Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат на тему: Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки Зміст 1. Оцінка конкурентоспроможності техніки 2. Лізинг як метод придбання засобів механізації 3. Становлення та перспективи лізингу в АПК України Використана література 1. Оцінка конкурентоспроможності техніки В умовах ринкової економіки дієве технічне та інженерно-сервісне забезпечення аграрних товаровиробників здійснюється через ринок технічних засобів. Інженерний менеджмент, як система управління, є ключовим фактором не тільки формування технічного ринку, але і заходом становлення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської техніки, яка повинна заповнити цей ринок. Щодо поняття “конкуренція”, то в перекладі з латинської це означає “зіткнення” є формою взаємного суперництва суб’єктів ринкової економіки. За допомогою засобів конкуренції (товарів, послуг) конкуруючі підприємства намагаються завоювати довіру споживача. Конкурентоспроможність машин – це відповідність їх потребі технічного ринку в визначений період. Оцінкою конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки займаються основні суб’єкти технічного ринку – заводи сільгоспмашинобудування, структури технічного сервісу, господарства АПК. Визначальна оцінка конкурентоспроможності засобів механізації залишається за сільгосптоваровиробниками. Оцінювати конкурентоспроможність потрібно в системі координат “час – простір”. Конкурентоспроможність розглядається нами як властивість товару. Його кількісною характеристикою є показник конкурентоспроможності. Найбільш вагомий – інтегральний показник якості (U): відношення загальної результативної ефективності від використання товару за призначенням (Тер) до сукупних затрат на створення (Зс) і експлуатацію товару (Зе). В практиці застосовують показник, що характеризує “рівень конкурентоспроможності” товару. Так, рівень конкурентоспроможності машини - це відносна кількісна характеристика її даних задовольняти потреби технічного ринку в порівнянні з машинами-аналогами конкурентів. Рівень конкурентоспроможності (R) визначається відношенням інтегрального показника якості оціночної машини (U0) до інтегрального показника якості машини-аналогу (Uа). Якщо R &g ; 1, тоді оціночна машина переважає конкурентну. Використовувані при оцінки конкурентоспроможності машин характеристики є якісними (технічний дизайн, відсутність дефектів, універсалізація і ін.) і кількісними (продуктивність, витрата палива, робоча швидкість і ін.). Таким чином: критерій конкурентоспроможності товару (машини) — це якісна і кількісна характеристики товару, що являється основою для оцінки його конкурентоспроможності. По відношенню до характеристик, які враховуються при оцінці конкурентоспроможності машини, потрібно розрізняти одиничний і груповий критерії. Одиничний критерій конкурентоспроможності відноситься до однієї з простих характеристик машини. Прикладом є конструктивна маса трактора, або ширина колії зернозбирального комбайна. Груповий критерій конкурентоспроможності відноситься до сукупності характеристик, визначаючих конкурентоспроможність машини. Прикладом може бути двигун трактора (номінальна потужність, номінальна частота обертання, діаметр циліндра, робочий об’єм, питома витрата палива, маса тощо).

