Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Українська інженерно-педагогічна академія Гірничий факультет Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА з дисципліні «Дидактичні основи професійної освіти» Організація та методика проведення уроку з теми: «Робота з панеллю керування» (Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»; дисципліна: «Операційні системи») Керівник роботиКарчевська Н.В. Фіногєєва Т.Є. 29 вересня 2009 р. Виконавець Студент гр. ДГ-К7-1 Черкашенко А.І. Стаханов, 2009 РЕФЕРАТ Курсова робота містить: 37 арк., 7 табл., 1 додаток, 8 джерел. В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку. УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ, ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ, ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ ПО ПЛАНУ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ, ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ДОДАТКОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗМІСТВСТУП 1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Операційні системи» 1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 1.3 Аналіз учбового плану 1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця 1.4 Міжпредметні зв'язки теми «Робота з панеллю керування» 1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану 1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми 1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми 1.8 Висновок 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ ОБРАНОЇ ТЕМИ 3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОДНОГО З АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вплив стилю педагогічного спілкування інженерно-педагогічних принципів на результативність професійного навчання 3.1. Введення 3.2. Поняття педагогічного спілкування та його системи 3.2.2. Функції спілкування 3.2.3. Стадії спілкування 3.2.4. Середа спілкування 3.3 Стилі педагогічного спілкування 3.4. Позиції в спілкуванні 3.5. Психологічні бар’єри у спілкуванні вчителя з учнями 3.6. Корекція психологічних комплексів, що перешкоджають повноцінному спілкуванню учнів 3.7. Висновки ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЖЕРЕЛ Додаток 1 ВСТУП У наш швидкоплинний час професійний розвиток набуває особливого значення і стає невід'ємною умовою успішного функціонування будь-якої організації. З огляду на специфіку ринку, особливістю якого є швидкі і часті зміни, як зовнішніх умов підприємства, так і внутрішніх, можна констатувати, що розвиток системи професійного навчання в організації визначає не тільки успішність її розвитку, але і виживання. Педагогічне проектування — це механізм розробки технології в педагогічній теорії і практиці. Він дозволяє оптимізувати діяльність інженера-педагога. На проектування витрачається приблизно 28%–30% робочого часу. Завдяки проектуванню навчально-виховний процес стає технологічним. Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.

Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах. Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі: - виявити роль і місце учбової дисципліни «Операційні системи» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ; - визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Робота з панеллю керування»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема; - скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота з панеллю керування»; - розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми; - виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Робота з панеллю керування»; - розробити порядок організації і методику теми: «Робота з панеллю керування»; - дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку. 1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Загальна характеристика учбової дисципліни «Операційні системи» Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін. Мета дисципліни: формування теоретичної бази знань та умінь студентів для освоєння та ефективного використання базових операційних систем, що використовуються: MS DOS, Wi dows та Li ux, створення підгрунтування для подальшого засвоєння спеціалізованих програмних продуктів з питань техніки і технології. Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Програмою дисципліни передбачено вивчення загальних принципів будови і функціонування базових операційних систем MS DOS, Wi dows та Li ux, системного програмного забезпечення, необхідного для функціонування ЕОМ та прикладного програмного забезпечення, призначеного для ефективного вирішення практичних задач. За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких на аудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи — 60 годин, на самостійні роботи — 70 годин. Студенти повинні знати: структуру базових операційних систем, що використовуються, загальні принципи функціонування їх основних компонентів; призначення, функціональні можливості і правіша використання основних складових базових операційних систем; призначення, функціональні можливості і правила використання програм системного призначення; параметри настроювання базових операційних систем. Студенти повинні вміти: використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для вирішення практичних завдань; використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для забезпечення безвідмовної роботи ЕОМ; виконувати настроювання базових операційних систем для даної конфігурації ЕОМ; виконувати встановлення базових операційних систем на ЕОМ. 1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» Розряд: 4-й Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників фахівець спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» — повинен вміти: використовуючи матеріали робочої документації, нормативні документи за допомогою спеціаліста вміти здійснювати організаційно-технічні заходи щодо підготовки та впровадження в дію ІС; приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованого проектування та управління організаційно-економічними, конструкторсько-технологічними об’єктами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єкти моделювання; використовуючи нормативні документи під наглядом спеціаліста визначити порядок отримання, контролю ІС, їх збереження та передачі монтажній або науково-налагоджувальній організації; використовуючи робочу документацію, за допомогою налагоджувально-вимірювальної апаратури і тестових програм проводити перевірку стану ІС; виявляти причини нештатного функціонування а відмов ІС; виявляти показники виконання функцій ІС засобами автоматики і управління; використовуючи робочу документацію та результати перевірки стану ІС за допомогою спеціаліста оцінювати якість роботи ІС; здійснювати доопрацювання програмного забезпечення та корекцію експлуатаційної документації; створювати необхідну документацію по завершенню робіт; Використовуючи результати випробувальної експлуатації та скоректовану технічну документацію під наглядом та за допомогою спеціаліста вміти перевіряти відповідність побудованої ІС і засобів автоматики та управління вимогам технічного завдання; використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста та технічних засобів вимірювань і тестування вміти виконувати монтаж та пусконалагоджувальні роботи; вміти налагоджувати програмне забезпечення та випробовувати ІС і засоби автоматики та управління у комплексі з програмним забезпеченням; використовуючи результати випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, за допомогою спеціаліста знаходити ефективні режими експлуатації; установлювати ефективні режими експлуатації; виявляти більш ефективні режими експлуатації та впроваджувати їх в експлуатацію; володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем; Діагностувати технічний стан ІС і засобів автоматики та управління за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, тестових програм; виявляти причини нештатного функціонування та аварій обладнання систем, аналізуючи нормативно-технічну документацію і технічний стан обладнання; виявляти причини нештатного функціонування ІС при експлуатації в екстремальних умовах, користуючись відповідними інструментальними засобами та тестовими програмами; здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згідно нормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестових програм; розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей; забезпечувати надійне функціонування СПЗ в умовах експлуатації ППЗ, використовуючи систему захисту технічних і програмних засобів від несанкціонованого доступу до Технічних можливостей і операційного середовища користувача; адаптувати ППЗ і проводити тестування ППЗ в умовах державних, міжвідомчих, прийомо-здавальних випробувань за допомогою сучасної технічної бази і відповідних інформаційних технологій; вміти користуватись нормативними документами щодо реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС і засобів автоматики та управління в умовах користувача; володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління; використовуючи експлуатаційні документи вміти складати наряди на проведення робіт з експлуатації ІС, засобів автоматики та управління за допомогою чинних нормативних документів; використовуючи суспільні фонди та спортивні споруди, за допомогою профспілок вміти організувати відновлення фізичних та моральних сил у підпорядкованому трудовому колективі; використовуючи дані експлуатації ІС та її діагностики, за допомогою спеціаліста та комп'ютерних технологій вміти розробляти нові високоефективні алгоритми управління систем; розробляти нові високоефективні алгоритми діагностування ІС, засобів автоматики та управління; використовуючи нові високоефективні алгоритми ідентифікації, моделювання, проектування і управління та комп’ютерні технології, за допомогою спеціаліста вміти розробляти більш досконалі апаратні та програмні засоби до ІС проблемно-орієнтованого спрямування; Впроваджувати більш досконалі ІІС, засоби автоматики і управління для і задач синтезу/аналіз; об'єктів технічного, економічного, технологічного тощо призначення; Використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста вміти розробляти технологію утилізації засобів автоматики і управління; Використовуючи розроблену технологію, за допомогою технічного устаткування вміти виконувати демонтаж ПС; Забезпечувати утилізацію за нормативними документами окремих частин системи; Направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики і управління.

