Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Інформація та інформаційні процеси

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Тема: Вступ. Тема уроку: Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації. Форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, зберігання, збирання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації. МЕТА УРОКУ: Навчальна:сформулювати у учнів поняття про види та властивості інформації, про засоби обміну інформацією та її збереження. Розвиваюча: розвивати просторове й логічне мислення, вміння робити висновки. Виховна: виховати в учнів інтерес до предмету. Матеріально-методичне забезпечення уроку: макети (зразки) носіїв інформації, електронний підручник, мультимедійне устаткування, плакати, друковані конспекти уроків, картки з задачами (для домашнього завдання), критерії оцінювання знань Тип уроку: урок засвоєння нових знань СТРУКТУРА УРОКУ І. Організаційна частина 1. Перевірка наявності учнів на уроці. 2. Перевірка готовності учнів до уроку (наявність конспектів, навчальних посібників) ІІ. Основна частина 1. Повідомлення теми та мети уроку. 2. Ознайомлення із критеріями оцінювання роботи на уроці. ІІІ. Актуалізація опорних знань Бесіда за запитаннями: Що таке на ваш погляд інформація? Чи є необхідність зберігати інформацію і чому? Які на ваш погляд, існують способи збереження інформації? Як уявляєте собі інформацію як матеріальну субстанцію? ІV. Розгляд нового матеріалу 1. Формулювання поняття інформації та операцій над нею Інформатика – галузь науки, яка вивчає структуру та загальні властивості інформації. Інформація – відомості, дані, представлені в різних видах. (від лат. I forma io – роз’яснення, виклад, відомості, знайомство) 2. Інформаційні процеси Інформаційні процеси – послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Інформаційна система (ІС) – сукупність апаратних та програмних засобів, які забезпечують автоматизацію, збирання, накопичення, опрацювання, систематизацію, зберігання, подання й передавання інформації (ІС=1 2 3 4 5). Інформаційні технології (інформаційно-комунікаційні технології) – сукупність засобів і методів керування інформаційними процесами, що забезпечують виконання завдань щодо пошуку, опрацювання, передавання інформації для отримання нової інформації про стан об’єкта, явища або процесу. 3. Властивості та види інформації Властивості інформації – це властивості, які сприяють сприйняттю правильних рішень на базі наявної інформації. ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ Інформація поділяється на види за способами сприйняття, відображення сприйнятої інформації та суспільним значенням цієї інформації. (Учням пропонується заповнити таблицю) За способом сприйняття За способом відображення За суспільним значенням Бесіда: 1. Згадайте будь-ласка анатомію людина та скажіть: Які органи чуття є у людини? (діти відповідають) Логічне завершення: Відповідно: Сприйняття інформації очима - візуальна, вухами – аудіальна, шкірою – тактильна, носом – нюхова, язиком – смакова) (заповнюємо перший стовпчик таблиці: візуальна, аудіальна, тактильна, ніс, смакова) 2.

Що таке формат інформації? – (відображення). Який формат інформації може відображати ваш мобільний телефон? (mp3, mp4, sms, mms – музика, графіка, текстова, комбінована) Який вид інформації за способом відображення переважає на уроках: креслення? (графічна, ) української мови? (текстова) математики? (числова) інформатики? (комбінована) (заповнення таблиці) 3. Яка різниця між професією і спеціальністю? (професія – профіль, а спеціальність – вузький профіль) Як називаються група предметів, які відповідають обраній вами професії? (спеціальні) Як буде називатися вид інформації, який ви отримуєте на спеціальних предметах? (спеціальна) Як можна назвати інформацію, що розрахована масу людей? (масова) 4. Спеціальна інформація на уроках відображається . та сприймаємо її ми . 4. Вимірювання інформації 1. Які одиниці вимірювання (наприклад, довжини) ви знаєте? Інформація, як будь-яка величина (і довжина, і об’єм) має одиниці виміру. Біт (мм) – двійкова одиниця вимірювання кількості інформації (0 та 1). Байт (см) – одиниця вимірювання кількості інформації, що відповідає групі з 8 зв’язаних двійкових розрядів (бітів). 1 байт=8 біт. 1 Кбайт=1024 байт 1 Гбайт=1024 Кбайт 1 Тбайт =1024Гбайт 5. Носії інформації Носії інформації – матеріальний об’єкт, який призначено для збегірання і передавання інформації. Закріплення нового матеріалу 1. Робота в групах: (Завдання на картках) І група: Навести приклад отримання повної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації. ІІ група: Навести приклад отримання актуальної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації. ІІІ група: Навести приклад отримання корисної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації. IV група: Навести приклад отримання доступної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації. V. Підсумки уроку 1. Підведення підсумків уроку (оцінювання знань учнів). VI. Домашнє завдання 1. Відпрацювати самостійно пройдений матеріал. 2. Розв’язати задачі (картки) Варіант 1: Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією: Учень готує реферат на урок історії України. Варіант 2: Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією: Столяр виготовляє стілець за замовленням. (згідно фаху) Варіант3: Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією: Виконання лабораторної роботи учнем під керівництвом викладача. Література Гаєвський А.Ю. Інформатика 7-11 клас: стор. 5-11, 17-26 Зарецька Т.І. Інформатика 10-11 клас: стор. 3-8 Корнієнко М.М. Інформатика: Довідник для учнів та абітурієнтів: стор. 5-15 ВикладачАкімова І. Б. 7