Суттєвість одиничного і групового критеріїв дещо умовні з точки зору різних суб’єктів, що оцінюють конкурентоспроможність. Деякі критерії виступають в ролі одиничних або групових. Так, продажна ціна машини з позиції покупця є одиничним критерієм, а з позиції виробника – груповим. Загальне рішення про результати оцінки конкурентоспроможності товару приймаються за комплексним критерієм конкурентоспроможності, що визначає рейтинг зразка продукції. Створення конкурентоспроможності товару пов’язане з формуванням, забезпеченням та підтриманням необхідного рівня його конкурентоспроможності на всіх етапах від виробника до покупця. Із змісту конкурентоспроможності товару слід виділити і розглянути три основні питання: критерії конкурентоспроможності ринкових товарів; фактори формування конкурентоспроможності ринкових товарів; методи практичної оцінки конкурентоспроможності ринкових товарів. Визначені наступні пріоритетні критерії конкурентоспроможності ринкових товарів: імідж товару; рівень якості товару; рівень новизни товару; ціна реалізації товару; інформативність товару. Приведені критерії характеризують споживчу цінність товару, а реалізаційна ціна – його вартість. Імідж – це висока репутація відомого підприємства, що забезпечує якість свого товару та виконання в строк своїх договірних зобов’язань. Імідж підприємства розповсюджується і на його продукцію. “Імідж” в перекладі з англійського означає “образ”. Як правило, покупець віддає перевагу товару з більш високим іміджем. При однаковій якості аналогічні товари з більш високим іміджем реалізуються за більш високою ціною. Для підтримання високого іміджу необхідно, перш за все, забезпечити стабільний рівень високої якості товару, а також ефектну його рекламу. Здебільшого імідж товару має свою відому торгову марку — брендом. За рубежем велике значення приділяється формуванню у свідомості споживачів образу фірмового товару – брендінга (походить від англійського bra d – “клеймо”). Товар з такою символікою виділяється серед аналогів, що придає йому індивідуальність і високу реалізацію. Рівень якості як критерій конкурентоспроможності дає характеристику товару на основі співставлення показників якості оціночного зразка з аналогом. Вимоги до якості товару обов’язкові і добровільні. Обов’язкові вимоги встановлюються органами державної влади і державними стандартами і повинні чітко виконуватись всіма суб’єктами виробничої діяльності не залежно від їх підпорядкованості і форм власності. Добровільні – це рекомендовані вимоги, що містяться в нормативних документах, вони також обов’язкові до виконання, якщо це передбачено договорами або технічною документацією товаровиробника. Стосовно оцінки рівня якості товару показники якості можна класифікувати за наступними ознаками (Табл. 1). Таблиця 1. Класифікація показників якості товарів Ознаки класифікації Показники якості По виду властивостей Експлуатаційні Ергономічні Безпеки Надійності Екологічні Естетичні По формі представлення властивостей Абсолютні Відносні По кількості властивостей Одиничні Групові На термін “новий товар” стандарт поки-що відсутній.

Проте, при виробничих відносинах єдине поняття нового товару необхідне як виробнику, так і споживачу. На нашу думку як і при визначенні оцінки конкурентоспроможності товару, так і при визначенні поняття “новий товар” слід виходити з позиції споживача, який встановлює відповідність ціни потрібності товару. Товари нового виду – це предмети споживання (використання), які задовольняють нові потреби споживача або вже установлені його запити принципово іншим способом. До проявлення новизни товару слід віднести: модернізацію (товари з покращеними основними показниками); удосконалення (товари з покращеними неосновними показниками якості), модифікацію (товари з додатковою комплектацією). Ціна реалізації товару як критерій конкурентоспроможності відображає повні витрати споживача на придбання та використання продукції протягом експлуатаційного строку. Повні витрати складаються з одноразових і поточних. Одноразові витрати включають: ціну товару, транспортні податки, збирання і налагодження; поточні: післягарантійний ремонт, паливно-мастильні матеріали, енергію, комплектуючі деталі та матеріали при використанні товару. Застосовують три методи ціноутворення: встановлення ціни на основі собівартості та прибутку; встановлення ціни на основі балансу попиту і пропозиції; встановлення ціни з урахуванням цін конкурентів. При ринкових відносинах переважає принцип ціноутворення в залежності від типу ринку: ринку чистої конкуренції; ринку монополістичної конкуренції; ринку олігополістичної конкуренції. Інформативність товару як критерій конкурентоспроможності характеризує повноту інформації про конкурентні переваги своєї продукції. Товарна інформація повинна бути: достовірною, доступною, і достатньою (“три Д”). В залежності від виду та складності товару інформація для споживача може бути представлена маркуванням, етикеткою, текстом, а також експлуатаційним документом (паспортом, інструкцією по експлуатації). Рис.1. Формування факторів конкурентоспроможності товару в системі ринкової економіки Вимоги до змісту експлуатаційної документації визначені в міждержавному стандарті ГОСТ 2.601-95 “Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи”. Об’єктом стандартизації є будь-яка техніка. До факторів, які формують конкурентоспроможність товарів відносяться: виробничі, реалізаційні, обслуговуючі, ринкові (рис. 1). Виробничі фактори включають: обладнання; персонал; сировинні ресурси; технологію; інженерно технічні знання. Реалізаційні і обслуговуючі (сервісні) фактори діють на окремих етапах руху товару від виробника до споживача. Дію їх слід враховувати виробникам і посередникам, які є суб’єктами розподілу продукції на товарному ринку. Реалізаційні фактори безпосередньо впливають на конкурентоспроможність послуг і побічно, через обслуговуючі фактори — на конкурентоспроможність товару. Якщо, наприклад, спеціалісти машинобудівного заводу створили вдалу конструкцію машини, але менеджери по реалізації не зуміли забезпечити ефективну її реалізацію, а дилерські сервісні послуги погано організовані, то завод-виробник машини в економічному плані програє.

