Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ 3 Розділ I.Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти .7 Психологічна підготовка школярів до навчання у вищому закладі освіти та саморозвиток як психологічний чинник успішної адаптації студентів. . .17 Причини та симптоми дезадаптаційної поведінки студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі .23 Стрес як психофізіологічна модель розладів психіки . .29 Феномен інформаційного стресу. . .34 Інформаційний невроз як результат хронічного стресу .47 Психологічне забезпечення психічного здоров’я у навчальній діяльності студентів .55 Розділ II. Проблеми діагностики адаптаційних процесів до навчального процесу у студентів вищих навчальних закладів 2.1. Аналітична характеристика методів дослідження .59 2.2. Аналіз отриманих результатів .71 Висновки . 90 Практичні рекомендації . . .95 Список літератури .100 Додатки ВСТУП Актуальність теми дослідження. У сучасному суспільстві проблема адаптації виступає однією з ключових проблем психологічної науки. Високі темпи життя, постійні інформаційні перевантаження і дефіцит часу все більше впливають на психіку особистості і стають причинами різних відхилень в нормальній діяльності окремих чи багатьох функціональних систем організму. Різнобічна і тривала дія несприятливих соціальних, психологічних, економічних чинників зумовлює велику нервово-психічну напругу, яка здатна викликати різноманітні негативні прояви в поведінці і призводити до нервово-психічних розладів. У наш час активно вивчається проблема психологічного стресу у трудовій та навчальній діяльності. У вітчизняній та зарубіжній науці почали досить широке вивчення питання впливу інформаційних чинників на діяльність людини та її стани. Вважається, що будь який різновид стресу є в своїй основі інформаційним. Стрес не зводиться лише до емоційного феномену, а детермінується і відображається в мотиваційних, когнітивних, вольових, характерологічних та інших компонентах особистості. Саме тому феномен стресу потребує спеціального психологічного вивчення (В. А. Бодров, 2000). На сьогодні спостерігається тенденція до значного зростання кількості нервових розладів та розладів психіки і поведінки. Довготривале обмеження доступу до специфічної інформації або надлишок інформації викликають порушення вищої нервової діяльності, функцій сну, що є результатом розвитку інформаційних стресів і неврозів та визначено основним вектором нашого дослідження. Тобто адаптація людини до стрімких змін навколишнього середовища набуває все більшого значення для сучасної науки. Крім того, вивчення даної теми є важливою умовою для оптимізації психічної діяльності, її управління з метою максимального пристосування особистості до мінливих умов середовища. Проблеми розвитку та діагностики стресів і неврозів досліджувались в роботах Б. Д. Карвасарського, В. Н. Мясищева, А. М. Свядоща, З. Фрейда, А. Адлера, М. М. Хананашвілі, В. А. Бодрова та ін. Процес адаптації першокурсників у студентському колективі та соціально-психологічна структура труднощів періоду адаптації також займають важливе місце при дослідженні феномену інформаційного стресу.

Лише за останні роки проблема адаптації учнівської молоді до нового колективу стала предметом спеціальних досліджень. Вступаючи до вищого освітнього закладу, студенти стикаються з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою психологічною готовністю до навчання у вищому освітньому закладі, з руйнуванням роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи і виробничих колективів, утрати роками закріплених взаємин з колективом та формуванням нових навичок, а також з невмінням здійснювати психологічну саморегуляцію власної діяльності та поведінки. Зі вступом до вищого навчального закладу юнаки і дівчата потрапляють у нові, незвичні для них умови, що неминуче спричиняє ламання динамічного стереотипу і пов'язаних з ним емоційних переживань. Нерідко соціально-психологічна дезадаптація породжує втрату сформованих позитивних установок і відносин студента-першокурсника. Важким наслідком дезадаптації є стан напруженості і фрустрації, зниження активності студентів у навчанні, втрата інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на першій сесії, а в ряді випадків - втрата віри у свої можливості, розчарування у життєвих планах. Усе це призводить до психічного перевантаження, яке власне і знижує адаптативні можливості і, як наслідок, сприяє порушенню психічного здоров’я особистості. Перший рік навчання є дуже важливим тому, що в цей час у студента відбувається багато емоційно-особистісних і когнітивних змін – нерідко кількість цих змін перевищує ту, яка припадає на весь період навчання у вищому освітньому закладі. Вони обумовлені ситуацією нових і незвичних вимог для студента. У дослідження проблеми адаптації вагомий внесок зробили ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких В. П. Казміренко, В. І. Мєдвєвєва, Г. М. Шевандрін та інші. Тому важливо розглянути і дослідити проблему психологічної адаптації до умов навчання у вищому закладі освіти. Дослідження цієї проблеми допоможе напрацювати психологічні методи підвищення успішності у навчанні. Таким чином, проблема адаптації першокурсників вимагає як спеціального теоретичного вивчення цього процесу, так і експериментальної перевірки системи навчально-виховних заходів, здатної прискорити входження студентів-першокурсників до колективу, звести до мінімуму наслідки дезадаптації. Слід відмітити, що тема роботи, не зважаючи на значимість даної проблеми, має недостатню теоретичну розробленість та емпіричне дослідження. Об’єктдослідження – процес адаптації студентів до навчального процесу у вищому закладі освіти. Предмет дослідження – феномен інформаційного стресу як основної проблеми дезадаптації студентів-першокурсників. Метоюдослідження є виявлення особливостей процесу адаптації студентів-першокурсників, аналіз етіологічних і симптоматичних складових та діагностика студентської дезадаптації, а також пошук ефективних засобів психологічного забезпечення психічного здоров’я у середовищі студентської молоді. Відповідно до сформульованої мети були розроблені такі завдання дослідження: Розглянути типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти; Дослідити етіологічні та симптоматичні складові дезадаптаційної поведінки студентів-першокурсників Визначити вплив інформаційних стресів на процес адаптації до умов навчання у вищому закладі освіти Виявити можливості психологічного забезпечення психічного здоров’я у середовищі студентської молоді; Провести дослідження наявності проявів дезадаптації та інформаційного стресу у студентів-першокурсників; Розробити практичні рекомендації щодо зміцнення психічного здоров’я та підвищення стресостійкості особистості.

