Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Реферат: Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища ПЛАНВступ Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища Висновок Література ВступПраво ЄС звернене передусім до держав - членів ЄС. Вони повинні неухильно дотримуватися правових настанов директив, регламентів, рішень та інших актів ЄС, оскільки в момент вступу до цього об’єднання добровільно віддали йому частину свого суверенітету. Одночасно чимало держав Європи, які на сьогодні не є членами ЄС, висловили своє бажання в майбутньому вступити до цього Союзу. А однією з основних умов прийняття до ЄС нових членів є адаптація їх внутрішнього законодавства до права ЄС. При цьому під адаптацією розуміють систему односторонніх заходів, що вживаються державами, які мають намір вступити до ЄС, з метою приведення своїх законодавчих систем у відповідність з обов’язковим мінімумом законодавства ЄС. Такий обов’язковий мінімум отримав назву acquis commu au aire, що у перекладі з французької означає доробок співдружності. Цей доробок співдружності було відпрацьовано в середині 90-х років для 10 держав Центральної та Східної Європи, а також Кіпру, з якими ЄС на той час встановив відносини асоційованого членства. Обсяг законодавства ЄС, з яким слід привести у відповідність еколого-правові системи держав, що готуються до вступу до ЄС, - це 70 директив (деякі з них декілька разів переглядалися, доповнюючись &quo ;дочірніми&quo ; директивами) та 21 регламент. Серед них 36 директив та 11 регламентів (трохи більше половини) пов’язані з екологічною якістю продукції, її маркуванням, етикетуванням тощо, тобто такі, що впливають на функціонування спільного ринку ЄС. Слід зазначити, що саме формальне перенесення в національне законодавство вимог доробку співдружності визнається недостатнім для позитивного висновку про те, що та чи інша держава гармонізувала свою правову систему з європейською. Потрібно, щоб відповідні правові норми були впроваджені на практиці. Необхідно продемонструвати, що держава має управлінські та юридичні можливості для застосування доробку співдружності. Таким чином, механізм гармонізації екологічного законодавства з правом навколишнього середовища ЄС має слідувати за такою схемою: розробка та прийняття національних законодавчих актів, адаптованих до вимог доробку співдружності; їх практичне впровадження; примусові заходи до виконання встановлених вимог; можливість оцінки досягнутих результатів (ефективність законодавства). Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовищаУ &quo ;Порядку денному 2000&quo ;, прийнятому в ЄС, з цього приводу підкреслювалось, що не передбачається, щоб якась держава-кандидат досягла повної відповідності доробку співдружності найближчим часом. Має бути розроблено реалістичні, довгострокові стратегії для поступової ефективної уніфікації і розпочато її реалізацію в усіх державах-кандидатах до моменту їх вступу до ЄС, зокрема в галузі боротьби з забрудненням води і повітря. В цих стратегіях мають бути визначені ключові пріоритетні сфери й проблеми, завдання, які мають бути вирішені до вступу в ЄС, а також графіки досягнення їх повного виконання в майбутньому.

Забезпечення виконання зобов’язань слід ввести в усі договори про приєднання до ЄС. І хоча відповідний документ безпосередньо до України не спрямований, його дороговказне значення для нашої держави не викликає сумніву: з погляду визначення обсягів гармонізаційних робіт, їх основних напрямів і пріоритетів. Що ж стосується строків і конкретних етапів, то вони, безумовно, будуть встановлені Актом про приєднання, коли визріють економічні і політичні умови, оскільки відповідні акти індивідуально приймаються ЄС з кожною країною-кандидатом. В Угоді про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. щодо України такі цілі і графіки їх досягнення не висувались, що свідчить про те, що в середньостроковій перспективі ЄС не розглядає Україну як реального кандидата для вступу до ЄС. Однак з боку ЄС жодного разу не пролунало офіційних заперечень можливості такого членства у більш віддаленій, довгостроковій перспективі. А в Спільній стратегії Європейського Союзу щодо України, схваленій Європейською Радою 11 грудня 1999 p., серед основних цілей відповідної стратегії визначено підтримку зміцнення співпраці між ЄС та Україною в контексті розширення ЄС. А тому й зусилля України щодо гармонізації законодавства, в тому числі екологічного, з доробком співдружності знаходить гарячу підтримку з боку ЄС та його окремих інституцій. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу розглядається нашою державою як поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу. Державна політика України щодо адаптації законодавства формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов’язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу при нормопроектуванні, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституційного, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства. Політико-правове та організаційне підґрунтя для проведення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу створене Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, якою, зокрема, визначено пріоритетні напрями наближення (&quo ;апроксимації&quo ; – франц.) законодавства України до законодавства ЄС. Спільною стратегією Європейського Союзу щодо України, схваленою Європейською радою на Гельсінському саміті 11 грудня 1999 p., Європейський Союз підтримав процес економічних перетворень в Україні та поступового наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у визначених пріоритетних сферах. Останніми роками в Україні прийнято чимало законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань адаптації законодавства України до права ЄС. Так, Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 1998 p.,

