Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Сутність педагогічного спілкування

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Педагогічне спілкування – це професійне спілкування вчителя з усіма учасниками навчально-виховного процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов для здійснення мети, завдань виховання і навчання. Педагогічне спілкування – це багатоплановий процес організації, встановлення й розвитку комунікації, взаєморозуміння й взаємодії між педагогами й учнями, педагогами і батьками, породжуваний цілями й змістом їхньої спільної діяльності – виховання дітей. За визначенням О.О. Леонтьєва, «педагогічне спілкування – це професійне спілкування викладача з учнями на уроці й поза його (у процесі навчання й виховання), що має певні педагогічні функції й спрямоване (якщо воно повноцінне й оптимальне) на створення сприятливого психологічного клімату, а також на іншого роду психологічну оптимізацію навчальної діяльності й відношенні між педагогом і учнем усередині учнівського колективу» . Педагогічне спілкування – це особистісно й соціально орієнтована взаємодія. Педагогічне спілкування характеризується як би потрійною спрямованістю на саму навчальну взаємодію учнів (їхній актуальний стан, перспективні лінії розвитку) і на предмет освоєння (засвоєння) У той же час педагогічне спілкування визначається й потрійною орієнтованістю її суб'єктів: особистісною, соціальною й предметною . Специфіка педагогічного спілкування насамперед проявляється в його поліоб'єктній спрямованості: не тільки на саму взаємодію учасників з метою їх особистісного розвитку, але й, що є основним для самої педагогічної системи, на організацію виховного процесу. У силу цього педагогічне спілкування характеризується, щонайменше, потрійною спрямованістю: на саму навчально-виховну взаємодію, на учнів (їхній актуальний стан, перспективні лінії розвитку) і на предмет освоєння (засвоєння). У той же час педагогічне спілкування визначається й потрійною орієнтованістю його суб'єктів: особистісною, соціальною й предметною. Учитель (викладач), працюючи з учнями, завжди орієнтує їх на результат усіх присутніх у класі, і навпаки, працюючи із класом, тобто фронтально, впливає на кожного окремого учня. Тому можна вважати, що своєрідність педагогічного спілкування, будучи всією сукупністю названих характеристик, виражається в органічному сполученні елементів особистісно орієнтованого, соціально орієнтованого й предметно орієнтованого навчання. Специфіка педагогічного спілкування обумовлюється також і тим, що воно одночасно містить у собі навчальну й виховну функції, оскільки освітній процес має ще виховний і розвивальний характер. Характеризуючи зміст педагогічного спілкування, Кан-Калик відзначає: «Професійно-педагогічне спілкування є система (прийоми й навички) органічної соціально-психологічної взаємодії педагога й учнів, змістом якого є обмін інформацією, надання виховного впливу, організація взаємин за допомогою комунікативних засобів. Причому педагог виступає як активатор цього процесу, організовуючи його й управляючи ним» . Проведений різнобічний аналіз педагогічного спілкування дозволяє говорити: про педагогічне спілкування як про форму навчальної взаємодії, взаєморозуміння, співробітництва вчителя й учнів, про представленість у педагогічному спілкуванні одночасно трьох його сторін: комунікативної, інтерактивної й перцептивної, про педагогічне спілкування як про професійне спілкування, що має певні функції, про педагогічне спілкування як про особистісно й соціально-орієнтовану взаємодію, про потрійну спрямованість на навчальну взаємодію, на тих, хто навчається й на предмет освоєння, про широку представленість у педагогічному спілкуванні поряд з вербальними і інших засобів – образотворчих, кінетичних, символічних.

