Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат з історії України на тему: «Українська відповідь на нову імперську ідеологію». Кирило-Мефодіївське братство В українському національному відродженні 20—30-х років не було нічого такого, що становило б серйозну загрозу для Російської імперії. Українські патріоти — літератори, збирачі фольклору, укладачі історій та граматик — зберігали лояльність до царя і до Росії, а свою діяльність на ниві національного відродження поєднували зі службою у російських державних установах. Водночас російський уряд після польського повстання 1830—1831 рр. звернув увагу на культурний рух в Україні, маючи намір з його допомогою побороти польські культурні й політичні впливи на Правобережжі. Цій меті було підпорядковане призначення першим ректором Київського університету Михайла Максимовича. Офіційну підтримку в Україні дістали історичні дослідження. 1835 р. у Київському університеті був створений Тимчасовий комітет для дослідження старовини, а 1837 р. — Археологічний музей. У 1843 р. у Києві засновано Археографічну комісію, у діяльності якої взяло участь чимало українських патріотів. Свідоме використання українського руху в своїх утилітарних цілях було одним із проявів нового курсу в політиці Російської імперії. До моменту повстання 1830—1831 рр. Петербург не надавав великого значення національному питанню. Від початку XVIII ст. аж до 1820-х років російська імперська модель засновувалася на традиційному визначенні громадянства: від громадянина вимагалося вірнопідданого виконання своїх обов'язків та безумовної лояльності до царя. Його віросповідання чи національна приналежність не бралися до уваги. Від часів Петра І аж до Олександра І серед російської правлячої еліти було чимало іноземців та осіб неросійського походження (балтійських німців, нових українських дворян, польських шляхтичів). Те ж саме стосувалося членів Російської академії наук та професорського складу університетів. Багато з цих іноземців після довгих років служби у Петербурзі й Москві так і не навчилися розмовляти російською мовою. У цьому не було потреби: мовою петербурзького двору була французька, а частина провінційного дворянства розмовляла німецькою. Повстання 1830—1831 рр. на прикладі польської шляхти показало, що стара імперська модель громадянства не є надійною. Тенденції до заміщення чужинців на російських дворян в імперському оточенні проявилися ще в останні роки правління Олександра І. Але справжньої сили вони набрали у 30-х роках, за правління Миколи І (1825— 1855). Головним ідеологом нового курсу став призначений Миколою І на пост міністра народної освіти граф Сергій Уваров. Він запропонував оперти російську державність на три принципи: &quo ;самодержавство, православ'я, народність&quo ;. Перші два принципи були старими і зрозумілими, тоді як третій — народність — був продиктований модерними західними інтелектуальними впливами. Але як провести цей принцип у державі, де менше половини населення розмовляє російською мовою? Уваров пропонував розв'язати цю проблему простим й ефективним способом — русифікацією другої половини. Головним засобом для досягнення цієї мети повинна була стати русифікаторська освітня політика.

Насамперед треба було замістити іноземних професорів і вчителів російськими. Уваров не лише провів &quo ;чистку&quo ; професорського складу, а й відібрав молодих і найталановитіших викладачів для стажування у західноєвропейських університетах, а після завершення стажування просував їх на високі пости. Українські діячі були в числі тих, хто скористався з цих реформ. Максимович був призначений ректором у віці 30 років за прямим розпорядженням Уварова. Іншим протеже міністра освіти був Ізмаїл Срезневський. Вихованцями Максимовича і Срезневського були два провідні діячі нової хвилі українського відродження — Пантелеймон Куліш та Микола Костомаров. Велике значення мало витворення інтелектуального клімату, в якому могли прорости паростки нової української ідеології. На момент проведення уваровських реформ імперський уряд не мав готової російської національної науки і культури, з допомогою якої можна було б русифікувати неросійське населення чи освічувати самих росіян. Нова, світська російська культура, яка відрізнялася від традиційних народно-селянської та церковної культури, почала розвиватися лише у 60-х роках XVIII ст. На початку XIX ст. вона все ще перебувала у стадії формування. До часу правління Миколи І нова російська, як і нова українська, культура була позбавлена офіційної опіки. Російський двір довгий час був космополітичним, надаючи перевагу західноєвропейським літературам і смакам, зміна моделі громадянства з імперської на національно-російську неодмінно передбачала розвиток цієї нової російської &quo ;високої&quo ; культури. Українська і російська культури у 30-х роках творили складові частини одного потоку. Вклад вихідців з Малоросії у формування нової російської культури був дуже суттєвим, тому почасти українці могли вважати цю культуру своєю власною. Відповідно російський двір теж розглядав українську культуру як свою, доки вона не виходила за межі лояльності до імперії. Тому підпирання російської культури неминуче означало й розвиток культури української. Але чим динамічніше розвивалися обидві культури, тим неможливішим ставало їхнє дальше нерозчленоване співіснування. Так, дослідження в галузі історії неминуче висували питання про час виникнення &quo ;малоросів&quo ; і &quo ;великоросів&quo ;, про місце в їхній спадщині періоду Київської Русі, які поклали початок гострим дискусіям між українськими і російськими діячами. Головним здобутком 1830-х років стало прискорене вичленування української культурної ідентичності з загальноруського потоку. Уособленням цього перевороту стало нове покоління українських діячів, яке виступило на суспільну арену на межі 1830-х і 1840-х років. Центральними фігурами цієї генерації були Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко. У їхніх біографіях знайшли своє відображення збірні риси нового покоління українських патріотів. Передусім, на відміну від своїх попередників — нащадків козацької старшини, всі троє були &quo ;низького&quo ; соціального походження: Куліш походив з сім'ї вільних селян, Костомаров був позашлюбною дитиною російського поміщика й української кріпачки, а Шевченко народився в сім'ї кріпаків і сам до 24-го року життя був кріпаком.

