Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр.

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат з історії України на тему: «Анархістський рух в Україні у 1917–1921 рр.» Зміст Вступ 1. Розгортання роботи анархістських організацій 2. Діяльність Конфедерації анархістських груп «Набат» 3. Виникнення, еволюція та крах махновщини Висновки Література ВступАнархістський рух в Україні 1917–1921 рр. є одним з найменш досліджених і найбільш суперечливих явищ новітньої української історії. Перші радянські дослідження з анархістської тематики, що з’явилися в СРСР у 20 х – на початку 30 х років (Я. Яковлєв «Русский анархизм в Великой русской революции», М. Равич-Черкаський «Анархисты (Какие партии были в России)», М. Залежський «Анархисты в России»), були спрямовані на ідейний розгром теорії і практики анархізму. Але поряд з цим в цих працях анархістський рух розглядався в його поступальному розвитку, простежуються спроби з’ясувати соціальну базу анархістських організацій. Серед досліджень довоєнного періоду певне значення мають праці анархістів, які в 20 х роках емігрували з СРСР. У повоєнні десятиліття якісний рівень досліджень з анархістської проблематики значно зріс. Залучення архівних документів, матеріалів періодики дало змогу суттєво розширити джерельну базу. Разом з тим у працях В. Коміна («Анархизм в России», «Махновщина в гражданской войне в России»), С. Канева («Октябрьская революция и крах анархизма», «Революция и анархизм: из истории борьбы революционных демократов и большевиков против анархизма»), Є. Корноухова («Борьба партии большевиков против анархизма в России») ще дуже відчутний вплив ідеологічних штампів та старих підходів до розгляду історії анархізму, закладених у 20–30 х роках. Наприкінці 80 х років вперше з’являються дослідження з історії саме українського анархістського руху. Серед них: монографія О. Лебеденка «История анархизма в Украине (конец ХІХ – начало ХХ вв.)», який намагається прослідкувати розвиток анархістського руху в нашій країні з моменту його зародження і шукає глибинні витоки впливу анархічних ідей на суспільство; дисертація В. Савченка «Политика Советского государства по отношению к анархистскому движению на Украине», де також значна увага приділяється історії цього руху та ін. В цілому дослідники кінця 80–90 х років підходять до вивчення анархістської проблематики більш об’єктивно, ніж їх попередники, але деякі етапи історії анархістського руху досі залишаються майже невідомими. Серед головних дійових осіб Жовтневої революції та громадянської війни привертає увагу яскрава, своєрідна постать легендарного Нестора Махна. Анархіст, стихія, партизанський стратег і тактик, селянський вождь і герой. Породженню легенд сприяв той факт, що Нестор Махно був неординарною особистістю: він командував своєю армією, чисельність якої доходила в різні періоди до кількох десятків тисяч людей, не маючи жодної військової освіти, жодного дня не прослуживши в армії. Ім’я легендарного бунтаря привертало та привертає увагу не лише істориків, але й численних письменників, поетів, кінематографістів, художників. Про Нестора Махна писали О. Толстой, В. Винниченко, О. Гончар та багато інших майстрів слова.

Одні називали його «катом буржуазії й доброчинцем пролетаріату», інші – «суворим, нещадним деспотом, убивцею й погромником, якого не бачив світ». Для висвітлення образа Нестора Махна чимало зробив кінематограф. Це насамперед такі фільми, як «Червоні диявлята», «Пархоменко», «Ходіння по муках» та ін. Однією з особливостей очолюваного Нестором Махном руху було те, що він воював проти всіх урядів та режимів, але не вважав і себе владою, а тільки виконувачем волі народу. Саме це викликало в мене зацікавленість його постаттю, бажання простежити путь однієї з найбільш суперечливих та неоднозначних особистостей історії України, розглянути його історичний портрет. В якості першоджерел я спиралася на спогади самого Нестора Івановича Махна, які він зібрав у книжці «Гуляй-Поле», а також нарис В.М. Волковинського «Батько Махно». Завданням моєї роботи також є дати огляд анархістського руху 1917–1921 рр. в Україні, охарактеризувати загальні риси і тенденції в діяльності анархістських організацій під час революцій та громадянської війни і як кінцева мета – виявити головні причини поразки анархістського руху в Україні. Роль махновщини в анархістському русі розглядається в окремій частині моєї роботи, бо це явище на перших етапах своєї еволюції не спиралося на принципи та ідеї анархізму, тому, на мою думку, заслуговує на окремий розгляд. Хронологічні рамки даної роботи зумовлюються тим, що саме в 1917 р. почався новий етап у розвитку українського анархізму, своєрідним поштовхом до якого став крах Російської імперії. Завершується цей етап у 1921 р. повним розкладом та знищенням анархістських організацій. 1. Розгортання роботи анархістських організацій На момент Лютневої революції (1917 р.) анархістські групи України перебували в дуже тяжкому становищі. Небачено жорстокий терор царського уряду, ідеологічна і організаційна роздробленість анархістів поряд з елементами внутрішнього розкладу в їх русі призвели до того, що на цей час більшість з них була знищена, перебувала на каторзі чи в еміграції або свідомо відійшла від активної діяльності. На початок 1917 р. анархістські групи діяли тільки в Києві, Катеринославі та Харкові. Однак в обстановці революційної ейфорії, що охопила суспільство після несподівано легкої перемоги над самодержавством, анархісти починають нарощувати свій вплив. Економічна криза, невпинна радикалізація та поляризація суспільства, політичне безладдя і неспроможність нової влади розв’язати соціально-економічні та політичні проблеми, поставлені революцією, тільки активізували цей процес. З весни 1917 р. в Україні почалося бурхливе зростання кількості анархістських організацій. Збільшувалися старі та виникали нові групи в Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі, Олександрівську, Миколаєві, Севастополі, Павлограді та інших містах. У цей же час відновлюють активну діяльність й сільські групи. Так, гуляйпільська група анархістів-комуністів, яку очолив Нестор Махно, уже в березні 1917 р. налічувала 80 членів. Намагалися проводити певну роботу на селі і зміцнілі міські групи. Анархісти створювали свої клуби, читальні, виступали з лекціями на промислових підприємствах.