Оговорка на­счёт «агрессивной войны» не должна вводить в заб­луждение. Военно-стратегическая, оперативная или даже тактическая обстановка могут потребовать на­несения упреждающего авиационного, ракетного или иного удара по изготовившемуся для нападения про­тивнику. Военно-политическая обстановка также может потребовать проведения специальной, воздушно-де­сантной, морской десантной или другой операции на территории иностранного государства. О чем должны думать генералы, офицеры и солдаты в таком случае? Об успехе и победе или об уголовной ответственнос­ти? Этот Уголовный кодекс написан в угоду мировой закулисе, лишающей Россию её статуса мировой дер­жавы и извинительно поглядывающей на своих распо­ясавшихся соседей. В состав преступления против мира и безопасности человечества включено плани­рование войны, под которым «понимается составле­ние компетентными должностными лицами соответ­ствующих мобилизационных и организационно-техни­ческих планов и проектов, разработка расчетов потреб­ностей в материально-технических, людских и иных ре­сурсах для ведения войны, разработка комплексных планов ведения войны в целом и осуществление от­дельных военных кампаний или операций» (Коммента­рий, стр. 1013)

1. Показники надійності сільськогосподарської техніки

2. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

3. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

4. Бесіди з техніки безпеки

5. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

6. Арифметичні основи обчислювальної техніки
7. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.
8. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

9. Конструювання обчислювальної техніки

10. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

11. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

12. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

13. Прийоми й техніки психосинтеза

14. Організація експлуатації автомобільної техніки

15. Тенденції розвитку техніки гри у волейбол

16. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Технічний аналіз фондового ринку

18. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

19. Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами

20. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

21. Методи і технічні засоби ергономіки

22. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
23. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку
24. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

25. Ринок і державне регулювання економіки

26. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

27. Техно-музыка

28. Київська Русь – князівська держава

29. Опіки. Види, допомога

30. Человек в системе менеджмента

31. Шпоры по финансовому менеджменту

32. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

33. Кроссворд по банковскому менеджменту

34. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

35. Менеджмент PR

36. Менеджмент

37. Сущность менеджмента

38. Менеджмент
39. Менеджмент на производстве
40. Менеджмент в АО "КШЗ" /г. Киров/

41. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"

42. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

43. Менеджмент (Шпаргалка)

44. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

45. Менеджмент

46. Планирование в менеджменте

47. Банковский менеджмент

48. Менеджмент (Шпаргалка)

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Японская модель менеджмента

50. Менеджмент и его основные задачи

51. Основы отраслевого менеджмента

52. Экономический менеджмент

53. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

54. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
55. Инвестиционный менеджмент
56. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

57. Особенности японского менеджмента

58. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

59. Инновационный менеджмент

60. Экономика и менеджмент средств массовой информации (курс лекций)

61. Разработка системы менеджмента в организации

62. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

63. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

64. Психодиагностика, реклама, менеджмент

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Менеджмент: основные школы управления

66. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

67. Бизнес-информация и информационный менеджмент

68. Американская и Японская школы менеджмента

69. Производственный менеджмент на предприятиях по производству металлоизделий

70. Экологический менеджмент
71. Шпаргалка по менеджменту (Пермь)
72. Курс лекций по менеджменту

73. Особенности развития Российского менеджмента

74. Менеджмент компании Toyota (Тойота)

75. Программа экологического менеджмента на московской обойной фабрике

76. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

77. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

78. Менеджмент и устойчивое развитие экономики

79. Исследование особенностей японской модели менеджмента

80. Американская школа менеджмента

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

81. Эволюция менеджмента

82. Рыночная экономика и менеджмент

83. Административная школа менеджмента

84. Управление персоналом как составная часть менеджмента предприятия

85. Мотивация в системе менеджмента

86. Менеджмент на рынке недвижимости
87. Образовательный менеджмент муниципальной системы образования города Рязани
88. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

89. Становление и развитие менеджмента в США

90. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента

91. Тактические планы в менеджменте

92. ГОСЫ для "Менеджмент организации" спец. "Гостиничный и турбизнес"

93. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

94. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

95. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

96. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Приемы газетного менеджмента

98. Інженерний геній Риму

99. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.