Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Лабораторне експериментування в соціальній психології

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Усвідомлюючи необхідність розвивати теорію, створювати основу для інтеграції накопичених даних, основним напрямком пошуків виходу з положення, що створилося, більшість соціальних психологів США все-таки вважають подальше вдосконалювання методів дослідження. Найбільш істотною характеристикою сучасної соціальної психології вони називають її «прихильність до наукового методу». Роз'ясняючи суть загальноприйнятого серед соціальних психологів США розуміння методу, Макдевид і Херери вказують на три основні операції, до яких він зводиться: методологію або процедуру збору дані спостереження, побудову теорії, або впорядковану інтеграцію цих даних у гіпотези й наукові закони, і, нарешті, наукове експериментування й застосування, або перевірку адекватності цих теоретичних законів з погляду їхньої прогностичної здатності. Центральне положення в тріумвіраті «методологія-теорія перевірка й застосування» відповідно до позитивістської установки займає спосіб одержання даних, на частку ж теорії залишається завдання систематизації даних, добутих у результаті застосування методу. Цілком природно тому, що в удосконалюванні методу вбачається основна можливість подальшого просування вперед по шляху наукового пізнання. За аналогією зі створенням усе могутніших телескопів в астрономії й мікроскопів у біології прийнято й у соціальній психології шукати настільки ж потужний засіб проникнення в суть досліджуваних явищ. Істотна проблема складається, однак, у тім, чи припустима принципово така аналогія в застосуванні до соціальної науки. В американській соціальній психології це питання, як ми намагалися показати вище, вирішений позитивно. Тому цілком логічно, що еталоном науки для соціальної психології стала фізика з її розвитий технікою експерименту й математичною обробкою одержуваних даних. По цьому стандарті й оцінюється тепер ступінь науковості того або іншого дослідження. Немає нічого дивного в тім, що, прагнучи досягти максимальної «науковості» у цьому змісті, соціальний психолог по суті ставить перед собою завдання: 1) усунути наскільки можливо з об'єкта свого дослідження все людське; 2) досліджувати його в максимально очищеній від впливу сторонніх факторів обстановці, що дозволяє виявити певний і недвозначний зв'язок між залежною й незалежними змінними, по можливості повністю цей зв'язок контролювати; 3) точно неї виміряти й описати так, щоб вона могла бути перевірена. Метою методу як такого не є встановлення системи причинних зв'язків, тому що «причинність ніколи не може бути доведена, оскільки в остаточному підсумку вона є висновок, що ми робимо на підставі наявних у нас даних». Проте, при цьому зберігається загальна ідея: нагромадивши достатню кількість окремих фактів, виявити в них і стійкі причинно-наслідкові зв'язки, закономірності й закони. У підсумку ж якщо скласти разом прагнення відкрити якісь універсальні, абстрактні закони людського поводження, концепцію «соціального», обмеженого взаємодією між організмами, зневага до теорії, прагнення все підрахувати й обчислити, додати математичне вираження результатам, отриманим у штучній обстановці лабораторного експерименту, те, як справедливо говорить Н.

