Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Теория государства и права Теория государства и права

Нормы права в системе нормативного регулирования

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Правові відносини виникають не з юридичних норм, а з життєвих, фактичних суспільних відносин. Однак, для того щоб ті чи інші фактичні суспільні відносини чи придбали мало характер правовідносини, воно повинне регулюватися нормою права. Таким чином, настання юридичних наслідків для учасників, регульованих правом суспільних відносин, перетворення цих відносин у правові – одна з важливих відмінних рис, характерних рис права як державного регулятора суспільних відносин. Правові норми регулюють відносини усередині суб'єкта керування, визначаючи компетенцію, структуру і функції всіх керуючих підсистем і їхніх елементів – органів держави, посадових осіб, інших суб'єктів керування колективами людей. Виконання правом своєї соціальної ролі в першу чергу обумовлено його нормативністю. Яку б зі своїх функцій право не виконувало, воно завжди визначає міру, обсяг належного, забороненого чи дозволеного поводження, визначає правове положення людей і наділяє їх правами й обов'язками по відношенню друг до друга і до держави. Загальнообов'язковість, формальна визначеність, абстрактність норми дозволяють моделювати різні суспільні відносини (чи їхні види), охопити в схематичному розпорядженні різноманіття конкретних відносин, виділити і закріпити основний їхній зміст. Право як система норм – найважливіший компонент усього процесу правового регулювання. Впливаючи на свідомість і поводження людей, на діяльність органів, що застосовують норми права, ці норми складають основу механізму правового регулювання. Лише у єдності з цим механізмом, право виконує своє призначення – регулює поводження людей. Система права включається в механізм правового регулювання в якості однієї з підсистем і діє як регулятор через свідомість людей на їхнє поводження. С.С. Александров пише, що « право саме по собі нічого не може створити, побудувати. Право – це такий інструмент регулювання суспільних відносин, що діє через волю і свідомість людей ». « В історії суспільства діють люди, обдаровані свідомістю, що надходять чи обдумано під впливом пристрасті, що прагнуть до визначеним цілям», якби об'єктивні закони суспільного розвитку діяли автоматично, і люди також надходили відповідно до вимог цих законів, то потреба в соціальному регулюванні просто б не виникла. Тому основна мета соціального регулювання – « домогтися відповідності між поводженням особистості і діями людей, їхніми інтересами, цілями і задачами, що випливають з об'єктивних закономірностей, що є в наявності у даному суспільстві». Дійсно: соціальні норми, як у загальних типових ситуаціях, так і в конкретних випадках жадають від людини тільки обов'язкових і тільки припустимих варіантів поводження. Здавалося б, поводження людини насправді вичерпується нормативною регуляцією. Але чи цілком? Виявляється, соціальне регулювання виявляє себе не тільки нормативними впливами на поводження людини, але і містить у собі нормативний компонент регулювання його соціальної активності. У соціальній регуляції і відповідних коштах (у тому числі нормативних) такої регуляції бідує будь-яке суспільство і будь-яке суспільне виробництво, на якій би стадії історичного розвитку вони не знаходилися.

