Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ВСТУП Щодня, включаючи телевізор, ми стаємо мимовільними свідками того, що в світі відбуваються війни, теракти, авіакатастрофи, природні катаклізми. Завдяки сучасним інформаційним технологіям, вони одержують широкий розголос. Постраждало ряд підприємств, у тому числі і вугільної промисловості України, на жаль, приводячи до зростання людських жертв. Без сумніву технологічні аварії є могутніми стресовими чинниками. Вони потенціюють розвиток реакції на важкий стрес у вигляді гострих і посттравматичних стресових розладів. При вивченні посттравматичних стресових розладів, що виникли в результаті аварії на шахтах, з'ясовується, що у потерпілих найбільш часто наголошується симптоматика у вигляді обсесивних ремінісценцій сюжетно залежного характеру. При цьому клінічна картина протікає важко і прогностично несприятливо, гостра симптоматика часто переходить в хронічну, провокуючи неврозоподобні і психопатоподібні розлади. Об'єкт дослідження: індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації, дослідження особливої дії темпераменту на стресові ситуації. Предмет дослідження: індивідуально-психологічні і соціально-психологічні чинники на стресові ситуації у потерпілих шахтарів, вплив індивідуальних особливостей шахтарів, а саме, темпераменту, на професійну діяльність та на стресові ситуації у останніх. Мета дослідження: виявити індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації. Згідно поставленої мети були намічені основні задачі дослідження: 1.Обгрунтувати теоретичні і методичні підходи до вивчення проблеми реакції на стресові ситуації шахтарів. 2. Прослідити діагностичними методами особливості реакції шахтарів на стресові ситуації. 3. Дослідити дію темпераменту на професійну діяльність шахтарів. 4. Досліджувати динаміку особових розладів у потерпілих від стресових ситуацій шахтарів. Методологічною і теоретичною основою дослідження сталі концепції особи Ф. Перзла, До. Роджерса, До. Юнга, Е. Фромма, Е.Г. Лічко, спадкові механізми психіки С.Д. Максименко і вивчення стресових чинників в зміні особи Р. Селье, Ю.А. Александровського, Л.Ю. Шестопалової, вивчення ролі емоційно-вольової сфери у формуванні особи Г.С. Костюка, А.Н. Леонтьева, П.В. Симонова, А.Я. Чебикина, положення загальної психодиагностики і консультування Р. Айзенка, Л.Ф. Бурлачука, Н.Ю. Максимової, теоретико-методичні розробки в області НЛП: С.В. Ковальова, А. Аткинсон. Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури присвячений проблемі дослідження, емпіричне дослідження з використанням діагностичних методів: інтерв'ю; стандартизованого методу дослідження особи, опитувальника депресивності Бека, опитувальника Айзенка, шкали оцінки впливу травматичної події – ШОВТП; шкали дисоціації; шкали Гамільтона; тесту на виявлення тривожності (опитувальник Спілберга - Ханіна). Близько 20 років тому в медицині стали використовувати таке поняття, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), який має на увазі психічний розлад, що виникає як негайна або відстрочена реакція на екстремальну або травматичну подію. Обов'язковою умовою є те, що подія повинна носити загрожуючий життю характер і оцінюватися людиною як дуже могутня загроза.