Армистед, «тоді й вийде соціальна психологія, що як у своїй концептуальній структурі, так і в основному методі систематично ігнорує соціальний контекст, у якому здійснюється соціальне поводження». Говорячи про основний метод, Н. Армистед має на увазі лабораторний експеримент, що, якщо судити по публікаціях за 10 років (з 1961 по 1970 р.) у трьох основних журналах по соціальній психології, дійсно, далеко перевершував по поширеності всі інші методи. В 1974 р. частка лабораторного експерименту в загальній кількості публікацій про соціально-психологічні дослідження становила в «Журналі особистості й соціальної психології» 84%, «Журналі експериментальної соціальної психології» - 85%. Лабораторний експеримент став свого роду критерієм приналежності до професії соціального психолога. Таким же обов'язковим критерієм уважається застосування статистичних методів. Про те, наскільки вони обов'язкові, свідчить стаття Левина, у якій він, виступаючи проти преклоніння перед експериментальним і статистичним методами, буквально просить право на застосування інших «імпресіоністських» методів, усіляко доводячи їхню корисність. У підсумку молоді дослідники юрбами йдуть у лабораторії, оскільки саме лабораторний експеримент, будучи найбільше «торованим» і престижним методом, самовідтворюється як самоціль і перестає бути тільки засобом наукового пізнання. Таким чином, одне з пояснень популярності лабораторного експерименту криється не тільки в прийнятих методологічних посилках. Очевидно, що в століття інституту науки дослідник може керуватися у своїй діяльності й поза науковими інтересами. Як говорить Левин, «необхідність публікуватися, потреба видавця в яких-небудь критеріях при відборі рукописів, наше бажання мати певне положення в науковому світі (потреба більше «зелених» дисциплін у схваленні більше «зрілих»), наша соціальна потреба в критеріях для присудження вчених ступенів і потреба в простоті викладу академічних курсів - все це, разом узяте, впливає на те, як практично використовуються дані, отримані експериментальним і статистичним методами». Будучи основним методом, лабораторний експеримент цілком природно в процесі наукової рефлексії попадає у фокус уваги. Саме навколо його долі йшла дискусія про методи соціальної психології й проблеми знаходження адекватного способу пізнання соціально-психологічних явищ. Щоб стала суть цих дискусій більш наочно, досить розглянути один із класичних лабораторних експериментів Аронсона й Карлсмита, що неодноразово викладався в американських підручниках по соціальній психології. Експериментатори ставили перед собою завдання - перевірити гіпотезу, відповідно до якого індивіди, що піддаються більше суворій процедурі ініціації (прийому до групи), будуть уважати цю групу більше привабливої для себе (більше дорожити нею), чим індивіди, що піддаються менш суворій процедурі присвяти або прийняті в групу без ініціації. Для участі в експерименті були запрошені на добровільних початках студентки одного з коледжів. З метою маскування гіпотези й намірів експериментатора їм було оголошено, що вони будуть брати участь у серії групових дискусій із проблем психології підлоги.

Кожна студентка після прибуття в лабораторію проходила бесіду з експериментатором, що повідомляв її, що ціль експерименту - вивчення динаміки процесу групової дискусії, комунікативної мережі й т.п., а тема «Психологія статі» вибрана спеціально, щоб зацікавити можливо більша кількість учасників. Потім він визнавався в тім, що велика незручність, пов'язане з темою, полягає в тому, що багато випробувані соромляться говорити по цих проблемах. Після цього експериментатор запитував студентку, чи може вона (на відміну від інших) вільно обговорювати психологічні проблеми підлоги. Як правило, відповіді були стверджувальними. Після цього випробуваних розбивали методом випадкової вибірки на три групи: суворої ініціації, що піддавалася, помірковано суворої й не ініціації, що піддавалися зовсім. В останній групі випробувані одержували інструкцію починати дискусію відразу ж. Випробуваним інших двох груп експериментатор говорив, що для більшої впевненості необхідно спочатку перевірити, чи дійсно вони здатні відверто обговорювати настільки інтимні проблеми. Під цим приводом їх просили пройти «тест» нібито спеціально для відсівання соромливих. У групі суворої ініціації студентки повинні були прочитати вголос експериментаторові-чоловікові 12 нецензурних слів і два яскравих описи сексуальних сцен із сучасних розповідей. У групі помірковано суворої ініціації дівчат просто просили прочитати вголос слова, пов'язані із сексом, але цензурні. Потім кожна з випробуваних займала місце в ізольованій кабіні, де через навушники слухала «дискусію» нібито дійсно присутніх учасників, а насправді - запис дискусії (чим досягалася однаковість стимулу для всіх випробуваних). Для того щоб у випробуваних не виникало підозри й щоб уникнути можливих спроб «увімкнутися в бесіду», що неминуче привело б до розкриття інсценівки, випробуваним було сказано, що на цьому засіданні вони повинні просто послухати, що говорять інші, а ізоляція пояснюється прагненням створити більше вільну атмосферу. Коли запис закінчувався, експериментатор просив кожну випробувану оцінити дискусію і якість виступів по заздалегідь підготовленій шкалі. Отримані результати підтвердили гіпотезу. Студентки в групі із суворою ініціацією оцінили групу (існуючу лише в записі) як більше привабливу, чим студентки в групі з помірковано суворою ініціацією й без ініціації. Описаний експеримент відповідає більшості стандартів, прийнятих в американській соціальній психології: у ньому чітко сформульована гіпотеза, її перевірці (а не виявленню якихось нових відомостей, даних) підлегла вся процедура експерименту, зміст якої складається в ізоляції двох експериментальних змінних - незалежної (ступінь твердості ініціації) і залежної (привабливість групи), у встановленні між ними причинно-наслідкового зв'язку й, що саме головне, - у забезпеченні строгого контролю більшої частини супутніх умов. Саме в цьому контролі вбачається основна перевага лабораторного експерименту. Зіставляючи їх з недоліками (штучність ситуації, відірваність від реального життя й т.п.), Аронсон і Карлсмит підкреслюють: «У підсумку головна перевага лабораторного експерименту складається в його здатності давати нам однозначний доказ причинності.

