Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

СТАТИСТИКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА Рішення задач з економічної статистики (варіант №9) Зміст1. Завдання №1 (варіант №9) 2. Завдання №2 (варіант №9) 3. Завдання №3 (варіант №9) 4. Завдання №4 (варіант №9) 5. Завдання №5 (варіант №9) Список використаної літератури 1. Завдання №1 (варіант №9) За наведеними даними про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть комбінаційний розподіл виробничих ділянок за цими ознаками, утворивши по три групи з рівними інтервалами (за результатами групування зробіть висновок про наявність та напрямок зв’язку між ознаками). № ділянки п/п Процент порушень технологічної дисципліни, % Втрати від браку продукції, тис.гр.од. № ділянки п/п Процент порушень технологічної дисципліни, % Втрати від браку продукції, тис.гр.од. 1 1,2 1,0 12 1,7 1,5 2 2,0 1,6 13 2,1 1,7 3 1,4 1,2 14 1,3 1,4 4 1,9 1,5 15 2,0 1,8 5 1,6 1,4 16 2,3 1,6 6 2,4 1,9 17 2,5 2,0 7 1,8 1,4 18 2,7 2,1 8 2,6 2,1 19 2,6 2,0 9 2,0 1,7 20 1,7 1,4 10 1,5 1,2 21 1,5 1,3 11 1,2 0,9 22 2,1 1,6 Результати групувань викладіть в формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх. Рішення 1. Для рішення завдання виділимо факторну ознаку Х процент порушень технологічної дисципліни (%) на виробничій ділянці та результативну ознаку Y втрати від браку продукції (тис.гр.од.) на виробничій ділянці . Кількість виробничих ділянок = 22. В табл.1.1 наведені ранжована по факторній ознаці Х вибірка значень для 22 виробничих ділянок. Таблиця 1.1 Ранжована по зростанню факторної ознаки Х вибірка даних № ранжованих ділянок п/п ( ) № вихідних ділянок п/п Ранжований ряд проценту порушень технологічної дисципліни, % (Х) Втрати від браку продукції, тис.гр.од. (Y) 1 1 1,2 1 2 11 1,2 0,9 3 14 1,3 1,4 4 3 1,4 1,2 5 10 1,5 1,2 6 21 1,5 1,3 7 5 1,6 1,4 8 12 1,7 1,5 9 20 1,7 1,4 10 7 1,8 1,4 11 4 1,9 1,5 12 2 2 1,6 13 9 2 1,7 14 15 2 1,8 15 13 2,1 1,7 16 22 2,1 1,6 17 16 2,3 1,6 18 6 2,4 1,9 19 17 2,5 2 20 8 2,6 2,1 21 19 2,6 2 22 18 2,7 2,1 Згідно з умовами задачі розбиваємо ранжовану за факторною ознакою вибірку на 3 рівних інтервала: В таблиці 1.2 наведені інтервали факторної та результативної вибірок на 3 інтервалах та частоти значень факторних та результативних рядів, які згідно таблиці 1.1 розподіляються по інтервалам. Таблиця 1.2 Частотний розподіл ранжованих рядів по інтервалах вибірок Факторна ознака Інтервал процентів порушень технологічної дисципліни X, % Кількість виробничих участків в інтервалі (частота f) Середина інтервалу (варіанти), x/ Варіанти зважені на частоти, x/f Кумулятивні частоти, S(x) 1,20 1,69 7 1,45 10,15 7 1,70 2,20 9 1,95 17,55 16 2,21 2,70 6 2,45 14,7 22 Разом 22 42,4 Результативна ознака Інтервал втрат від браку продукції, тис.гр.од. Кількість виробничих участків в інтервалі (частота f) Середина інтервалу (варіанти), y/ Варіанти зважені на частоти, y/f Кумулятивні частоти, S(y) 0,901,29 4 1,1 4,4 4 1,301,70 12 1,5 18 16 1,712,10 6 1,9 11,4 22 Разом 22 33,8 2. Розраховуємо основні показники інтервальних рядів : середнє значення; середньоквадратичне відхилення; варіацію. Середня величина факторної ознаки згідно з даними таблиці 1.2

