Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Поняття зовнішньоекономічної 1.2 Огляд інформаційної бази по обліку зовнішньоекономічної РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ЛУБНИФАРМ» 2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «Лубнифарм».30 2.2 Аналіз зовнішньоекономічної 2.2.1 Аналіз експортних та імпортних 2.3 Шляхи поліпшення зовнішньоекономічної діяльності.55 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗОВНІШНЬО- ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ЛУБНИФАРМ» 3.1 Облік зовнішньоекономічних 3.1.1 Облік балансової вартості валюти і курсових різниць.70 3.1.2 Облік відряджень за 3.2 Оподаткування зовнішньоекономічних операцій.76 3.3 Методика проведення аудиту зовнішніх операцій на ВАТ 3.4 Програма проведення аудиту зовнішніх операцій на ВАТ ВИСНОВКИ ТА СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ВСТУП Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, є сукупністю виробничо-господарської, організаційно-економічних та комерційних функцій, які забезпечують обмін продукцією в матеріально-речовій формі та має місце як на території України, так і за її межами. Вся зовнішньоекономічна діяльність будь-якого підприємства базується на Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, із змінами та доповненнями. Закон складається з 7 розділів і 39 статей. Структура закону є класичною. Він включає такі розділи: Загальні положення Регулювання зовнішньоекономічної діяльності Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями Захист прав і законних інтересів держави та інших суб’єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності Як бачимо, спочатку подається загальне уявлення про зовнішньоекономічну діяльність ( основні економічні категорії, принципи, суб'єкти, види зовнішньоекономічної діяльності тощо, тобто методологічні основи ). Економічні категорії, визначені в 1 розділі, мають важливе безпосереднє значення в міжнародних економічних відносинах. Кожний термін розкривається досить докладно, передбачаються усі можливі нюанси (наприклад, подається широка класифікація квот: глобальні, групові, експортна, індивідуальні; з доповнення – антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні). У 2 розділі «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності» перш за все показана роль держави в регулюванні зовнішньоекономічної, визначено органи державного регулювання та місцевого управління зовнішньоекономічної діяльності, принципи митного регулювання, страхування зовнішньоекономічних операцій, державне замовлення, облік, звітність. В цьому ж розділі визначено цілі в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Докладно розглядаються питання, які стосуються експорту – імпорту, ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій. Інші розділи закону є більш специфічними, вони стосуються більш вузьких питань, таких як спеціальні економічні зони, економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями, права та відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.

В цих розділах розглядаються питання стосовно України як держави та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. В законі чітко простежується логічна побудова від більш загальних понять до більш вузьких. Кожний розділ докладно розкривається за допомогою статей. В законі відображено послідовно всі можливі питання стосовно зовнішньоекономічної діяльності України. В законі наголос робиться на розкритті основних економічних категорій, які стосуються зовнішньоекономічної діяльності, та на питанні регулювання зовнішньоекономічної діяльності ( особливо ролі державних органів в цьому процесі ). Крім того, розкрито питання безпосередніх стосунків України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями, щодо захисту прав і інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, щодо відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності. В перших двох розділах методологічно вдало виділені основні принципи та економічні категорії. Дане визначення зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічного договору, валютних коштів, аудиту, іноземних інвестицій, спеціальних економічних зон, спільних підприємств, товару, квот, ліцензій, експорту, імпорту тощо. Тобто висвітлене широке коло питань (економічних категорій ), про які надалі йде мова в інших розділах закону. Стосовно деяких важливих економічних категорій було внесено поправки щодо більш точного визначення понять «експорт», «імпорт», різновидів квот та ліцензій. Ці поправки роблять закон більш точним, більш адаптованим до економічній ситуації в країні. Але цього не можна сказати про всі нові визначення економічних категорій. Наприклад, старе визначення демпінгу є більш вдалим, краще відображаючи сутність цього поняття. Закон від 1 квітня 1991 року є недосконалим, тому до нього були внесені деякі зміни. Так деякі визначення економічних категорій було дано більш точно, більш повно ( «експорт» та «імпорт» тощо ). Наприклад, в новому визначенні поняття «експорт» також надається уявлення про «реекспорт». В змінах до закону важливим економічним доповненням є розширення класифікацій квот та ліцензій ( тобто було додано такі види квот та ліцензій, як антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні ). Це відображає більш конкретні обмеження або права і, як наслідок, надає більше чіткості у відносинах між країнами, надає можливість розширення сфери діяльності в зовнішньоекономічних відносинах. У змінах до закону відзначено дію нового органу державного регулювання – Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Але деякі нові визначення економічних категорій є менш вдалими, ніж старі. Так старе визначення демпінгу є більш вдалим. Крім того слід було б доти в законі визначення міжнародного лізингу. Необхідно більш чітко визначити принципи та процедуру іноземного інвестування в Україну, гарантії цих інвестицій. Визначити такі операції, як міжнародний франчайзинг, факторинг та фінансування венчурних проектів. На сьогодні також можливо має сенс спрощення процедури здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зниження оподаткування, яке сьогодні є досить суттєвим фактором зниження активності зовнішньоекономічної діяльності.

