Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Адвокат у кримінальному процесі

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота Виконав студент 13 ЮФД Роглев М. М. Міністерство освіти та науки України Київський університет туризму, економіки та права Київ – 2002 р.Зміст Вступ Світовий досвід адвокатської практики був узагальнений у підсумковому документі VIII Конгресу 00Н із запобігання злочинам, який відбувся у серпні 1990 року. В "Основних положеннях про роль адвокатів" на основі принципових засад Статуту 00Н, Загальної декларації прав людини, Міжнародних пактів про громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права, ряд інших загальновизнаних документів детально висвітлено всі сторони діяльності адвокатів, їх права, обов'язки, а також зобов'язання урядів, судових та адміністративних органів щодо забезпечення ефективної роботи адвокатів з консультування та надання допомоги всім, хто її потребує в судах, трибуналах та адміністративних органах. Законодавчі акти України враховують міжнародний досвід. Так у статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесені ряд положень, які сприяють діяльності адвокатури і перш за все це пункт, згідно з яким звинувачуваному забезпечується право на захист. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права у статті 14 проголошує право кожної людини в разі її звинувачення у вчиненні протиправної дії захищати себе особисто або через посередництво обраного нею захисника. Це ж положення закріплене і в статті 59 Конституції України. Варто вказати, що адвокатура представлена і у Вищій раді юстиції трьома представниками, рекомендованими з'їздом адвокатів України. Безпосередня діяльність адвокатури в Україні регламентується Законом України "Про адвокатуру" від 9 грудня 1992 року, перша стаття якого дає визначення адвокатури як добровільного професійного громадського об'єднання, покликаного згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод й представляти законні інтереси громадян України та інших країн, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу. Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, зазначеним та іншими законами України, статутами об'єднань адвокатів і здійснюється на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. I Адвокат - захисник підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. 1.1. Конституція України – головні принципи забезпечення підозрюваному, обвинувачуваному, підсудному права на захист, презумпцію невинуватості та змагальності. Конституція України проголошує, що підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист . Забезпечення обвинуваченому цього права є однією з основних засад судочинства . Для забезпечення права на захист від обвинувачення в Україні діє адвокатура (ч.2 ст.59). В Конституції України також закріплено принцип презумції невинуватості, згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку, і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконим шляхом, а також на припущеннях.

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ч.1,2 і 3 ст.62). Конституційні принципи забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист і презумпції невинуватості є важливою гарантією об’єктивного розслідування і судового розгляду справи та запобігання притягненню до кримінальної відповідальності невинних осіб. Підозрюваний – це особа, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину або до якої застосовано запобіжний захід (наприклад, підписка про невиїзд з місця постійного проживання або тимчасового знаходження без дозволу органу дізнання чи слідчого) до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого . Обвинувачений – це особа, щодо якої є досить доказів, які вказують на вчинення нею злочину, і на цій підставі слідчим винесено постанову про притягнення її як обвинуваченого (ч.1 ст. 43 КПК). Після віддання до суду обвинувачений називається підсудним, а після винесення вироку – засудженим або виправданим. Право вказаних осіб на захист включає як право захищатися від підозри чи обвинувачення, так і право на захист своїх особистих і майнових інтересів. Функція захисту виникає одночасно з функцією обвинувачення і здійснюється паралельно з нею на всіх етапах кримінальної справи, поки існує обвинувачення. Функцію обвинувачення в кримінальному процесі здійснюють слідчі органи, прокурор, громадський обвинувач, а також потерпілий, цивільний позивач та їх представники. Це – сторони обвинувачення. Функцію захисту від підозри й обвинувачення здійснюють підозрюваний, обвинувачений, підсудний і засуджений (надалі для стислості ми будемо говорити переважно про обвинуваченого), їх захисник, громадський захисник, а також цивільний відповідач та його представник. Це – сторони захисту. Оскільки сторони обвинувачення і захисту відстоюють кожна свою позицію, свій процесуальний інтерес, кримінальний процес набуває змагального характеру, що забезпечує повне, всебічне і об’єктивне дослідження всіх обставин справи та її правильне, з врахуванням законних інтересів сторін, вирішення. Змагальність сторін та свобода в надані ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості є однією з основних засад судочинства . Обвинувачений заінтересований в тому, щоб не бути: притягнутим до кримінальної відповідальності і засудженим, якщо він є невинним, або за більш тяжкий злочин, ніж той, який дійсно вчинив; без встановлених законом підстав підданим арешту та іншим заходам процесуального примусу4 підданим несправедливому покаранню, тобто такому, яке призначено без врахування характеру і ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину, особи виного й обставин справи, які пом’якшуюють чи обтяжують відповідальність; обмеженим у правах, наданих законом; щоббула надана можливість реалізувати ці права і були забезпечені його собисті і майнові права. це – законні інтереси обвинуваченого, вони включаються в його право на захист у кримінальному процесі. Забезпечення охорони особистих і майнових прав підозрюваного й обвинуваченого сілідчими органами і судом полягає в обов’язку цих органів: не розголошувати без необхідності обставин їх особистого життя; не провадити дій, які принижують гідність цих осіб або є небезпечними для їх здоров’я; повідомити про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, сім’ю, якщо місце її проживання відоме; повідомити про арешт підозрюваного чи обвинуваченого і його місце перебування дружину або іншого родича, а також сповістити про це за місцем роботи або навчання; якщо обвинувачений є іноземним громадянином – направити постанову про арешт в Міністерствозакордонних справ України; вжити заходів піклування про неповнолітніх дітей, до охорони майна і житла заарештованого чи засудженого; скасуватти запобіжний захід або постанову про відсторонення обвинуваченого від посади, якщо в їх подальшому застосуванні немає необхідності; вжити заходів до відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконого засудження, затримання чи арешту.