розраховується як (1.1) Середня величина результативної ознаки згідно з даними таблиці 1.2 розраховується як (1.2) Ступінь варіації об’єктивно відображає показник середнього квадрату відхилення (дисперсія). Його обчислюють як середню арифметичну з суми квадратів відхилень окремих варіантів від їх середньої за формулою : (1.3) Корінь квадратний із середнього квадрату відхилень варіантів від їх середньої (тобто дисперсії) називається середнім квадратичним відхиленням : (1.4) Середньоквадратичне відхилення для факторної та результативної ознак, з врахуванням даних табл.1.1, розраховується як: Якщо порівняти середнє квадратичне відхилення з середньою величиною, то і буде одержана ця стандартна величина. Одержаний відносний показник називається коефіцієнтом варіації : (1.5) де середнє арифметичне інтервального ряду розподілу, f – частота. Коефіцієнт варіації є в певній мірі критерієм типовості середньої, при коефіцієнті варіації до 33% констатують, що середня величина в достатній мірі характеризує вибірку. Якщо коефіцієнт дуже великий, то це означає, що середня характеризує сукупність за ознакою, яка суттєво змінюється у окремих одиниць . Коефіцієнти варіації для факторної та результативної ознак виборки дорівнюватимуть: Таблиця 1.3 Проміжні розрахунки середньоквадратичних відхилень та коефіцієнта кореляції вибірок № ранжованих ділянок п/п № вихідних ділянок п/п Ранжований ряд проценту порушень технологічної дисципліни, %(X) Втрати від браку продукції, тис.гр.од. (Y) (ХХср)2 (YYср)2 (ХХср) (YYср) 1 1 1,2 1 0,528529 0,287296 0,389672 2 11 1,2 0,9 0,528529 0,404496 0,462372 3 14 1,3 1,4 0,393129 0,018496 0,085272 4 3 1,4 1,2 0,277729 0,112896 0,177072 5 10 1,5 1,2 0,182329 0,112896 0,143472 6 21 1,5 1,3 0,182329 0,055696 0,100772 7 5 1,6 1,4 0,106929 0,018496 0,044472 8 12 1,7 1,5 0,051529 0,001296 0,008172 9 20 1,7 1,4 0,051529 0,018496 0,030872 10 7 1,8 1,4 0,016129 0,018496 0,017272 11 4 1,9 1,5 0,000729 0,001296 0,000972 12 2 2 1,6 0,005329 0,004096 0,004672 13 9 2 1,7 0,005329 0,026896 0,011972 14 15 2 1,8 0,005329 0,069696 0,019272 15 13 2,1 1,7 0,029929 0,026896 0,028372 16 22 2,1 1,6 0,029929 0,004096 0,011072 17 16 2,3 1,6 0,139129 0,004096 0,023872 18 6 2,4 1,9 0,223729 0,132496 0,172172 19 17 2,5 2 0,328329 0,215296 0,265872 20 8 2,6 2,1 0,452929 0,318096 0,379572 21 19 2,6 2 0,452929 0,215296 0,312272 22 18 2,7 2,1 0,597529 0,318096 0,435972 Сума 0,45675 0,32924 3,12548 Оскільки величини варіації менше 33%, вважаємо отримані характеристики середніх величин та середньоквадратичних відхилень суттєвими. Лінійний коефіцієнт кореляції між факторною X та результативною Y ознакою обчислюється за формулою (з врахуванням даних проміжних розрахунків, наведених в табл.1.3): (1.6) де дисперсія вибірки величин Х; (1.7) дисперсія вибірки величин Y; (1.8) коваріація виборок X,Y (1.8) (1.9) Лінійний коефіцієнт кореляції чим ближче до 1, тим тісніше зв’язок. Знак коефіцієнта вказує напрямок зв’язку: знак “ ” відповідає прямій залежності, знак ““ – оберненій залежності . Таким чином, між факторною ознакою Х та результативною ознакою Y вихідної вибірки задачі існує пряма залежність дуже тісного зв’язку.

