Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Кафедра міжнародної економікиКонтрольна робота з дисципліни: “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Зміст контрольної роботи1. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду 2. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку Література 1. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвідуУ зв'язку з розбудовою фондового ринку державних цінних паперів виникла можливість застосовувати при рефінансуванні комерційних банків новий фінансовий інструмент - операції репо. З 1997р. рефінансування комерційних банків активно здійснювалося за допомогою операцій прямого репо, суть яких полягає в тому, що Національний банк купує у комерційного банку облігації внутрішньої державної позики на певний період за умови, що комерційний банк у визначений строк викупить у нього ці цінні папери. Різниця між ціною, за якою Національний банк купує цінні папери, а потім продає їх комерційному банку, є платою комерційного банку за користування коштами Національного банку. Операції репо, крім функції рефінансування комерційних банків, виконують і функцію управління грошово-кредитним ринком. Це операції зворотного репо, коли Національний банк продає комерційним банкам зі свого портфеля державні цінні папери із зобов'язанням викупити їх у комерційного банку через відповідний період. Облік, переміщення та зберігання державних цінних паперів, які є предметом договору операції репо, здійснюються Депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України. Інколи операції репо називають операціями відкритого ринку. Операції репо найбільш ефективно можна використовувати за наявності розвинутого фондового ринку державних цінних паперів, а в період його занепаду - це інструмент, який може бути використано в будь-який час при необхідності. З метою впорядкування проведення Національним банком України з комерційними банками операцій з купівлі-продажу державних цінних паперів на умовах їх зворотного продажу-купівлі постановою Правління НБУ від 29.05.2001 р. № 204 затверджено Положення про порядок здійснення Національним банком України з банками операцій репо. Відповідно до цього Положення датою купівлі цінних паперів є дата здійснення операції репо, зазначеної в договорі, за яким державні цінні папери, що є предметом цієї операції, передаються покупцеві (зараховуються на відповідні депо-рахунки покупця в депозитарії) під час їх купівлі. Дату зворотної купівлі визначено як дату закінчення строку операції репо, на яку цінні папери, що є предметом цієї операції, підлягають зворотному продажу за ціною зворотної купівлі, установленої на час початку операції репо. Операцією репо називають операцію з цінними паперами, що складається з двох частин і для здійснення якої укладається договір між учасниками ринку - Національним банком і комерційними банками - про продаж-купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язаннями зворотного їх продажу-купівлі у визначений строк за обумовлену договором ціну. При цьому розрізняють: 1)&quo ;пряме&quo ; репо - договір про купівлю Національним банком державних цінних паперів із портфеля комерційного банку з подальшим зобов'язанням цього банку викупити ці державні папери за обумовленою ціною на обумовлену дату та 2)&quo ;зворотне&quo ; репо - договір про продаж Національним банком із свого портфеля державних цінних паперів з одночасним зобов'язанням зворотного їх викупу в комерційних банків за обумовленою ціною на обумовлену дату.

Операції репо є інструментом оперативного управління ліквідністю банківської системи та регулювання обсягів грошової маси в обігу при здійсненні Національним банком грошово-кредитної політики. Учасниками операцій репо можуть бути банки, що мають ліцензію на здійснення банківських операцій та письмовий дозвіл Національного банку: на операції за дорученням клієнтів або від свого імені; на депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Національний банк у межах, визначених на відповідний період, основних монетарних показників для регулювання ліквідності банківської системи може проводити з банками операції &quo ;прямого&quo ; та &quo ;зворотного&quo ; репо на визначену суму та на відповідний строк. Банки, які потребують підтримки своєї короткострокової ліквідності, можуть звертатися до Національного банку щодо здійснення операції &quo ;прямого&quo ; репо. При рефінансуванні комерційних банків за операцією &quo ;прямого&quo ; репо ціною купівлі Національним банком державних цінних паперів із портфеля банків є ринкова або балансова (у разі відсутності активного фондового ринку) вартість державних цінних паперів. Ціна зворотного продажу Національним банком державних цінних паперів залежить від суми отриманих банком коштів, строку дії операцій репо, ставки рефінансування Національного банку, яка діяла у відповідний період, відсоткових ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському ринку. Доходи, отримані Національним банком за операціями &quo ;прямого&quo ; репо, належать до складу процентних доходів, а витрати за операціями &quo ;зворотного&quo ; репо - до складу процентних витрат. Процентним доходом за операціями репо є дохід, що отримує покупець державних цінних паперів у разі здійснення операції репо і який визначається як різниця між ціною зворотного продажу (викупу) цінних паперів та ціною їх купівлі. Процентні витрати - це витрати продавця державних цінних паперів у разі здійснення операції репо, які визначаються як різниця між ціною зворотної купівлі цінних паперів і ціною їх продажу. У разі накопичення надлишкової ліквідності в банківській системі, зростання грошової маси значно вищими темпами, ніж передбачалося монетарною програмою, Національний банк може продавати з власного портфеля державні цінні папери шляхом операцій &quo ;зворотного&quo ; репо на відповідний період за умови викупу цих самих державних цінних паперів надалі в установлений строк. Ціною продажу Національним банком державних цінних паперів зі свого портфеля за операцією &quo ;зворотного&quo ; репо є ринкова або балансова їх вартість. Ціна зворотного викупу комерційними банками державних цінних паперів залежить від суми залучених Національним банком коштів, строку дії операції репо, відсоткових ставок за борговими зобов'язаннями (депозитними сертифікатами) Національного банку. Операції &quo ;прямого&quo ; репо, які здійснюються між Національним банком і комерційними банками, обліковуються як у Національному банку, так і в банках на балансових рахунках бухгалтерського обліку кредитних операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Операції &quo ;зворотного&quo ; репо, які здійснюються між Національним банком і банками, обліковуються як у Національному банку, так і в банках на балансових рахунках бухгалтерського обліку депозитних операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. Національний банк України залежно від потреби оперативної підтримки ліквідності банків або нейтралізації надлишкової грошової маси в обігу може здійснювати операції на відкритому ринку з купівлі/продажу державних цінних паперів як шляхом безпосередньої домовленості з банками, так і шляхом проведення тендера заявок банків на участь в операціях репо. У разі проведення тендера щодо участі банків в операціях репо Департамент монетарної політики Національного банку надсилає банківській системі відповідне повідомлення про проведення тендера із зазначенням умов його проведення та строку операції репо. Банки подають до Департаменту монетарної політики за допомогою засобів програмного забезпечення &quo ;АРМ депо-тендер&quo ; заявки на участь у тендері, у яких пропонують свої умови щодо ціни купівлі/продажу державних цінних паперів. Якщо Національний банк є покупцем державних цінних паперів, то заявки банків задовольняються залежно від потреби в підтримці їх ліквідності; якщо Національний банк є продавцем державних цінних паперів, то заявки банків задовольняються, виходячи з потреби вилучення відповідної надлишкової суми коштів із грошового обігу на певний період. Національний банк, проводячи тендер, відбирає для задоволення ті заявки банків, які є найбільш привабливими для Національного банку за ціновими параметрами (отримання більшого доходу в запропонованих заявках або зменшення своїх витрат), або за потреби мати у своєму портфелі конкретні державні цінні папери. Після розгляду заявок банків Департамент монетарної політики Національного банку надсилає банкам, які за результатами тендера мають право або отримати кошти за куплені Національним банком державні цінні папери, або перерахувати кошти за продані Національним банком державні цінні папери, повідомлення-підтвердження про намір укласти договір про здійснення операцій &quo ;прямого&quo ; або &quo ;зворотного&quo ; репо. Якщо Національний банк здійснює операції &quo ;прямого&quo ; репо шляхом безпосередньої домовленості з банками, то відповідальні працівники Департаменту монетарної політики Національного банку вибирають тих учасників ринку, що пропонують найвищий процентний дохід, мають у своєму портфелі відповідні цінні папери і погоджуються на участь в операції репо на відповідний строк. У разі, якщо Національний банк здійснює операції &quo ;зворотного&quo ; репо, відбір заявок здійснюється між тими учасниками, які пропонують найнижчу ціну зворотної купівлі. Залежно від строку Національний банк може здійснювати такі види операцій &quo ;прямого&quo ; та &quo ;зворотного&quo ; репо: нічне репо (термін дії один день). Процентний дохід (витрати) є фіксованим на весь строк проведення операції; відкрите репо (строк операції в договорі не визначається, кожна зі сторін може вимагати виконання операції репо в будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про дату завершення дії цього договору).