Порушення права на захист завжди означає істотне порушення вимог кримінально-процесуальног закону і є однією з найбільш поширених підстав для скасування вироків або інших рішень у справі. 1.2. Способи залучення адвоката як захисника до участі у справі  Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист полягає в тому, що закон: наділяє їх як учасників процесу такою сукупністю процесуальних прав, використання яких дозволяє їм особисто захищатися від підозри чи обвинувачення у вчиненні злочину, обстоювати свої законні інтереси; надає згаданим особам право скористатися юридиною допомогою захисника; покладає на особу, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, суддю і суд обов'язок до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсдного роз’яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, надати їм можливість захищатися встановленими законом засобами від пред’явленого обвинувачення, забезпечити охорону їхніх особистих і майнових прав , а також забезпечити безпеку підозрюваному, обвинуваченому, захиснику, законному представнику, членам сімей та близьким родичам цих осіб (ст.2 ЗУ “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”). Найбільш ефективним засобом забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист є участь захисника в кримінальному процесі, оскільки через юридичну необізненість, а також психологічний шок, стан пригніченості, викликані фактом затримання, пред’явлення обвинуваченя і засудження, вони не спроможні самі повністю реалізувати свої процесуальні права, особливо тоді, коли перебувають під вартою, тобто в ізоляції. Для надання юридичної допомоги, психологічної підтримки їм необхідно звернутися до стороньої особи, незалежної від слідчих органів, прокурора і суду, якій би вони повністю довіряли і могли б з нею радитися і спілкуватися на засадах довірительності, конфіденційності. З метою забезпечення реалізації закріплених прав і свобод людини і громадянина Конституція України встановлює відповідні правові гарантії. Зокрема, в частині першій статті 59 Конституції України закріплено право кожного на правову допомогу. Право на правову допомогу - це гарантована Конституцією України можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги. Держава в особі відповідних органів визначає певне коло суб'єктів надання правової допомоги та їх повноваження. Аналіз чинного законодавства України з цього питання дає підстави визначити, зокрема, такі види суб'єктів надання правової допомоги: державні органи України, до компетенції яких входить надання правової допомоги (Міністерство юстиції України, Міністерство праці та соціальної політики України, нотаріат тощо); адвокатура України як спеціально уповноважений недержавний професійний правозахисний інститут, однією з функцій якого є захист особи від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах ; суб'єкти підприємницької діяльності, які надають правову допомогу клієнтам у порядку, визначеному законодавством України; об'єднання громадян для здійснення і захисту своїх прав і свобод .