Актуальність обліку зовнішньоекономічної діяльності в тому, що операції з нерезидентами мають особливості, які враховуються певним чином. У зв'язку з цим перед кожним українським підприємством, що вирішило розповсюдити свій бізнес за межі країни, встає завдання організації бухгалтерського обліку на більш високому рівні. Метою даної роботи є вивчення існуючої методики обліку зовнішньоекономічної діяльності, а також відповіді на найбільш актуальні питання в області бухгалтерського обліку експорту і імпорту, які виникають із-за швидкої зміни законодавчих норм, нечіткості і суперечності деяких з них. Для детальнішого вивчення теми зовнішньоекономічної діяльності використані матеріали ВАТ «Лубнифарм». Завдання, які необхідно розгледіти в межах даної теми, виходячи з мети роботи, можна представити таким чином: -розгляд нормативної бази по обліку зовнішньоекономічних операцій; -розглянути облікову політику досліджуваного підприємства, методологічні основи проведення зовнішньоекономічних операцій на ВАТ «Лубнифарм»; -проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність і фінансові показники роботи підприємства на підставі фінансової звітності, регістрів бухгалтерського обліку, первинної документації за досліджуваний період; -розгляд організації обліку на ВАТ «Лубнифарм» по експортних і імпортних операціях, операціях з іноземною валютою, відряджанню співробітників підприємства за кордон; оподаткування зовнішньоекономічних операцій; - розробити методику аудиту зовнішньоекономічних операцій для ВАТ «Лубнифарм», скласти спільний план і програму проведення аудиту. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Поняття зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, є сукупністю виробничо-господарської, організаційно-економічних та комерційних функцій, які забезпечують обмін продукцією в матеріально-речовій формі та має місце як на території України, так і за її межами. Форми зовнішньоекономічної діяльності: експорт та імпорт товарів, капіталів, та робочої сили; надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності; наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інші кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; підприємницька діяльність на території України пов’язана з наданням ліцензій, патентів, торгових марок, та інших нематеріальних активів з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності та аналогічна діяльність суб’єктів ЗЕД за межами України; організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших заходів, що здійснюються на комерційній основі за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової та роздрібної торгівлі та території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках Об’єкт обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності – є майно та джерела його утворення, що беруть участь у зовнішньоекономічної діяльності, господарські процеси, що складаються з сукупності зовнішньоекономічних операцій та їх результати.

Тльки в закордоннй полтичнй дяльност могли б виринати колз мж Нацональною Радою, чи Викопним Органом Державного Центру УГВР, чи Закордонним Представництвом. Але х не буде тод, коли обидва чинники проводитимуть одну й ту саму самостйницьку полтику будуть керуватися рацю визвольно справи. Засаднича лня закордонно полтики обох чинникв повинна бути одна й та сама. Розподл в практичному здйсненн буде нормуватися неоднаковим характером обох нституцй. Закордонну полтичну дяльнсть Нацонально Ради, чи Викопного Органу, обсяг, змст форму в кожному випадку визначуватиме, з одного боку, характер екзильного державного центру, а з другого засада леAально д. Нацональна Рада, чи Викопний Орган, з уваги на ту легальнсть не може виступати як чинник, вдповдальний за революцйно-визвольну боротьбу на Рдних Землях безпосередньо вд не говорити, хоч зможе на не покликатися, говорити про не. ЛеAально дючий центр не матиме змоги на деяк закордонн, зовншньо-полтичн акц виступи, потрбн для укрансько самостйницько полтики, але можлив для чинника, який бере на себе вдповдальнсть за революцйно-визвольну боротьбу в Укран, виступа безпосередньо вд мени який не зв'язаний тими обмеженнями, як випливають з правил легального дяння

1. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

2. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

3. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

4. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

5. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

6. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
7. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
8. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

9. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

10. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

11. Соціально-педагогічна діяльність як професія

12. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

13. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

14. Інвестиційна діяльність страхових компаній

15. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

16. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

17. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

18. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

19. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

20. Інноваційна діяльність підприємства

21. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Хімічна промисловість України
24. Діяльність уряду України в галузі екології

25. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

26. Суспільно-політична діяльність Костомарова

27. Діяльність страхової компанії "Оранта"

28. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

29. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

30. Життєдіяльність личинок волохокрильців

31. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

32. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

34. Економічна ефективність виробництва соняшника

35. Економічна ефективність рослинництва

36. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

37. Виробництво зерна, його економічна ефективність

38. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності
39. Облік зовнішньоекономічної діяльності
40. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

41. Аудиторська діяльність

42. Хімічна промисловість в України

43. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

44. Підприємницька діяльність

45. Приватна детективна і охоронна діяльність

46. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

47. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

48. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

50. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

51. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

52. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

53. Діяльність першого професійного театру Полтави

54. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
55. Творча діяльність Панаса Мирного
56. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

57. Комерційна діяльність

58. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

59. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

60. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

61. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

62. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

63. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

64. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

66. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

67. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

68. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

69. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

70. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
71. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
72. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

73. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

74. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

75. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

76. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

77. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

78. Економічна сутність та форми оплати праці

79. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

80. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

82. Групова навчальна діяльність

83. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

84. Діяльність викладача в процесі навчання

85. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

86. Політичні погляди і діяльність Платона
87. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
88. Професійна діяльність шкільних психологів

89. Теорія й практична діяльність психолога

90. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

91. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

92. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

93. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

94. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

95. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

96. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

98. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

99. Інвестиційна діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.