З весни 1917 р. ведеться активна пропаганда ідей анархізму у військових частинах. Особливо великою популярністю анархісти користувалися на Чорноморському флоті. Іншим різновидом діяльності анархістів було створення сільськогосподарських комун в основному в захоплених поміщицьких маєтках. Загалом цей процес був досить поширений у 1917 р. в Україні. Анархісти виступили також за участь у всіх видах кооперації та налагодження прямого товарообміну між містом і селом. В 1917 р. анархістські групи України розгорнули активну видавничу діяльність. Крім періодичних видань «Свобода внутри нас» (Київ), «Рабочая мысль», «Хлеб и Воля» (Харків), «Голос анархиста» (Катеринослав), з’явилася велика кількість брошур, листівок та прокламацій. За допомогою них анархістам вдалося зміцнити вплив на маси. Про зміцнення анархістського руху свідчило й проведення 18 – 22 липня 1917 р. в Харкові Південноросійської конференції анархістських груп, яка ухвалила рішення скликати 30 вересня 1917 р. в цьому ж місті Всеросійський з’їзд анархістів. Для його підготовки було створено Тимчасове інформаційне бюро. В дні жовтневого перевороту анархісти виступили разом з більшовиками, які намагалися використати їх як бойовий, руйнівний елемент. Представники анархістських організацій увійшли до багатьох ревкомів. У Києві, Катеринославі, Олександрівську, Одесі та інших містах і селищах України анархісти спільно з більшовиками вели боротьбу проти військ Тимчасового уряду, Каледіна, Центральної Ради. Таким чином, 1917 р. в Україні створився один з найбільших та найактивніших анархістських центрів на території колишньої Російської імперії. Проте у цьому році діяльність анархістських організацій України ще не набула такого широкого розмаху, як у Москві та Петрограді. Бракувало українських досвідчених лідерів анархістського руху. Найбільш відомі з них періоду 1905–1908 рр. – І. Гроссман-Рощин, М. Музиль, Я. Новомирський, І. Жук, – намагаючись перебувати в епіцентрі революційних подій, як правило, зосереджували свою діяльність у столицях, де перспективи руху в той час виглядали оптимістичніше. Але вже у 1918 р. анархісти України за рівнем впливу на маси починають переважати своїх російських однодумців. В цілому діяльність анархістів навесні – восени 1917 р. була спрямована на «підштовхування» революції. ЇЇ основною тезою було прагнення до комуністичного способу життя, свободи і рівності. Анархісти мріяли про повне зруйнування держави і капіталу, які задавили ці прагнення, вважали, що революція, яка почалася, закінчиться лише після повного знищення державницько-класового ладу. В травні 1917 р. Київська асоціація вільних анархістів у своїй декларації закликала боротися за негайну передачу знарядь праці трудящим, встановлення економічної рівності. Взагалі, характеристика програмних постанов і методів діяльності різноманітних течій є однією з найскладніших проблем в історії анархістського руху в Україні, що зумовлено низкою чинників. По-перше, відсутність досвіду легальної діяльності, організаційна роздробленість анархістських організацій, недостатня підтримка їх населенням, швидкоплинні зміни суспільної обстановки змушували анархістів йти за подіями, а не формувати сприятливу для себе ситуацію.

