Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Державно-правова концепція Аврелія Августина

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Августин Блаженний (Аврелій Августин) (354-430), християнський теолог і церковний діяч, головний представник західної патристики. Єпископ м. Гіппон (Північна Африка); родоначальник християнської філософії історії (твору «Про град Божий»); «земному граду» - державі протиставляв розум містичного «божого града» - церква. Розвив вчення про благодать і приречення, відстоював його проти Пелагія. Глибиною психологічного аналізу відрізняється автобіографічна «Сповідь», що зображує становлення особистості. Християнський неоплатонізм Августина панував у західноєвропейській філософії й католицькій теології аж до 13 ст. Августин Блаженний найбільший представник латинської патристики, одна із ключових фігур в історії європейської філософії й теології. Августин походив з небагатої провінційної родини й у молодості зазнав впливу від матері-християнки, але довгий час зберігав релігійну індиферентність. Одержавши освіту в Мадаврі й Карфагені, обрав кар'єру професійного ритора (з 374). Захоплення великого міста не обійшли його стороною: з гіркотою він згадує про гульби, яким віддавався зі своїми однолітками. Безладні зв'язки незабаром змінилися конкубінатом з улюбленою жінкою, хоча союз їх і не був освячений законом і церквою. У кін. 370-х рр. пережив захоплення маніхейством, а на поч. 380-х - скептицизмом. В 383 переїхав у Рим, а незабаром одержав місце ритора в Мілані, де познайомився з єпископом Амбросем (Амбрось Медіоланський) і почав вивчати твори неоплатоніков і послання апостола Павла. Навесні 387 прийняв хрещення. В 388 повернувся в Північну Африку; з 391 - пресвітер, а з 395 аж до смерті - єпископ м. Гіппон Регій. Однією з перших системних християнських державно-правових концепцій було вчення Аврелія Августина (354-430 pp.). Він проголошував, що всі соціальні й державні інститути, а також правові норми є наслідком гріховності людей. Бог наділив людину незалежного волею, і якщо вона користується нею не за приписами Святого Письма, а відповідно до своїх інтересів, то стає схожою на диявола. Свобода ніби спонукає людину до скоєння гріха. З цього Августин зробив висновок, що можливістю жити за законами Бога можуть скористатися лише окремі, обрані люди. Всі інші повинні страждати. Сталий порядок Августин називав &quo ;природним&quo ;, оскільки він є наслідком гріха і покарання Божого. Далі він зазначив, що цей порядок є тимчасовим і має існувати до другого пришестя Ісуса Христа, завдяки чому буде установлено «царство небесне». Але доки це відбудеться, люди повинні підкорятися природному порядку, усвідомити необхідність сумлінного виконання своїх обов'язків. Навіть раби можуть зробити своє служіння вільним, виконуючи покладеш на них обов'язки не під страхом покарання, а щиро, усвідомлено, очікуючи настання на землі Божого порядку. Загалом Августин у своєму вченні робив спробу: по-перше, обстояти Ідею про те, що пізнати сутність держави й права, свободи І справедливості, закон}' й порядку можна тільки з допомогою Святого Письма; по-друге, наголосити, що держава з її законами не відповідає та не сприяє Істинній справедливості, їй відповідають тільки приписи Закону Божого.

