Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративна відповідальність

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Суб’єкти, що засвідчують важливі для встановлення об’єктивної істини факти, дії, обставини. Види адміністративних стягнень. Основні і кваліфіковані склади адміністративного проступку. Список використаних джерел Суб’єкти, що засвідчують важливі для встановлення об’єктивної істини факти, дії, обставини Розвиток суспільства в напрямку розбудови правової держави в Україні обумовлює необхідність поглиблення демократичних тенденцій у відносинах між громадянином та державою. Ключове місце у вирішенні зазначених проблем юридичними засобами належить адміністративному процесу, в рамках якого важливе місце займає визначення правового статусу суб’єктів, які беруть участь в цьому. Діючим Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП) передбачено, що під час застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення (таких як проведення особистого огляду і огляду речей) з метою дотримання принципу законності при проведенні таких дій, в них повинні приймати участь поняті. Стаття 264 КпАП визначає, що особистий огляд може проводитися уповноваженими на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статті. Обов’язковість залучення понятих установлена й при огляді речей, у невідкладних випадках і при відсутності особи, у власності (володінні) якої вони перебувають. Таким чином, законодавцем передбачена участь понятих на стадії порушення провадження. Однак не виключена можливість участі понятих і на стадії розгляду справи, де, вони можуть виступати в іншій якості - як свідки по обставинах правильності дій посадових осіб і складання процесуальних документів. Але при вирішенні цього питання спостерігається певна нечіткість. Визнаючи необхідність участі понятих, законодавець в той же час не визнає їх учасниками провадження. В главі 21 КпАП, встановлений перелік осіб, що беруть участь в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. До нього не включено понятих, хоча вони як і інші особи, що беруть участь в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, відносяться загалом до осіб, котрі сприяють здійсненню провадження. Одні з них (свідки та експерти) є джерелами отримання доказів, причому об’єкт дослідження складають не самі свідки та експерти, а лише ті дані, котрі вони повідомляють уповноваженому органу або посадовій особі. Інші, серед яких перекладачі та поняті – потрібні для закріплення доказів або забезпечення необхідних умов адміністративного провадження. Всі ці особи, в межах свого спеціального призначення в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, користуються визначеними повноваженнями. Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі дії можуть провадитися у присутності понятих. Присутність понятих обов’язкова при вчиненні виконавчих дій, пов’язаних із примусовим входженням до нежилих приміщень і сховищ, в яких зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернено йому в натурі; примусовим входженням до жилих будинків, квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них; примусовим входженням до будинків, квартир та інших приміщень, в яких знаходиться дитина, яка має бути передана іншим особам відповідно до рішення суду; при проведенні огляду, арешту, вилучення і передачі майна.