Гіпотеза дослідження – у більшості студентів перших курсів вищих навчальних закладів період адаптації охоплює весь перший семестр. Під кінець першого курсу навчання у вищому закладі освіти прояви дезадаптації та інформаційного стресу суттєво зменшуються. У студентів І курсу дезадаптація до умов навчання проявляється значно більше, порівняно зі студентами ІV курсу. Методи дослідження перевірку гіпотези виконано за допомогою комплексу методів, а саме: Методика “Самооцінка інформаційних процесів”. Методика “Схильність до стресу”; Тест “Рівень невротизації”; Методика експрес-діагностики неврозу К. Хека і X. Хесса. Методика визначення стрес-стійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге; Тест нервово-психічної адаптації; Тест “Рівень та тип вашого стресу”; Методика “Самооцінка психічних станів” (за Г. Айзенком); Тест “Самооцінка стійкості до стресу”. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання у науковій галузі та в учбовій діяльності при організації навчально виховного процесу. Розділ I Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти Розгляд і вивчення проблеми психологічної адаптації студента-першокурсника до умов навчання у вищому закладі освіти передбачає насамперед конкретизацію самого поняття адаптації. Розуміння і тлумачення явища адаптації до ситуації навчання у вищому освітньому закладі може бути різним. Як правило, проблема адаптації порушується стосовно нових, незнайомих для індивіда ситуацій, які мають для нього істотне чи навіть життєво важливе значення. Це означає, що не адаптованість може з високою ймовірністю призводити до психічного неблагополуччя індивіда, стану дистресу, серйозної загрози для його життєвих інтересів. Неадаптованість проявляється в неадекватному розумінні ситуації, у способі дій, який підвищує несприятливість та загрозливість ситуації. Найбільш загальне розуміння психологічної адаптації до нових незвичних умов передбачає формування психологічних механізмів, завдяки яким особа забезпечує свою безпеку і адекватну орієнтацію в новій ситуації. При успішній адаптації особистість отримує можливість максимально успішної самореалізації без надмірних зусиль . Отже, першокурсники мають труднощі в засвоєнні знань тому, що у них не сформувалися такі риси особистості як: готовність до навчання, здатність навчатися самостійно, контролювати і оцінювати себе, володіти своїми індивідуальними особливостями пізнавальної діяльності, вміння правильно розподілити свій робочий час для самостійної підготовки. Викладач вищого навчального закладу повинен допомогти студенту-першокурснику у подоланні цих труднощів. У соціальній адаптації виділяють дві форми: активну, коли суб'єкт прагне впливати на середу з метою її зміни (наприклад, зміни цінностей, форм взаємодії і діяльності, які він повинен засвоїти); пасивну, коли суб'єкт не прагне до такого впливу і зміни. Соціальна адаптація студентів поділяється на такі види: професійну адаптацію – пристосування до характеру, змісту, умовам і організації навчального процесу, формування навичок самостійності в навчальній і науковій роботі; соціально-психологічну адаптацію – пристосування особистості до групи, взаємовідносин в ній, формування власного стилю поведінки .

У меня нет никаких секретов, только желание научить других тому, что я узнал. Проблемой является найти студентов, которые были бы достаточно терпеливыми и дисциплинированными, чтобы практиковать все это. Не забывайте, что энергия семени, которую мы используем в сексуальном гунфу, имеет ценность большую, чем просто питательное вещество, каким бы ценным оно ни было. Здесь мы имеем почти неистощимые источники энергии спермы. Они непрерывно перемещаются, создавая подобно элементарным принципам электромагнетизма «человеческое электричество». Мы прекратили катастрофическое растрачивание энергии из-за частых эякуляций и начали наполнять этой энергией более полно сердце и голову. Диаграмма 34 Путь Дао «без рук». Энергии Инь и Ян уравновешены В практике цигун железной рубашки мы увеличиваем стабильность нашей жизненной энергии путем более прочного ее укоренения в земле и упаковки энергии ци в фасциях, костях и некоторых полостях нашего тела. В технике даосской эзотерической йоги «Малое Просветление», или Кань и Ли, я обучаю эзотерическим рецептам увеличения силы Инь и Ян в теле и «выпаривания» накопленной ци и цзин вверх в сердце и голову в более очищенной форме

