Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство Освіти України Національний Технічний Університет України "КПІ" навчальна дисципліна: міжнародне приватне право ЗАГАЛЬНИ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ВІДНОСИНАХ З ІНОЗЕМЦЯМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ (реферат) Студент 4-го курсу факультета права Київ, 1999 р. Зміст Вступ 1. Право власності у відносинах з міжнародними організаціями та юридичнимим осібами іноземних держав 2. Правовий режим майна, що є об'єктом права власності інших держав, юридичних осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій 3. Користування землею іноземними суб'єктами в Україні 4. Користування надрами України за участю іноземних юридичних осіб і громадян 5. Вклади іноземців в установах Ощадбанку України Висновки Література У кожній державі центральним правовим інтитутом є інститу власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власноті важливе місце займають Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р.№ та Цивільний кодекс України (розділ ІІ). За законодавством України право власності — це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування й розпорядженням майном (ст. 2 Закону "Про власність", ст. 86 Цивільного кодексу). Здійснювати відносини щодо володіння, користування та розпорядження власністю, незалежно від її форм (приватної, колективної, державної), можуть не тільки народ України, громадяни, юридични особи України та держава Україна, а й інші держави, їхні юридични особи, СП, без громадянства. Майно може належати на праві спільної (часткової або сумісної) власності цих суб'єктів права. Законодавством України допускається об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб та/чи держави і створення на цих засадах змішаних форм власності, в т.ч. власності спільних підприємств за участю громадян та юридичн6их осіб інших держав (ст. 3 Закону України "Про власність"). Тому такі спільни підприємства можуть мати на теріторії України у власності майно, необхідне для здійснення діяльності, визначеної установчими документами, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.№ Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №20. — Ст.249. Міжнародні організації та юридичні особи іноземних держав можуть мати на теріторії України у власності будинки, споруди, інше майно соціально- культурного та виробничого призначення. Це положення знаходить відображення і в численних міжнародних договорах про торговельні відносини, науково- технічну співпрацю тощо. Так, згвдно з п. 3 ст. 5 Угоди про торговельні відносини між Україною та США від 6 травня 1992 р., кожна держава дозволить комерційним представництвам іншої держави ввозити на свою теріторію і використовувати відповідно до звичайної комерційної практики конторське тв інше обладнання, таке як друкарськи машинки, фотокопіювальні апарати, комп'ютери та телефакси для здійснення їхньої діяльності. Іноземні держави можуть мати на теріторії України у власності майно, необхідне для здійснення дипломатичних, консульських та інших міжнародних відносин у випадку й порядку, встановленому міжнародними договорами та законодавчими актами України.

Відповідно до договорів за участю України на її теріторії можуть розміщуватися й використовуватися об'єкти власності іноземних держав. Правовий режим майна, що є об'єктом права власності інших держав, юридичних осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій, визначається законодавчими актами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Окремі майнові об'єкти можуть бути спільними для кількох держав. Мова йде, зокрема, про природні об'єкти. Режим використання спільних природних об'єктів, розташованих на теріторії України та суміжних держав, визначається міжнародними договорами, ратифікованою Україною. Стосовно громадян іноземних держав та осіб без громадянства Законом України "Про власність" установлено, що вони користуються правами та несуть зобов'язки стосовно належного їм на теріторії України майна нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачено законодавством нашої держави (ч. 2 ст. 11). Тобто, на іноземців у питаннях права власності поширюється національний режим. Зазначене випливає з вимог Закону України "Про власність", де окремим положенням підкреслюється, що суб'єктами права на приватну власність, окрім громадян України, можуть також бути іноземні громадяни та особи без громадянства (ст. 11). У Законі України "Про правовий статус іноземців" також зазначається, що іноземці можуть відповідно до законодавства України мати у власності будь-яке майно, успадкувати й заповідати його, зокрема іноземці мають право власності на житло відповідно до законодавства України (статті 12, 13). Набувати право власності на майно іноземці можуть через приватизацію. Наприклад, відповідно до ст. 2 Указу Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" від 14 жовтня 1993 р. (у редакції від 2 червня 1995 р.)№ право на приватизацію об'єктів незавершеного будівництва мають іноземні громадяни та особи без громадянства. Деякі об'єкти в Україні не можуть належати на праві власності іноземним громадянам та особам без громадянства. Це випливає зі змісту законодавства України чи безпосередньо встановлюється його нормами. Так, ст. 9 Закону України "Про власність" зазначає, що виключно народові України на праві власності належать: земля, її надра, повітряний та водний простір, інші природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. У цьому ж Законі вказується, що іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються (ч. 3 ст. 11). Інші нормативні акти також містять це положення, наприклад, ст. 6 Земельного кодексу УкраїниІ. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р., дозволяючи іноземним інвесторам придбання прямо не забороненного законами України нерухомого чи рухомого майна, в т.ч. будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності способом прямого одержання майна та майнових комплексів або у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів, виклюяає з цього переліку земельні ділянки (п. 3 ст. 4).№ Державний вісник України — №11-12. — С.913. І Відомості Верховної Ради України.