Об'єктивна потреба в регуляції обумовлена тим, що «постійне відтворення базису істотного стану, що лежать в основі цього стану відносин, здобуває з часом урегульовану й упорядковану форму, і ці регулярність і порядок самі суть необхідний момент усякого способу виробництва, коли незабаром він повинний придбати суспільну стійкість і незалежність від простого чи випадку сваволі». Поява соціальних норм і нормативного типу регуляції зв'язано з переходом від тваринної стадії до людського суспільства, із процесом соціалізації і раціоналізації людських відносин і в цілому поводження людини як особливого природно-біологічного і разом з тим суспільної істоти. Джерела виникнення соціонормативною регуляцією йде до тих часів, коли, узагальнено говорячи, йшов процес виділення людей із тваринного світу і формування людської спільності. Саме в руслі й у рамках такого процесу прогресуючого розрізнення і розбіжності між тваринним і суспільно- соціальної виникли і розвивалися нові форми життєдіяльності людей, нові типи їхньої орієнтації в навколишньому світі, нові види і кошти регуляції. Поступово сформувалися представлення про норми життя людей, правилах і формах їхніх взаємин, про схвалюване і карне людське поводження. У докласовому суспільстві механізм соціального регулювання був надзвичайно простий. Дії суспільностей, окремих індивідів регулювалися звичками, традиціями і звичаями. Останні звичайно являли собою систему заборон (табу). Для первісної людини табу служили орієнтиром в індивідуальному досвіді діяльності. Їхня загальнообов'язковість, простота і сила впливу, що санкціонує, не були результатом якого або вибору. Розкладання родового ладу, зміна матріархату патріархатом супроводжується руйнуванням колишніх установлень, традицій, звичаїв. Усе це відбувається в зупинці становлення приватної власності і витиснення первісного колективізму. З'являється пануючий, рабовласницький клас, що виробляє для захисту своїх інтересів власну ідеологію, право і мораль. Поняття норми нормативності невіддільно від соціальної діяльності людей і від їхніх суспільних відносин, від їхнього суспільного буття. Норма не є тим, що коштує поза суспільними відносинами, над ними, вона органічна уплетена в діяльність людей і виражає найбільш типові і стійкі суспільні зв'язки і відносини. Тому дослідження норми сполучене з аналізом суспільних відносин, діяльності індивідів як способу їхнього соціального буття, з особистісним підходом до природи нормативності. Суспільні відносини виникають тільки в процесі взаємодії людей, обміну діяльністю і її результатами. Люди «не можуть робити не з'єднуючись відомим образом для спільної діяльності і для взаємного обміну своєю діяльністю. Щоб робити, люди вступають у визначені зв'язки і відносини, тільки в рамках цих суспільних зв'язків і відносин, існує їхнє відношення до природи, має місце виробництво». Категорія «відношення» розкриває універсальну залежність індивідів друг від друга, породжувану універсальністю потреб, коштів споживання, продуктивних сил індивідів, створених універсальністю обміну. Люди не просто «відносяться» друг до друга; за цим відношенням завжди коштують інтереси людини, його потреби в спілкуванні, у взаємному обміні матеріальними і духовними цінностями.

У постійній і активній взаємодії людини зі світом – природою і суспільством – здійснюється його індивідуальний розвиток, реалізація його потреб і здібностей. «Обмін речовин, енергія, інформація навіть самих людських властивостей у цьому процесі взаємодії має універсальний характер для буття і свідомості». Але для кожного суспільства процес соціальної взаємодії зв'язаний з обміном, кожному суспільству належить свій характер обміну, що об'єктивується в стійких, повторюваних формах і суспільних зв'язках. Об'єктивний характер соціальної взаємодії людей, зв'язаного з обміном діяльністю, не означає, що воно знаходиться поза сферою свідомості. Соціальна діяльність людей невіддільна від їхньої свідомості, що, відображаючи об'єктивні процеси суспільного розвитку, є передумовою і регулятором людської діяльності. Регулятивна роль свідомості виявляється в його впливі на діяльність людей і тим самим на всю систему суспільних відносин, що виступає як результат соціальної діяльності. Діючи свідомо, люди разом з тим не вільні у виборі характеру діяльності. Вони повинні вважатися з об'єктивною дійсністю, з вихідними передумовами людського існування. Ставлячи перед собою визначені цілі, люди не можуть не враховувати тієї об'єктивної детермінації, що з'являється перед ними як суспільна необхідність. Соціальна діяльність і суспільні відносини опосередковані свідомістю і тому виступають як вторинне, похідне від матеріальних умов життя суспільства, від буття. Але ця характеристика коректна тільки в рамках основного гносеологічного питання, що розкриває первинність буття і вторинність явищ, зв'язаних зі свідомістю. У системі суспільних відносин варто виділяти виробничі, економічні відносини, що складаються об'єктивно, не залежно від свідомості людей. Але незалежність цих відносин від свідомості людей аж ніяк не означає, що вони розвиваються крім свідомості і волі людей. Ця незалежність означає лише те, що кінцевий результат таких відносин є, як правило, іншим, чим той, котрий переслідували індивіди у своїй конкретній предметній діяльності. Діяльність, поводження людей у виробництві «виходять від свідомої волі й особою мети індивідів, проте сукупна цілісність цього процесу виступає як деякий об'єктивний зв'язок, що виникає стихійно: хоча вона і виникає від взаємодії свідомих індивідів, але вона не укладена в їхній свідомості й у цілому їм не підлегла». Як видно з даного положення, об'єктивний зв'язок індивідів у процесі виробництва також породжений їхньою діяльністю. Тому «не можна розглядати виробничі відносини незалежними від виробничої діяльності людей, тому що вони не мають окремість свого буття, будучи елементом соціальної діяльності як способу існування соціальних систем об'єктів». Звідси випливає, що вся система суспільних відносин, у тому числі і відносини виробничі, є результатом діяльності індивідів, наділених свідомістю і волею, що переслідують свої мети. Соціальна взаємодія людей об'єктивно виявляється в повторюваних актах виробництва, скасування, розподіл, у потребі упорядкувати різноманітні суспільні зв'язки і відносини. Така потреба дозволяє одночасно з виникненням праці й обміну на самих ранніх етапах розвитку суспільства.