Функції педагогічного спілкування: Інформаційно-комунікативні; Регуляційно-комунікативні (регулювання поведінки); Афективно-комунікативні (визначення, вплив емоцій людини). На проблему виділення функцій спілкування вчителя з учнями й визначення головної, провідної існують різні точки зору. Про інструментальну функцію педагогічного спілкування говорить О. Леонтьєв. Спілкування, на його думку, становить необхідну й спеціальну умову присвоєння суб'єктом досягнень історичного розвитку людства. Мова вчителя – основний засіб, що дозволяє прилучити учнів до культурної спадщини, навчити їх як способам мислення, так і його змісту. Як підкреслює А. Брудний, «спілкування вчителя інструментальне, тому що має на меті координацію спільних дій у навчальному процесі». Поряд з інструментальною А. Брудний виділяє також і трансляційну функцію педагогічного спілкування. На його думку, навчальна функція педагогічного спілкування є провідною, хоча й не самодостатньою. Остання, як вважає він, може бути співвіднесена в загальному плані із трансляційною. Не менш істотною є виділена К. Роджерсом функція полегшення, фасилітації спілкування. Ця функція настільки важлива, що К. Роджерс називає вчителя насамперед фасилітатором спілкування. Це означає, що вчитель допомагає учням виразити себе, виразити те позитивне, що в них є. Зацікавленість педагога в успіху сімейного виховання, доброзичливий, підтримуючий контакт, атмосфера спілкування полегшують педагогічну взаємодію, сприяють самоактулізації учнів та їхньому подальшому розвитку. Говорячи про соціальну роль педагогічного спілкування і його функцій, необхідно відзначити наступне: Взаємодія вчителя й учнів полягає насамперед в обміні інформацією пізнавального й афективно-оцінного характеру. І передача цієї інформації здійснюється як вербальним шляхом, так і за допомогою різних засобів невербальної комунікації. У такий спосіб здійснюється інформаційна функція педагогічного спілкування. Спілкування як діалог розгортається в умовах когнітивно складного відбиття людьми один одного. Психологічно грамотне сприйняття вчителем учнів допомагає встановити на цій основі взаєморозуміння й ефективну взаємодію. Йдеться про соціально-перцептивну функцію спілкування, про ті психологічні механізми (ідентифікації, емпатії, рефлексії), за допомогою яких сприймається й пізнається особистість учнів. Вступаючи у взаємини з дітьми, учитель пропонує себе як партнера по спілкуванню. Це потребує певної активності вчителя. Бажано, щоб він справив позитивне враження на учнів. Ця здатність суб'єкта спілкування формувати про себе позитивне враження одержала назву самоподачі. У спілкуванні завжди відбувається взаємодія інтелекту людей, їхніх емоційних сфер і їхньої волі, а це означає, що й у педагогічному спілкуванні фактично постійно розгортається взаємодія характерів і, зрозуміло, взаємодія особистостей: учителя й учнів, учителя й батьків, батьків з дітьми, а також професійна взаємодія вчителів. Усе це знаходить своє відбиття в інтерактивній функції педагогічного спілкування. Інтерактивна функція педагогічного спілкування полягає насамперед в організації взаємодії між учителем і учнями, тобто в обміні не тільки знаннями й ідеями, але й діями.

Афективна функція спілкування полягає в емоційній стимуляції, розрядці, полегшенні, психологічному комфорті й контролі афекту, його нейтралізації, корекції або створенні соціально значущого афективного ставлення. У стані комфортного спілкування дві особистості – учитель і учень – починають утворювати певний загальний емоційно-психологічний простір, у якому розвивається процес прилучення дітей до людської культури, різнобічного пізнання навколишньої соціальної дійсності й самого себе, своїх можливостей і здібностей, тобто розгортається процес соціалізації особистості учня у контексті культурного виховання. Педагогічне спілкування за своїми функціями й умовам здійснення може бути контактним і дистанційним, інформаційним, спонукальним, координаційним, що встановлює відносини взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу. Звертаючи увагу на поліфункціональність педагогічного спілкування, В.Н. Никитенко виділяє на основі аналізу процесу навчальної взаємодії викладача й учня називає 8 функцій цього інструмента діяльності викладача: інформаційну; комунікативну; організаційну; дослідницьку; розвиваючу; орієнтаційну; мобілізуючу; конструктивну. Відповідно до названих підстав, можна виділити слідом за Молчановським (В.В. Молчановский, 1998) наступні професійно-педагогічні функції викладача: Комунікативно-навчальна функція Інформаційно-ретрансляційна функція Мотиваційно-стимулююча функція Функція, яка інструментально-адаптує. Функція самореалізації й саморозвитку. Визначаючи спілкування як «процес установлення й підтримки цілеспрямованого, прямого або опосередкованого тими або іншими засобами контакту між людьми, так чи інакше зв'язаними один з одним у психологічному відношенні» . Леонтьєв О.О. виділяє наступні його характеристики: контактність, орієнтованість, спрямованість, семіотичну спеціалізацію й психологічну динаміку процесу. Розкриваючи змісту семіотичної спеціалізації спілкування, О.О. Леонтьєв підкреслює важливість об'єднання всіх засобів – мовних і невербальних для підвищення ефективності мовного впливу. У процесі спілкування з учнями на уроці вчитель вирішує різні за характером комунікативні завдання, що реалізують різні педагогічні функції. С.Я. Ромашина розділила ці завдання на 4 функціональних ряди, або «гнізда», і співвіднесла з мовними вчинками вчителя; виділивши при цьому наступні групи завдань: стимулюючі; реагуючі, які включають а) оцінні й б) коррегуючі; контролюючі; організовуючі, які включають: а) напрямну увагу учня на сприйняття, запам'ятовування й відтворення, б) які забезпечують готовність учня на майбутню роботу з текстом, картинкою, фільмом і т.д.; в) які вказують по послідовності і якість виконання завдань, інструкцій, г) які організовують парну, групову індивідуальну форми роботи на уроці, д) які регулюють порядок, дисципліну учня на уроці . Звертаючись до питання про специфіку педагогічного спілкування порівняно з іншими видами й формами спілкування людей, відзначимо, що особливість спілкування і співробітницива (взаємодії) учителя й учня складається з провідної ролі співробітника-учителя, особливо в тих областях діяльності, які для учня становлять зону його найближчого розвитку.