На рис.1.1 наведені результати побудування в „електронних таблицях” Excel2000 лінійної регресії між Y та X, що підтверджує тісний прямий зв’язок, характеризуємий високим значенням індекса детермінації R2&g ;0,75 . Коефіцієнт детермінації визначається як відношення сум відхилення аналітичних значень Yx від середнього значення ряда вибірки до сум відхилення фактичних значень Yi від середнього значення ряда вибірки наступним чином : (1.10) Щільність зв’язку оцінюється індексом детермінації: R=, проте інтерпретується тільки R2. Якщо коефіцієнт детермінації більше 0,75 , то більше 75% варіації залежної величини Y пояснюється варіацією незалежного параметра кореляції X і зв’язок є щільним . Рис.1.1. – Кореляційно-регресійна лінійна залежність між результативною Y та факторною X ознаками досліджуємої вибірки 2. Завдання №2 (варіант №9) За наведеними даними визначте відносні величини, які б характеризували: а) динаміку показників; б) структуру зовнішньо-торгівельного обороту та структурні зрушення; в) інтенсивність зовнішньоекономічної діяльності за кожен рік; г) на основі співвідношення індексів цін експорту та імпорту дайте оцінку умов торгівлі. Зробіть висновки. Рік ВНП, млрд. гр.од. Оборот зовнішньої торгівлі, млрд.гр.од. У т.ч. експорт та імпорт, млрд.гр.од. Індекси цін, % товарів послуг експорту імпорту Минулий 560 140 91 49 102,0 107,1 Поточний 726 220 132 88 106,6 103,0 Рішення 1. Рішення задачі оцінки динаміки росту показників зовнішньоекономічної діяльності виконаємо з застосуванням апарату індивідуальних та загальних індексів . Індексом у статистиці називається відносний показник, який характеризує зміну рівня якогось суспільного явища з часом або його співвідношення у просторі. Прийнято розрізняти дві категорії індексів: індивідуальні та загальні. Індекс, який характеризує співвідношення величин окремого явища, називається індивідуальним, а індекс, котрий характеризує співвідношення рівнів усього явища в цілому або його частин, що складаються з кількох окремих елементів, які безпосередньо не піддаються підсумовуванню, загальним. Статистичний індекс – це узагальнюючий показник, який виражає співвідношення величин складного економічного явища, що складається з елементів безпосередньо несумірних. У статистиці розрізняють декілька вдів індексів, в основу класифікації яких покладені різні ознаки : характер об'єкта дослідження, ступінь охоплення одиниць сукупності, база порівняння, вид зрівнюваних величин. Індивідуальні індекси дають порівняльну характеристику окремих елементів складного явища і мають форму відношення певного показника у базисному (0) та звітному (1) періодах : (2.1) Загальний індекс є агрегатуваннням індивідуальних індексів і характеризує зміну сукупностей, до якої входять різнорідні елементи . Так загальна формула агрегатного індексу сукупності явищ у базисному (0) та звітному (1) періоді має наступний вираз(для вартісних економічних явищ , які характеризуються обсягами (q) та ціною (р) одиниці обсягу): (2.2) Для характеристики економічних явищ загальний агрегатний індекс (2.2

Одразу ж після природного розпаду Радянської iмперiї, на початку 1992 року на базі НДІ РЕР у Курську було проведено нараду представників 6-го управління ГРУ, частин РЕР, спеціальних наукових центрів ГРУ, а також відповідних військових навчальних закладів, присвячену пошуку шляхів удосконалення радіоелектронної розвідки російської армії в нових оперативно-стратегічних умовах. Серед першочергових перспективних напрямів розглядалося питання про організацію РЕР проти колишніх радянських республік. Протягом 1992—1995 років головними цілями космічної розвідки ГРУ на території України були і залишаються ракетні частини і з’єднання, військові містечка сухопутних військ, великі авіабази і військово-морські бази, а також військові об’єкти в Криму, інтенсивність розвідки щодо яких різко зростала в періоди загострення ситуації в регіоні. Слід зазначити, що наведені вище факти розвідувальної діяльності ГРУ та ФСБ проти України (які суперечать низці угод, укладених між державами СНД, а також заявам вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації в його нібито щирих і дружніх відносинах з Україною) не є окремими одноразовими чи не пов’язаними між собою актами, а є частиною єдиної зовнішньої політики Росії

1. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

2. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

3. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

4. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

5. Основні напрямки зовнішньої політики України

6. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
7. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
8. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

9. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

10. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

11. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

12. Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

13. Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

14. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

15. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

16. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

17. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

18. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

19. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

20. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

21. Анализ структуры и динамики активных операций и банковской ликвидности

22. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
23. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура
24. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

25. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

26. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

27. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

28. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

29. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

30. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

31. Організація обліку на торгівельному підприємстві

32. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"

Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Формування попиту споживчих товарів у роздрібній торгівельній мережі

34. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

35. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

36. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

37. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

38. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
39. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
40. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

41. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

42. Структура системи соціального захисту населення і політики України

43. Тенденції змін соціокласової структури в Україні

44. Ввізне мито — податок на зовнішню торгівлю

45. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

46. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

47. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

48. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

49. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

50. Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

51. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

52. Эволюция, образование и структура Вселенной

53. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

54. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева
55. Синапсы (строение, структура, функции)
56. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

57. Атомна енергетика України і РПС

58. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

59. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

60. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

61. Государственный аппарат и его структура

62. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

63. Реферат о Пугачеве

64. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

66. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

67. Громадянство України

68. Двухпалатная структура Федерального Собрания

69. Международные транспортные операции

70. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
71. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России
72. Налоги, их состав и структура

73. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

74. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

75. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

76. Структура правовых норм

77. Структура и функции государственного аппарата

78. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

79. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

80. Культура, её структура и функции

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

81. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)

82. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

83. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"

84. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

85. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

86. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
87. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)
88. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

89. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

90. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

91. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

92. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы

93. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

94. Выбор логической структуры процессора

95. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

96. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

97. Программа сложной структуры с использованием меню

98. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

99. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.