Действующими нормами называются такие, по которым в данное время производится отпуск материалов и оплата труда. Показной метод учета применяется на предприятиях индивидуального и мелкосерийного производства, где производственные расходы учитываются по отдельным заказам на изделие или работам. Здесь фактическая себестоимость определяется по окончании выполненного заказа. Вся сумма затрат будет составлять ее себестоимость. Попередельный метод применяется на предприятиях, где исходное сырье и материалы в процессе производства проходят ряд пределов, этапов (кирпичное, текстильное), или там, где из одних исходных материалов в одном технологическом процессе производства получают различные виды продукции. При попередельном методе сначала определяется себестоимость всей продукции, а Правильное исчисление налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость непосредственно зависит от точного определения состава затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг). В то же время необходимо учитывать, что к системе нормативного регулирования вопросов формирования себестоимости относятся несколько сотен документов, имеющих как отраслевое, так и межотраслевое значение

1. Роль и место страхования в системе управления рисками банков

2. Классификация объектов контроллинга. Роль и место анализа в системе стратегического контроллинга

3. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

4. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

5. Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль и пути укрепления в РФ

6. Российские торговые системы, организаторы биржевой и внебиржевой торговли на рынке ценных бумаг и государственное регулирование их деятельности
7. Место культурологии в системе знаний
8. Компетенции и их роль в системе управления персоналом

9. Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль и пути укрепления в РФ

10. Экономическая роль банковской системы в общественном производстве. Денежно-кредитная политика

11. Место человека в системе живой природы и происхождение человека

12. Законодательные обоснования и регулирование налогообложения

13. Место административного права в системе права РФ

14. Место парламента в системе разделения властей

15. Место товародвижения в системе маркетинга. Значение и содержание маркетинговых исследований

16. Роль нервной системы в воспалительной реакции

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Роль пищеварительной системы. Витамины, их классификация и характеристика

18. Внутрифирменное планирование: место, роль, механизм

19. Психология как наука: объект, предмет, методы исследования. Место психологии в системе наук

20. Место культурологии в системе социальных наук

21. Место социологии в системе наук об обществе и человеке

22. Роль политической системы в развитии общества
23. Кредит. Сущность и роль. Кредитная система России
24. Содержание и место бюджетирования в системе планирования организации

25. Место Сибири в системе всероссийской и внешней торговли в XVII–XIX вв.

