Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Аналіз системи маркетингу туристичної фірми "Вир Мандрів"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; КУРСОВА РОБОТА на тему: «Аналіз системи маркетингу ПП «Вир Мандрів» Виконала: студентка Групи МГГТ-05 Кіщак К.Я. Науковий керівник: Лихолат Є.О. ЛЬВІВ-2009 Вступ & bsp; Актуальність теми. Французький економіст Ж.-Б. Сей ще в епоху промислової революції так сформулював основне правило в управлінні виробництвом: „Потрібно знижувати витрати виробництва, для того щоб збільшити прибуток”. Цей вислів дійсно є мудрим у тих умовах, коли галузі виробництва, ринки й асортимент продукції, що випускається, залишаються стабільними. Але сьогодні, у швидко мінливому світі, дане правило вже не є настільки ж вірним, як раніше. В еру постіндустріального суспільства, в умовах інформаційного вибуху компанії повинні приділяти таким сферам, як реалізація і збут продукції, збільшенню доходів і поліпшенню свого фінансового стану куди більше уваги, чим власне керуванню виробництвом, з метою зниження витрат. Організації, що оперують на стабільному ринку, у галузях, не підданих швидким змінам, звичайно боролися за свою, цілком визначену частку ринку. А самі ринки звичайно росли стільки, оскільки росла чисельність населення. І тут класичною ринковою стратегією фірми було збільшення своєї частки на наміченому ринку за рахунок зниження цін і витрат виробництва своєї продукції. Частка ринку, контрольована даною фірмою, у цих умовах не могла бути дуже великою. Сьогодні ж, якщо підприємство шукає шляхи збільшення прибутку тільки за рахунок зниження витрат виробництва, воно рано чи пізно вибуває з бізнесу. Незабаром керівництво цього підприємства переконається, що при всій уяві, використовуючи усі свої творчі здібності, воно не зможе зменшити рівень виробничих витрат у своїй компанії нижче визначеної межі. Разом з тим, якщо керівництво зверне свій погляд в іншу сторону і почне вишукувати шляхи збільшення доходів компанії через збільшення обсягу продажів, то перед ним відкриваються безмежні можливості. Ніколи раніше господарюючі суб’єкти не виявлялися в такій ситуації, як зараз. Усі ринки розділені на безліч сегментів. Спеціалізація досягла такого рівня, що залишається дуже мало простору між двома суміжними сегментами того самого ринку. От чому маркетинг в інформаційну, постіндустріальну еру являє собою цілий світ, переповнений для знаючої людини необмеженими можливостями по збільшенню об’ємів продажів. У даній роботі зроблена спроба проаналізувати основні напрями діяльності фірми в області маркетингу в сучасних умовах конкурентної боротьби. Практична затребуваність такого роду досліджень свідчить про актуальність даної проблеми, що й обумовило вибір теми курсової роботи. Мета і завдання дослідження. Основною метою курсової роботи є розробка організаційно-методичних рекомендацій з удосконалювання проведення маркетингових заходів щодо збільшення обсягу продажу послуг. Структура курсової роботи. Робота складається із вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури, додатків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми курсової роботи, відбивається ступінь вивченості проблеми, визначаються мета і задачі дослідження, формується практична значимість рекомендацій і пропозицій.