Поступово окреслилися й головні методи її роботи, а саме: здобування інформації агентурним шляхом, через опитування полонених і громадян, що перебували на території потенційного противника, обробка іноземних видань, де містилися відомості, котрі цікавили українську спецслужбу. Як один із плідних методів оперативної роботи розглядався обмін конфіденційною інформацією з розвідками союзних Україні держав. Хоча в умовах австро-німецької збройної присутності в УНР військова розвідка республіки залежала від спецслужб цього блоку. Крім того, розвідвідділ зазнавав труднощів через брак кваліфікованих кадрів і матеріально-технічну скруту. Певним кроком у справі оперативно-технічного забезпечення процесу інформаційного постачання Генштабу УНР було встановлення при 1-му генерал-квартирмейстерстві потужної радіостанції, що працювала на прийом і передачу. Як ішлося в наказі військового міністра УНР від 13 квітня 1918 р., ця радіостанція в оперативному відношенні підлягала начальнику відділу зв'язку Генштабу, а в технічному - інспекторові радіотелеграфу

1. Україна та інтеграційні процеси

2. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

3. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

4. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

5. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

6. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання
7. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок
8. Системне програмування та операційні системи

9. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

10. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

11. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

12. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

13. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

14. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

15. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

16. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Інформаційні системи і технології підприємства

18. Виникнення писемності та історія кодування інформації

19. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

20. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

21. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

22. Інформаційні ресурси України
23. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
24. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

25. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

26. Інформатика і інформаційні технології

27. Інформаційні ресурси економічної діяльності

28. Інформаційні системи (20 питань)

29. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

30. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

31. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

32. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

34. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

35. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

36. Інформаційні системи в маркетингу

37. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

38. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США
39. Інформаційні системи в управлінні підприємством
40. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

41. Інформаційні технології на уроках хімії

42. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

43. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

44. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

45. Поняття економічної інформації, її види та властивості

46. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

47. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

48. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Інформаційне забезпечення

50. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

51. Інформаційна політика України

52. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

53. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

54. Комерційні банки та їх види
55. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
56. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

57. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

58. Докази та доказування в кримінальному процесі

59. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

60. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

61. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

62. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

63. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

64. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

66. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

67. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

68. Інформація і дезінформація в просторі засобів масової інформації

69. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

70. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні
71. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад
72. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

73. Автоматизована система обробки економічної інформації

74. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

75. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

76. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

77. Відображення на екрані дисплея графічної інформації

78. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

79. Імовірнісні методи ощадливого кодування інформації

80. Інформаційна безпека, пошук інформації

Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Інформаційна структура Російської Федерації

82. Інформаційно-довідкова система

83. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

84. Корпоративна інформаційна система R/3

85. Операційні системи та робота з ними

86. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази
87. Пошук інформації на комп’ютері
88. Пристрої введення інформації. Клавіатура

89. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

90. Проектування інформаційних систем

91. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

92. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

93. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

94. Системи оброблення економічної інформації

95. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

96. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Теорія захисту інформації

98. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

99. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.