Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Сутність та основні властивості кольору 1.2 Особливості відчуття і сприймання кольору у молодшому шкільному віці Розділ 2. Дослідницько-експериментальна робота 2.1 Розвиток відчуття кольору у процесі виконання натюрморту 2.2 Методика експериментального дослідження 2.3 Результати дослідницько-експериментальної роботи Висновки Список використаної літератури Додатки ВступАктуальність дослідження. Мистецтво є найбільш повним і концентрованим виразом прекрасного в житті. Художнє пізнання дійсності поряд з науковим є важливим засобом відображення і пояснення дійсності, могутнім знаряддям суспільно-естетичного виховання людей. Художнє відображення життя в творах мистецтва відбувається за певними законами, що специфічно відбиваються в кожному виді мистецтва. Специфічність відображення дійсності кожним видом мистецтва позначається і на особливості їх естетичного сприймання. Велику роль в естетичному розвитку дітей відіграє образотворче мистецтво, що пов’язане із творенням кольорових образів дійсності і в цьому плані найкраще відображається в живописі. Живопис - це один з найстародавніших, найбільш яскравих і поширених видів образотворчого мистецтва, що за допомогою фарб передає навколишній світ. Це галузь духовного життя людей, в якій завжди знаходять вираз їх почуття, думки, інтереси і переконання людей. Фарбами і лініями вони передавали своє уявлення про життя і смерть, про добро і зло, про минуле і сучасне, свої мрії про майбутнє . Живопис - це мистецтво відтворення дійсності за допомогою фарб на будь-якій двовимірній поверхні. Художник, зображаючи дійсність, створює зорові кольорові образи. Колір у живописі й мистецтві загалом - це те саме, що звук у музиці. Недарма художники говорять про особливе &quo ;звучання&quo ; кольору. І.Ю. Рєпін говорив, що &quo ;. форма - тіло живопису, малюнок - нерви, а фарби - його кров&quo ; . Колір - це важливий елемент мови образотворчого мистецтва. Колорит - загальне кольорове і тональне розв'язання картини. Живопис відтворює видимий світ у всьому його багатстві і є вагомим чинником естетичного розвитку і виховання дітей. Зорові враження від сприймання твору живопису органічно пов'язані з усіма іншими сторонами нашої свідомості. Матеріали досліджень показують, що естетичні уявлення дітей багаті, різноманітні і реалістичні за своїм змістом. У них проявляється безпосередність естетичних переживань, залежність цих уявлень від суджень дорослих людей, що оточують дитину, детермінованість їх умовами життя, вихованням і знаннями дитини. Психологи естетичними називають такі вищі почуття, які породжує в нас краса, або потворність об'єктів, які ми сприймаємо: це можуть бути явища природи, твори мистецтва або люди, чи їх вчинки і дії . Характеризуючи естетичні почуття, автори зазначають, що вони можуть мати споглядальний характер, коли виникають у зв'язку з сприйманням об'єктивної дійсності, і можуть ставати активними, коли органічно включаються в людську діяльність, надаючи їй певної естетичної форми. У найпростішій формі естетичне почуття є ніби &quo ;чуттєвий тон&quo ;, що супроводить окремі відчуття (коли людина одним чистим кольорам або звукам надає перевагу перед іншими) .

