Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗмістВСТУП 1. СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКІВ З ПАРТНЕРАМИ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ. 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ З ПАРТНЕРАМИ . 3. АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ З МАРКЕТИНГОВИМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА 4. ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ З ПАРТНЕРАМИ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП З управлінської позиції планування розглядається як одна з функцій управління, як засіб узгодження учасників діяльності. Основна сутність планування полягає в ціле покладанні та обґрунтуванні способів досягнення цілей. За допомогою планування встановлюються параметри функціонування економічної системи. Це відбувається завдяки дії з боку суб’єкта планування на об’єкт його впливу. Актуальність даної теми зумовлена роллю маркетингової взаємодії ЗАТ «ОБОЛОНЬ» зі своїми партнерами, що дозволяє збільшити обсяг випуску та продажу продукції фірми, покращити імідж та стимулювати просування на ринки України та світу. Об’єктом дослідження є ЗАТ «ОБОЛОНЬ». Предметом дослідження є співпраця з маркетинговими посередниками ЗАТ «ОБОЛОНЬ» на засадах партнерства. Метою дослідження є вивчення особливостей співпраці з маркетинговими посередниками ЗАТ «ОБОЛОНЬ» на засадах партнерства. Завданнями дослідження є: розгляд системи зв’язків з партнерами; аналіз інформаційного забезпечення формування системи маркетингових досліджень взаємозв’язків з партнерами; аналіз співпраці з маркетинговими посередниками ЗАТ «ОБОЛОНЬ» на засадах партнерства; ознайомлення з збутовою діяльністю ЗАТ «ОБОЛОНЬ» та оцінка її ефективності; розгляд вдосконалення формування системи взаємозв’язків з партнерами ЗАТ «ОБОЛОНЬ». Інформаційною базою дослідження є дані про маркетингову діяльність ЗАТ «ОБОЛОНЬ». 1. СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКІВ З ПАРТНЕРАМИ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ. Залежно від системи забезпечення й особливостей руху матеріальних ресурсів від постачальників до споживачів розрізняють транзитну та складську форми МТЗ. Транзитна форма займає значну частину в загальному обсязі постачань, вона більш економічна, має відносно високу швидкість постачань. Вибір транзитної форми постачань продиктовано насамперед обсягом споживаних ресурсів і встановленою для нього транзитною чи замовленою нормою постачань. За цієї форми МТР постачаються споживачу безпосередньо від виробника. При цьому є можливість скоротити витрати на розвантажувальні операції та на зберігання продукції на складі . Транзитну норму визначають як мінімально припустиму загальну кількість матеріалів, відвантажених постачальником на адресу споживача за одним замовленням. Замовлену норму розраховують як найменшу кількість матеріалів за однією позицією замовлення, узяту постачальником до виконання за обов’язкового замовлення на одночасну доставку кількох однорідних видів (типорозмірів) матеріалів на адресу одного споживача. Ця форма постачання ефективна за постачання однорідного асортименту ресурсу та у великій кількості.

