Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат з дисципліни &quo ;Соціологія&quo ; на тему &quo ;СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ПЕТРА МОГИЛИ&quo ; ПЛАН Вступ 1. Біографія Петра Могили 2. Творчість Петра Могили Висновок Список використаної літератури ВСТУП Історія соціологічної думки в Україні як цілісний процес практично не досліджувалася. Протосоціологічний період її розвитку охоплює хронологічний проміжок від часів Київської Русі до середини ХІХ ст. Його історія налічує кілька етапів, що характеризуються певними особливостями розвитку соціологічного знання під впливом економічних, соціальних, політичних, ідеологічних факторів: 1) протосоціологія епохи становлення розвитку та розпаду Київської Русі (праісторія, Київська держава, княжа доба, литовсько-польський період – V-XV ст.); 2) протосоціологічне знання козацької доби (XV-XVIII ст.); 3) протосоціологія доби відродження України (XVIII-XIX ст.). Значний інтерес для протосоціології становлять соціально-політичні концепції Києво-Могилянської академії – першого вищого навчального закладу на східних землях України. Засновником академії був визначний церковний і культурний діяч київський митрополит Петро Могила (1596-1647 рр.). Разом з іншими діячами академії С.Яворським, Ю.Кониським, П.Величковським та Ф.Прокоповичем – він розвивав погляди на співвідносини церкви і держави, світської та церковної влади. Метою роботи є дослідження життя та творів Петра Могили – відомого церковного і освітнього реформатора. Теоретичним підґрунтям стали роботи Пічі В., Юрія М., Буряка Ю. та інших . Вони досліджували внесок Петра Могили у протосоціалістичну думку досить стисло, творчості велика увага не приділялася. Лише Дзюба О. дослідила як біографію, так і творчу спадщину, що становить значний внесок у соціологічну науку. 1. БІОГРАФІЯ ПЕТРА МОГИЛИ Син господаря Волощини та Молдови, Симеона Могили, та угорської князівни, Маргіти, народився 21 грудня 1596 р. Рід Могил у своїй політиці орієнтувався на Річ Посполиту, яка намагалася утвердитися на цих землях на противагу Османській імперії, у васальній залежності від якої перебували Молдова та Волощина. При підтримці Речі Посполитої господарем Молдови в 1595—1606 роках був брат Симеона, — Єремія Могила. Після його смерті господарем став Симеон (1606 — 1607). По смерті Симеона міжусобні війни, які точилися в Молдові, змусили його дружину з дітьми (а їх за одними даними було п'ять, за іншими — шість синів) переїхати в Річ Посполиту. Тривалі зв'язки роду Могил з польськими впливовими колами забезпечили їхнім дітям входження до польського магнатсько-шляхетського та українського князівського оточення. Вони одержали в Речі Посполитій шляхетські права, дочки Єремії одружилися з синами родин Вишневецьких, Корецьких, Потоцьких. Одна з них — Раїна Могилянка — була дружиною князя Михайла Вишневецького. Її онук Міхал-Корибут Вишневецький став польським королем (1669-1673). Раїна заснувала на Лівобережжі, де знаходилися величезні володіння Вишневецьких, три монастирі — Густинський, Мгарський та Ладинський, забезпечила їх фондовими записами на земельні володіння. Рід Могил відзначався великою відданістю православній церкві, благочестивістю та меценатством.