Складніше почуття естетичної насолоди виникає при сприйманні своєрідного поєднання в цілому предметі його елементів: звуків, фарб, форм і т.д. Відтак сформованість естетичних почуттів свідчить про духовність особистості, а відчуття кольору є важливим засобом естетизму. Необхідність удосконалення процесу формування у дітей навичок відчуття кольору як засобу естетичного виховання молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва зумовило актуальність проблеми й вибір теми дипломного дослідження. Об’єкт дослідження - колір як засіб естетичного виховання молодших школярів. Предмет дослідження - методика формування навичок кольоротворення у процесі виконання натюрморту. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити особливості методики формування відчуття кольору на уроках образотворчого мистецтва в процесі виконання натюрморту. Гіпотеза дослідження: якщо в процесі навчання образотворчому мистецтву використовувати методично обґрунтовані способи та шляхи формування навичок кольоротворення, то результативність виконання натюрмортів в учнів початкових класів значно підвищиться. Відповідно до поставленої мети та гіпотези визначені завдання дослідження: Розкрити сутність та основні властивості кольору. Показати можливості натюрморту у розвитку відчуття кольору в учнів початкових класів. Обґрунтувати методичні розвитку відчуття кольору у процесі виконання натюрморту. Визначити вплив експериментальної методики на результативність процесу Кольоротворення у молодших школярів. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження: теоретичні - аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. емпіричні - спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, аналіз результатів експерименту. Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи роботи вчителя щодо оптимізації процесу формування відчуття кольору в процесі виконання натюрморту на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі. Структура дослідження. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг роботи - 83 сторінки. Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Сутність та основні властивості кольоруКолір - найкращий зображувальний і емоційний засіб живопису. За допомогою кольору, приведеного в творі в гармонійну систему, передаються краса й багатство барв реального світу, матеріальність предметів, їхнє природне забарвлення. Різноманітні предмети навколишньої дійсності відрізняються один від одного не тільки матеріалом, величиною та формою, а й кольором. Отже, колір - це одна з невід'ємних ознак будь-якого предмета, причому дуже мінлива . Відомо, що колір природи змінюється не лише внаслідок зміни пори року, але й часу дня (вранці, вдень чи ввечері). Так, вода в річці, ставу чи морі змінює свій колір, як і небо: то вона блакитна, як небо вдень у тиху погоду, то темно-синя з різноманітними відтінками - у вітряну, то золотисто-червона - у вечірній час.

Той самий за кольором предмет може сприйматись нашим зором також по-різному залежно від його положення в просторі, освітлення, оточення та ін. . Наприклад, як закони лінійної перспективи в зображенні форми предмета вимагають малювати не справжню форму, а видиму, так і повітряна перспектива вимагає в живописі передавати не справжній колір предмета, а видимий. Справжній колір предмета залежно від його просторового положення (віддалення), сили освітлення та навколишнього середовища змінюється за ясністю, кольоровим тоном та насиченістю. В міру віддалення предмета від глядача змінюється не лише видима величина його, а й колір, бо міняється кількісний і якісний характер світлового потоку, що відбивається цим предметом . Так, дерева, однакові за величиною і кольором (зелені), сприймаються нами в міру віддалення меншими і здаються сірими, голубими чи злегка фіолетовими. Зміна тону, ясності і насиченості кольору предметів залежить від кількості і величини частинок вологи й пилу в повітрі, які утруднюють проходження кольорових променів і впливають на зміну кольору. У чистому повітрі небо й віддалені предмети здаються більш синіми, у вологому чи похмурому - сірими. Сприймання кольору предмета залежно від освітлення й оточення можна простежити, уважно розглядаючи жовте яблуко. Так, жовтий колір яблука на фіолетовому фоні буде найяскравішим, теплим, тоді як на оранжевому або червоному фоні буде здаватися більш холодним і менш чітким. Уміння бачити кольори, розпізнавати їхні відтінки допомагає нам не тільки правильно передавати колір предметів у малюнках, а й створювати прекрасне в житті. Подібно до музики кольори викликають у людей різні емоції, впливають на настрій та працездатність. Тому останнім часом приділяється велика увага раціональному фарбуванню приміщень у житлових будинках і на виробництві . Велике психологічне навантаження виконує колір у лікарнях, шкільних класах, навчальних кабінетах і т.д. Виявилось, що чорний колір гнітюче діє на школярів, тому гігієністи запропонували фарбувати дошку не в чорний, а темно-зелений колір і писати на ній жовтою або жовтогарячою крейдою. Гігієністи стверджують також, що холодний білий колір - символ чистоти і суворого порядку - розпорошує увагу і швидше спричинює втому, тому деякі віддають перевагу блакитним, блідо-зеленим або сірим тонам . Наведені вище приклади показують, що колір у природі і в житті людини відіграє величезну роль. Наука, яка вивчає колір та його властивості - кольорознавство, допомагає нам ознайомитися з кольором у природі, його особливостями, закономірностями та ін. . У кольорознавстві є свої закони, які слід вивчати, щоб застосовувати їх в навчанні та житті. З фізики відомо, якщо пропустити білий сонячний промінь через скляну тригранну призму, він розкладеться на білій поверхні на сім кольорів спектра у такій послідовності: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий (рис). Рис. Розклад світла на кольори спектруАналогічне розкладання сонячного проміння спостерігаємо і на небі, коли там сяє веселка. Придивившись, можна помітити, що між кольорами веселки немає різкої межі, вони плавно переходять один з одного, створюючи безліч відтінків .