Іншою їхньою спільною рисою було те, що у 1840-х роках всі вони займали посади в установах міністерства народної освіти (Куліш навчав у гімназіях Києва, Луцька, Петербурга та у Петербурзькому університеті, Костомаров — у Рівненській гімназії і Київському університеті, а Шевченко працював у Київській археографічній комісії, а у лютому 1847 р. одержав посаду викладача у Київському університеті). Якщо діячі першого покоління національного відродження трактували свої літературні і наукові заняття як своєрідне хобі, то для Куліша, Костомарова і Шевченка їхня діяльність у галузі української культури мала, так би мовити, цілком фаховий характер. Найвизначнішою постаттю у цьому тріумвіраті був Тарас Шевченко. Він народився 1814 р. у Київській губернії. У певному сенсі його батько був винятком серед кріпаків-односельчан — він умів читати. По неділях він читав сім'ї &quo ;Житія святих&quo ;. Від свого діда, учасника Коліївщини, він чув розповіді про гайдамаків. Його дитинство пройшло серед багатої природи, яка різко контрастувала з кріпацькими буднями. Шевченко рано залишився сиротою. Ще в ранньому дитинстві проявилися його неабиякі мистецькі здібності — пристрасть до малювання. Деякий час він навчався у місцевого п'яниці-дяка, але втік, не знісши знущань над собою. Місцевий поміщик Павло Енгельгардт, адьютант віденського генерал-губернатора, взяв Шевченка у домашню прислугу, а 1829 р. виїхав до Вільна, забравши з собою. До 1843 р. Шевченко перебував поза Україною. До найяскравіших вражень ранньої молодості належать його спогади з часів польського повстання 1830—1831 рр. Енгельгардт врятувався від повсталих втечею у Петербург. Шевченко разом з іншими слугами змушений був доганяти свого пана. Його шлях пролягав через територію, на якій польські повстанці вели боротьбу з російськими військами. Картини антиросійського повстання наклали на його свідомість глибокий відбиток. У Петербурзі Енгельгардт після довгих умовлянь згодився віддати Шевченка у навчання до маляра Ширяєва. Доля випадково звела його з земляком, художником Іваном Сошенком, який навчався у І Іетербурзькіи академії мистецтв. Сошенко ввів його у мистецько-літературні кола Петербурга, зокрема в український гурток, що групувався навколо Гребінки. Доля талановитого художника-кріпака схвилювала багатьох петербурзьких митців і літераторів. Відомий російський художник-романтик К. Брюллов намалював портрет поета В. Жуковського. Портрет був розіграний в лотереї серед членів імператорської родини. На виручені таким чином гроші 1838 р. Шевченко був викуплений з неволі. Вільний стан дав йому змогу вступити в Академію мистецтв й одержати за шість років добру освіту. Його здобутки як художника були чималими. Але ще більшим виявився його поетичний талант. Ще за рік до свого визволення він написав баладу &quo ;Причинна&quo ;, а вже 1840 р. видав збірку поезій під назвою &quo ;Кобзар&quo ;. Значення &quo ;Кобзаря&quo ; виходило далеко за межі літератури. Попри високу естетичну вартість Шевченкові поезії відрізнялися своєю мовою. Вони були написані літературною мовою високої проби. Шевченкова мова була не просто відтворенням народної мови; він творив її на основі трьох українських діалектів (південно-східного, північного і північно-західного), елементів церковнослов'янської мови, а також мовного матеріалу ранніх українських літературних творів.