— 1992. — №29. — Ст.354. і Голос України. — 1993. — 19 жовтня. Голос України. — 1994. — 11 січня. Проте окремими підзаконними актами, а саме Указом Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершенного будівництва" від 14 жовтня 1993 р.і та Указом Президента України "Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують паливно-мастильні матеріали виключно населенню" від 29 грудня 1993 р. встановлено, що іноземці, як і громадяни України, можуть мати у власності земельні ділянки у зазначених випадках. Очевидно, вказані акти суперечать зазначеним вище законам України. Законодавством України встановлено, що земля може надавится іноземним суб'єктам права на користування. Так, у постійне користування (без заздалегідь установленого строку) земля надається радами народних депутатів із земель, що перебувають у державній власності, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам. Так, у разі приватизації об'єктів незавершеного будівництва іноземним громадянам, особам без громадянства та спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю іноземних юридичний та фізичних осіб земельні ділянки, довгострокову оренду (ст. 2 Указу Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" від 14 жовтня 1993 р.). У тимчасове користування (до трьох років) на умовах оренди земля надається орендодавцям із земель, що перебувають у державній власності, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб; підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам; іноземним державам; міжнародним організаціям; іноземним юридичним особам та фізичним особам без громадянства. Хоча законодавством України встановлено право орендарів земельних ділянок сільськогосподарьського призначення на одержування орендованої землі у власність, де положення не поширюється на випадки, коли орендарями є вказані вище суб'єкти тимчасового користування землею (статті 7,8 Земельного кодексу України). Регламентація умов використання земель на договірній основі, питань суборенди та розпорядження правом на оренду земельних ділянок передбачена й Указом Президента України "Про оренду землі" від 23 квітня 1997 р.№№ Голос України. — 1997. — 25 квітня. Виключно користування землею іноземним суб'єктам дозволяється в більшості країн СНД (Азербайджан, Киргистан, Узбекистан, Україна та ін.). Водночас законодавство Естонії передбачає можливість володіння землею іноземними суб'єктами права. Відповідно до Кодексу України "Про надра" не передаються у власність іноземним суб'єктам права й надра України. Проте вони можуть надаватися у постійне чи тимчасове користування з певною метою, наприклад, для геологічного вивчення, в т.ч. для дослідно-промислового розроблення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин і т.ін. Згідно із ст. 68 Кодексу 27 листопада 1995 р. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок укладення контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян.

Як відомо, вона була ухильно-негативною. І П. Христюк, швидше як свідок й один з співавторів документа, ніж його дослідник, розкриває загальний задум і форму відповіді (те, що було, як мовиться, «за кадром»). Український уряд не став відповідати на всі вимоги-запитання РНК, вважаючи їх другорядними, похідними від головної умови — визнання факту існування Української Народної Республіки. «Отже, — підкреслює П. Христюк, — відповідь уряду Центральної Ради була направлена на те, щоб голий принцип визнання Совітською Росією Української Народньої Республіки (зафіксований самим фактом ультиматуму. — В. С.) втілити в життя: забезпечити не тільки політичне, але й економичне самостійне, незалежне від Московщини існування України. Українська революційна демократія вважала це питання головним в нових взаємовідносинах між Україною і Московщиною»[1048]. Тут важливою є оцінка розуміння керівниками українського руху глибини конфлікту, який уже в першій декаді грудня 1917 р. привів їх до переоцінки нещодавніх автономістсько-федералістських поглядів і переходу на самостійницьку орієнтацію

1. Право приватної власності за законодавством України

2. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

3. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

4. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Структура страхового законодавства України
7. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу
8. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

9. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

10. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

11. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС

12. Політичні права і свободи громадян України

13. Загальна характеристика конституції України

14. Право власності на землю в Запорозьській Січі

15. Правові відносини

16. Захист права власності

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

17. Правові відносини

18. Аграрне право України

19. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

20. Загальні питання бухгалтерського балансу

21. Адміністративне право України

22. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
23. Державне право України
24. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

25. Засоби цивільно-правового захисту права власності

26. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

27. Кримінальне право України

28. Нормативно-правові акти України

29. Основи муніципального права України

30. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

31. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

32. Права, вільності і зобов’язання громадян України

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Право власності в англо-американській правовій системі

34. Право власності на житло за новим ЦК

35. Право власності на ліси

36. Право власності у зарубіжних країнах

37. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

38. Правові аспекти ринку земель в Україні
39. Правові відносини між батьками та дітьми
40. Предмет та методологія інформаційного права України

41. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

42. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

43. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

44. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

45. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

46. Історія міжнародних відносин України

47. Питання з історії України

48. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

50. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

51. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

52. Фінансове право України

53. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

54. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
55. Атомна енергетика України і РПС
56. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

57. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

58. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

59. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

60. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

61. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

62. Історія України

63. Історія соборності України

64. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Господарство України періоду утвердження капіталізму

66. Походження людини та її поява на території України

67. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

68. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

69. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

70. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
71. Економічне районування України
72. Основні напрямки зовнішньої політики України

73. Конституційний суд України

74. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

75. Суверенітет України

76. Бюджет України: актуальні проблеми

77. Державній бюджет України

78. Сбалансованість бюджета України

79. Фінансова система України

80. Організаційна система управління природокористуванням України

Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

82. Машинобудування України

83. Бідність в України

84. Вплив російської кризи на економіку України

85. Місце України в глобалізаційних процесах

86. Машинобудівний комплекс України
87. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
88. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

89. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

90. Грошовий обіг України

91. Органи внутрішніх справ України

92. Грошові розрахунки в господарському обороті України

93. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

94. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

95. Інформаційна політика України

96. Конституційні засади виконавчої влади України

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Судова система України

98. Заповідники України

99. Культура та побут населення України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.