Як поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні громадяни, які не мають особистої заінтересованості в провадженні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками, підлеглістю чи підконтрольністю. Кількість понятих при вчиненні виконавчих дій не може бути менше двох. Понятий має право знати, для участі в провадженні яких виконавчих дій його запрошено, на підставі якого виконавчого документа вони здійснюються, а також робити зауваження з приводу вчинення виконавчих дій. Зауваження понятого підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії. Понятий зобов’язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких він був присутній. Перед початком виконавчих дій, в яких беруть участь поняті, державний виконавець роз’яснює їх права і обов’язки. Поняті мають право на компенсацію витрат, пов’язаних із виконанням обов’язків понятих. Зазначені витрати належать до витрат на проведення виконавчих дій. Обов’язком понятого є уважне спостереження за здійсненням процесуальних дій, які проводяться в його присутності. Після завершення процедури застосування тієї або іншої міри забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення понятий зобов’язаний засвідчити своїм підписом у відповідному протоколі факт здійснення в його присутності процесуальних дій, зміст зазначених дій та їхні результати. У протоколі про застосування конкретного заходу забезпечення провадження у справі в обов’язковому порядку робиться запис про участь понятих. Якщо буде потреба, понятий може бути опитаний як свідок. Отже, він зобов’язаний з’явитися за викликом судді, органа, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, і дати правдиві показання, повідомивши все відоме йому в справі й відповівши на поставлені питання. Висновок. Узагальнюючи наукові судження й думки практичних працівників, можна звести висунуті ними аргументи до двох наступних позицій. На користь збереження інституту понятих приводяться наступні аргументи: - поняті забезпечують процесуальні гарантії прав особистості й інтересів законності та правосуддя; - устояна модель залучення понятих витримала перевірку часом; - залучення понятих підсилює надійність одержання доказів з позиції їхньої вірогідності й допустимості; - виключаються умови для можливої фальсифікації доказів з боку уповноважених осіб органів виконавчої влади; - у процесі дослідження отриманих за участю понятих доказів, останні можуть перейти в положення свідків. Супротивники інституту понятих, як правило, практичні працівники, апелюють до складності процедури залучення та участі понятих у доведенні. Як основні доводи ними приводяться наступні судження: - теза про недовіру держави, суспільства, суду до посадових осіб державних органів; - протиставлення думки громадян, що мають сумнівну репутацію, які залучалися в якості понятих, думці спеціально вповноваженим державним органам та їхнім посадовим особам; - стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, що дозволяє з достатньою вірогідністю фіксувати будь-які дії уповноважених осіб органів виконавчої влади; - неможливість забезпечення участі понятих у виняткових ситуаціях; - незацікавленість громадян у наданні сприяння правосуддю; - апелювання до законодавства інших держав, переважно з англосаксонською доктриною процесу, в яких подібний інститут відсутній.

Наведені аргументи досить серйозні, але їхній аналіз поки що не дозволяє в сформованій економічній, соціальній і правовій дійсності відмовитися від інституту понятих у адміністративному процесі. Резюмуючи сказане, необхідно погодитися з існуючою думкою, що для усунення висвітленого недоліку, стосовно відсутності єдиного підходу в законодавстві щодо визначення правового статусу понятого, законодавство про адміністративні правопорушення могло би перейняти положення Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 127 якого визнає понятим незацікавлену у справі особу, яка на запрошення уповноваженої посадової особи присутня під час провадження слідчих дій і своїм підписом засвідчує відповідність записів у протоколі виконаним діям. Цілком логічно було би доповнити КпАП відповідною статтею в якій зазначалось, що поняті є учасниками провадження у справах про адміністративні правопорушення, були би закріплені їх права та обов’язки (наприклад, надати їм право бути присутнім при відповідних діях посадовців, а у визначених законом випадках, як обов’язок, засвідчувати факт, зміст і результати застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення). Види адміністративних стягнень Адміністративне стягнення - захід відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка скоїла адміністративний проступок, а також попередження скоєння нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Адміністративне стягнення зазвичай знаходить свій прояв у моральному чи матеріальному впливі на правопорушника. Окремі види стягнень можуть одночасно поєднувати в собі моральне засудження, матеріальний вплив і тимчасове обмеження прав правопорушника. Зокрема, такі наслідки наступають за адміністративного арешту, позбавлення спеціальних прав і виправних робіт. Загалом, усі стягнення, будучи пов'язаними між собою, утворюють єдину систему, що базується на підставах і меті їх застосування, можливості їх взаємозаміни. У цьому процесі основним чинником є мета, передбачувана стягненням. Мету стягнення складають: покарання правопорушника, припинення протиправного вчинку, відновлення порушених правовідносин, виправлення правопорушника та попередження можливих із його боку нових проступків, а також відшкодування завданих проступком збитків.Види адміністративних стягнень закріплено в Кодексі України про адміністративні правопорушення (ст. 23-32). До них законодавець відносить такі види: попередження; штраф; сплатне вилучення або конфіскація предмета, що став знаряддям учинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація грошей, одержаних завдяки вчиненню адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого громадянинові (права керування транспортними засобами, полювання); виправні роботи; адміністративний арешт. Законодавством України може бути передбачено адміністративне видворення за межі держави іноземних громадян та осіб без громадянства за вчинки, що грубо порушують громадський порядок. Слід зазначити, що сплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові адміністративні стягнення.