Основна частина присвячена дослідженню визначеної проблеми. У висновку сформульовані основні висновки і пропозиції. Розділ 1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві & bsp; 1.1 Система маркетингу, її роль на підприємстві Поняття маркетинг утворено від англійського слова marke (ринок), суфікс - інг означає дію, якусь роботу, виконувану на ринку. Маркетинг припускає визначені види обміну (грошей на одяг, кошик горіхів на мішок борошна чи часу, необхідного для того, щоб засклити вікна замовника на його допомогу при ремонті автомобіля) між членами суспільства. У найпростішому випадку це обмін, що вигідний обом сторонам. У того чи іншого індивідуума є те, що необхідно іншим. Тому вони проводять між собою торгові операції на ринку. У чому основна роль системи маркетингу на підприємстві? Відповіді на це питання можна згрупувати в такий спосіб: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; задає напрямок для діяльності підприємства; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; дозволяє краще розуміти структуру маркетингових досліджень, процеси вивчення споживачів, планування продукції, її просування на ринок і планування ціноутворення; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; забезпечує кожному структурному підрозділу на підприємстві чіткі цілі, що погоджуються з загальними задачами підприємства; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; стимулює координацію зусиль підрозділів у різних напрямках; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; змушує підприємство оцінювати свої сильні і слабкі сторони з погляду конкурентів, можливостей і погроз у навколишнім середовищі; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; визначає альтернативні дії чи їх комбінацію, що повинна розпочати здійснювати організація; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; створює основу для розподілу ресурсів. Процес стратегічного планування можна представити у виді наступної послідовності дій: Визначення задач підприємства - Встановлення цілей маркетингу - Комплексний аналіз ситуації - Розробка стратегічного плану маркетингу - Реалізація тактики маркетингу. Важливо пам'ятати, що наведений процес застосуємо як для великих, так і для середніх і малих підприємств, що виробляють продукцію чи послуги. І хоча кожен етап стратегічного планування має специфіку для окремих типів підприємств, використання наскрізного стратегічного плану необхідно усім. Попередній комплексний аналіз зовнішньої та внутрішньої ринкової ситуації підприємства в цілому є основою для встановлення цілей маркетингу, вироблення конкретної стратегії і її реалізації. Розглянемо цей етап більш детально. Аналіз бізнес-оточення підприємства. Інформація в бізнесі є найважливішим чинником виробництва. Можливості підприємства обмінюватися інформацією з зовнішнім середовищем дозволяють успішно вирішувати наступні стратегічні задачі: забезпечення гнучкості виробництва і зміни асортименту продукції у відповідності з попитом на ринку, використання ефективних форм планування, мотивації і контролю в керуванні підприємством на достатній інформаційній базі; створення й ефективне застосування комплексних систем керування якістю продукції, забезпечуючи результативний зворотний зв'язок з ринком; керування зниженням витрат підприємства, не знижуючи якості продукції, спираючи на оцінку чутливості ринку до такого роду змінам; Маркетингова інформаційна система підприємства - це система, що дозволяє інтегрувати інформацію з різних джерел, а потім передавати її менеджерам у формі, доступної для прийняття ними рішень.

Маркетингова інформаційна система включає три підсистеми & bsp; Рис. 1.1 - Підсистеми маркетингової інформаційної системи Система маркетингових досліджень є однієї з найбільш складних, оскільки вимагає одержання інформації безпосередньо від споживачів, вибору найбільш ефективних методів одержання первинної інформації, а також кількісних методів обробки отриманої інформації Маркетингове дослідження - це систематична підготовка і проведення різних обстежень, аналіз отриманих даних і представлення результатів і висновків у вигляді, що відповідає конкретній маркетинговій задачі, що стоїть перед підприємством. Існують три види цілей маркетингового дослідження: дослідницька - визначення проблеми, на вирішення якої варто направити маркетингову діяльність підприємства; описова - опис і пояснення подій на ринку; аналітична - спроба визначити причинно-наслідкові зв'язки між подіями на ринку. Цілі маркетингового дослідження, поставлені на конкретному підприємстві, визначають етапи дослідження (рис. 1.2) & bsp; & bsp; & bsp; Рис. 1.2 - Процес маркетингових досліджень Жодне підприємство не функціонує у вакуумі, а має досить диференційоване зовнішнє оточення, що характеризується значною динамічністю Фактори зовнішнього оточення варто розглядати як стратегічні і враховувати при розробці ринкової стратегії підприємства. Однак аналіз зовнішнього оточення не може дати бажаних результатів, якщо не розглядати його в системі усіх факторів, що визначають вибір ефективної стратегії підприємства, а саме: §& bsp;& bsp;& bsp; правильно обрані довгострокові цілі; §& bsp;& bsp;& bsp; глибоке розуміння конкурентного середовища; §& bsp;& bsp;& bsp; реальну оцінку власних можливостей підприємства. Як правило, зовнішнє середовище з'являється перед аналітиком маркетингу в досить агрегованому вигляді, і його задачею є ідентифікація факторів зовнішнього середовища для конкретного підприємства При цьому варто мати на увазі, що не усі фактори враховуються в розробці ринкової стратегії однозначно, оскільки серед них виявляться як контрольовані, так і неконтрольовані фактори. Незважаючи на те, що зовнішні фактори знаходяться поза зоною постійного контролю з боку керівництва підприємства, їхній вплив на стратегічне й оперативне планування істотне, і для цих цілей варто дати їм кількісну оцінку. Найбільш розповсюдженим є представлення бізнесу-оточення як сукупності факторів економічного, технічного, політико-правового, екологічного, соціально-культурного і демографічного характеру, графічно представленого на рис. 1.3. & bsp; Рис. 1.3 Фактори зовнішнього макрооточення підприємства Демографічні фактори містять у собі об'єктивні характеристики індивідів - споживачів продукції: вік, освіта, стать, родиний стан. Економічні фактори характеризують тенденції зміни цін, доходів, заощаджень, інвестицій, доступність кредитних ресурсів, рівень безробіття. Екологічні фактори відбивають доступність для виробництва природних ресурсів, екологічні перешкоди для бізнесу, екологічні вимоги до продукції підприємства. Політико-правові фактори виявляють політичні тенденції, здатні вплинути на бізнес, правове середовище бізнесу, антимонопольні закони, податкову політику.