Только детская жизнь настоящая". Джордж Оруэлл Нам хочется рассказать вам о великолепной книге, посвященной поискам в своей душе утраченного ребенка, причем процесс этот описывается шаг за шагом. Это одна из лучших работ о Внутреннем Ребенке из ныне существующих. Называется книга "Вернем себе Внутреннего Ребенка". Автор доктор философии Лючия Капачионе. Вот что она говорит о Внутреннем Ребенке и о том, насколько он для нас важен: "Чтобы стать полноценным человеком, нужно слиться со своим внутренним ребенком и предоставить ему свободу самовыражения". Итак, мы отправляемся на поиски зарытого клада! Слова "поиски клада" уже вызывают у вашего Внутреннего Ребенка азартное предвкушение. Мы же предлагаем вам найти настоящее сокровище самих себя! Осталось лишь рассказать о парочке способов, которым другие авторы уже с большим успехом обучают. И если вы воспринимаете все это достаточно серьезно, то, надеемся, формальность или новизна этих методов вас не отпугнет. Они действенны! Ниже описывается методика, разработанная Шерил Джексон ветераном преподавания в средней школе

1. Ґрунт та його родючість

2. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

3. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

4. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

5. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

6. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування
7. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі
8. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

9. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

10. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

11. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

12. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

13. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

14. Життя та діяльність І.П.Котляревського

15. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

16. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Гудвіл та його облік

18. Аудиторський ризик та його визначення

19. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

20. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

21. Покарання та його види

22. Поняття національного доходу та його використання
23. Право водокористування та його види
24. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

25. Іван Виговський та його державотворча програма

26. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

27. Расизм та його прояви на сучасному етапі

28. Генеральний Секретаріат та його склад

29. Джанні Родарі та його книги для дітей

30. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

31. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

32. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы

33. Метод векторів та його застосування

34. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

35. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

36. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

37. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

38. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток
39. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"
40. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

41. Політичне управління та його соціотехніка

42. Самооцінка та самостійність

43. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

44. Будова двигуна та його робота

45. Туризм та його вплив на світову економіку

46. Валютний ринок та його регулювання

47. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

48. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

50. Монетаризм та його сучасне застосування

51. Ринок праці та його регулювання

52. Маржиналізм та його основні ідеї

53. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

54. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи
55. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах
56. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

57. Діяльність дошкільника

58. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

59. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

60. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

61. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

62. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

63. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

64. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

66. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

67. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

68. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

69. Аналіз та удосконалення оперативного управління

70. Поняття та сутність менеджменту
71. Свідомість та творчість
72. Філософська культура особи та її суспільна значущість

73. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

74. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

75. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

76. Ринкова пропозиція та її еластичність

77. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

78. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

79. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

80. АПК, його галузева структура і необхідність формування

Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

82. Економічное районуванне, його суть та значення

83. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

84. Моральність колізії ХХ ст

85. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

86. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання
87. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
88. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

89. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

90. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

91. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

92. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

93. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

94. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

95. Видовий склад та чисельність птахів лісу

96. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

98. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

99. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

100. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.