співробітництво у галузі охорони довкілля визнано пріоритетом державної політики та предметом підвищеної уваги громадськості в європейських державах, одним з головних напрямів діяльності ЄС і актуальною проблемою для України, зумовленою не лише наслідками аварії на ЧАЕС, а й загальним станом довкілля в Україні. Правовою основою співробітництва у галузі охорони довкілля визнано, крім Угоди про партнерство і співробітництво, також міжнародні договори та угоди щодо безпеки навколишнього природного середовища, сторонами яких є Україна та ЄС. У результаті співробітництво в галузі охорони довкілля має привести до створення безпечного і сприятливого для людини загальноєвропейського екологічного простору. Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, схваленою Указом Президента України від 14 вересня 2000 p., визначено шляхи і темпи реалізації окремих пріоритетів на шляху наближення України до ЄС. Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. з метою координації діяльності органів державної влади з питань адаптації законодавства при Президентові України створено Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Кабінетом Міністрів України запроваджено єдину систему планування, координації та контролю за нормотворчою діяльністю і роботою з адаптації законодавства органів виконавчої влади, затверджено Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Крім того, Кабінет Міністрів України щороку розробляє і затверджує план роботи з адаптації законодавства, а також передбачає в проекті Державного бюджету України на відповідний бюджетний рік витрати на фінансування заходів для його виконання. Законом України від 21 листопада 2002 р. було схвалено Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. А Законом України від 18 березня 2004 р. було затверджено саму програму. Ця програма визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного право-творення та правозастосування. Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу визнано досягнення відповідності правової системи України acquis commu au aire з урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу - це комплекс взаємопов’язаних завдань з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи України шляхом удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади та запровадження єдиної системи планування, координації та контролю роботи з адаптації законодавства. ВисновокМетою цієї загальнодержавної програми є створення передумов для підготовки національного законодавчого поля для входження України в Європейський Союз.

За допомогою манпуляцй етнонмами русскй, руський, русин деологи Влкой Росс намагаються позбавити укранцв права на спадщину Кивсько Рус, показати х у вигляд етнчно збиранини, без сторичних коренв  без традицй. Манпуляц з менами вдом здавна. Наприклад, у Стародавньому ґгипт пд час спецального ритуалу розбивали керамчн вироби з написаними на них назвами народв-ворогв, накликаючи у такий спосб м загибель. Для досягнення аналогчно мети в новш часи вдаються просто до заборони власних етнчних назв, до заборони власно мови. Разом з назвою, з коротеньким словом Русь московськ правител хотли вдбрати багатовкову культурну спадщину наших предкв, хн полтичн надбання. Як слушно ствердив проф. О. Огоновський, вд укранського народу московський мпералзм присвов соб народну назву Русь, користуться його стародавньою лтературою  голосить свтов, що Русь-Украна сть настоящою Россю. [36] Тако ж думки дотримувався  видатний славст О. Брюкнер, який у свой ¶стор Рос зазначив: Виплеканий монгольськими ханами примтивний народ з мзерним, орнтального характеру культурним надбанням раптом перетворився у старовинний з багатющою спадщиною вропейський народ. [37] Таким чином, московськ правител, перейнявши наш старий етнонм, досягли ммкричного ефекту, тобто уподбнення чогось одного до ншого

1. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

2. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

3. Право приватної власності за законодавством України

4. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Державний бюджет України і бюджетне право
7. Структура страхового законодавства України
8. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

9. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

10. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

11. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

12. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

13. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

14. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

15. Історія держави та права України

16. Господарське право України

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

18. Діяльність уряду України в галузі екології

19. Аграрне право України

20. Адміністративне право України

21. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

22. Житлове право України
23. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
24. Кримінальне право України

25. Нормативно-правові акти України

26. Основи муніципального права України

27. Поняття злочину у кримінальному праві України

28. Поняття, функції та система трудового права України

29. Право на відпустку за трудовим правом України

30. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

31. Принципи міжнародного екологічного права

32. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

33. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

34. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

35. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

36. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

37. Європейська інтеграція в пресі України

38. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року
39. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
40. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

41. Джерела екологічного права

42. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

43. Екологія рідких тварин України

44. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

45. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

46. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

47. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

48. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

50. Громадянство України

51. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

52. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

53. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

54. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
55. Історія України
56. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

57. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

58. Період гетьманщини України

59. Центральна Рада і пролетаріат України

60. Культура України в 30-х рока

61. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

62. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

63. Економічне районування України

64. Загальна характеристика конституції України

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

65. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

66. Поняття, форма та функції Конституції України

67. Суверенітет України

68. Проект кримінального кодекса України

69. Бюджетна ситема України

70. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
71. Управління фінансами України
72. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

73. Організаційна система управління природокористуванням України

74. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

75. Інтеграція України у світове господарство

76. Використання трудових ресурсів Західної України

77. Міжнародний ринок туристичних послуг України

78. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

79. Особливості перехідної економіки України

80. Роль і значення АПК для господарства України

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Авіаційний транспорт України

82. Чорна металургія України

83. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

84. Банківська система України

85. Механізм кредитування банками України

86. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
87. Розвиток і розміщення промислового комплексу України
88. Закон україни про міліцію

89. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

90. Грошова система України

91. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

92. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

93. Хімічна промисловість України

94. Чорна i кольорова металургія України

95. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

96. Зародження партійно-радянської преси України

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

97. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

98. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

99. Верховна Рада України в системі органів влади


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.