26. Понятие и место валютного права России

27. Роль права в гармонизации государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений

28. Язык html: системы программирования html, особенности языка и реализация системы. Назначение, примеры программирования приложений

29. Методы регулирования в международном частном праве

30. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

31. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

32. Регулирование и охрана гражданских прав

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

33. Роль журналистики в повышении общего уровня культуры населения

34. Особенности сосудистой системы легких. Малый круг кровообращения. Особенности венозной системы органов малого таза. Формирование внутренней подвздошной вены. Нижний портокавальный анастомоз

35. Определение неисправностей тормозной системы автомобиля с помощью стенда диагностики тормозной системы

36. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

37. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

38. Место и роль органов исполнительной власти в системе государственных органов
39. Место и роль Федеральной резервной системы в организации денежной и кредитной системы США
40. Законодательные и нормативные акты системы государственного регулирования лекарственного обеспечения

41. Место и роль Правительства РФ в системе органов государственной власти России, обеспечивающих оборону государства

42. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

43. Понятие воспитательной работы. Роль и место воспитательной работы в системе работы с кадрами

44. Место и роль государства в политической системе общества

45. Место и роль экономической социологии в системе социологического знания

46. Роль и место физической культуры в системе высшего профессионального образования

47. Место транспортного налога с системе налогообложения

48. Место и роль спроса в системе общественного воспроизводства

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

49. Схема системы налогообложения

50. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

51. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

52. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

53. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

54. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.
55. Автоматизированная система распределения мест и оценок качества олимпиадных заданий
56. Автоматическая система регулирования

57. Современное состояние нормативно-правового регулирования в фармацевтической деятельности

58. Место учителя в педагогической системе Гербарта

59. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

60. Модернизация АСР (автоматическая система регулирования) молотковой дробилки типа ДДМ

61. Место воздушного судна. Среднеквадратичный критерий рабочей зоны угломерных систем. Система ближней навигации DME

62. Техническое знание: место и роль в жизни общества

63. Банковская система и регулирование рынка

64. ЦБ РФ и его роль в осуществлении денежно-кредитного регулирования

Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

66. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

67. Совершенствование нормативного регулирования как важнейшего направления реформ бухгалтерского учета

68. Сущность прибыли, ее роль в деятельности предприятия и порядок налогообложения

69. Роль и место Индонезии среди новых индустриальных стран

70. Место и роль России в мировой торговле
71. Место и роль планирования карьеры в практике управления персоналом
72. Государственное регулирование в рыночных системах: эволюция, модели, тенденции

73. Киевская Русь - ее место и роль в украинской истории

74. Место и роль России в мировой культуре

75. Место и роль Н. Г. Чернышевского в общественном движении 60-х годов XIX века

76. Исследование системы програмного регулирования скорости вращения рабочего органа шпинделя

77. Роль финансовых организаций в регулировании валютно-кредитных отношений

78. Место и роль сольных каденций в музыкальной культуре эпохи

79. Система налогообложения в Российской Федерации на современном этапе

80. Система автоматического регулирования

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

81. Грузовая таможенная декларация в системе таможенного регулирования

82. Феномен игры: ее место и роль в культурной жизни человека и культура ее бытия

83. Роль политических партий в функционировании политической системы общества

84. Проблемы становления информационного общества и его нормативного регулирования

85. Системы регулирования несостоятельности в Англии, Франции, Германии

86. Индивидуальный предприниматель и упрощенная система налогообложения, учета и отчетности
87. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД
88. Система нормативных документов в строительстве

89. Место Президента РФ в системе государственных органов

90. О месте ипотечных ценных бумаг в системе мер по развитию ипотечного кредитования в России

91. Роль и место малых предприятий в экономическом развитии общества

92. Современная психология и ее место в системе наук. Психология и естествознание

93. Исследование системы программного регулирования скорости вращения рабочего органа шпинделя

94. Место географии своей области в системе школьного географического образования

95. Психология религии: предмет, место в системе научного знания и методы исследования

96. Место, функции и роль религии в обществе

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Роль брака в формировании общественной системы

98. Правосознание и его роль в правовом регулировании

99. Система автоматического регулирования генератора постоянного тока


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.