1. Социальная адаптация иностранных студентов-стажеров к обучению в российском вузе

2. Взаимосвязь уровня тревожности и социальной адаптации у студентов к обучению в ВУЗе

3. Возможности физиологических практикумов в оценке адаптации студентов к учебным нагрузкам

4. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

5. Условия успешной адаптации студента к учебной деятельности в ВУЗе

6. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
7. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)
8. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

9. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)

10. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

11. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

12. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

13. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

14. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

15. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

16. Управление общежитием, учет прибывших, убывших студентов, контроль над своевременной уплатой сумм за проживание в общежитие

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

18. Обработка данных о студентах

19. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

20. Методическая разработка по практическому занятию для студентов лечебного факультета

21. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

22. Научно-исследовательская работа студентов и пути ее совершенствования
23. Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке студентов
24. Возможности воспитательной работы со студентами в общежитии

25. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

26. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

27. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

28. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

29. Трудовая адаптация

30. Моделирование систем радиосвязи и сетей радиовещания (для студентов специальности «РРТ»)

31. Несколько рефератов по Исламу

32. Лидерство в профсоюзных организациях студентов высших учебных заведений

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

33. Организация учебного процесса и бюджет времени студента

34. Шпаргалка по физике для студентов 1-го курса (по билетам)

35. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

36. Физическая культура общекультурной и профессиональной подготовке студентов

37. Физическое воспитание студентов

38. Общая физическая подготовка в системе физического воспитания студентов
39. Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке студентов
40. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

41. Методические указания для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

42. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

43. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

44. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ для студентов специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

45. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

46. Храмовое зодчество Южной Франции: адаптация северных моделей к местным условиям

47. реферат

48. Реферат по теме “Человек на войне”

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

49. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

50. Адаптация производственной деятельности к условиям рынка

51. Формирование логико-информационных и речевых коммуникативных умений студента в процессе изучения математики

52. Изменения второго курса ВГМУ в конце и начале семестра и функционального состояния студентов

53. Литература - Офтальмология (Офтальмологический паспорт студента)

54. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения
55. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)
56. Физиологические и биохимические основы адаптации

57. Методическая разработка для студентов по теме: "Аппендицит"

58. Лекции - Офтальмология (Офтальмологический паспорт студента)

59. США и Канада в АТР: набор рефератов

60. Адаптация персонала при слиянии и реорганизации ЗАО «Энерпред»

61. Экономические аспекты управления трудовой адаптацией на предприятии

62. Разделенный подход к адаптации в проблемно-ориентированной среде

63. Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности

64. Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности

Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Разработка электронного учебника по математике для студентов I курса, отделения "информатика - иностранный язык"

66. лекции по товароведению для студентов ТГИС - Кормина

67. Адаптация на основе оверлейной модели умений

68. Экспериментально-психологическое изучение динамики посттравматической стрессовой адаптации участников боевых действий

69. Какой студент без шпаргалки

70. Личностные особенности студентов-психологов
71. Как написать хороший реферат?
72. Отношение современного студента к употреблению алкоголя

73. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

74. Проблема адаптации человека

75. Сборник рефератов о конфликтах

76. Стимулирование профессионального самосовершенствования студентов в процессе организации их познавательной деятельности

77. Коммуникативный аспект профессиональной подготовки студентов на занятиях по методике русского языка

78. Системный подход и алгоритм управления подготовкой студентов к духовно-просветительской деятельности

79. Социальная адаптация детей с синдромом Дауна

80. Профессиональное самосознание студентов педагогического вуза

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

81. Исследовательская деятельность студентов педагогического колледжа

82. Индивидуализация профессионально-педагогической подготовки студентов

83. Формирование социальной идентичности в процессе подготовки студентов педагогического вуза

84. Особенности обучения студентов эмоциональной выразительности речи в процессе вузовской подготовки

85. Адаптация к дошкольно-образовательному учреждению (ДОУ)

86. Реципроктные отношения между адаптацией и утверждением
87. Музейная педагогика в аспекте регионального культурологического образования студентов
88. Проблемы студентов и преподавателей при введении ЕГЭ

89. Опыт интегративного подхода к спортивно-гуманистическому воспитанию студентов

90. Природа конфликтов в диаде супруг-супруга в молодой семье в период первичной адаптации

91. Социально-психологическая адаптация

92. Свободное время и духовная жизнь студентов

93. Аттестационное задание (тест) для студентов специальности Таможенное дело

94. Реферат по экскурсоведению

95. Адаптация к физическим упражнениям

96. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Особенности характера студентов - легкоатлетов и баскетболистов

98. Адаптация к физическим упражнениям

99. Адаптация детей и подростков к физическим нагрузкам в условиях Севера

100. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студентов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.