Представники цього славного роду підтримували тісні контакти з Львівським Успенським братством, на їхні кошти будувалася й оздоблювалася Успенська церква, яку називали Волоською. У храмі було побудовано родинний склеп Могил, встановлено плити з іменами жінок-меце-наток з цього роду. Імовірно, у Львівській братській школі, або ж під керівництвом братських вчителів, Петро Могила і одержав освіту. Сучасники відзначали високу освіченість молдавського воєводича, знання латинської, грецької мов. У часи можливого перебування Петра Могили у Львові (після від'їзду з батьківщини) Львівська братська школа, середня за своїм рівнем, містила у програмі вивчення латинської та грецької мов, а також &quo ;семи вільних наук&quo ;. Тут Петро Могила міг одержати добру освіту. Проте сучасники не згадують, в якій саме школі навчався Петро Могила, можливо, тому, що навчання в братській школі було узвичаєним явищем, зокрема для родин молдавських господарів, а про навчання в інших закладах (наприклад, єзуїтському колегіумі) не варто було нагадувати православному архімандриту, а згодом митрополиту. Існує думка, що Петро Могила продовжив навчання за кордоном, проте точних документальних підтверджень цьому немає. Свою кар'єру він розпочав при дворі коронного гетьмана, а потім і канцлера Станіслава Жолкєвського. Саме тут міг, як писали в ті часи, &quo ;набути вчинків рицарських&quo ;, зав'язати тісні контакти з польською політичною елітою. Не виключено, що воєводич здійснив подорож по європейських країнах, оскільки для тогочасної шляхетської та магнатської молоді було звичкою виїздити за кордон як для навчання, так і для вдосконалення у військовій майстерності. Перебуваючи при дворі Станіслава Жолкєвського, Петро Могила, імовірно, відвідував Київ, оскільки гетьман упродовж 1606 — 1618 pp. був Київським воєводою. Можливо, саме в цей час розпочинається його знайомство зі святинями Києва. Пізніше на Київщині Петро Могила отримав і свої земельні володіння. Разом із Жолкєвським він, імовірно, брав участь як військовий у битві польської армії з турецькою на Цецорських полях під Яссами (1620 p.), яка закінчилася поразкою польського війська й загибеллю коронного гетьмана. Достовірно відомо про участь Петра Могили в Хотинській війні 1621 p., де відзначилося запорізьке козацтво під проводом гетьмана Петра Сагайдачного, що врятував Річ Посполиту від розгрому. Після смерті Жолкєвського Могила деякий час перебував при дворі коронного гетьмана К. Ходкевича. Здавалося б, молдавському воєводичу випадала військова кар'єра, родинні зв'язки з впливовими польськими та українськими магнатами забезпечували йому відповідний статус у суспільстві. Проте він обрав не військову, не політичну, а духовну діяльність. Власна мотивація його вчинку, попри всі намагання пояснити її глибокою релігійністю, благочестям, вболіванням за православну церкву, а також честолюбством і владолюбством, прагненням слави, багатства, все ж залишається невідомою. Отже, Петро Могила — світська людина — стає архімандритом Києво-Печерського монастиря після смерті Захарія Копистенського в 1627 p., одного з провідних діячів вченого лаврського гуртка, який зібрав Єлисей Плетенецький, попередник Захарія.

Кандидатуру Петра Могили підтримала королівська влада, а також митрополит Йов Борецький, висвячений разом з ієрархами в 1620 р. при допомозі запорізького козацтва на чолі з гетьманом П. Сагайдачним. Але висвячена ієрархія вважалася нелегітимною, оскільки після проголошення Берестейської унії православна церква в Речі Посполитій була поставлена поза законом. Ставши Київським архімандритом у 1628 p., 30-літній Петро Могила спрямував свою діяльність передусім на захист володінь Києво-Печерського монастиря та відновлення його святинь, заснував Голосіївську пустинь, доклав багато зусиль для організації чернечого життя. Його діяльна й енергійна натура поєднувала в собі авторитаризм і цілеспрямованість в досягненні мети. Діяв він часом рішуче та безкомпромісно, повертаючи маєтності православній церкві. Зміцнення Києво-Печерського монастиря стало початком реформ Петра Могили, які поширилися на всі сфери церковного та культурного життя. Перше місце в цих реформах надавалося шкільній освіті, яку необхідно було піднести на рівень, що відповідав би тогочасним польським, зокрема єзуїтським школам. Він заснував школу при лаврському Троїцькому монастирі, для організації навчального процесу запросив зі Львова Ісая Трохимовича-Козловського та Сильвестра Косова, які здобули високу освіту, навчалися за кордоном. Вони стали найближчими сподвижниками та пропагандистами всіх реформ Могили. У школі, яка розпочала свою діяльність у 1631 році, запроваджувалося вивчення &quo ;семи вільних наук&quo ;, причому викладання велося латинською мовою. Грецькій мові як невід'ємному складнику візантійсько-слов'янської культурної традиції, яку намагалися зберегти у братських школах, відводилася другорядна роль. Сучасники, та й сам Петро Могила, називали школу &quo ;гімназіум&quo ;, тобто за програмою вона відповідала тогочасним середньоосвітним закладам. Програма школи дала підставу київським міщанам побачити в ній чужий &quo ;латинський&quo ;, тобто католицький, характер і вони при підтримці козацтва вимагали закрити її. Пізніше перевагу латинської мови в Лаврській школі префект Сильвестр Косов намагався обґрунтовувати необхідністю вивчення її потребами повсякденного життя, оскільки вона, поряд із польською, була мовою суду, офіційних документів; без знання її Русь називали &quo ;убогою&quo ;. Братство апелювало також до заповіту померлого в цей час митрополита Йова Борецького, де він наказував мати школу при братстві, а не деінде. Петро Могила пішов на компроміс і вступив у братство, погодився на злиття своєї школи з Київською братською й таким чином започаткував колегіум, який розпочав свою діяльність у 1632 р. з часом став вищим навчальним закладом — академією. Він забезпечив його діяльність матеріально, закупив книги, турбувався про освіту майбутніх учителів. Ще за життя Петра Могили колегіум одержав назву Могилянський. Утворенням Києво-Могилянського колегіуме завершився тривалий процес синтезу власних візантійсько-слов'янських культурних традицій з &quo ;латинськими&quo ; європейськими, що розпочався в Острозькій академії і продовжився в братських школах.