Hutchinson (1987: розд. 1) та A. D. Smith (1998: розд. 2). Одню з найновших праць, де гостро критиковано Гелнерову теорю, зважаючи на його останн роботи,  OLeary (1998). ¶нш оцнки @елнерово теор з модернстського погляду див. також Hall (1998). 56 Див. пзнш твори Нейрна, де бльше соцально-психологчних  антропологчних дослджень Nairn (1997, особливо Вступ та розд. 5). 57 Про сучасн вропейськ нацоналстичн рухи, починаючи з 1989 p., як спираються на теорю @елнера, див. Dieckhon (2000). 58 Спроба Кедур вивести сучасний нацоналзм з антиномчного середньовчного мленалзму, як на мене, хибна; див. Smith (1979: розд. 2). Але повязуючи нацоналзм з релгю, Кедур виявив шлях до задовльншо оцнки рзномантност нацоналзмв  пристрастей, як вони викликають. 59 Гехтер наводить цкав приклади амантв  циган щодо замкнутих спльнот як за вибором, так  за необхднстю (Hechter 1988: 275-6). Про циган див. Kenrick and Puxon (1972). 60 Але можна навести й протилежн випадки, наприклад, палестинська нтифада проти могутньо зральсько держави, або рландська нацоналстична реакцю на масов британськ репрес псля Великоднього повстання 1916 р

1. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

2. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

3. Соціальна психологія організацій

4. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

5. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

6. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології
7. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія
8. Предмет соціальної психології

9. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

10. Соціальна психологія як наука

11. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

12. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

13. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

14. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

15. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

16. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

17. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

18. Соціальне становище Запорізького краю

19. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

20. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

21. Соціальні інститути.

22. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
23. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
24. Право як спеціальне соціальне явище

25. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

26. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

27. Мораль і соціальне управління

28. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

29. Сутність і значення соціального страхування

30. Державна політика соціального страхування

31. Соціальна інфраструктура України

32. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Розвиток соціальної географії в СРСР

34. Історія соціально-економічної географії світу

35. Державна соціальна допомога

36. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

37. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

38. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
39. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
40. Соціальна держава

41. Соціальна обумовленість державної служби

42. Соціальна цінність права

43. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

44. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

45. Суть та принципи соціальної держави

46. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

47. Мова як символ соціальної солідарності

48. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Історія України. Соціально-політичні аспекти

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

54. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
55. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті
56. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

57. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

58. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

59. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

60. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

61. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

62. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

63. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

64. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

65. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

66. Соціально-духовні основи культури класицизму

67. Соціально-філософські погляди І.Франка

68. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

69. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

70. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих
71. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
72. Ожиріння як медико-соціальна проблема

73. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

74. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

75. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

76. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

77. Зайнятість: соціально-трудові відносини

78. Організація як соціальне утворення

79. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

80. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

81. Управління персоналом в соціальній сфері

82. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

83. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

84. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

85. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

86. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
87. Роль соціального педагога в адаптації підлітків
88. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

89. Тривожність як соціально-педагогічне явище

90. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

91. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

92. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

93. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

94. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

95. Феномен соціальної держави в європейській традиції

96. Політика і етика: соціально-філософський аспект

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Мотиви соціальної поведінки особистості

98. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

99. Соціальна парадигма та її застосування в освіті


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.