Застосування сучасної транзитної форми постачання дає змогу зменшити величину партії поставок. При цьому МТР доставляють безпосередньо на робочі місця. Останнім часом деякі японські підприємства (фірми oyo a, Ho da) працюють за новою системою постачання ресурсів. Головна її суть — своєчасність. Існує кілька різновидів системи своєчасності: «точно в строк», «канбан» та інші. На відміну від транзитної, складська форма постачання передбачає доставку ресурсів підприємству через посередників. За цієї форми обсяг партії та строки поставок не лімітовані, але споживачі ресурсів несуть додаткові витрати за зберігання продукції на складах посередників тощо . Вибираючи форму постачання, підприємства повинні враховувати специфіку споживаних ресурсів, обсяги їх використання у виробництві, можливі витрати на їх доставку. Вибір постачальника є основою створення стійкої бази постачання будь-якого підприємства. Рішення розмістити замовлення в конкретного постачальника залежить від низки факторів. Постачальник повинен задовольняти за якістю та обсягами продукції, що поставляється, умовами доставки продукції, ціною та рівнем обслуговування. Важливим під час вибору постачальника є його технічний стан, розвиненість інфраструктури, фінансове становище, трудові відносини й місцезнаходження. Рішення про вибір постачальника можна розглядати як вибір в умовах невизначеності, що пов’язано з досить високим ризиком. Ризик зростатиме під час закупівлі невідомих видів сировини чи виробів, устаткування. Тому варто звертатися до додаткових джерел інформації. Це можуть бути каталоги, торгові журнали, різного роду рекламні оголошення та Інтернет. Усе це свідчить про те, що оцінювання постачальника — невпинний процес відстежування діяльності наявних постачальників. Зазвичай підприємства-замовники поділяють їх на дві групи. До першої входять нові постачальники, надійність яких ще не перевірено, до другої — постачальники, що вже зарекомендували себе в минулі роки. Ці постачальники постійно оцінюються з формальних і неформальних позицій. Неформальна охоплює оцінку особистих контактів з постачальником і працівниками його підрозділів. Замовник акумулює всю інформацію про постачальника, важливо встановити особисті контакти з відділом закупівель . Більшість підприємств стежить за діяльністю основних постачальників набагато уважніше, ніж за другорядними постачальниками. При цьому застосовують модель АВС для розподілу постачальників аналогічно розподілу запасів за обсягами й ціною закуповуваних партій матеріалів. Мета такого розподілу на категорії полягає в тому, щоб оцінити кожну категорію за відповідною схемою оцінювання постачальників. Важливою є оцінка діяльності не тільки наявного постачальника, а й потенційного. Для перевірки діяльності потенційного постачальника часто необхідні значні затрати часу й засобів. Під час оцінювання потенційних постачальників найважливішими факторами є такі, як технічні та інженерні можливості постачальника, його виробничий і фінансовий план та здатність ефективно керувати виробництвом. Необхідно також відповісти на запитання, чи здатний цей постачальник цілком задовольнити потреби замовника в короткостроковому й довгостроковому періоді та чи є передумови так вважати.

Важлива оцінка фінансової сторони постачальника. Серед інших показників перевіряють його кредитний рейтинг, структуру капіталу, рентабельність, оборотний капітал, стан запасів, коефіцієнт ліквідності, прибутковість інвестицій і т. ін. Усі ці показники характеризують фінансову стабільність і конкурентоспроможність продукції постачальника . Крім зазначених факторів, які варто враховувати, вибираючи постачальника, важливим є й рішення, де купувати продукцію — у виробників чи дистриб’юторів. Для прийняття цього рішення потрібно досліджувати фінансове становище, що склалося, репутацію, якість продукції, що постачається, і обслуговування, надійність постачань і обґрунтованість ціни. Усі ці фактори варто враховувати, вибираючи додаткові джерела постачання. Італійський учений В. Парето довів, що незалежно від країни менша частина населення контролює велику частину добробуту, і на цій основі побудував відповідну криву. Цей самий принцип застосуємо й до інших ситуацій, зокрема, до системи постачання. Криву Парето називають правилом 80—20, або, частіше, методом АВС. Зміст цього методу покажемо на простому прикладі. Нехай закуповувані вироби за обсягом і сумою витрат розміщуються в такому співвідношенні (табл. 1.1). Таблиця 1.1 Групування постачальників за АВС-аналізом Клас Загальний обсяг закупівель матеріалів, % Загальна сума витрат на закупівлю, % А 10 70—80 В 10—20 10—15 С 70—80 10—20 Це процентне співвідношення може бути неоднаковим у різних фірмах, що закуповують матеріали . Для його перебування визначають частку окремих видів сировини і матеріалів у загальній вартості з матеріалів, що закуповуються. Припустимо, що виробник із загальним річним обсягом закупівель на суму 30,4млн дол. мав певне співвідношення товарів (табл. 1.2). Таблиця 1.2 Співвідношення товарів Вироби Річний обсяг Клас абс. число % абс. число % 1095 10,0 21,6 71,1 А 2168 19,9 5,9 19,4 В 7660 70,1 2,9 9,5 С 10 923 100,0 30,4 100,0 З даних табл.1.2 видно, що вироби групи А становлять лише 10%, а за вартістю річного обсягу закупівлі — понад 70%; вироби групи В є проміжними між А і С. Тому під час закупівлі найбільшу увагу приділяють виробам групи А як найдорожчим. Однак через специфіку окремих видів виробів ставлення до кожної групи має бути однаковим. Метод АВС — це аналіз, за допомогою якого визначають ступінь розподілу конкретних характеристик між окремими елементами якої-небудь безлічі. З погляду постачання аналізують кількісну й вартісну структуру сировини, що здобувається, і матеріалів. Під час планування поставок матеріальних ресурсів передбачають такі дії: вибір постачальника певного виду ресурсу; укладання договору на поставку; вибір форми постачання ресурсу; складання плану-графіка завезення партій ресурсу. Отже, процес матеріально-технічного постачання є складним багатогранним механізмом, в якому важливу роль відіграють не лише економічні закони та принципи, а й добре налагоджені взаємини між сторонами, що беруть безпосередню участь у цьому процесі. За умов ринку кожне підприємство мусить адаптувати систему МТЗ до його вимог, а тому більш успішними будуть ті підприємства, що краще пристосувалися до ринкових реалій.