Метьюс жодним словом не пояснив Чесмену, що той може протестувати проти цього випаду прокурора  дати вдвд присяжним. Коли Чесмен хотв сам узяти слово, той мало не силомць посадив його назад на лаву  порадив поводити себе тихо, аби не дратувати суддю. Наступн два дн процесу обговорювалося злочинне минуле Чесмена. Найдрбнш краджки нанизував прокурор Мллер-Лев на нескнченний ланцюг злочинв, що х вчинив Чесмен. Чесмен ус х визнав. Здавалося, що вн пишаться свом злочинним минулим  розповда про незлченн розбйницьк напади з гордстю. Принаймн, таке враження виникло у присяжних. Але Чесмен хвалився своми кримнальними подвигами з зовсм ншо причини. Вн хотв показати присяжним, що такий хвацький хлопець, як вн, просто не мг бути отим сексуальним злочинцем. Результат виявився протилежним. Тих домогосподарки на лав присяжних боялися його, вважали його недолюдком, не питали, як вн став злочинцем. Вони врили, що вн здатний на все. Прокуроров Мллеру-Лев лишилось тльки дати Чесмену наговоритися, щоб виграти наступний раунд

1. Постанови з кримінального процесу

2. Докази у кримінальному процесі

3. Достатність доказів у кримінальному процесі України

4. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

5. Збирання доказів у кримінальному процесі

6. Підозрюваний у кримінальному процесі
7. Принципи кримінального процесу
8. Речові докази в кримінальному процесі

9. Суб’єкти кримінального процесу

10. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

11. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

12. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

13. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

14. Проект кримінального кодекса України

15. Адвокат в гражданском процесе в суде первой инстанции

16. Давність у кримінальному праві

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

17. Захисник у кримінальному судочинстві

18. Звільнення від кримінальної відповідальності

19. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

20. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

21. Кримінальна відповідальність

22. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці
23. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством
24. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

25. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

26. Кримінальне право України

27. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

28. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

29. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

30. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

31. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

32. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

33. Планування розслідування кримінальних справ

34. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

35. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

36. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

37. Стадії порушення кримінальної справи

38. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів
39. Теорія з Кримінального права
40. Вирок в кримінальному судочинстві

41. Довідкова система по кримінальному праву

42. Правова допомога у кримінальному провадженні

43. Адвокат в уголовном процессе

44. Объяснения адвоката в кассационной инстанции

45. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

46. Участие адвоката в уголовном процессе

47. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

48. Історія розвитку криміналістики в Україні

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

50. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

51. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

52. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

53. Аффективные состояния с позиции адвоката

54. Уголовно-процессуальная деятельность адвоката
55. Місце України в глобалізаційних процесах
56. Этика юриста (адвоката)

57. О реакции пресноводной гидры на экзогенные биологически активные (гормо-нальные) соединения

58. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

59. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

60. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

61. Адвокат в суде первой инстанции

62. Процес банківського кредитування

63. Економічна оцінка кредитного процесу

64. Безпека праці технологічних процесів РЕА

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

65. Чинники процесу антропогенезу на території України

66. Екологічний зміст процесу антропогенезу

67. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

68. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

69. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

70. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування
71. Організація облікового процесу на підприємстві
72. Система та процес бухгалтерського обліку

73. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

74. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

75. Адвокат в арбитражном суде

76. Адвокат как субъект доказывания

77. Адвокат-защитник в уголовное деле

78. Адміністративний процес

79. Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека

80. Докази в цивільному процесі

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

81. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

82. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

83. Защитник – понятие, соотношение с понятием "адвокат", роль защитника в уголовном процессе

84. Криміналістична ідентифікація

85. Криміналістична профілактика злочинів

86. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології
87. Особенности оказания адвокатом отдельных видов правовой помощи
88. Пенсионное обеспечение адвокатов

89. Позови в цивільному процесі

90. Понятие защитник и адвокат

91. Поняття та методи криміналістики

92. Правовое обслуживание адвокатов сферы хозяйственных отношений и защиты предпринимательства

93. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

94. Представництво прокурора у судовому процесі

95. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката

96. Процес кваліфікації злочинів

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

97. Процессуальный статус адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве

98. Процесуальні строки в цивільному процесі

99. Роль адвоката-защитника в уголовно-процессуальном доказывании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.