Керамику готов поставлять Тайвань, но опять же там другие габариты. PКак вы предполагаете повышать эффективность своего предприятия? PСейчас у нас готовы четыре бизнес-плана по переоснащению производства новым оборудованием. Но пока мы оказались в состоянии закупить только технику, связанную с производством цилиндрических выводных резисторов. Нас очень интересует оборудование по производству чип-резисторов, но оно дорогое и нам пока не по карману. Будем менять и оргструктуру предприятия. Оно, с моей точки зрения, слишком большое для подобных технологий, качественно управлять таким многочисленным персоналом сложно. Полагаю, что самым эффективным рычагом управления является рубль. И если каждый его почувствует, то заработает и вся система. Поэтому пытаемся переводить отдельные подразделения на хозрасчет, а в дальнейшем, может быть, откроем им субсчета. Практически за год была создана новая система маркетинга, причем зарплата маркетологов полностью привязана к эффективности работы предприятия. Ив отдельные месяцы она у них выше, чем у директора завода. И мне не жаль

1. Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона

2. Язык html: системы программирования html, особенности языка и реализация системы. Назначение, примеры программирования приложений

3. Технология разработки экспертной системы. Выбор подходящей проблемы для разработки экспертной системы

4. Определение неисправностей тормозной системы автомобиля с помощью стенда диагностики тормозной системы

5. Міжнародний ринок туристичних послуг України

6. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера
7. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/
8. Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга

9. Рекламная деятельность в системе маркетинга

10. Товар и товарная политика в системе маркетинга

11. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

12. Сегментация потребителей в системе маркетинга

13. Имидж в системе маркетинга

14. Единая система маркетинга

15. Моделирование системы маркетинга сферы услуг

16. Рекламная деятельность в системе маркетинга

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

17. Маркетинг и маркетинговая система АПК

18. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

19. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

20. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

21. Системы управления маркетингом

22. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
23. Бизнес-план в системе маркетинга
24. Інформаційні системи в маркетингу

25. Маркетинг в системе товарной политики

26. Методы комплексного исследования состояния шинного рынка в системе маркетинга

27. Организационно-методических положений проведения анализа в системе маркетинга

28. Система интегрированного маркетинга на примере ОАО "Донецкая Мануфактура М"

29. Система целевого стратегического маркетинга на примере ООО "Губкинский механический завод"

30. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга

31. Ценовая политика в системе маркетинга

32. Информационная система отдела маркетинга

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Информационные системы электронного маркетинга в Интернете

34. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

35. Разработка конкурентоспособной ценовой стратегии предприятия ОАО "Петровское РТП" в системе стратегического маркетинга

36. Аналіз типової системи автоматичного регулювання температури в печі

37. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

38. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"
39. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
40. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

41. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

42. В поисках системы мира

43. Малые тела Солнечной системы

44. Происхождение Солнечной системы

45. Строение солнечной системы

46. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

47. Солнечная система

48. Происхождение солнечной системы

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

49. Спутниковые системы местоопределения

50. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

51. Двигательные системы организма

52. Нервная система

53. Нервная система

54. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
55. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
56. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

57. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

58. Транспортная система Украины

59. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

60. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

61. Банковская система Франции

62. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

63. Налоговая система

64. Налоговая система России

Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Налоговая система РФ

66. Налоговая система РФ на современном этапе

67. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

68. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

69. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

70. Планирование в системе государственного управления
71. Система таможенных органов РФ
72. Расходы бюджетной системы на социальные цели

73. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

74. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

75. Задачи, основные функции и система ОВД

76. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

77. Природа и система административного права

78. Место обязательственного права в системе гражданского права

79. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

80. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

81. Правовые системы современности. Мусульманское право

82. Возникновение и система развития права Канады

83. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

84. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

85. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

86. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?
87. Государственная служба Приказной системы управления
88. Характеристика налоговой системы Великобритании

89. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

90. Система законодательства в области СМИ Германии

91. Финансовая система Республики Узбекистан

92. Судебная власть и судебная система РК

93. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

94. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

95. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

96. Разделение властей в системе государственных органов

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов

97. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

98. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

99. Судебная система РФ и пути ее реформирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.