Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Міграційні питання в Україні

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Контрольна робота з міграційного права: Міграційні питання в Україні ПланВступ 1. Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства України про міграцію 2. Міграційне право України як навчальна дисципліна Висновок Список використаних джерел ВступВплив міграційної сфери на розвиток та стабільність громадянського суспільства в Україні на початку XXІ ст., як і протягом всього часу набуття нею статусу незалежної держави, був і залишається досить значним. Сучасні міграційні тенденції в контексті участі України в європейському та світовому міграційному просторі розглядаються як один із важливих чинників формування національної політики. Найсуттєвішим є те, що в найближчій перспективі його значення посилиться. Звертає на себе увагу те, що Україна, не маючи своєї власної державності, досить тривалий історичний період перебувала в складі колишнього СРСР, а тому була фактично відірвана від впливу загальноєвропейських і міжнародно-правових норм та організаційних форм державного регулювання міграційним рухом населення. Розпад же СРСР, суверенізація колишніх радянських республік, міжнаціональні конфлікти суттєво вплинули на міграційні процеси в Україні, зумовили широке поширення масових потоків біженців, репатріантів, шукачів притулку та інших суб’єктів міграційного середовища. Рух до демократії, розширення прав і свобод особи, введення в чинність закону, що забезпечує право в їзду в Україну й виїзду з її території для всіх громадян, декларування прав на свободу пересування та вибір місця проживання і вільного залишення території України, приєднання до Конвенції про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967 року створили реальні умови для зміни сутності та спрямованості зовнішніх міграційних потоків. Набирають силу й економічні фактори внутрішньої та зовнішньої міграції: становлення ринкових відносин, розвиток приватних підприємництва й землеволодіння, комерції. Саме тому вивчення процесу становлення та подальшого розвитку державної міграційної політики в сучасній Україні є актуальним. 1. Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства України про міграціюНа сьогодні міграційними проблемами в Україні займаються декілька відомств, зокрема, Державний комітет України у справах національностей та релігій, Міністерство юстиції, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство закордонних справ та Державної прикордонної служби. У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, закони України &quo ;Про імміграцію&quo ; , &quo ;Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства&quo ;, &quo ;Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України&quo ;, &quo ;Про громадянство України&quo ; та інші нормативно-правові акти. Отже, на теперішній час в державі є нагальна потреба утворення державою органу виконавчої влади у справах міграції, на який покладатиметься забезпечення реалізації державної політики у сферах міграції та громадянства, здійснення міжгалузевої координації у цих сферах, а також виконання законодавства про міграцію та громадянство - Державної міграційної служби.

Зупинимось більш детально на діючих нормативно-правових актах у сфері міграції. Закон України &quo ;Про імміграцію&quo ; визначає, що імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання. В розділі ІІ цього закону регламентовано повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства України про імміграцію . Так, за ст.5 Кабінет Міністрів України: 1) визначає порядок формування квоти імміграції і встановлює квоту імміграції на кожний календарний рік; 2) визначає порядок провадження за заявами про надання дозволів на імміграцію і поданнями про скасування дозволів на імміграцію та виконання прийнятих рішень; 3) затверджує зразок посвідки на постійне проживання, правила та порядок її оформлення і видачі . Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань імміграції і підпорядковані йому органи: 1) приймають заяви разом з визначеними Законом документами щодо надання дозволу на імміграцію від осіб, які перебувають в Україні на законних підставах; 2) перевіряють правильність оформлення документів щодо надання дозволу на імміграцію, виконання умов для надання такого дозволу, відсутність підстав для відмови у його наданні; 3) приймають рішення про надання дозволу на імміграцію, про відмову у наданні дозволу на імміграцію, про скасування дозволу на імміграцію та видають копії цих рішень особам, яких вони стосуються; 4) видають та вилучають у випадках, передбачених Законом, посвідки на постійне проживання; 5) ведуть облік осіб, які подали заяви про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл . Дипломатичні представництва і консульські установи України: 1) приймають від осіб, які постійно проживають за межами України, заяви про надання дозволу на імміграцію разом з визначеними цим Законом документами, перевіряють правильність їх оформлення і надсилають через Міністерство закордонних справ України до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції; 2) видають копії рішень про надання дозволу на імміграцію та про відмову у наданні дозволу на імміграцію особам, яких вони стосуються; 3) оформляють особам, яким надано дозвіл на імміграцію, імміграційні візи. Указом Президента України &quo ;Про Міністерство України у справах національностей та міграції&quo ; від 26 квітня 1993 р. створено Міністерство, на яке покладено функції розроблення й забезпечення реалізації державної політики у сфері національних відносин та міграції. Одне з основних завдань Міністерства - підготовка спільно з іншими органами державної виконавчої влади пропозицій щодо формування державної політики у сфері національних відносин та міграції населення і організація роботи щодо її реалізації. 22 червня 1994 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову &quo ;Про створення органів міграційної служби в Україні&quo ;. З прийняттям у грудні 1993 р. Закону &quo ;Про біженців&quo ;, який став першим з пакету суто міграційних нормативних актів, повноваження Міністерства були конкретизовані і дещо розширені (ст.5