Адже вдома мудрсть говорить: «Аби знати, чого можна сподватись вд людини в майбутньому, треба знати, що вона робила у минулому». Саме тому пропоную уважно переглянути окрем роздли, присвячен М. Бродському з мох книг «Монолтне болото, або ЗАТ БЮТ» та «Фарисе, або Неоголошена вйна Укран». Уся минула дяльнсть М. Бродського да достатньо пдстав передбачати, що у раз його обрання депутатом Кивсько мсько ради  буде колотити скандалами  провокацями доти, доки цей бзнесовий полтик не добться свого. А влаштувати М. Бродського, на мо переконання, може лише одне - усунення всенародно обраного мського голови столиц. У випадку достроково вдставки мера його обовязки, згдно з законом, виконуватиме перший заступник до обрання нового. А нового можуть  не обрати протягом клькох рокв. Ось така програма-максимум. 5. Що чека киян пд опкою пана Бродського? Нчого хорошого вд урядування столицею Украни олгархом М. Бродським очкувати не варто. Що насправд вн плану, знають дуже мало осб

1. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

2. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

3. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

4. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

5. Цінова політика фірми та її оцінка

6. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
7. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу
8. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

9. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

10. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

11. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

12. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

13. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

14. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

15. Життя та діяльність І.П.Котляревського

16. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

18. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

19. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

20. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

21. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

22. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
23. Життя та творча діяльність Остапа Вишні
24. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

25. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

26. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

27. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

28. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

29. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

30. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

31. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

32. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

33. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

34. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

35. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

36. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

37. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

38. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")
39. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
40. Інвестиційна діяльність страхових компаній

41. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

42. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

43. Інноваційна діяльність підприємства

44. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

45. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

46. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

47. Діяльність уряду України в галузі екології

48. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

49. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

50. Діяльність страхової компанії "Оранта"

51. Оцінка збитку після настання страхового випадку

52. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

53. Оцінка фінансового стану комерційного банку

54. Інвестиційна діяльність страхових компаній
55. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
56. Екологія та поведінка плазунів

57. Життєдіяльність організму

58. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

59. Експертна оцінка земель

60. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

61. Економічна оцінка активу балансу підприємства

62. Аудиторська діяльність

63. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

64. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

65. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

66. Правотлумачна діяльність

67. Принципи розробки та оцінки державної політики України

68. Структура й оцінка економічної інформації

69. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

70. Діяльність Євгена Коновальця
71. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
72. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

73. Політична діяльність Лазара Кагановича

74. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

75. Діяльність першого професійного театру Полтави

76. Творча діяльність Панаса Мирного

77. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

78. Комерційна діяльність

79. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

80. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Товарна політика і комерційна діяльність

82. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

83. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

84. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

85. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

86. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй
87. Діяльність транснаціональних компаній в Україні
88. Діяльність ФАТФ

89. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

90. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

91. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

92. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

93. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

94. Діяльність органів управління освітою

95. Операційна діяльність підприємства

96. Оцінка доцільності правової охорони

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Оцінка персоналу

98. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

99. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.