Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ВСТУП У даному дидактичному проекті буде розглянуто вивчення підтеми «Контрольно–вимірювальні прилади» в рамках одного уроку. При цьому застосовуватиметься елементи творчого завдання. Для того, щоб розкрити суть вмісту цієї теми, використовуються креативні методи навчання учнів, а також евристичні прийоми технічної творчості. Навчання теми «Контрольно-вимірювальні прилади» імітувалася як процес дослідження, ґрунтуючись на способі самостійного пошуку знань. Слюсар повинен знати правила збору, класифікацію і використання інформації з будь-яких джерел. Прийнято вважати, що освіта - це передача новому поколінню досвіду і знань попереднього. У традиційному вченні студент спочатку «вивчає знання», а потім застосовує їх, у тому числі і творчо. Засвоєння людиною досвіду минулого у вигляді великої кількості об'єктів, а не процесу їх створення, вступає сьогодні в спір з потребою людини в самореалізації, необхідністю вирішення наукових проблем техніка, яка нестримно змінюється Розглянемо кваліфікаційну характеристику слюсаря по контрольно-вимірювальним приладам 3-го розряду. Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці сітей 4 групи кваліфікації повинен уміти: Ремонтувати, збирати, перевіряти, регулювати електромагнітні, електродинамічні головки, рахуючи, оптико-механічні, пірометричні, автоматичні, самопишущі та інші прилади середньої важкості зі зняттям схем; Робити слюсарну обробку деталей за 3-4 класам точності з підгонкою деталей; Складати та виконувати монтаж схем з’єднання середньої важкості; Випробовувати та здавати прилади; Виконувати паяння різними припоями; Виконувати термообробку мало відповідальних деталей з подальшою доводкою їх; Визначати твердість метала тарірованими напилками; Ремонтувати, регулювати та юстувати особо складні прилади та апарати під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації Спираючись на вище перелічене, можна зробити припущення про можливість творчого підходу, як до навчання, так і до процесу експлуатації КІП. У даному дидактичному проекті буде розглянутий евристичний урок з рішенням творчого завдання, що полягає у виборі заходів щодо ремонту КІП. У зв'язку з модернізацією виробництва, впровадженням нових технологій, що характеризуються великою кількістю параметрів і строгими вимогами технологічного регламенту, навчання слюсаря по контрольно-вимірювальним приладам творчості стає усе більш актуальною. МЕТА Мета даного заняття – теоретично освоїти КІП. Прищепити учням уміння творчо мислити, там, де це можливо, до процесу експлуатаційних робіт на прикладі даного заняття. А також, можливо, підвищити інтерес до вибраної спеціальності. ВМІСТ УРОКУ Для творчого підходу до вчення, мною був вибраний евристичний урок. Він складається з двох частин: інваріантна частина – в ній викладач пояснює тему. Ця частина складається з контурного конспекту, який приведений нижче. Інваріантна частина Інваріантна частина даного уроку (тобто його вміст) представлено в додатку А. Варіантна частина У варіантній частині дидактичного проекту розглядається урок по темі «Контрольно-вимірювальні прилади».