Таким чином, основною умовою розвитку ПТСР є стрес, причому рівня дистресу. Протягом життя від даного розладу страждають 13% всього населення земної кулі, а у потерпілих в результаті надзвичайних подій ПТСР розвивається. Його тривалість може варіювати від декількох тижнів до 30 і більше років. Актуальність даної теми в Україні дуже велика. У нас є своя національна область небезпечних професій – це шахтарі. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ШАХТАРІВ НА СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ 1.1 Вивчення стресу в психології Основоположником вчення про стрес, як відомо, є канадський вчений Г. Селье. В 1936 р. він опублікував в журналі a ure знамениту статтю «Синдром, що викликається різними ушкоджувальними агентами». В ній наводилися дані про стандартні реакції організму на дію різних хвороботворних агентів. Це повідомлення поклало початок вченню про стрес, тобто про стан неспецифічної напруги в живому організмі, викликаному будь-яким зовнішнім ушкоджувальним чинником, або стрессором, як назвав його Г. Селье. Стрес в первинному значенні розумівся Г. Селье як загальний адаптаційний синдром, тобто сукупність безлічі фізіологічних реакцій, що виконують адаптаційну функцію і характеризуючих цілісний фізіологічний стан організму, обумовлений впливом будь-якого шкідливого агента (фізичного, хімічного, біологічного, психічного і ін.). На дії різного роду - холод, страх, швидкий біг, утомленість, введення фармакологічних речовин, приниження, загроза і багато що інше - організм відповідає не тільки місцевою захисною реакцією, але і цілісною однотипною реакцією незалежно від того, який подразник діє в даний момент на організм. Включається механізм мобілізації організму на протидію стрессору, на адаптацію до нової ситуації, на боротьбу з небезпекою. Основна увага Г. Селье і його послідовники уділяли біологічним і фізіологічним аспектам проблеми стресу. Традиційним стало розуміння стресу як фізіологічної реакції організму, зокрема реакції ендокринних залоз, контрольованих гіпофізом, На дію різних негативних чинників. Дія стресора підвищує активність ряду залоз внутрішньої секреції (реакції відбуваються в такій послідовності: гіпоталамус - передня частка гіпофіза - кора надниркових), а під впливом гормонів змінюється режим роботи багатьох найважливіших органів і систем. В боротьбі з хвороботворними агентами організм напружується, мобілізує всі сили і шукає ті або інші шляхи для пристосування до небезпеки. В цьому, по Селье, і полягає основне біологічне значення стресу. Селье назвав стрес загальним адаптаційним синдромом. Загальним - тому що при його виникненні змінюється загальний стан організму; адаптаційним - тому що він допомагає організму пристосовуватися до шкідливої дії стресора; синдромом - тому що спостережувані при цьому явища взаємозв'язані і представляють один комплекс. Вітчизняні учені справедливо відзначають істотні недоробки і недоліки концепції Г. Селье і його школи. Основна помилка Г. Селье полягала в тому, що механізми неспецифічного пристосування він зводив до змін рівнів адаптивних гормонів в крові, хоча вони мають складнішу природу.

Провідна і вирішальна роль в регуляції процесу пристосування організму належить нервовій системі. Першим спробував розмежувати фізіологічне і психологічне розуміння стресу видний американський учений Р. Лазарус, який запропонував диференціювати фізіологічний і психологічний види стресу. Вони, на його думку, істотно відрізняються один від одного особливостями подразників (стресоров), що їх викликають, механізмом виникнення і характером у відповідь реакції. По Р. Лазарусу, аналіз психічного стресу вимагає обліку ряду інтелектуальних і особових моментів - значущість ситуації для суб'єкта, відношення особи до неї і т.д. Особливу увагу Лазарус надає процесу оцінки загрози. Загрозу він розуміє як передбачення людиною майбутнього зіткнення з якоюсь небезпечної для нього ситуацією. З цих пір терміном «стрес» стали позначати стан людини, що виникає в організмі під дією різних психологічних і емоційно значущих для індивідуума подразників. Зараз терміни «психічний стрес» і «емоційний стрес» часто використовуються як рівнозначні, оскільки майже всі учені визнають, що основною причиною психологічного стресу є емоційне збудження. Не випадково, ймовірно, багато дослідників стресу сталі ототожнювати поняття стресу і емоцій. Але це обідняє поняття стресу, оскільки в структуру психологічного стресу, крім емоційного, входять і інші психологічні компоненти (мотиваційно-особові, інтелектуальні, перцептивні). Поняття стресу використовують не тільки в психології, але і в медицині, біології, соціології і навіть в політиці. Проте не дивлячись на все це, в психології дотепер не існує єдиної теорії стресу, а поняття стресу надзвичайно розпливчато і багатозначно. Мабуть, найбільші симпатії психологів завоювала теорія стресу, запропонована Лазарусом. Як вже указувалося, основним поняттям її є інтелектуальний процес оцінки, що дозволяє індивідууму аналізувати значення діючого подразника і вирішувати питання про його можливу шкоду. Ця теорія - по суті перша власне психологічна концепція стресу - отримала назву когнітивної теорії стресу. Вельми поширено в психології розуміння стресу, засноване на ситуаціях, що викликають його або сприяючих його виникненню. Типова ситуація подібного роду - ситуація, в якій людина вимушена вирішувати надважку задачу, що перевищує в даний момент його фізичні або розумові можливості. Як указує французький вчений П. Фресс, стресогенним моментом є не сама по собі ситуація, а відносини в цій ситуації між мотивами і можливістю суб'єкта діяти адекватно їм. Залежно від ступеня відповідності мотивації можливостям індивідуума всі стресогенні умови П. Фресс підрозділяє на дві групи. Першу складають умови, при яких суб'єкт не здатний, не уміє або просто не готовий діяти (новизна, незвичність, раптовість ситуації). Другу групу складають: надсильна мотивація, що викликає або надсильне хвилювання, або підвищену напругу, або розрядку збудження у формі радості, сміху і т.д. Особливо позначається надсильна мотивація в соціально значущих ситуаціях, в умовах конфлікту. Г. Стокфельт (1970) відзначає, що грубо всі стимули, що викликають стрес, можуть бути підрозділений на дві великі групи: 1) стимули конативного характеру; 2) стимули інтелектуального характеру.