Хай Покров Велико Матер Всесвту буде над Вами! ХАРТ¶Я УКРА·НСЬКО· ДУХОВНО· РЕСПУБЛ¶КИ Найвища цннсть людського буття творчий дух. Найкраще, найглибше, найбарвистше вн виявлявся  виявляться через нацональний генй, тому що саме Мати-Наця да духов Людини багатопланов рчища для творчо д: мову основу мислення  сплкування, сторичну спадкомнсть братерства й врност, творч скарби тисячолть, добут пращурами в поход до ¶стини, морально-етичн заповти Любов й Людяност. Власне, поза цю основою нема людини. Тому будь-як соцально-полтичн де та деали, або флософськ вчення, що ведуть до припинення рол Матер-Нац, до  зубожння або асимляц,  не еволюцйн, антилюдян, злочинн, руйнвн для життя всього людства, бо людство вироста з проявв нацонального духу, являючи собою не конгломерат, не суму осб, а братерство племен, народв  нацй. Ворогом цього деалу  прадавнй дух мпералзму, млтаризму та властолюбства. Вн виявлявся на рзних етапах стор пд розматими личинами: як манакальне прагнення до свтового панування, як релгйно-мстична деспотя, як тоталтарн утвори сучасност

1. Історія України. Соціально-політичні аспекти

2. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

3. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

4. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

5. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

6. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
7. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема
8. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

9. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

10. Соціальна політика

11. Соціальна політика та соціальне партнерство

12. Державне регулювання соціальної політики

13. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

18. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

19. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

20. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

21. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

22. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
23. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
24. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

25. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

26. Політика та соціальний конфлікт

27. Політика і етика: соціально-філософський аспект

28. Бідність як соціальна проблема

29. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

30. Структура системи соціального захисту населення і політики України

31. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

32. Поняття й проблеми соціальної етики

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

33. Політичні права і свободи громадян України

34. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

35. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

36. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

37. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

38. Cучасні політичні партії в Україні
39. Політичний режим
40. Соціальні групи

41. Соціальні інститути.

42. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

43. Роль власності у соціально-економічних процесах

44. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

45. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

46. Політичний іслам

47. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

48. Політичний портрет М. Грушевського

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

50. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

51. Мораль і соціальне управління

52. Соціальне та особисте страхування

53. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

54. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
55. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
56. Розвиток соціальної географії в СРСР

57. Історія соціально-економічної географії світу

58. Демократія як соціальне явище

59. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

60. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

61. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

62. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

63. Політична система Великовританії

64. Політично-правова теорія Жана Бодена

Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки

65. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

66. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

67. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

68. Система соціального захисту в Україні

69. Соціальна захищеність дітей в Україні

70. Соціальна цінність права
71. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
72. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

73. Суть та принципи соціальної держави

74. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

75. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

76. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

77. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

78. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

79. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

80. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

82. Ідейно-політичне життя Полтавщини

83. Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

84. Політична діяльність Лазара Кагановича

85. Політична історія Галицько-Волинського князівства

86. Політична криза лейбористської партії 1931 р.
87. Політична система Української козацької держави
88. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

89. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

90. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

91. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

92. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

93. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

94. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

95. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

96. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

97. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

98. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

99. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.