Даний урок побудований на методі евристичних питань. Цей метод полягає в пошуку рішення задачі за допомогою спеціального підготовленого переліку (списку) навідних питань. Розрахунок робиться на те, що при відповіді на поставлені питання настає те «осяяння», яке приводить до потрібної ідеї рішення задачі. У даній курсовій роботі формою організації навчання є евристичний урок креативного типа. Евристичний урок – форма навчання, в якій педагог допомагає учням створювати нові знання або розуміння, формулювати проблеми, робити власні відкриття. До евристичних уроків відносяться ті, які забезпечують умови для створення учнями або педагогами нових освітніх продуктів. До уроків креативного типа відносяться: урок-діалог; дискусія; евристична бесіда; пошуковий урок; урок постановки проблем і їх рішення вирішення ; урок моделювання; винахідництво; урок евристичної ситуації; ділова гра; урок навпаки; прогностичний урок; урок захисту творчих робіт. З безлічі перерахованих видів уроків креативного типа для досягнення поставлених цілей вибираємо урок постановки проблем і їх рішення. Евристичні (інтуїтивні або ірраціональні) методи спираються на активацію творчої діяльності людини і розвиток його творчих здібностей на основі розвитку інтуїтивних процедур діяльності, фантазії, аналогій і так далі. Метод евристичних питань, відомий також як метод «ключових питань», доцільно застосовувати для збору додаткової інформації в умовах проблемної ситуації або впорядкування вже наявної інформації в самому процесі рішення творчої задачі. Крім того, евристичні питання служать додатковою стимул-реакцією, формують нову стратегію і тактику рішення творчої задачі. Не випадково в практиці викладання їх також називають навідними питаннями, оскільки вдало поставлене педагогом питання наводить учня на ідею рішення, правильну відповідь. Метод евристичних питань базується на наступних закономірностях і відповідних ним принципах: - проблемне і оптимальності (дорогою майстерно поставлених питань проблемна завдання знижується до оптимального рівня); - дроблення інформації (дозволяє здійснити розбиття завдання на під задачі); - ціле покладання (кожне нове евристичне питання формує нову стратегію - і ялина діяльності). Достоїнства методу евристичних питань полягає в його простоті і ефективності. Таким чином, на даному етапі курсового проекту доцільно скласти евристичні питання і їх обґрунтування або передбачувані відповіді. Спільно з учнями розглянемо параметри якості електроенергії, подальший їх аналіз, виявлення достоїнств і недоліки. Ідеальний кінцевий продукт – учні самі зможуть вибрати методи регулювання параметрів якості, що є завданням 4 рівня складності (тобто елементом творчої діяльності, характерної для студентів вузів). Параметри якості електроенергії, методи їх регулювання, а також їх відмітні особливості відбиті в древі рішення і пов'язані з нижче приведеною таблицею. У ній зведені евристичні питання, їх обґрунтування, а також бажані відповіді по кожній з позицій в древі рішень. Таблиця 1 – Розробка евристичних питань для учбового заняття № питання Евристичне питання Обґрунтування питання Бажана відповідь 1 2 3 4 1 Контрольні питання: 1.1

Що таке КІП? Нагадати з раніше вивченого матеріалу, про даний термін. Вимірник пристрій - засіб вимірювань, що дає можливість безпосередньо відлічувати значення вимірюваної величини. 1.2 Які ви види КІП? Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП. Інтегруючі, що підсумовують 1.3 У чому різниці між аналоговими і цифровими КІП? Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП. В аналогових вимірювальних приладах відлік проводиться за шкалою, в цифрових - по цифровому відліковому пристрою 1.4 Що є чутливістю вимірювального приладу? Нагадати з раніше вивченого матеріалу КІП. Відношення переміщення покажчика приладу щодо шкали (вираженого в лінійних або кутових одиницях) до зміни значення вимірюваної величини, що викликала це переміщення 2.1 Що є шкалою вимірювального приладу? Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП. Частина відлікового пристрою приладу, що є сукупністю відміток і проставлених у деяких з них чисел відліку або інших символів, відповідних ряду послідовних значень вимірюваної величини 2.2 Які є параметри шкали КІП? Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП. Параметри шкали - її межі, ціна ділення і ін. - визначаються межами вимірювання, що реалізовуються вимірювальним механізмом приладу, чутливістю приладу і необхідною точністю відліку 2.3 Що таке ноніус? Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП. Допоміжна шкала, за допомогою якої відлічують долі ділень основної шкали вимірювального приладу. 2.4 Що є відліковим пристроєм вимірювального приладу? Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП. Частина приладу, призначена для відліку його свідчень. Відліковий пристрій аналогового приладу зазвичай складається з шкали і покажчика, причому рухомим може бути або покажчик, або шкала. 3.1 Розглянемо деякі електродинамічні, електростатичні, термоелектричні прилади. 3.1.1 Що є електродинамічним приладом? Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП. Вимірювальний прилад, принцип дії якого заснований на механічній взаємодії двох провідників при протіканні по ним електричного струму. 3.1.2 Чому їх треба використовувати? Викладач підводить учнів до думки про необхідність використання КІП. Найбільш точні прилади електровимірювань, вживані для визначення значень струму і напруги в ланцюгах змінного і постійного струму, що діють. 3.1.2 Що є електростатичним приладом? Нагадати, з раніше вивченого матеріалу по КІП. вимірювальний прилад, принцип дії якого заснований на механічній взаємодії електродів, що несуть різнойменні електричні заряди. 3.1.3 Де їх використовують? Викладач поясненням підводить учнів до думки про основну причину використання цього приладу. для вимірювання напруги змінного або постійного струму, зокрема високочастотних. 3.1.4 Який клас точності електростатичного прилада? Викладач поясненням підводить учнів до думки про основну причину використання цього приладу. Електростатичний прилад, випускаються найвищого класу точності 0,005. 3.1.5 А тепер скажіть що характерно для цих приладів? Наводить на причину використання саме цих КІП. мале споживання енергії і незалежність свідчень від частоти. 3.1.6