Вона мала на озброєнні 4 кулемети, кожен з бойовиків - гвинтівку з 40 набоями. Організація вела розвідувальну і пропагандистську роботу, готувалась до збройного виступу. Її провідники Фоліс і Саломович були розстріляні, пройшли масові арешти робітників. При цьому затримали одного з керівників підпілля, агента розвідки ЗУНР Л.Ганкевича [542]. В доповіді співробітника закордонного відділу Генштабу Армії УНР А.Рибчука йдеться про те, що 22 жовтня 1919 р. у Львові польська спецслужба заарештувала М.Оссовську, яка ефективно допомагала Л.Ганкевичу залучати вояків до УГА. Всього у цій справі було затримано 40 осіб. Арешти агентів розвідки ЗУНР використовувались поляками як привід для розгортання масових репресій проти українського населення міста [543]. Розвідувальну роботу спецслужб ЗУНР на окупованій території Галичини ускладнював жорсткий контррозвідувальний контроль спецслужб Польщі. Так, у Львові польська контррозвідка, дирекція поліції і військова адміністрація встановили тотальне стеження за всіма українськими політичними, комерційними, культурними і молодіжними організаціями, що перешкоджало використанню їх українською розвідкою як прикриття, а також реалізації планів збройних виступів проти окупантів [544]

1. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

3. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

4. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

5. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

6. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні
7. Організація і методика аудиту
8. Організація і методика аудиту доходів підприємства

9. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

10. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

11. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

12. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

13. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

14. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

15. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

16. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

17. Організація та проведення туристичних походів

18. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

19. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

20. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

21. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

22. Організація та планування кредитування
23. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
24. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

25. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

26. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

27. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

28. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

29. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

30. Організація обліку в магазині "Світанок"

31. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

34. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

35. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

36. Організація захисту державної таємниці в Росії

37. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

38. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
39. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти
40. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

41. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

42. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"

43. Методика та порядок проведення презентацій

44. Організація роботи підприємства

45. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

46. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

47. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

48. Світова організація торгівлі: цілі та функції

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

49. Україна та міжнародні економічні організації

50. Економічні та правові основи управління організацією

51. Кризове явище функціонування та розвитку організації

52. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

53. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

54. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
55. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
56. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

57. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

58. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

59. Організація позакласної роботи з математики

60. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

61. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

62. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

63. Дитячі та юнацькі організації в Україні

64. Процес організації виробництва та виробництва

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

66. Організаційні аспекти соціальної роботи

67. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

68. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

69. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

70. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
71. Основні організаційні форми та види туризму
72. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

73. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

74. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

75. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

76. Організація роботи заводу

77. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

78. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

79. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

80. Суспільна організація життя слов

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

82. Організація праці

83. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

84. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

85. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

86. Методика проведения лізингових операцій
87. Організаційна система управління природокористуванням України
88. Методика проведения маркетинговых исследований

89. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

90. Організація обліку грошових коштів

91. Організація евакуаційних заходів

92. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

93. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»

94. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

95. Організація банківської справи

96. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

97. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

98. Організація касових операцій у банківських установах

99. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.