Але такий стан речей, породжений змнами в нацональнй свдомост, тривав недовго. Уже з початку 19 ст. серед укрансько нтелгенц (в першу чергу духовенства, що було диною верствою, для яко дозволялась вища освта) з'являються де нацонального самовизначення. Вони утверджуються з розвитком в Укран гумантарних наук, чльне мсце серед яких зайняла фольклористика. Звернення до сторичних пам'яток народу, його звичав та обрядв пдтримувалось також сторографю. З початком розвитку укрансько думки, зокрема пов'язаного з дяльнстю ¶. Срезневського, М. Максимовича, М. Костомарова, письменникв-романтикв, дячв Кирило-Мефодвського братства (а в Галичин «Русько трйц») починаться нова хвиля пднесення усно народно творчост, яка засвдчувала, що укранська культура, не втративши самобутност, залишилась виразно нацональною культурою, яка ма свй особливий характер, сторю розвитку, а не  частиною росйсько чи польсько, як це намагались довести поневолювач. Отже, в кнц пероду бездержавност, коли усна народна творчсть вдносно занепадала, набуваючи переважно побутового характеру, вдродження давнього герочного минулого вдбувалося шляхом розвитку фольклористики як науки з метою вдновлення духовних цнностей народу

1. Кирило-Мефодіївське товариство

2. Українська національна революція 1649-1657рр

3. Українська держава П. Скоропадського

4. Українська та зарубіжна культура

5. «Українська демонологія та її персонажі»

6. Українська школа бухгалтерського обліку
7. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
8. Сучасна українська літературна мова

9. Українська мова в засобах масової інформації

10. Українська мова у професійному спілкуванні

11. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

12. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

13. Українська культура першої половини ХІХ століття

14. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

15. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

16. Українська республіка в часи Центральної Ради

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы

17. Українська культура 1980–90-х років

18. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

19. Українська культура ХХ ст.

20. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

21. Українська література XI—XII століть

22. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"
23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
24. Українська народна пісенність

25. Підготовка до ЗНО - українська мова

26. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

27. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

28. Українська національна ідея

29. Євангельська відповідь на органічно-моралістичну критику юридичного розуміння спасіння

30. Українська діаспора

31. Українська писанка

32. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

34. Философия нового времени /Укр./

35. Адміністративна відповідальність в Україні

36. Кримінальна відповідальність в Україні

37. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

38. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
39. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності
40. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

41. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

42. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

43. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

44. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

45. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

46. Новый подход в понимании преадаптации

47. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

48. Страны НИС (новые индустриальные страны)

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

49. Новая Зеландия

50. Новая Зеландия

51. Новые индустриальные страны мира

52. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

53. Налоговая система России в новом правовом поле

54. Новый план счетов учета в банках за 2002 год
55. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)
56. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

57. Новейшая история

58. Новая Экономическая Политика

59. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

60. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

61. Громадянство України

62. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

63. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

64. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

66. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

67. Новый взгляд на Библию

68. Аборигены Австралии и папуасы Новой Гвинеи

69. Европейская культура нового времени

70. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
71. Новое в русском языке
72. Творчество Чехова. Истоки "новой драмы"

73. Новые тенденции в современной популярной музыке

74. Новейшая история Монголии

75. Новая экономическая политика (HЭП)

76. Новая Экономическая Политика

77. Буржуазный прогресс в Европе в Новое время

78. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

79. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи

80. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

82. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

83. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

84. Новые страницы истории гражданской войны в Прикамье

85. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

86. Новая экономическая политика и командно-административная система
87. Процессоры нового поколения и перспективы их развития
88. Новейшие достижения в информатике

89. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

90. Новые информационные технологии обучения в математике

91. Пневмонии. Антибактериальная терапия. Новые подходы к лечению

92. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи

93. Окружающая среда в Европе на пороге нового тысячелетия

94. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

95. Новые информационные технологии обучения в математике

96. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

97. Геополитика европейских "новых правых"

98. Новые инициативы Президента РФ по укреплению единства страны

99. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.