И тем не менее необходимость ясных определений принципов и взаимоотношений различных типов идеологий остается насущной и тем более актуальной, что возможность бесцензурного идеологического высказыывания скоро сможет стать в России нормой. Мы предлагаем в данной ситуации свой вариант принципиальной политологической схемы, которая, на наш взгляд, поможет разрубить гордиев узел политологических противоречий и вычленить основные несводимые друг к другу идеологические комплексы — идеологические “пределы”, чьи варианты и многочисленные комбинации и создают многоцветный спектр современной планетарной политики. Мы никоим образом не претендуем на абсолютность нашей концепции, она остается лишь схемой, и поэтому в ней с необходимостью все взято в довольно грубом приближении. В то же время мы убеждены, что через углубление в детали и нюансы никак нельзя получить синтетическую, целостную картину, и наоборот, применить принципиальное к конкретному является всегда легко осуществимой и чисто технической задачей. Более того, на наш взгляд, именно боязнь схематизации и приверженность аналитическому методу и привели политологию в то убогое состояние — состояние “роскошной нищеты”, в котором она сегодня пребывает

1. Рішення в системі управління

2. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

3. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

4. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

5. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

6. Роль контролінгу в системі управління підприємством
7. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
8. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

9. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

10. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

11. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

12. Ділові взаємовідносини в апараті управління

13. Методи управління підприємством

14. Процес управління та його основні стадії

15. Управління запасами

16. Управління проектами

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

18. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

19. Організаційна система управління природокористуванням України

20. Управління утворенням прибутку підприємства

21. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

22. Акти державного управління
23. Мораль і соціальне управління
24. Методи управління банківськими ризиками

25. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

26. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

27. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

28. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

29. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

30. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

31. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

32. Державне управління в сфері охорони здоров’я

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

34. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

35. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

36. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

37. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

38. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
39. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
40. Структура державного управління

41. Сучасні принципи державного управління

42. Теорія і методологія дослідження управління

43. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

44. Форми державного управління

45. Функції управління в аграрному праві

46. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

47. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

48. Системи управління базами даних

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

49. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

50. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

51. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

52. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

53. Управління запасами матеріалів на підприємстві

54. Управління поведінкою споживачів
55. Управління процесом створення нового товару
56. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

57. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

58. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

59. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

60. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

61. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

62. Діяльність органів управління освітою

63. Економічні та правові основи управління організацією

64. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы

65. Закономірності формування корпоративного управління

66. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

67. Контроль – функція управління

68. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

69. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

70. Менеджмент та система управління
71. Методологія системи управління персоналом
72. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

73. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

74. Національні моделі корпоративного управління

75. Організаційна структура управління підприємством

76. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

77. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

78. Основи управління персоналом підприємств

79. Особливості антикризового управління

80. Особливості управління організацією

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

81. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

82. Поняття та сутність ефективності управління

83. Проблема управління прибутком на підприємстві

84. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

85. Розвиток науки управління

86. Система управління персоналом
87. Стратегічне планування і управління на підприємстві
88. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

89. Стратегія управління як основа менеджменту

90. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

91. Сутність лідерства та управління

92. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

93. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

94. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

95. Управління виробничими витратами

96. Управління енергетичною безпекою

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

97. Управління інноваційним розвитком підприємств

98. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

99. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

100. Управління корпоративною власністю підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.