Великого впливу набрала тод книжка Л. Цегельського, написана в соборному дус. Зокрема, в нй писалося: Наш закордонн браття в Рос мусли занехати мя Русь  руськй, а прийняти мя Украна, аби тим способом вдржнитися вд Русских (т. . Москалв). Н, ми Галичане не можемо вдречися вд мен Русь, Русин, так як уживають х в слов  письм, добре знамо, що т слова значат то само, що Украна  укранський. Ми знамо, що Русь  Украна то все одно, що то одна  та сама земля, так само як Русини  Укранц то один  той же народ. [868] Для захдноукранських вчителв був випущений спецальний номер педагогчного журналу з тлумаченням потреби змни етнонму. Коли ми бажамо бути одною нацю з одною мовою, то мусимо уживати й одно тлько нацонально назви. Щоби се сталося, потреба вже раз увести у школу й уряд один загальнонацональний термн: Украна, укранець, укранський, а давний полишити тим чим вн був  , себто сторичним термном. [869] Процес переходу до спльно назви гальмували, розгорнувши бурхливу дяльнсть, рзномантн тамн  явн агенти царсько деспот

1. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

2. Педагогічне спілкування як діалог

3. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

4. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

5. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

6. Маркетингова сутність реклами
7. Поняття та сутність менеджменту
8. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

9. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Ділове спілкування

12. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

13. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

14. Портфель цінних паперів - сутність та функції

15. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

16. Сутність перестрахування

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Сутність токсикоманії

18. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

19. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

20. Поняття, сутність і зміст права

21. Сутність держави

22. Сутність і сфера міжгалузевого управління
23. Сутність Римського права
24. Норми сучасної української мови у спілкуванні

25. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

26. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

27. Поняття "культура" та її сутність

28. Сутність маркетингу

29. Сутність міжнародного маркетингу

30. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

31. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

32. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

33. Економічна сутність та форми оплати праці

34. Особливості ділового спілкування

35. Поняття та сутність ефективності управління

36. Сутність корпоративної культури

37. Сутність організаційних змін

38. Сутність, види та канали комунікацій
39. Сутність та зміст контролю
40. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

41. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

42. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

43. Комунікативні якості педагогічного мовлення

44. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

45. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

46. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю

47. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

48. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики

49. Партійні системи: сутність і типи

50. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

51. Сутність лібералізму

52. Виникнення та використання невербального спілкування

53. Головні складові ділового спілкування

54. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі
55. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні
56. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

57. Таїнство Хрещення і його сутність

58. Деформації (викривлення) у спілкуванні

59. Сутність соціального контролю у сфері праці

60. Сутність технологій в соціальній роботі

61. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

62. Сутність неореалізму

63. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

64. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Сутність державного фінансового контролю

66. Сутність і призначення санації підприємств

67. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

68. Антимонопольна політика держави та її сутність

69. Економічна сутність монополізму

70. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин
71. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
72. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

73. Сутність керування ризиками

74. Сутність нагромадження капіталу

75. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

76. Циклічність економічного розвитку

77. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

78. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

79. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

80. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

82. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

83. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

84. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

85. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

86. Соціально-педагогічна діяльність як професія
87. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення
88. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

89. Содержание и формы работы социального педагога в школе

90. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

91. Технология работы социального педагога с семьёй

92. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

93. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

94. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

95. Личностные качества педагога

96. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

97. Інвестиційна діяльність страхових компаній

98. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

99. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.