

44. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

45. Правові засади митного права та страхової діяльності

46. Свобода та межі підприємницької діяльності

47. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

48. Особливості козацького життя та діяльності

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

50. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

51. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

52. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

53. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

54. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг
55. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
56. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

57. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

58. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

59. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

60. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

61. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

62. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

63. Поняття діяльності та практики

64. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

65. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

66. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

67. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

68. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

69. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

70. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання
71. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
72. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

73. Вiдбір i пiдготовка собак до пошуку вибухових речовин та зброї в умовах Одеського Кiнологiчного центру ДМСУ

74. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

75. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

76. Облік операцій з давальницькою сировиною

77. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

78. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

79. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

80. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

82. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

83. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

84. Настої та відвари з сировини, що містить глікозиди

85. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

86. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
87. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
88. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

89. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

90. Загальна характеристика продуктів переробки зернових та зернобобових

91. Склад та первинна переробка нафти

92. Умовивід та його види

93. Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною

94. Умови виникнення та особливості античної філософії

95. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

96. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

98. Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

99. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

100. Полная история танков мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.