Грозна калини в Українських Січових Стрільців – Нью-Йорк: Накл. автора, 1962. Островерха М. Соняшний фрагмент // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 1. Палiїв Д. Листопадова революцiя: З моїх споминiв. – Львiв: Новий час, 1929. Палiїв Д. УСС на розстайнiй дорозi... // Календар Батькiвщина на 1937 р. – Львiв, б. р. Пачовський М. Вивiшення прапору // Наш Львiв. Ювiлейний зб. 1252—1952. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1953. Пеленський Д. Осiнь 1918 р. // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1934 р. – Львiв, 1933. Петрiв В. Спомини з часiв української революцiї (1917—1921). – Ч. 3. – Львiв: Червона Калина, 1930. Про сiчовий рух // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Вiдень, 1920. Р. К. Пiд Львiв! // Календар Червоної Калини на 1925 р. – Львiв—Київ, 1924. Р-кий I. Спомини львiвських падолистових днiв 1918 р. // Український Скиталець. – Лiберець, 1920. – № 1. Ріпецький С. Листопад 1918 року. Листопадовий Зрив, Українські Січові Стрільці, полковник Дмитро Вітовський – в кривому дзеркалі споминів Лонгина Цегельського – Нью-Йорк; Детройт: Братство УСС, 1961. Ріпецький С

1. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

2. Махновський рух 1917-1921 років

3. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

4. Вінниччина в добу Директорії (1917-1919 рр.)

5. Антиглобалістський рух на сучасному етапі. Альтерглобалізм

6. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.
7. Быт и настроения политической каторги и ссылки Сибири в 1900 - 1917 годах в воспоминаниях бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. (по материалам публикаций в журнале "Каторга и ссылка" 1921-1935гг.)
8. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

9. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

10. Украина 1917 года /Укр./

11. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

12. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

13. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

14. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

15. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні

16. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

18. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

19. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

20. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

21. Партизанський рух на Україні

22. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
23. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції
24. Революція 1917 року в Україні (лютий-початок липня 1917 року)

25. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

26. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

27. Україна у складі СРСР (1945-1985 рр.)

28. Українська революція (1917-1920 роки)

29. Формування українського національного руху

30. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

31. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

32. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

33. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

34. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

35. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

36. Атомна енергетика України і РПС

37. Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)

38. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
39. Судебная система 1917-22 гг.
40. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

41. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

42. Объективные причины октябрьской революции 1917 г.

43. Тверская губерния в 1917 году

44. История экономики России XX века. 1917-2000 годы

45. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

46. Громадянство України

47. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

48. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

50. Император Николай II (1894-1917 гг.)

51. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

52. История г.Харькова 1917-1920 гг.

53. Советское государство в период НЭПа (1921-1929 гг.)

54. Таджикистан в 1917 году
55. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
56. Тверской край в 1917 году

57. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

58. Государственный аппарат России в 1900-1917

59. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

60. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

61. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

62. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

63. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

64. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см

65. Монополизация капитализма(1900-1917)

66. Октябрьский большевистский переворот (1917)

67. Экономика России 1917-1918 гг

68. Российская империя в 1907 – феврале 1917 г.

69. К истории русских в Монголии (до 1917 г.)

70. Октябрьская социалистическая революции 1917 г. В России. Первые преобразования Советской власти
71. Экономическая и внешнеполитическая жизнь России в 1917 году
72. Советское государство в 1921-1930гг.

73. Февральская революция 1917 года

74. Становлние советского права в 1917-1920 гг.

75. Февраль 1917: Россия на перепутье

76. Столыпинская аграрная реформа 1906 - 1917 гг.

77. Россия между февралём и октябрём 1917 г.

78. Новая экономическая политика 1921 - 1929 гг.

79. Революции 1917 года в России

80. Історія України

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Історія соборності України

82. Бій у Катеринославі, 1917 рік

83. Выработка и начало осуществления НЭПа 1921-1923 гг.

84. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

85. Госдума и Госсовет в период с 1905 по 1917 гг.

86. Господарство України періоду утвердження капіталізму
87. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
88. Исторія українського друкарства

89. Классы и партии в октябре 1917 года

90. Кыргызстан в годы Советской власти (1917-1991)

91. Политические партии России в 1917 году

92. Походження людини та її поява на території України

93. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

94. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

95. Русская православная церковь в первые годы советской власти (1917-1927 годы)

96. Створення залізниць в Україні

Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Україна після смерті Богдана Хмельницького

98. Центральна Рада і пролетаріат України

99. Российское государство и революция (1861 - 1917 гг.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.