Не хто нший, як пдсудний Фрк у 1940 роц видав наказ про знищення душевнохворих  старикв. Як мнстр внутршнх справ гтлервсько Нмеччини, на чому наголосив у Суд  свдок Гзевус, був повнстю нформований про широко розгалужену в третй мпер систему концентрацйних таборв  про снуючий у них бузуврський режим. Значну роль вдграв пдсудний Фрк у пдготовц  здйсненн агресивних планв гтлервського уряду. Вн був членом ради мнстрв з оборони мпер  генеральним уповноваженим з питань адмнстрац. Вс документи, якими гтлервськ змовники «узаконювали» приднання до Нмеччини захоплених територй, одним з-помж нших гтлервських поспак пдписував також Фрк. Особисто Фрк як протектор Богем  Морав несе вдповдальнсть за вс злочини, як здйснен гтлервцями на цй територ. Очолюване Фрком мнстерство внутршнх справ псля вроломного нападу гтлервсько Нмеччини на Радянський Союз брало найактивншу участь у створенн адмнстрац на захоплених територях СРСР. ¶з числа службовцв мнстерства внутршнх справ комплектувався в основному апарат нмецьких окупацйних властей на Сход

1. Адміністративна відповідальність в Україні

2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

4. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

5. Матераільна відповідальність працівників

6. Відповідальність аудитора
7. Відповідальність бухгалтера
8. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

9. Кримінальна відповідальність в Україні

10. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

11. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

12. Кримінальна відповідальність медичних працівників

13. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

14. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

15. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

16. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

17. Юридична відповідальність

18. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

19. Відповідальність в конституційному праві

20. Відповідальність за згвалтування

21. Відповідальність за податкові правопорушення

22. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
23. Відповідальність у міжнародному праві
24. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

27. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

28. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

29. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

30. Припинення адміністративних правопорушень

31. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

32. Адміністративна реформа в Україні

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

33. Адміністративне право України

34. Адміністративне правопорушення

35. Адміністративний примус

36. Адміністративні провадження

37. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

38. Адміністративно-правові норми
39. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи
40. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

41. Модель адміністративного судочинства Австрії

42. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

43. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

44. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

45. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

46. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

47. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

48. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

49. Види адміністративних порушень митного законодавства

50. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

51. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

52. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

53. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

54. Функції адміністративного управління
55. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
56. Дальний Восток

57. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

58. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

59. Освоение Сибири и Дальнего Востока

60. Открытие и освоение Дальнего Востока

61. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

62. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

63. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

64. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

65. Внешняя торговля Дальнего Востока

66. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

67. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

68. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

69. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны

70. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
71. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века
72. Из истории борьбы с опиекурением на русском Дальнем Востоке в 1910-1915 гг.

73. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

74. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

75. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

76. Життя і творчість Івана Франка

77. Маркетингова сутність реклами

78. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

79. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

80. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

81. Поняття та сутність менеджменту

82. Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в Москве и Московской области

83. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития социалистического общества

84. Некоторые направления дальнейшего развития брачно-семейного законодательства

85. Анализ конъюнктуры рынка услуг гостеприимства и перспективы его дальнейшего развития

86. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини
87. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
88. Рассуждения о дальнейшем исследовании вопроса полового диморфизма в спорте

89. Свідомість та творчість

90. Суспільна свідомість та її структура

91. Математическая теория познания А.Ф.Лосева и возможности ее дальнейшего развития

92. Сбалансованість бюджета України

93. Эколого-экономическая характеристика Дальнего Востока

94. Организация пассажирских перевозок в дальнем и местном сообщениях

95. Інтегральна ефективність діяльності

96. Бідність в України

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

97. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

98. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

99. Рентабельність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.