). Обумовивши те, що центральним органом державної виконавчої влади, який координує взаємодію інших органів влади при вирішенні всіх питань, пов'язаних з проблемами біженців, є Міністерство України у справах національностей та міграції (ст.5), Закон також визначив повноваження інших органів влади щодо біженців (ст.7). Так, Державний комітет України у справах охорони державного кордону, Прикордонні війська України перешкоджають незаконному перетинанню державного кордону України, в установленому порядку затримують осіб, які незаконно його перетнули, а також організовують прийняття заяв про надання статусу біженців . Служба безпеки України та її органи на місцях у межах своєї компетенції вживають заходів для виявлення серед осіб, які порушили клопотання щодо надання статусу біженця, таких, яким останній не надається. МВС України реєструє біженців, у межах своєї компетенції вживає необхідних заходів для виявлення осіб, яким він не надається. Міністерство праці України надає, по можливості, допомогу в тимчасовому працевлаштуванні біженців. Проведені в 1994-1997 pp. неодноразові реорганізації Міністерства України у справах національностей та міграції призвели до погіршення його діяльності. Поширення управлінських функцій Міністерства на сферу релігії і церкви у 1994 р. змінило пріоритети його діяльності, значно послабило можливості розвитку міграційної служби. У 1996 р. відбулася наступна реорганізація Міністерства.20 березня 1996 р. Указом Президента України затверджено Положення про Міністерство України у справах національностей та міграції, а 26 липня 1996 р. Міністерство ліквідовано і утворено Державний комітет України у справах національностей та міграції . Утворення названого Державного комітету ще більше обмежило можливості впливу державних органів на регулювання міграційних процесів. Замість планованого, за первинною концепцією, розвитку Департаменту міграції в єдину державну міграційну службу відбулася його ліквідація і розпилення функцій управління міграційними процесами. Нині сфера регулювання міграції перебуває у компетенції більше десяти відомств і не має єдиної чіткої координації. Не завершено, розпочате у 1994 p., формування правової законодавчої бази регулювання міграції та відповідних адміністративних органів. Аналіз міграційної ситуації в Україні показує, що вона розвивається набагато швидше ніж органи, які повинні її регулювати. За таких умов все очевиднішою стає загроза того, що ситуація може вийти з-під контролю. 4 серпня 2000 р. постановою Кабінету Міністрів України № 1236 затверджене Положення про Державний департамент у справах національностей і міграції. Як зазначено у його ст.1, Державний департамент є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінюсту і підпорядковується йому. Україна фактично лише починає формувати своє міграційне законодавство. На цьому етапі особливо важливо проаналізувати і врахувати відповідний міжнародний досвід. Важливою складовою міграційної політики України має бути міжнародне співробітництво, врахування загальносвітових тенденцій регулювання міграційних процесів .

Ви від нас вимагаєте всього (включно до нашого життя), а взаміну за це — не даєте нічого. Я виразно заявив, що справа нормалізації українсько-німецьких відносин вимагає повних засобів, а не жодних півзасобів. Тим повним засобом я вважаю питання української державности, а моментом відпруження та брамою для переговорів — звільнення шляхом загальної амнестії всіх українських політичних в'язнів. Тимчасом в розмові 23.ХІ. ц.р. Ви ці основні пункти зовсім відкинули, а нам запропонували дрібниці. Про українську державність німецька влада не хоче взагалі говорити, а замість амнестії для всіх наших в'язнів обіцюється звільнення тільки людей з «Поліської Січі» — і то на мою особисту поруку. Таке ставлення справи є суперечне з тим, що мені говорив п. Йоргенс 1.ХІ.1942 р. Я тоді заявив, що поважні переговори можуть наступити тільки по амнестії та поліпшенні адміністративно-економічної політики в Україні. Пан Йоргенс мені сказав, що ці два пункти можуть бути позитивно розв'язані, а Ви їх зовсім відкидаєте. Я до справи ставлюсь тверезо і чесно, як вояк

1. Апеляційні суди України

2. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

3. Традиційність українського писанкарства

4. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

5. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

6. Конституційні засади виконавчої влади України
7. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.
8. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

9. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

10. Питання з Історії України

11. Україна у Другій світовій війні

12. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

13. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

14. Україна та інтеграційні процеси

15. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

16. Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

17. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

18. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

19. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

20. Грибы. Строение. Питание. Размножение. Происхождение. Развитие

21. Микробиология продуктов детского питания

22. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
23. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
24. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

25. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

26. Політичні права і свободи громадян України

27. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

28. Львівський музей українського мистецтва

29. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

30. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

31. Лечебное питание при постхолецистэктомическом синдроме

32. Организация и контроль питания больных

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

33. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

34. Питание детей старше года

35. Задачи и принципы лечебного питания

36. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

37. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

38. Задачи и принципы лечебного питания
39. Материально-техническая база общественного питания
40. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

41. Первичные источники питания

42. Силовой трансформатор для источника питания

43. Расчёт усилителя постоянного тока и источника питания

44. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

45. Питание и пища: физиология пищеварения

46. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

47. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

48. Питание

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

49. Рациональное питание как один из способов сохранения здоровья

50. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

51. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

52. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

53. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

54. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
55. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
56. Історія України

57. Виникнення та формування українського етносу

58. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

59. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

60. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

61. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

62. Постмодернізм та українська історична наука

63. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

64. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

65. Україна після смерті Богдана Хмельницького

66. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

67. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

68. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

69. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

70. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
71. Українська національна революція 1649-1657рр
72. Інформаційні системи і технології підприємства

73. Історія розвитку криміналістики в Україні

74. Организация питания

75. Теория рационального питания

76. Культура початку ХХ ст Українська музика

77. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

78. Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта

79. Лекції з української та зарубіжної культури

80. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

82. Маркетинг в питание

83. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

84. Лечебные свойства продуктов питания

85. Раздельное питание

86. Беременность и питание
87. Гигиена питания
88. Искусственное питание

89. Основы лечебного питания

90. Питание при сахарном диабете

91. Роль сахарозы в питании человека

92. Вегетарианское питание в первые годы жизни

93. Гигиена питания хирургического больного

94. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

95. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

96. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

97. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

98. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

99. Источник бесперебойного питания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.