Разделение банковских функций дает возможность Центральному банку Российской Федерации сосредоточить свое внимание на эмиссионной деятельности, поддержании стабильности банковской системы, денежно-кредитном регулировании экономики, осуществлении законотворческой функции и функции «кредитора в последней инстанции». Коммерческие банки ближе к интересам клиента, полнее координируют с ним свою деятельность, позволяют более оперативно решать задачи, которые возникают перед ними на современном этапе, и могут составить конкуренцию прочим кредитным организациям. Рассмотренные положения послужили теоретическим обоснованием проведения банковской реформы в период перестройки экономики России (табл. 18.1). На первом этапе реформы банковской системы наряду с Госбанком СССР начали функционировать государственные специализированные банки: Внешэкономбанк СССР, Промстройбанк СССР, Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк СССР и Сберегательный банк СССР, созданные для обслуживания определенных народнохозяйственных комплексов и населения. Перестройка банковской системы должна была явиться органической частью глубоких преобразований в управлении экономикой

1. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

2. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

3. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

4. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

5. Організаційні якості і особливості менеджера

6. Організаційні аспекти соціальної роботи
7. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості
8. Організація кредитної роботи в комерційному банку

9. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

10. Кризове явище функціонування та розвитку організації

11. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

12. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

13. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

14. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

15. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

16. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

18. Інтеграційні форми підприємств і організацій

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

21. Суспільна організація життя слов

22. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж
23. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
24. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

25. Організація праці менеджера

26. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

27. Організаційна система управління природокористуванням України

28. Організація оплати праці на підприємстві

29. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

30. Формы и функции центральных банков

31. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

32. Організація евакуаційних заходів

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

34. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

35. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

36. Національний банк України та особливості його функціонування

37. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

38. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
39. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
40. Організація діяльності "ПриватБанку"

41. Організація ресурсної бази банків в Україні

42. Основные функции Центрального Банка

43. Проблеми функціонування фінансових бірж України

44. Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны

45. Функции Центрального Банка РФ

46. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

47. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

48. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

49. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

50. Організація охорони праці на виробництві

51. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

52. Організація охорони праці на виробництві

53. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

54. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
55. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
56. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

57. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

58. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

59. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

60. Етапи організації бухгалтерського обліку

61. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

62. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

63. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

67. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

68. Організація документування господарських операцій

69. Організація і методика аудиту грошових коштів

70. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
71. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
72. Організація облікової політики підприємства

73. Організація обліку в магазині "Світанок"

74. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

75. Організація обліку доходів

76. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

77. Організація обліку на підприємстві

78. Організація обліку орендних операцій

79. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

80. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

82. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

83. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

84. Організація управлінського обліку

85. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

86. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
87. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
88. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

89. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

90. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

91. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

92. Громадські організації як вид об’єднань громадян

93. Організації (органи) господарського керівництва

94. Організація захисту державної таємниці в Росії

95. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

96. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

97. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

98. Правова організація працевлаштування громадян

99. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.