Навяна новтньою конюнктурою зневага до дячв, органзацй, як в критичн моменти вддавали проритет загальнолюдським, нацональним нтересам  цнностям над особистими, жертвували ндивдуальними вигодами заради суспльного прогресу, ставили завдання досягнення загального добробуту вище за власний, що пронизу чимало праць про под 19171920 рр., засвдчу: справд науковому розумнню минулого, його виваженим, Aрунтовним оцнкам це лише заважа, веде в бк вд стинного, повноцнного знання. Як зясувалося, поважне ставлення до сторичних дячв, як зробили перш, найскладнш  найвдповдальнш кроки до вдродження нац в усх сферах життя псля довгих столть залежного, бездержавного снування, не прищеплються самопливом, вимага суспльно турботи. Слд зауважити виховання моральних якостей важливе не лише для молодих науковцв, а й, як нагальний урок, виплива з поведнки тих, хто займаться сторичними дослдженнями уже тривалий час, однак, не маючи твердих принципв, дейних переконань, з полегкстю змню пдходи при кожному новому конюнктурному полтичному поворот

1. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

2. Об’єктно-орієнтоване програмування МП Delphi

3. Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування

4. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

5. Особистісно-орієнтоване виховання

6. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
7. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування
8. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

9. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

10. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

11. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

12. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

13. Застосування засобів індивідуального захисту

14. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

15. Індивідуальні розходження: Френсис Гальтон (1822-1911)

16. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. "Дно жизни" трагический образ пьесы А.М.Горького "На дне"

18. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

19. Відповідальність за порушення податкового законодавства

20. Формування духовності учнів у навчальному процесі

21. Private label: золотое дно?

22. Матераільна відповідальність працівників
23. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
24. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

25. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

26. Активність і творчість учнів на уроках історії

27. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

28. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

29. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

30. Страхування відповідальності

31. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

32. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

33. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

34. Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі

35. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

36. Адміністративна відповідальність

37. Адміністративна відповідальність в Україні

38. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства
39. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві
40. Звільнення від кримінальної відповідальності

41. Кримінальна відповідальність в Україні

42. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

43. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

44. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

45. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

46. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

47. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

48. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Проблеми необхідної оборони

50. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони

51. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

52. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

53. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

54. Юридична відповідальність
55. Юридична відповідальність у підприємництві
56. Відповідальність в конституційному праві

57. Відповідальність за згвалтування

58. Відповідальність за податкові правопорушення

59. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

60. Відповідальність у міжнародному праві

61. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

62. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

63. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

64. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

66. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

67. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

68. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

69. Aнімaлістичні хaрaктери в індивідуaльній aвтoрській міфoлoгії Р. Кіплінгa

70. Краса рідної природи в ліриці С.О.Єсеніна “Відгомоніла золота діброва”
71. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
72. Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою

73. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

74. Захворювання жовчовивідної системи. Ревматизм

75. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

76. ОРИ: острый ринофарингит, острый обструтивный бронхит

77. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

78. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

79. Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді

80. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

81. Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)

82. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

83. Менеждмент у країнах Західної Європи

84. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення

85. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

86. Еволюція музичної культури Західної Європи ХІ–ХІV століть
87. Активізація пізнавальної діяльності учнів
88. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

89. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

90. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

91. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

92. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

93. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

94. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

95. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

96. Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

97. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

98. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

99. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю

100. Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.