З часом зміст учень про державу і право зазнав деяких змін. Цьому сприяло те. що в суспільному житті на противагу державі з'явився ще один соціальний інститут - церква з її жорсткою централізацією. Між ними почалася боротьба за вплив на суспільство, з'ясування питання: яка влада є головною - світська чи духовна? Августин Блаженний - яскравий представник релігійного погляду на суспільство. Він систематизував християнський світогляд, намагаючись представити його як цілісне вчення. Головна засада філософії Августина - твердження про те, що прагнення до щастя є основною засадою людського життя. Це прагнення, підкреслював філософ, реалізується в пізнанні Бога, у розумінні людиною повної залежності від нього. Світ створено Богом. Людська душа - це розумна душа, яка має початок і не має краю. Віра передує розуму і пізнанню в душі людини. Для того, щоб пізнати світ, треба вірити. Віру ж, в свою чергу, треба підкріплювати розумом. Підкреслюючи пріоритет віри над розумом, Августин писав, що наука допомагає людині користуватись речами, віра - пізнавати вічні божественні справи й духовні об'єкти. Новою рисою світогляду Августина була увага до двох головних проблем: а) динаміки людської особистості; б) динаміки загальнолюдської історії. Першій проблемі філософ присвячує працю «Сповідь», другій - трактат «Про град Божий». На думку Августина, нерівність поміж людей - необхідне явище суспільного життя. І хоч злиденність є більш сприятливою умовою для спасіння, багатство все ж не є суттєвою перешкодою на шляху до цього. Людська історія, за Августином, визначається боротьбою двох божественно-людських інститутів - Божого і земного царства. Боже царство складають праведники, земне - себелюбці-грішники. Після приходу Христа Боже царство розширилось і зміцніло. Людей, що належать до нього, відзначає смиренність як перед Богом, так і перед церквою. У земній історії ці два царства переплетені між собою. Це унеможливлює досягнення рівності. Саме тому прагнення до рівності Августин розцінює як протиприродне і приречене. Цікавою є теза Августина про основні стадії розвитку людської історії. Провівши аналогію з шістьма днями творення світу, Августин називає відповідну кількість стадій розвитку людства: вік немовляти, дитинство, отроцтво, юність, зрілість, старість. Остання розпочинається з моменту приходу Христа і буде продовжуватись до кінця існування людства. Як би ми не характеризували ці думки філософа, зазначає В.Соколов, «можна стверджувати, що автор трактату «Про град Божий» став першим мислителем (принаймні в Європі), що зробив предметом філософських роздумів долю всього людства.». Августин обгрунтував необхідність держави, яка, хоч і базується на насильстві (бо, на думку Августина, природа людини - гріховна), проте є «Божим витвором», щоправда, нижчим за церкву. Список використаної літератури Августин. Исповедь. М., 1992 Амман А. Путь отцов. Краткое введение в патристику. М., 1994 Філософія / ред. Горлач М., Кремень В. – Харків, 2001. – 672 с. Деятельность: теория, методология, проблемы. – М., 1990. – 365 с. Келле В., Ковальзон М. Теория и история.

– М., 1981. – 254 с. Причепій Є. Філософія. – К., 2001. – 576 с. Соколов В. Средневековая философия. - М., 1979.- С.78. Христианство. Энциклопедический словарь, тт. 1–3. М., 1993–1995

Концепцию наилучшей (смешанной) формы государства Цицерон считал реально осуществимой, подразумевая при этом практику римской республиканской государственности в лучшую пору ее существования («при предках»). Смысл «срединного» характера политической позиции Цицерона состоял в том, что он, отстаивая республиканские традиции и систему республиканских учреждений, выступал под лозунгом «всеобщего согласия» всех социальных слоев римских граждан в рамках «общего правопорядка». Данная позиция отчетливо проявилась в политическом лавировании Цицерона между «оптиматами» и «популярами» – приверженцами, условно говоря, двух линий политической ориентации соответственно на верхи и низы общества. 13. Августин Блаженный о государстве и праве Аврелий Августин (354–430 гг.) – один из видных идеологов христианской церкви и западной патристики. Основный труды: «О граде Божием», «О свободной воле». Августин подчеркивает, что при всем многообразии и различии народов, каждый из которых жил и живет «по особым уставам и обычаям», всегда существовало «не более как два рода человеческого общения», «два града», состоящих соответственно из людей, живущих по плоти или также и по духу

1. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки

2. Период Патристики. Аврелий Августин

3. Философия Аврелия Августина

4. Полемика Аврелия Августина с древнегреческими философами

5. Аврелий Августин

6. Аврелий Августин
7. Зв’язок між мовою та гносеологією (Аврелій Августин)
8. Учение А. Аврелия о Граде Небесном

9. Томас Августин Арн

10. Учение Августина Блаженного

11. Марк Аврелий

12. Марк Аврелий

13. Августин

14. Марк Аврелий — философ на троне

15. История политико-правовой мысли во взглядах Августина и Сперанского

16. Августин Блаженный и его учение

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

18. Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

19. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

20. Церкви Нижнего Новгорода

21. Средневековая европейская цивилизация и место в ней Католической Церкви

22. История Русской Церкви
23. Богослужебные языки в истории Восточной и Западной Церквей
24. Египетская военная держава времени XVIII династии

25. Общая характеристика Ассирийской державы в конце VIII в. До н.э.

26. Основание Иерусалимского подворья в Москве - важнейшая веха в укреплении отношений между иерусалимской и русской церквами

27. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

28. История русской православной церкви

29. Історія держави та права України

30. История православной церкви в Америке

31. Монастыри Румынской Православной церкви

32. Синодальный период в истории Русской Православной Церкви

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

33. Купольная декорация и архитектурная символика сербских церквей

34. Раскол в Русской Церкви. "Житие" протопопа Аввакума

35. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

36. Знаменное пение в Русской Православной Церкви. Пути практического воплощения

37. Особенности богослужебного пения Западной Церкви

38. Українська держава П. Скоропадського
39. Соціал-демократична концепція держави та влади
40. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

41. Основні теорії походження держави і права

42. Христианство (возникновение и развитие, разделение церквей, православие и католицизм, протестантизм)

43. Взаимоотношения русской православной церкви и государства в современной России

44. Легенда о Китеж-граде

45. Христианские церкви в Макао

46. Особо чтимые святые болгарской Православной Церкви

47. Индульгенции в истории греческой церкви

48. Борьба братьев Скрибан за канонический строй Румынской Церкви

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Основные события украинской православной церкви

50. Печать русской православной церкви: традиции и перспективы

51. Охранительно-консервативная деятельность русской церкви

52. Диалог церквей в Европе

53. О длительности катехизации в некоторых современных Западных христианских церквах

54. Миссионерская деятельность Русской Православной церкви среди мусульман Российской империи
55. Догматика Православной Церкви
56. Разделение церкви на восточную и западную в 1054 г. Папа Лев IX и патриарх Михаил Керуларий

57. Притязания римского епископа на главенство в Церкви Вселенской. Римский епископ как Папа

58. Духовно-нравственное становление человека в Ветхозаветной и Новозаветной Церкви

59. Государство и общество современной России в социальной концепции Русской Православной Церкви

60. Судьбы Русской церкви в годы войны: до и после встречи с генералиссимусом Сталиным

61. Миссия Церкви в образовании и ее методика в исторической перспективе

62. Мораль и этика священнослужителя церкви

63. Всероссийский поместный Собор Русской православной церкви

64. Громадянське суспільство і держава

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

65. Шляхи формування правової держави в Україні

66. Церковь и мир - Основы социальной концепции Русской Православной Церкви

67. Роль держави в економіці

68. Отношение Церкви и государства в России: история этих отношений и современное их положение

69. Предстоятель свободной Церкви

70. Систематика современных приматов
71. Поняття сущність та ознаки держави
72. Поняття громадянського суспільства і правової держави

73. Нестор Махно про державу, народ і суспільство

74. Становление Украинской православной церкви /Укр./

75. Ассірійська держава

76. Становление епископальной церкви в II-III вв.

77. Старообрядчество в период раскола русской православной церкви.

78. Об истории Николаевской церкви села Макарова: создание, закрытие и разорение, возрождение

79. Администрация церквей

80. О невозможности для церкви изжить магизм

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

81. История Русской Православной Церкви

82. Письменные Памятники Иерусалимской Церкви. Внутреннее Состояние Иерусалимской Церкви в Шестидесятые Годы

83. Кафоличность церкви

84. Учение и духовное просвещение. История Русской Церкви.

85. Методы толкования Ветхого Завета в новозаветной Церкви

86. Символические тексты в Православной Церкви
87. Бедствия церкви и распространение веры. История Русской Церкви
88. О воззрениях святых отцов и учителей церкви на языческую культуру

89. Место и значение двунадесятых и великих праздников в жизни Православной Церкви

90. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

91. Вчення Гегеля про державу та право

92. Громадянське суспільство та держава

93. Держава і право Франції у Новий час

94. Державний суверенітет як важлива ознака держави

95. Метатеорія держави і права

96. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

97. Основи теорії держави і права

98. Поняття держави і права

99. Поняття і елементи форми держави

100. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.